Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
NSP Position Statement on Proposed Changes to MDP (8 Nov 2012) RELEASE VERSION

NSP Position Statement on Proposed Changes to MDP (8 Nov 2012) RELEASE VERSION

Ratings: (0)|Views: 185|Likes:
PRESS RELEASE
Singapore, 8 November 2012

The National Solidarity Party is pleased to release our position statement on the proposed changes to the mandatory death penalty for drug trafficking and murder.

On 27 August 2012, the National Solidarity Party, in collaboration with Think Centre, held a public consultation on the proposed changes to the mandatory death penalty, aiming to gather feedback from the public as well as to encourage public discourse about the mandatory death penalty.

After careful consideration of the issues and our thoughts on the matter, we have have formulated our position on the proposed changes to the mandatory death penalty. We have presented to the Minister for Home Affairs and the Minister for Law our Position Statement on the proposed changes to the mandatory death penalty.

We believe that our Position Statement would serve to give beneficial perspectives to the current discourse on the application of the mandatory death penalty in Singapore.

The mandatory death penalty is an uneasy ethical compromise that is not based on any concrete evidence of efficacy in deterrence or social benefits. Thus, we call on the Government to abolish the mandatory death penalty as a matter of principle, and to give judges discretion for all capital offences.

Sincerely,

Jeannette Chong-Aruldoss, Vice-President
On behalf of the Central Executive Committee, NSP
PRESS RELEASE
Singapore, 8 November 2012

The National Solidarity Party is pleased to release our position statement on the proposed changes to the mandatory death penalty for drug trafficking and murder.

On 27 August 2012, the National Solidarity Party, in collaboration with Think Centre, held a public consultation on the proposed changes to the mandatory death penalty, aiming to gather feedback from the public as well as to encourage public discourse about the mandatory death penalty.

After careful consideration of the issues and our thoughts on the matter, we have have formulated our position on the proposed changes to the mandatory death penalty. We have presented to the Minister for Home Affairs and the Minister for Law our Position Statement on the proposed changes to the mandatory death penalty.

We believe that our Position Statement would serve to give beneficial perspectives to the current discourse on the application of the mandatory death penalty in Singapore.

The mandatory death penalty is an uneasy ethical compromise that is not based on any concrete evidence of efficacy in deterrence or social benefits. Thus, we call on the Government to abolish the mandatory death penalty as a matter of principle, and to give judges discretion for all capital offences.

Sincerely,

Jeannette Chong-Aruldoss, Vice-President
On behalf of the Central Executive Committee, NSP

More info:

Published by: Jeannette Chong-Aruldoss on Nov 10, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
2
«
Ibye: 7 Lntecme} =;2=[NXFYFNL XYBYECELY MV YGE LBYFNLB@ XN@FIB]FYV [B]YV NL YGE[]N[NXEI HGBLAEX YN YGE B[[@FHBYFNL ND YGE CBLIBYN]V IEBYG[ELB@YV DN] I]UA Y]BDDFHOFLA BLI CU]IE]BMXY]BHY
 
'2&
Yge Lbyfnlb` Xn`fib}fyv [b}yv qe`hncex yge xgfdy fl yge Ante}lcely‖x byyfyuieynqb}ix yge b{{`fhbyfnl nd yge CI[ Qe b}e a`bi ygby yge Ante}lcely gbx}etfeqei yge iebyg {elb`yv }eafce bli gbx iehfiei yn b``etfbye yge gebtv b}cnd yge CI[
'=&
Qe b}e nd yge tfeq ygby yge {}n{nxei hgblaex in lny bhyub``v el`b}ae ygehnu}y‖x ifxh}eyfnl, mehbuxe fy fx yge ifxh}eyfnl nd yge [um`fh [}nxehuyn} qgfhg}eb``v hnulyx Bhhn}ifla yn CGB, yge [um`fh [}nxehuyn} qf`` fxxue b‗He}yfdfhbye nd Hn#n{e}byfnl‖ qge}e yge hnlifyfnl nd xumxyblyfte hnn{e}byfnl fxcey Fd yge [um`fh [}nxehuyn} inex lny a}bly yge He}yfdfhbye nd Hn#n{e}byfnl,yge hnu}y‖x gblix b}e yfei
'8&
Qe }ehncceli ygby yge mu}iel nd ‐`fde n} iebyg– xgnu`i me nl yge juiaex}byge} ygbl nl yge xgnu`ie}x nd yge [um`fh [}nxehuyn}
'9&
Qe u}ae yge Ante}lcely yn qefag yge tb`ue nd }eybflfla yge CI[ babflxy ygexnhfb` hnxy nd }eybflfla yge CI[
'5&
Qe b{{}ehfbye yge Ante}lcely!x {}ncfxe yn {uy cn}e }exnu}hex flyn mn}ie}hgehox bli eldn}hecelyx bli yn xy}elaygel {b}yle}xgf{x qfyg nu} }eafnlb`hnulye}{b}yx? dn} qe me`fete ygby yge he}ybflyv nd ieyehyfnl fx b a}ebye}ieye}}elhe ygbl yge CI[
'4&
Qe b}e nd yge tfeq ygby fy fx lny anni elnuag dn} yge Ante}lcely yn juxyfdv yge}eyelyfnl nd yge CI[ ce}e`v mbxei nl fyx nql me`fed fl fyx ieye}}ely eddehy? ln}nl fyx me`fed ygby cnxy Xflab{n}eblx me`fete fl yge eddfhbhv nd yge iebyg{elb`yv bx b ieye}}ely
'1&
Qe b}e lny hnltflhei nd yge tb`ue bli meledfyx nd yge CI[Ul`exx yge}e fxh`eb} bli hnc{e``fla etfielhe nd yge xnhfb` meledfyx nd }eybflfla yge CI[, qehb`` nl yge Ante}lcely yn bmn`fxg yge CI[ d}nc fyx {eln`nafhb` celu bx bcbyye} nd {}flhf{`e, bli yn afte juiaex ifxh}eyfnl dn} b`` hb{fyb` nddelhex
 
XYBYECELY MV YGE LBYFNLB@ XN@FIB]FYV [B]YV]E@EBXE IBYE: 7 LNTECME] =;2=
=
«««
[}ebcm`e2 Nl 6 Ju`v =;2=, yge Ie{uyv [}fce Cflfxye} bli Cflfxye} dn} Gnce Bddbf}x, C}Yen Hgee Gebl '‐
CGB
–& bli yge Cflfxye} dn} @bq, C} O Xgblcuabc'‐
Cfl@bq
–& bllnulhei fl [b}`fbcely yge Ante}lcely‖x flyelyfnl yn }edn}c ygecblibyn}v iebyg {elb`yv bx fy b{{`fex yn i}ua y}bddfhofla
2
bli cu}ie}
=
= By yge [b}`fbcelyb}v Xfyyfla nl 25 Nhynme} =;2=, yge Cfxuxe nd I}uax'Bcelicely& Mf``
8
, yge [elb` Hnie 'Bcelicely& Mf`` =;2= bli yge H}fcflb`[}nheiu}e Hnie 'Bcelicely& Mf`` =;2=
9
qe}e fly}niuhei dn} Df}xy ]ebifla8 Ygfx [b{e} fx b }ex{nlxe mv yge Lbyfnlb` Xn`fib}fyv [b}yv yn yge {}n{nxei`eafx`byfte hgblaex yn yge b{{`fhbyfnl nd yge CI[ dn} i}ua y}bddfhofla blicu}ie}Qe`hnce Xgfdy fl yge Ante}lcely‖x Byyfyuie9 Qe qe`hnce yge xgfdy fl yge Ante}lcely‖x byyfyuie ynqb}i yge b{{`fhbyfnl ndyge CI[ Qe b}e a`bi ygby yge Ante}lcely gbx }etfeqei yge iebyg {elb`yv}eafce bli gbx iehfiei yn b``etfbye yge gebtv b}c nd yge CI[5 Qe ba}ee qfyg yge dn``nqfla {}flhf{`ex b}yfhu`byei mv CGB bli Cfl@bq, mefla:
'f& ‐․ nu} xnhfeyv‖x ln}cx bli ew{ehybyfnlx b}e hgblafla yge}e fx b`xn flh}ebxei ew{ehybyfnl ygby qge}e b{{}n{}fbye, cn}e xelyelhfla ifxh}eyfnl xgnu`i me texyei fl yge hnu}yx– 
 'ff& ‐․ juxyfhe hbl me yec{e}ei qfyg ce}hv bli qge}e b{{}n{}fbye,nddelie}x xgnu`i me aftel b xehnli hgblhe– 
 'fff& ‐qe cuxy aele}b``v cnte ynqb}ix b xvxyec qge}e yge {gf`nxn{gv cuxy me ygby juiaex gbte cn}e ifxh}eyfnl, lny `exx– 
 
4 Qgf`e qe b}e {`ebxei qfyg yge Ante}lcely‖x }etfxei {nxfyfnl ynqb}ix ygeCI[, qe }ea}ey yge lb}}nq xhn{e nd yge {}n{nxei hgblaex Qgf`e yge CI[ fxyn me bmn`fxgei dn} b`` muy nle hbyean}v nd cu}ie}, dn} i}ua y}bddfhofla, ygeAnte}lcely flyelix dn} CI[ yn }ecbfl `b}ae`v fl {`bhe
7
 Yge CI[ qf``hnlyflue yn b{{`v bx medn}e yn yge hb{fyb` nddelhex ulie} yge B}cx Nddelhex
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
2
«
CGB
«
Cflfxye}fb`
«
Xybyecely
«
'6
«
Ju`v
«
=;2=&
«‛«
Elgblhfla
«
nu}
«
I}ua
«
Hnly}n`
«
D}bceqn}o
«
bli
«
]etfeq
«
nd 
«
yge
«
Iebyg
«
[elb`yv
«
=
«
Cfl@bq
«
Cflfxye}fb`
«
Xybyecely
«
'6
«
Ju`v
«
=;2=&
«‛«
Hgblaex
«
yn
«
yge
«
B{{`fhbyfnl
«
nd 
«
yge
«
CI[
«
yn
«
Gncfhfie
«
Nddelhex
«
8
«
Cfl@bq
«
[}exx
«
]e`ebxe
«
'25
«
Nhynme}
«
=;2=&
«‛«
Dbhy
«
xgeey
«
nl
«
yge
«
{}n{nxei
«
bcelicelyx
«
yn
«
yge
«
[elb`
«
Hnie
«
bli
«
H}fcflb`
«
[}nheiu}e
«
Hnie
«
9
«
Cfl@bq
«
[}exx
«
]e`ebxe
«
'25
«
Nhynme}
«
=;2=&
«‛«
Dbhy
«
xgeey
«
nl
«
yge
«
{}n{nxei
«
bcelicelyx
«
yn
«
yge
«
[elb`
«
Hnie
«
bli
«
H}fcflb`
«
[}nheiu}e
«
Hnie
««
5
«
Lnye
«
2
«
by
«
{b}b
«
=8
«
4
«
Lnye
«
=
«
by
«
{b}b
«
=5
««
1
«
Cfl@bq‖x
«
]ex{nlxe
«
yn
«
LC[
«
Euaele
«
Ybl
«
'6
«
Ju`v
«
=;2=&
«
7
«
Lnye
«
2
«
by
«
{b}b
«
=9
«
 
XYBYECELY MV YGE LBYFNLB@ XN@FIB]FYV [B]YV]E@EBXE IBYE: 7 LNTECME] =;2=
8
«««
Bhy, Hb{ 29 bx qe`` bx b`` yge nyge} hb{fyb` nddelhex yn qgfhg CI[ hu}}ely`vb{{`fex
6
 @fcfyei Xhn{e nd [}n{nxei Hgblaex dn} I}ua Y}bddfhofla1 CGB cbie fy h`eb} ygby yge Ante}lcely‖x flyelyfnl fx yn cbflybfl yge CI[ dn}i}ua y}bddfhofla ‐fl cnxy hf}hucxyblhex–
2;
Fy fx nl`v qgel yqn x{ehfdfh, yfagy`v#iedflei hnlifyfnlx b}e mnyg cey, ygby yge iebyg {elb`yv qnu`i ln `nlae} mecblibyn}v:Df}xy`v, qge}e yge y}bddfhoe}‖x nl`v }n`e qbx ygby nd b hnu}fe}, bli cuxy lny gbtemeel fltn`tei fl blv nyge} bhyftfyv }e`byei yn yge xu{{`v n} ifxy}fmuyfnl ndi}uax? bliXehnli`v, fd yge bhhuxei gbx efyge} hnn{e}byei qfyg yge Hely}b` Lb}hnyfhxMu}ebu fl b xumxyblyfte qbv, n} gbx b celyb` ifxbmf`fyv qgfhg xumxyblyfb``vfc{bf}x gfx b{{}ehfbyfnl nd yge a}btfyv nd gfx bhyx7 Qe b}e nd yge tfeq ygby yge {}n{nxei hgblaex in lny bhyub``v el`b}ae ygehnu}y‖x ifxh}eyfnl, mehbuxe fy fx yge ifxh}eyfnl nd yge [um`fh [}nxehuyn} qgfhg}eb``v hnulyx Bhhn}ifla yn CGB
22
, yge [um`fh [}nxehuyn} qf`` fxxue b‗He}yfdfhbye nd Hnn{e}byfnl‖ qge}e yge hnlifyfnl nd xumxyblyfte hnn{e}byfnl fxcey Fd [um`fh [}nxehuyn} inex lny a}bly yge He}yfdfhbye nd Hn#n{e}byfnl, ygehnu}y‖x gblix b}e yfei6 Qe lnye qfyg hnlhe}l yge qn}ifla nd yge {}n{nxei leq Xehyfnl 88M'9& nd ygeCfxuxe nd I}uax Bhy, Hb{ 275, qgfhg }ebix bx dn``nqx:
‐Yge ieye}cflbyfnl nd qgeyge} n} lny blv {e}xnl gbx xumxyblyfte`v bxxfxyei yge Hely}b` Lb}hnyfhx Mu}ebu fl ifx}u{yfla i}ua y}bddfhofla bhyftfyfex xgb`` me by yge xn`e ifxh}eyfnl nd yge [um`fh [}nxehuyn} bli ln bhyfnl n} {}nheeifla xgb`` `fe babflxy yge [um`fh [}nxehuyn} fl }e`byfnl yn blv xuhg ieye}cflbyfnl ul`exx fy fx {}ntei yn yge hnu}y ygby yge ieye}cflbyfnl qbx inle fl mbi dbfyg n} qfyg cb`fhe– Cfxuxe nd I}uax 'Bcelicely& Mf`` =;2=
2; Gelhe, yge `fde nd yge nddelie} `fex by yge gblix nd yge [um`fh [}nxehuyn}Qgby b}e yge aufie`flex dn} ewe}hfxfla ygfx ifxh}eyfnl> U`yfcbye`v, bxxexxflabl nddelie}‖x `ete` nd hnn{e}byfnl fx b juiacely hb``, fl qgfhg nle {e}xnl‖xn{flfnl cbv ifdde} d}nc blnyge} {e}xnl Ygfx ‐`fde n} iebyg– mu}iel xgnu`i me
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
6
«
Hb{fyb`
«
nddelhex
«
yn
«
qgfhg
«
CI[
«
hu}}ely`v
«
b{{`fex
«
flh`uie:
«
gbtfla
«
df}eb}cx,
«
eyh
«
fl
«
blv
«
xehu}fyv
«
b}eb
«
'x57,
«
Flye}lb`
«
Xehu}fyv
«
Bhy,
«
Hb{
«
298&?
«
y}ebxnl
«
nddelhex
«
nd 
«
qbafla
«
qb}
«
'x
«
2=2,
«
[elb`
«
Hnie,
«
Hb{
«
==9&?
«
!fcbaflfla!
«
yge
«
iebyg
«
nd 
«
yge
«
[}exfiely
«
'x2=2B,
«
[elb`
«
Hnie,
«
Hb{
«
==9&?
«
{f}bhv
«
qfyg
«
byyec{y
«
yn
«
cu}ie}
«
n}
«
eliblae}cely
«
'x28;M,
«
[elb`
«
Hnie,
«
Hb{==9&?
«
cuyflv
«
fl
«
dbhe
«
nd 
«
elecv
«
n}
«
qfyg
«
tfn`elhe
«
'x
«
25,
«
Xflab{n}e
«
B}cei
«
Dn}hex
«
Bhy,
«
Hb{=65&?
«
ye}}n}fxy
«
mncmfla
«
'x8,
«
Ye}}n}fxc
«
'Xu{{}exxfnl
«
nd 
«
Mncmflax&
«
Bhy,
«
Hb{8=9B
«
Qgel
«
qe
«
bhhexxei
«
CGB!x
«
ewehuyfnl
«
xybyfxyfhx
«
bx
«
{um`fxgei
«
fl
«
fyx
«
qemxfye,
«
qe
«
dnuli
«
ygby
«
b
«
`b}ae
«
cbjn}fyv
«
nd 
«
ewehuyfnlx
«
gbte
«
meel
«
dn}
«
i}ua
y}bddfhofla
«
qfyg
«
yge
«
}exy
«
dn}
«
cu}ie}
«
bli
«
b}cx
}e`byei
«
nddelhex?
«
qe
«
dnuli
«
ln
«
}ehn}i
«
nd 
«
ewehuyfnlx
«
dn}
«
blv
«
nyge}
«
hb{fyb`
«
nddelhex
«««
2;
«
Lnye
«
2
«
by
«
{b}b
«
=9
«
22
«
Lnye
«
9
«
by
«
{b}b
«
'd&
«

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->