Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
marketing

marketing

Ratings: (0)|Views: 108|Likes:
Published by Dzenana Zivojevic
osnove marketinga
osnove marketinga

More info:

Published by: Dzenana Zivojevic on Nov 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

 
Objavljeno na:www.4study.info- dopunio i digitalizirao Dejan Krstovi
ć
 1
 OSNOVI MARKETINGA(skripta)
 
Objavljeno na:www.4study.info- dopunio i digitalizirao Dejan Krstovi
ć
 2I DIO
ULOGA MARKETINGA U TRŽIŠNOJ 
EKONOMIJI 
 
Objavljeno na:www.4study.info- dopunio i digitalizirao Dejan Krstovi
ć
 3
GLAVA 1Tržišna ekonomija kao dominiraju
ć
isistem u suvremenom svijetu
KRATAK HISTORIJAT RAZVOJA TRŽIŠNE EKONOMIJE
Kada su ljudi shvatili da
ć
e svima biti bolje ako izvrše podjelu rada i usmjere svojeznanje i energiju na samo jednu vrstu posla došlo je do pojave privih tržišta.U po
č
etku svog razvoja tržišna ekonomija kao sistem bazirala se na teoretskim pretpostavkama
č
uvenog nau
č
nika Adama Smith-a. On je 1776. godine objavio knjigu"Bogatstvo naroda". Objasnio je kako može funkcionirati sistem u kome svaki pojedinac rade
ć
i u svom vlastitom interesu istovremeno doprinosi bogatstvu društvakao cjeline. 1930. godine velika ekonomska kriza je utjecala na shva
ć
anje tržišneekonomije. John Mayard Keynes - došlo se do zaklju
č
ka da država mora korigiratitržišni mehanizam ako se želi sa
č
uvati stabilan razvoj i sprije
č
iti socijalni problemi.Danas se ovaj sistem naziva "mješovita ekonomija".
BITNE KARAKTERISTIKE TRŽIŠNE EKONOMIJE
Tržišna ekonomija je sistem u kome ljudi slobodno biraju kojim
ć
e se aktivnostima baviti. Svako ima šansu da svoja znanja i sposobnosti pokaže i valorizira i na taj na
č
inobezbjedi svoju egzistenciju. Tri bazi
č
na ekonomska pitanja su:1. šta proizvoditi?2. kako proizvoditi, odnosno koju tehnologiju i organizaciju primijeniti?3. kako raspodijeliti postignute rezultate?
Č
etiri kamena temeljca tržišne ekonomije
1. Privatno vlasništvo -
zemljište, rad i kapital kao osnovni faktori proizvodnjemoraju biti pretežno u privatnom vlasništvu, sa mogu
ć
noš
ć
u da se kupuju po cijenamakoje zavise od odnosa ponude i tražnje.
2. Profit -
mjerilo uspješnosti svakog u
č
esnika na tržištu. Vlasnici teže da iz svogkapitala izvuku što više profita, bez obzira kojim se biznisom bavili. Odnosostvarenog profita i uloženog kapitala je osnovno mjerilo uspješnosti poslovnog poduhvata i najzna
č
ajniji kriterij za kontrolu rada menadžera od strane vlasnika.Postoje aktivnosti koje se ne obavljaju radi ostvarenja profita kao mjerila uspjeha. Tuspadaju neprofitne organizacije (kulturne i obrazovne institucije...)
3. Sloboda izbora – 
svako ima mogu
ć
nost da sam odlu
č
i na koji na
č
in
ć
e valoriziratisvoja znanja i sposobnosti na tržištu i tako osigurati egzistenciju. Treba znati datržišni sistem bogato nagra
đ
uje uspješne ali i surovo kažnjava one koji nisu u stanjuda uspiju.
4. Konkurencija – 
uti
č
e na poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, snižavanjecijena, boljeg zadovoljenja potreba i želja potroša
č
a. Poznati autor William

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Danijela Žuro liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->