Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2.Prepararea betonului

2.Prepararea betonului

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by gabi1982

More info:

Published by: gabi1982 on Nov 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

 
 
STABILIREA COMPOZIŢIEI BETONULUI
A.Date iniţiale:
1.
Clasa betonului: C28/352.Caracteristici element:
a)
Tipul elementului: Planşeu din beton armat;
 b)
Modul de armare şi distanţa minimă dintre armături: 200 mm (armare cu bare individuale PC52 formând carcasă cu ochiuri de 200 mm) ;
c)
Grosimea stratului de acoperire a armăturii cu beton: c = 15mm;3.Clasa de expunere şi condiţiile de mediu: Mediu uscat moderat, elementsituat în spaţii închise ferit de acţiunea directă a intemperiilor (1.a.);4.Condiţii şi tehnologii de executare: Condiţii de executare normale, utilizândcofraje tego;
5.
Condii de transport şi punerea în lucrare a betonului: Transport cuautoagitatorul şi turnarea betonului cu beîn poziţie orizontaaelementului în momentul betonării;
6.
Umiditatea agregatelor:
-
 pentru sorturile de nisip (0-7mm): U
0...7
= 4%;
-
 pentru sorturile de pietriş (7-71mm): U
7...71
= 2%;
7.
Gradul de omogenitate al betonului : II.
B.Stabilirea calitativă a materialelor componente. 1.Consistenţa betonului.
În funcţie de tipul elementului de beton (pla), mijlocul de transport(autoagitator) şi tehnologia de punere în lucrare (benă), rezulclasa deconsistenţă T3.Clasa de consistenta: T3 (tasare 70
±
20mm)
2.Dozajul minim de ciment.
Clasa de expunere (1.a.).Dozajul minim de ciment: C = 300 kg/mc
3.Agregatele.
a)
Tipul agregatelor
: având în vedere clasa betonului (C28/35) se vor folosi agregate provenind din sfărâmarea naturală a rocilor şi anumeagregate silicioase de balastieră cu densitatea aparentă ρ
ag
= 2,7kg/dm
3
.
 
 b)
Dimensiunea maximă
 
a granulei agregatelor
se stabileşte în funcţiede:- tipul elementului de beton (placă), astfel:d
max
≤ 1/3 din grosimea plăciid
max
≤ 1/3 x 160 = 54 mm d
max
≤ 1/4 din dimensiunea minimă e elementuluid
max
≤ 1/4 x 160 = 40 mm> d
max
= dimensiunea maximă a agregatelor - distanţa dintre barele de armătură:d
max
≤ distanta minimă dintre armături – 5 mmd
max
200 - 5 = 195 mm- grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor d
max
≤ 1.3 x grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturii.d
max
≤ 1.3 x 15 = 19.5 mmsaud
max
≥ 1.2 x diametrul armăturiid
max
≥ 1.2 x 10 = 12 mmToate aceste condiţii trebuind să fie respectate simultan, rezultă.Se alege d
max
≤ 16 mm
c)
Granulozitatea agregatului total
: - cunoscând consistenţa (clasade tasare T3) şi dozajul de ciment (C = 300 kg/mc) rezultă zona degranulozitate recomandată II.Din tabel se stabileşte pentru agregate cu dimensiunea 0-16 mm limitelezonelor de granulozitate astfel:Sortul 0 0,2mm; 2 – 8 %: se alege 4.5%;Sortul 0,2 1mm; 25 30 %: se alege 25%;Sortul 1 3 mm; 41 50 %: se alege 45.5 %;Sortul 3 7 mm; 61 70 %: se alege 60.5 %;Sortul 7 16 mm; 95 100 %: se alege 100 %.
4.Cimentul.
În funcţie de clasa de expunere a construcţiilor în condiţiile de mediu, rezultăclasa de expunere 1.aCimentul de tip : CEM II/A-V32.5R/42.5N
 
5.
Raportul A/C maxim
.Raportul A/C maxim = 0,45.
6.
Gradul de impermeabilitate – 
se stabileşte în funcţie de clasa de expunereşi clasa betonului (dacă nu se precizează prin proiect) - P12.
7.
Gradul de gelivitate -
se stabileşte în funcţie de clasa de expunere şi clasa betonului ( dacă nu se precizează prin proiect) - G150.
C.Stabilirea cantitativă a materialelor componente ( rezolvarea cantitativă acomponenţilor)
Determinarea cantităţilor componenţilor se face pentru 1 mc de beton. Agregatelese considera perfect uscate, urmând ca în final să se facă corecţiile corespunzătoareîn funcţie de umiditatea efectivă a acestora.
1.
Cantitatea de apă
(l/m
3
)A = 200 l/m
3
Coeficientul de corecţie c = 1,10, rezultă:A’= Axc = 200 x 1,10 = 220 l/m
3
2.Raportul A/C.
 Se alege A/C maxim = 0,45.
3.
Cantitatea de ciment. (kg/m
3
)
3
kg/m88.488 45,0220A/CA'C'
===
>
dozajul minim de ciment de 300kg/m
3
. Seadoptă C = 490kg/m
3
.
4.Cantitatea de agregate.
Cantitate totală de agregate în stare uscată (A’
g
)se evaluează aplicândrelaţia:
3cg
kg/m151755220 349010007,2A'-P C1000A
=     ×=       ×=
 ρ  ρ 
ag 
Unde:ρ
ag
= 2,7kg/dm
3
ρ
c
= 3kg/dm
3
 p = volumul de aer inclus, egal cu 5.52%.
5.Împărţirea agregatului total pe sorturi.
În funcţie de limitele zonelor de granulozitate alese, se stabileşte o valoare pentru fiecare sort de agregat, cuprinsă între limita maximă şi cea minimăaceasta reprezentând procentul de treceri în masă prin sita respectivă:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->