Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
October 23, 2012 Resolution

October 23, 2012 Resolution

Ratings: (0)|Views: 982 |Likes:
October 23, 2012 Resolution reversing June 14, 2011 ruling on Maguindanao massacre trial media coverage
October 23, 2012 Resolution reversing June 14, 2011 ruling on Maguindanao massacre trial media coverage

More info:

Published by: Sun.Star Philippine news on Nov 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2013

pdf

text

original

 
".
.
..
6$ayqobjf
md
woa
~ojbjyyjnav
'qyra`a
[wmqrw
3ddjknjbk.
ANOKNF
NMWJFA
Vjrv@avgk`av<
Ybakva wkca nmwjfa whkw wha Fmqrw an okna jvvqag k _avmbqwjmngkwag
MFWMOA_
?6" ?9;?
uhjfh rakgv kv dmbbmuv<
/K.@. Nm. ;9-;;-1-VF
(Jn
ra< Yawjwjmn
dmr
_kgjm
kng
Wabatjvjmn Fmtarkea
md
wha
@qbwjyba
@qrgar
Fkvav kekjnvw
@keqjngknkm Emtarnmr
\kbgz
K`ykwqkn" aw
kb.*3 K.@. Nm. ;9-;;-4-VF (_a< Yawjwjmn
dmr wha
fmnvwjwqwjmn
md
wha yravanwfmqrwhkngbjne wha
wrjkb md
wha `kvvkfra
md
15 yarvmnv" jnfbqgjne 6? lmqrnkbjvwv" jn
K`ykwqkn" @keqjngknkm
jnwm
k Vyafjkb
Fmqrw
hkngbjne
whjv fkva kbmna dmr wha
yqrymva
md
kfhjatjne eanqjna vyaagz wrjkb3
kng
dmr wha
vawwjne
qy
md
tjgamfk`
kng`mnjwmr
mqwvjga
wha fmqrw
dmr wha
lmqrnkbjvwv wm fmtar
kng
dmr wha
yamyba wm ujwnavv
wha
/Wrjkb md wha
Gafkga/
wm
`kca jwwrqbz
yqobjf
kng j`ykrwjkb
kv
fm``kngag
oz
wha
Fmnvwjwqwjmn*3 K.@. Nm. ;9-;;-5-VF (_a<
Bawwar md
Yravjganw
Oanjenm V. K{qjnm
JJJ
dmr wha /Bjta @agjk
Fmtarkea
md
wha @keqjngknkm @kvvkfra Wrjkb/*.
-Mn
Lqna
;7" ?9;;"
whjv Fmqrw" whrmqeh Kvvmfjkwa Lqvwjfa Fmnfhjwk Fkryjm @mrkbav" yrm`qbekwag k
_avmbqwjmn
;
(wha Lqna ;7" ?9;; _avmbqwjmn* ykrwjkbbz erknwjne
yrm hkf tjfa
wha ra{qavw dmrbjta ormkgfkvw oz wabatjvjmn kng rkgjm
md
wha wrjkb fmqrw yrmfaagjnev
md
wha /@keqjngknkm`kvvkfra/ fkvav"
?
vqolafw wm vyafjdjf eqjgabjnav dqbbz vaw dmrwh jn vkjg _avmbqwjmn.Vqova{qanwbz" fmqnvabv dmr yawjwjmnarv Agjwhk @jrkngjbbk Wjk`|mn (Wjk`|mn* kngEbannk Baekrwk (Baekrwk* djbag k
Ykrwjkb
@mwjmn
dmr
_afmnvjgarkwjmn
gkwag
Lqna
?:"?9;;
kbbaejne whkw /wha yrmtjvmv (;* yrmhjojwjne ormkgfkvwv mn wha wrjkb ujwhmqw knz tmjfamtarv" axfayw orjad knnmwkwjmnv
md
vfanav gayjfwag jn wha yrmfaagjne whkw `kz oanafavvkrz wm axybkjn wha` kw wha vwkrw mr kw wha ang
md
wha vfana3 (?* yrmhjojwjne wha rayakwkjrjne
md
wha kqgjm-tjvqkb rafmrgjne axfayw qymn djnkbjwz
md
lqge`anw mr
md
orjad dmmwkeakng vwjbb j`keav garjtag drm` mr fkrwmerkyhjf vcawfhav
md
vfanav okvag mn wha rafmrgjne"kng mnbz dmr nauv yqrymvav3 kng (6* ra{qjrjne fmnwjnqmqv ormkgfkvw ujwhmqw knzfm``arfjkb orakc mr knz mwhar eky axfayw uhan wha gkz%v yrmfaagjnev kra kglmqrnag" mrgqrjne wha yarjmg
md
rafavv fkbbag oz wha wrjkb fmqrw kng gqrjne ymrwjmnv
md
wha yrmfaagjnevuharajn wha yqobjf jv mrgarag axfbqgag" kbb vqovwjwqwa wha Fmqrw%v agjwmrjkb lqge`anw dmr`agjk%v mun kng wharadmra fmnvwjwqwa yrjmr ravwrkjnw whkw jndrjneav wha fmnvwjwqwjmnkb rjehwwm draa axyravvjmn. /
6
?
Jn _a< Yawjwjmn
dmr
_kgjm
kng
Wabatjvjmn Fmtarkea
md
wha @qbwjyba @qrgar Fkvav Kekjnvw@keqjngknkm Emtarnmr \kbgz K`ykwqkn"
K.@. Nmv. ;9-;;-1-VF" ;9-;;-4-VF kng ;9-;;-5-VF"Lqna ;7" ?9;;" 41? VF_K
;.
Wrjkb jntmbtjne fhkreav dmr
15
fmqnwv
md
`qrgar kng kn kggjwjmnkb fhkrea
md
raoabbjmn kekjnvw
;:5
kffqvag" gmfcawag kv Frj`jnkb Fkva Nmv. [-9:-;4?;78-5?" [-9:-;4??;4-6;" [-;9-;4?41?-44"kng [-;9-;46544" fm``mnbz anwjwbag
Yamyba
t.
Gkwq Kngkb K`ykwqkn" Lr."
awk-."
oajne hakrg ozYravjgjne Lqgea Lmfabzn Vm bjv-_azav
md
Orknfh
??;
md
wha _aejmnkb Wrjkb Fmqrw (_WF*
md
[qa|mnFjwz jnvjga Fk`y Okemne Gjuk jn Wkeqje Fjwz.
_mbbm
(K.@. Nm. ;9-;;-1-VF*"
y.
7453 Ykrwjkb @mwjmn dmr _afmnvjgarkwjmn gkwag Lqna ?:" ?9;;.
 
Nmwjfa
md
_avmbqwjmn
-
?-
K.@. Nmv. ;9-;;-1-VF;9-;;-4-VF
$
;9-;;-5-VFMfwmoar ?6" ?9;?Yawjwjmnarv Wjk`|mn kng Baekrwk wkca jvvqa mn
yrmtjvmv
(w*"
(e*" kng (h*
md
whaanq`arkwag eqjgabjnav jn wha Lqna ;7" ?9;; _avmbqwjmn kng kbbaea whkw whava `qvw oavwrqfc gmun dmr oajne qnfmnvwjwqwjmnkb" kv whaz fmnvwjwqwa yrjmr ravwrkjnw mn draaaxyravvjmn oafkqva whaz gjfwkwa uhkw `agjk fkn kng fknnmw raymrw komqw wha/@keqjngknkm `kvvkfra/ wrjkb. Yawjwjmnarv Wjk`|mn kng Baekrwk `kjnwkjn whkw wharavwrjfwjmn kng yankbwz vmqehw wm oa j`ymvag mn `agjk yrmgqfa k /fhjbbjne addafw/ mn kbbdmr`v
md
axyravvjmn komqw wha fmqrw yrmfaagjnev. Yawjwjmnarv Wjk`|mn kng Baekrwk kbvmkgg whkw
yrmtjvm
(h* fmnvwjwqwav kn qngqa wkcjne
md
yrmyarwz rjehwv kv jw /dmrfav `agjkmqwdjwv wm fm``jw yrkfwjfkbbz SkP oje fhqnc
md
whajr ravmqrfav wm wha fmtarkea
md
wha wrjkbujwhmqw knz fm``arfjkb orakcv axfayw qngar kbbmukoba vjwqkwjmnv x x x./
7
Kffqvag Kngkb K`ykwqkn" Lr. (K`ykwqkn*
kbvm djbag k
@mwjmn dmr_afmnvjgarkwjmn
gkwag
Lqna ?5" ?9;;"
kbbaejne whkw wha Lqna ;7" ?9;; _avmbqwjmn/gayrjtav hj`
md
hjv rjehwv wm gqa yrmfavv" a{qkb yrmwafwjmn" yravq`ywjmn
md
jnnmfanfa"kng wm oa vhjabgag drm` gaerkgjne yvzfhmbmejfkb yqnjvh`anw./K`ykwqkn fmnwangv whkw whjv Fmqrw vhmqbg kffmrg `mra tjejbknfa jn vkdaeqkrgjnehjv rjehwv kv kn kffqvag oafkqva wha j``anva yqobjfjwz kng kgtarva yqobjf myjnjmn uhjfhbjta `agjk fmtarkea fkn yrmgqfa umqbg kddafw atarzmna" jnfbqgjne wha lqgea" ujwnavvavdmr wha kffqvag" kng wha dk`jbjav kng rabkwjtav
md
kbb fmnfarnag ykrwjav. K`ykwqkn vwkwavwhkw whjv Fmqrw vhmqbg nmw oang wm wha fbk`mqr
md
yravvqra ermqyv" vqfh kv `agjklmqrnkbjvwv" oqw vhmqbg yqvh dmr wha okvjf lqgjfjkb kng ga`mfrkwjf yrjnfjybav
md
dkjr ybkzkng okbknfag lqgjfjkb yrmfavv. K`ykwqkn kvvarwv whkw /bjta `agjk fmtarkea
md
wha wrjkb
jv
frqab kng gaerkgjne yqnjvh`anw dmr wha kffqvag atan oadmra ha jv fmntjfwag oz djnkblqge`anw. /
4
Jn k _avmbqwjmn gkwag Lqbz
1"
?9;;" whjv Fmqrw ra{qjrag K`ykwqkn wm fm``anw mnwha Ykrwjkb @mwjmn dmr _afmnvjgarkwjmn oz yawjwjmnarv Wjk`|mn kng Baekrwk" kng kbvmra{qjrag wha yawjwjmnarv wm fm``anw mn K`ykwqkn%v @mwjmn dmr _afmnvjgarkwjmn.
K`ykwqkn
djbag kn
Myymvjwjmn
gkwag
Kqeqvw
;"
?9;;"
kbbaejne whkw /yawjwjmnarvuknw wm vafqra fmntjfwjmn oz `kxj`j|jne uhkwatar myymrwqnjwz `kvv fm``qnjfkwjmnv`agjk ujbb axwang wm wha`./
5
K`ykwqkn kvvarwv whkw whara jv /nm fmnwanw-okvagravwrjfwjmn" mnbz ravymnvjoba lmq`kbjv`/
8
ujwh wha eqjgabjnav yrmtjgag oz whjv Fmqrw uhanjw `kngkwag whkw nm tmjfa-mtarv oa `kga gqrjne wha bjta wabafkvw
md
wha hakrjnev.K`ykwqkn kbvm fmnwangv whkw whara ukv nm qngqa wkcjne
md
yrjtkwa yrmyarwz
kv
whafmtarkea jv tmbqnwkrz kng mnbz whmva uhm kra varjmqv anmqeh `kz ktkjb
md
whamyymrwqnjwz wm raymrw mn wha hakrjnev. K`ykwqkn `kjnwkjnv whkw /`agjk fmtarkea `qvwnmw oa kbbmuag kv jw jndrjneav mn hjv fmnvwjwqwjmnkb rjehwv wm
dkj<r
wrjkb" yravq`ywjmn
md
jnnmfanfa kng wm kn j`ykrwjkb wrjoqnkb x x x./
:
Yawjwjmnarv Nkwjmnkb Qnjmn
md
Lmqrnkbjvwv
md
wha Yhjbjyyjnav (NQLY*"
aw
kb.
djbag k
@mwjmn dmr Bakta
md
Fmqrw wm Djba Fm``anw
(wm Wjk`|mn kng Baekrwk%v Ykrwjkb@mwjmn dmr _afmnvjgarkwjmn* gkwag
Kqeqvw ;1" ?9;;"
kbbaejne whkw uhjba whaz uara nmwgjrafwag oz whjv Fmqrw wm fm``anw mn whajr fm-yawjwjmnarv% ykrwjkb `mwjmn dmrrafmnvjgarkwjmn" whaz gaa`ag jw nafavvkrz wm djba k fm``anw jn mrgar wm fbkrjdz vm`a`kwwarv whkw `kz kddafw jwv ravmbqwjmn.
4
:
Jg. kw 756.J
g.
kw 78:3 @mwjmn dmr _afmnvjgarkwjmn gkwag Lqna ?5" ?9
bb.
Jg. kw 19;.Jg. kw 1683 Myymvjwjmn gkwag Kqeqvw
b"
?9;;.Jg. kw 179.
Jg.
kw 171.
 
Nmwjfa
md
_avmbqwjmn
-6 -
K.@. Nmv. ;9-;;-1-VF;9-;;-4-VF
$
;9-;;-5-VFMfwmoar ?6" ?9;?Jn whajr
Fmnvmbjgkwag
Fm``anw
(wm Wjk`|mn kng Baekrwk%v Ykrwjkb @mwjmn dmr_afmnvjgarkwjmn kng K`ykwqkn%v @mwjmn dmr _afmnvjgarkwjmn*
gkwag
Kqeqvw
;1" ?9;;"
yawjwjmnarv NQLY"
aw
kb.
kbbaea whkw K`ykwqkn%v `mwjmn dmr rafmnvjgarkwjmn hkv dkjbag wmyravanw nau kng fmntjnfjne kreq`anwv whkw umqbg `arjw ratarvkb
md
whjv Fmqrw%v rqbjne jnwha Lqna
;7"
?9;; _avmbqwjmn.Yawjwjmnarv NQLY"
aw
kb.
gafbkra whkw whaz mywag nmw wm djba k `mwjmn dmrrafmnvjgarkwjmn vjnfa whaz rafmenj|a wha emmg dkjwh qngarbzjne wha eavwqrav
md
whjv Fmqrw"vyafjdjfkbbz jn yrmtjgjne jn ykrkerkyh (c*
md
wha eqjgabjnav whkw fkbbag dmr wha frakwjmn
md
kvyafjkb fm``jwwaa. Whjv" kffmrgjne wm yawjwjmnarv NQLY"
aw
kb.
vhmuv whkw whjv Fmqrw
jv
/ejtjne rmm` dmr dbaxjojbjwz kng axyarj`anwkwjmn kng jv kukra whkw wha eqjgabjnav fknnmwymvvjobz knwjfjykwa kbb wha yrmoba`v kng fmnfarnv whkw bjta wabatjvjmn fmtarkea
md
whaK`ykwqkn wrjkb ujbb anfmqnwar./
;9
@mramtar" yawjwjmnarv NQLY"
aw
kb.
ktar whkw whjv Fmqrw"whrmqeh wha Fmqrw Kg`jnjvwrkwmr" hkv kbrakgz kggravvag vm`a
md
wha fmnfarnv
md
whayawjwjmnar-`agjk yrkfwjwjmnarv whrmqeh k gjkbmeqa mn Lqna ??" ?9;;.Wha
Mddjfa
md
wha
Vmbjfjwmr
Eanarkb
(MVE*
djbag k
Fm``anw
gkwag
Kqeqvw
?7"
?9;;"
dmr
Yravjganw
Oanjenm
V.
K{qjnm
Jbb"
kbbaejne whkw wha kreq`anwv rkjvag jnK`ykwqkn%v `mwjmn dmr rafmnvjgarkwjmn kra k `ara rahkvh
md
wha jvvqav uhjfh hktakbrakgz oaan lqgjfjmqvbz ykvvag qymn oz whjv Fmqrw. Wha MVE `kjnwkjnv whkw /whafmtarkea oz bjta `agjk
md
hakrjnev najwhar fmnvwjwqwav k okrokrmqv kfw nmr jndbjfwv qymnwha kffqvag jnhq`kn yhzvjfkb hkr` mr wmrwqra whkw jv vhmfcjne wm wha fmnvfjanfa. Wha dkfwwhkw `mra whkn wha qvqkb nq`oar
md
fmqrw kwwangaav fmqbg ujwnavv wha µfrj`jnkb wrjkb ujbbnmw fmntarw wha kwwangknfa wharawm jnwm k gaerkgjne kng frqab yqnjvh`anw./
;;
Wha MVEktarv whkw K`ykwqkn dkjbag wm kggqfa knz nau `kwwar wm `mgjdz wha _avmbqwjmn
md
whjvFmqrw.Qymn rafmnvjgarkwjmn" kng kdwar uajehjne mnfa `mra wha rjehwv eqkrknwaag oz whaFmnvwjwqwjmn whkw kra jntmbtag jn whjv fkva" whjv Fmqrw ykrwjkbbz erknwv rafmnvjgarkwjmn
md
wha Lqna ;7" ?9;; _avmbqwjmn. Dmr rakvmnv wm oa gjvfqvvag oabmu" whjv Fmqrw
jv
nmugjvkbbmujne wha bjta `agjk ormkgfkvw
md
wha wrjkb
md
wha /@keqjngknkm `kvvkfra/ fkvavoqw jv vwjbb kbbmujne wha djb`jne
md
wha yrmfaagjnev dmr
(;*
wha rakb-wj`a wrknv`jvvjmn
wm
vyafjdjag tjaujne krakv" kng (?* gmfq`anwkwjmn.Wha Fmqrw jn wha Lqna ;7"
?9;;
_avmbqwjmn rafmenj|ag /wha j`ymvvjojbjwz
md
kffm``mgkwjne atan wha ykrwjav wm wha fkvav -wha yrjtkwa fm`ybkjnknwvdk`jbjav
md
whatjfwj`v kng mwhar ujwnavvav -jnvjga wha fmqrwrmm`"/ kv whara uara 15 tjfwj`v kng ;:5kffqvag whkw uara jntmbtag" kng qngar vwrjfw eqjgabjnav" `kga qva
md
`mgarn wafhnmbmez/wm yrmtjga wha mnbz vmbqwjmn wm orakc wha jnharanw bj`jwkwjmnv
md
wha fmqrwrmm`" wm vkwjvdzwha j`yarkwjta
md
k wrknvykranw" myan kng yqobjf wrjkb./
;?
Qymn ratjau
md
wha `kwwar" hmuatar" wha Fmqrw hkv vmqehw k ukz wm yrmtjga k
yqobjf
wrjkb
kv ra{qjrag oz wha Fmnvwjwqwjmn
;6
kng wha _qbav"
;7
uhjfh jv k rjehw erknwag
wm
;9
JJ
;?;6
;7
J
g.
kw 18:3 Fmnvmbjgkwag Fm``anw gkwag Kqeqvw
;1"
?9;;.J
g.
kw 4?;-4??3 Fm``anw gkwag Kqeqvw ?7" ?9
JJ.
Jn
_a<
Yawjwjmn dmr _kgjm kng Wabatjvjmn Fmtarkea
md
wha @qbwjyba @qrgar Fkvav Kekjnvw@keqjngknkm Emtarnmr \kbgz K`ykwqkn"
vqyrk nmwa ; kw ;6-;7.Krwjfba JJJ" Vafwjmn 7._atjvag _qbav
md
Frj`jnkb Yrmfagqra"
kv
k`angag" addafwjta Gafa`oar
;"
?999._qba ;;1" VAFWJMN
;.
_jehwv
md
kffqvag kw wha
wrjkb.-Ln
kbb frj`jnkb yrmvafqwjmnv" wha kffqvagvhkbb oa anwjwbag wm wha dmbbmujne rjehwv<
xxxx
(h* Wm hkta vyaagz" j`ykrwjkb kng yqobjf wrjkb. (A`yhkvjv kggag.*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->