Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 074/2011

NP 074/2011

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 483|Likes:
Published by Adrian Liviu Bugea
normativ NP 074
normativ NP 074

More info:

Published by: Adrian Liviu Bugea on Nov 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

 
NORMATIVprivind documentaţiile geotehnice pentru construcţiiINDICATIV NP 074/ 2011
Capitolul 1. Generalităţi
1.1 Scop şi domeniu de aplicare1.1.1
Documentaţiile geotehnice la care se referă prezentul normativ pot fi întocmitepentru construcţii de orice fel: construcţii civile, industriale, agrozootehnice, energetice,telecomunicaţii, miniere; construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri, tunele;construcţii de căi ferate; construcţii de porturi şi platforme marine; construcţii şi amenajărihidrotehnice; construcţii pentru îmbunătăţiri funciare; construcţii edilitare şi de gospodăriecomunală.
1.1.2
Documentaţiile geotehnice reprezintă o componentă distinctă a proiectului uneiconstrucţii. Elaborarea documentaţiilor geotehnice trebuie încredinţată unor persoane juridiceavând calificarea necesară şi experienţă în acest domeniu şi dispunând de o dotare tehnicăadecvată.
1.1.3
Documentaţiile geotehnice la care se referă prezentul normativ pot fi întocmiteatât pentru construcţii noi cât şi pentru construcţii existente, în vederea obţinerii autorizaţieide construire sau autorizaţiei de desfiinţare, precum şi pentru toate fazele de proiectarestabilite prin legislaţia în vigoare.De asemenea, documentiile geotehnice se pot întocmi şi pentru elaborareaexpertizelor juridice, pentru studii de impact şi pentru obţinerea avizelor de mediu.
1.2 Diferenţierea documentaţiilor geotehnice1.2.1
Natura şi conţinutul documentaţiilor geotehnice se diferenţiază în funcţie deetapele de realizare a lucrării.
1.2.2
Documentaţiile geotehnice pentru etapele de proiectare trebuie să ţină seama decategoria geotehnică a lucrării.
1
 
 În anexa 1 sunt date recomandări privind stabilirea categoriei geotehnice în care se încadrează o lucrare.
1.3 Verificarea documentaţiilor geotehnice1.3.1
În cazurile în care, în concordanţă cu prevederile prezentului normativ, se impuneverificarea unei documentaţii geotehnice, verificarea va fi efectuată de un verificator deproiecte atestat pentru domeniul A
„Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare alconstrucţiilor şi al masivelor de pământ”.
Capitolul 2. Documentaţiile geotehnice pentru diferitele etape de realizare alucrării
2.1 Avizul geotehnic preliminar 2.1.1
Obiectivul acestei documentaţii îl reprezintă elaborarea unui Aviz geotehnicpentru fazele preliminare de proiectare (studiul de prefezabilitate şi/sau studiul defezabilitate).
2.1.2
Avizul geotehnic preliminar este necesar pentru obiective importante cudezvoltare mare în plan şi/sau în adâncime.
2.1.3
Avizul geotehnic preliminar nu se poate substitui studiului geotehnic necesar laproiectarea lucrărilor.
2.2 Studiul geotehnic2.2.1
 
Studiul geotehnic 
,
 
 în înţelesul prezentului normativ, este numit în SR EN 1997-2
Raportul de investigare a terenului 
”.
2.2.2
 
Studiul geotehnic 
reprezintă documentaţia geotehnică de bază necesară pentruproiectarea oricărei construcţii.
2.2.3
 
Studiul geotehnic 
face parte din Documentaţia tehnică pentru autorizareaexecutării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.), care se include în Proiectul tehnic (P.Th.).
2.2.4
Studiul geotehnic are două capitole principale:
2
 
prezentarea informaţiilor geotehnice
evaluarea informaţiilor geotehnice În capitolul privind prezentarea informaţiilor geotehnice este obligatorie includerea unor fişe sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, utilizând modelul din anexa 6. În capitolul privind evaluarea informaţiilor geotehnice se vor include în mod obligatoriurecomandări asupra sistemului de fundare.
2.3 Studiul geotehnic de detaliu2.3.1
Studiul geotehnic de detaliu (SG-D) se elaborează pentru faza de detalii deexecuţie (D.E.), în cazul în care pentru această fază de proiectare sunt necesare elementesuplimentare faţă de cele furnizate de Studiul geotehnic elaborat pentru faza de Proiecttehnic (P.Th.) şi care a făcut parte din D.T.A.C.
2.3.2
Studiul geotehnic de detaliu (SG-D) se elaborează obligatoriu pentru obiectiveimportante cu dezvoltare mare în plan şi/sau în adâncime.
2.4 Studiul geotehnic pentru proiectul în fază unică2.4.1
În cazul în care proiectul se elaborează în fază unică (P.Th. + D.E.), prevederilede la pct. 2.2 şi 2.3 rămân valabile şi pentru Studiul geotehnic pentru proiectul în fază unică(SGU).
2.4.2
În anexa nr. 2 se prezintă sintetic etapele de elaborare, prestaţiile de efectuat şidocumentele de furnizat către elaborator şi modalităţile de verificare a documentaţiilor SG,SG-D şi SGU.
2.5 Raportul de monitorizare geotehnică a execuţiei2.5.1
Monitorizarea geotehnică a execuţiei lucrărilor urmăreşte să asigure că lucrărilelegate de teren sunt realizate în conformitate cu proiectul, pentru a se putea dispune, dacăse dovedeşte necesar, adaptarea detaliilor de execuţie pe măsura avansării lucrărilor, înfuncţie de condiţiile geotehnice întâlnite şi de comportarea lucrărilor în faza de construcţie.
2.5.2
Monitorizarea geotehnică a execuţiei poate fi efectuată de elaboratorul studiuluigeotehnic, de unităţi autorizate sau de specialişti atestaţi pentru domeniul A
– Rezistenţa şistabilitatea terenului de fundare al construcţiilor şi al masivelor de pământ.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->