Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
CÓMO COSTEAR SUS ESTUDIOS SUPERIORES en Espanol - Spanish 2012-13

CÓMO COSTEAR SUS ESTUDIOS SUPERIORES en Espanol - Spanish 2012-13

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by aehsgo2college
From: The U.S. Department of Education, Federal Student Aid: http://www.studentaid.ed.gov/

2012–13 Guía sobre la ayuda federal para estudiantes

Sitios web útiles e información de contacto
INFÓRMESE SOBRE LA AYUDA ECONÓMICA Ayuda Estudiantil en la Web
www.studentaid.ed.gov En el sitio web de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de los EE. UU.,puede: • Encontrar información detallada de los programas de Ayuda Federal para Estudiantes; investigar las opciones de escuelas y profesiones; conocer todo el proceso d
From: The U.S. Department of Education, Federal Student Aid: http://www.studentaid.ed.gov/

2012–13 Guía sobre la ayuda federal para estudiantes

Sitios web útiles e información de contacto
INFÓRMESE SOBRE LA AYUDA ECONÓMICA Ayuda Estudiantil en la Web
www.studentaid.ed.gov En el sitio web de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de los EE. UU.,puede: • Encontrar información detallada de los programas de Ayuda Federal para Estudiantes; investigar las opciones de escuelas y profesiones; conocer todo el proceso d

More info:

Published by: aehsgo2college on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

 
0650‗57 Osîe wa`pc je e}sde icdcpej vepe cwtsdmektcw
G×NAGAWTCEP WSWCWTSDMAWWSVCPMAPCW
 
MKI×PNCWC WA@PC JE E]SDE CGAK×NMGE
E}sde Cwtsdmektmj ck je _c`
+wtsdcktemd+cd+oay
Ck cj wmtma c` dc je Aigmke dc E}sde Icdcpej vepe Cwtsdmektcw dcjDcveptenckta dc Cdsgegm÷k dc jaw CC+¦SS+*vscdc< 
 Ckgaktpep mkapnegm÷k dctejjede dc jaw vpaopenew dc E}sde Icdcpejvepe Cwtsdmektcw8 mkycwtmoep jew avgmakcw dc cwgscjew } vpacwmakcw8gakagcp tada cj vpagcwa dc e}sde cdcpej vepe cwtsdmektcw* jawgpmtcpmaw dc wcjcggm÷k } cj vpagcwa dc wajmgmtsd8 } eggcdcp e atpaw wmtmawc` } vs`jmgegmakcw ck jîkce dc je Aigmke dc E}sde Icdcpej vepeCwtsdmektcw+ 
 Gpcep ske gsckte ‚N}IWE„* ske gepvcte vcpwakejm|ede dc e}sdecdcpej vepe cwtsdmektcw vepe e}sdepja e dcgmdmp je vpacwm÷k uscdcwce wcosmp* `swgep cwgscjew } ckgaktpep `cgew+ Edcnåw* vscdc jjcyepsk gaktpaj dc ws cyajsgm÷k ck je vjekmigegm÷k cwgajep } cj vpagcwa dcwajmgmtsd* } eggcdcp e atpew scktcw dc e}sde ka cdcpejcw+
WAJMGMTC E]SDE CGAK×NMGE
IEIWE ak tbc _c`
WN
+ieiwe+oay
Wajmgmtc e}sde cdcpej vepe cwtsdmektcw ck jîkce stmjm|ekda
IEIWE ak tbc _c` 
WN
"je ycpwm÷k cjcgtp÷kmge dc je
Wajmgmtsd Opetsmte dc E}sde Icdcpej vepeCwtsdmektcw 
* a IEIWE
WN
* vap wsw wmojew ck mkojíw-+
EGGCDE E JAW PCOMWTPAW DC WSWVPÍWTENAW ICDCPEJCW
Wmwtcne kegmakej dc pcomwtpa dc vpíwtenawcdsgetmyaw Ketmakej Wtsdckt Jaek Dete W}wtcn
WN
 KWJDW
WN
-
+kwjdw+cd+oay
Swc ws küncpa dc mdcktmigegm÷k vcpwakej "VMK* vap wsw wmojew ck mkojíw- dcje Aigmke dc E}sde Icdcpej vepe Cwtsdmektcw vepe eggcdcp e jaw pcomwtpawdc wsw vpíwtenaw cdcpejcw vepe cwtsdmektcw } a`tckoe je mkapnegm÷k dcgaktegta dc je cktmded ednmkmwtpedape dc wsw vpíwtenaw+
ISCP\EW EPNEDEW DC JAW CC+¦SS+
+wtsdcktemd+cd+oay!nmjmtepcw
Wm wc ckgscktpe ck jew Iscp|ew Epnedew a tmckc ejoük enmjmep ck cj wcpymgmanmjmtep* ymwmtc cwtc wmtma vepe gakagcp nåw wa`pc jew avgmakcw dc `cgew*veoaw } gakdakegmakcw dc je dcsde+
DCKSKGMC CJ IPESDC PCJEGMAKEDA GAKJE E]SDE VEPE CWTSDMEKTCW
Jîkce dmpcgte dc je Agmke dcj Mkwvcgtap Ockcpej
+cd+oay!nmwswcd
Dckskgmc cj pesdc pcjegmakeda gak je e}sde vepe cwtsdmektcw "mkgjswacj pa`a dc mdcktmded-* cj dcppagbc a swa mkdc`mda dc jaw akdaw dcjDcveptenckta dc Cdsgegm÷k dc jaw CC+¦SS+
5.266.NMW.SWCD
"
5.266.94?.2?77
-Gappca cjcgtp÷kmga<
amo+batjmkcFcd+oay
 
GAKTÅGTCKAWDcveptenckta dc Cdsgegm÷k dc jaw CC+¦SS+Gcktpa dc Mkapnegm÷k wa`pc E}sde Icdcpej vepeCwtsdmektcw "IWEMG-
5.266.4.ICD.EMD
"
5.266.477.7047
-V+A+ @ar 24_ewbmkotak* DG 06644.6624Jaw swsepmaw dc tcjctmva vepe vcpwakew gak vpa`jcnew esdmtmyawvscdck jjenep ej
5.266.?76.2=57
+ Jew vcpwakew usc wc ganskmusckdcwdc wmtmaw usc ka tckoek eggcwa e jaw küncpaw 5.266 vscdckjjenep ej
75=.77?.3993
 
"ka cw sk küncpa wmk gawta-+Cj vcpwakej dcj Gcktpa dc Mkapnegm÷k wa`pc E}sde Icdcpej vepeCwtsdmektcw "IWEMG* vap wsw wmojew ck mkojíw- pcwvakdcpå wsw vpcosktewwa`pc je e}sde cdcpej vepe cwtsdmektcw } jc `pmkdepå< 
 mkapnegm÷k wa`pc jaw vpaopenew cdcpejcw dc e}sde vepe cwtsdmektcw8 
e}sde vepe ganvjctep je IEIWE8 
e}sde vepe begcp gappcggmakcw a egtsejm|egmakcw ck ws IEIWE8 
 e}sde vepe ganvpckdcp ws
Mkiapnc dc E}sde Cwtsdmektmj 
"WEP* vapwsw wmojew ck mkojíw-* usc gaktmckc jaw pcwsjtedaw dc wsw wajmgmtsdcw8 
 mkapnegm÷k wa`pc cj vpagcwa dc dctcpnmkegm÷k dc jew kcgcwmdedcwcgak÷nmgew } gakgcwm÷k dc e}sde8 } 
 mkapnegm÷k ockcpej wa`pc wsw vpíwtenaw cdcpejcw vepe cwtsdmektcwymocktcw+Ten`mík vscdc swep cj wmwtcne dc pcwvscwte estanetm|ede ck cj IWEMGvepe we`cp wm je IEIWE sc vpagcwede } wajmgmtep ske gavme dc ws
Mkiapnc dc E}sde Cwtsdmektmj 
"WEP-+ A vscdc cwgpm`mp ej IWEMG+
Apoekmwnaw cwtetejcw dc cdsgegm÷k wsvcpmap
+cd+oay!Vpaopenw!`ewtnv!WBCE+btn
"je våomkedmwtmkosc cktpc jctpew ne}üwgsjew } nmküwgsjew-Jmwte dc eockgmew pcwvakwe`jcw dc je ednmkmwtpegm÷k dc jaw vpaopenewcwtetejcw dc e}sde ikekgmcpe+
Wm veo÷ vap ske gavme dc cwte vs`jmgegm÷k OPETSMTEcwgpm`e ej IWEMG e je dmpcggm÷k ektcw nckgmakede+
Wmtmaw c` ütmjcw c mkapnegm÷k dc gaktegta
 
G×NA GAWTCEP WSWCWTSDMAW WSVCPMAPCW
Osîe wa`pc je e}sde cdcpej vepe cwtsdmektcw z 0650‗57
Dcveptenckta dc Cdsgegm÷k dc jaw CC+¦SS+Aigmke dc E}sde Icdcpej vepe Cwtsdmektcw

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->