Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
00 Do an Mon Hoc Dieu Khien Logic 4974

00 Do an Mon Hoc Dieu Khien Logic 4974

Ratings:
(0)
|Views: 109|Likes:
Published by Nguyen Huy

More info:

Published by: Nguyen Huy on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

 
 
Đồ
án môn h
c:
Đ
i
u khi
n logic
M
C L
C
 
TrangL
ờ 
i nói
đầ
u 2Ch
ươ 
ng I. Gi
ớ 
i thi
u công ngh
4Ch
ươ 
ng II. Thi
ế
t k 
ế
s
ơ 
 
đồ
nguyên 61. Gi
ớ 
i thi
u 62. Ph
ươ 
ng pháp ma tr 
n tr 
ng thái 63. L
 p graph chuy
n tr 
ng thái 74. L
 p b
ng chuy
n d
ch 1 85. L
 p b
ng chuy
n d
ch 2: 86. Xác
đị
nh bi
ế
n trung gian, mã hoá bi
ế
n trung gian 97. Hàm
đ
i
u khi
n cho bi
ế
n ra và bi
ế
n trung gian 108.Thuy
ế
t minh ho
t
độ
ng c
a s
ơ 
 
đồ
nguyên 12Ch
ươ 
ng III. Tính ch
n thi
ế
t b
và thi
ế
t k 
ế
m
ch l
 p r 
 p 141. Ch
n thi
ế
t b
. 142 S
ơ 
 
đồ
l
 p ráp 17
ế
t lu
n 20Tài li
u tham kh
o 21Sinh viên: Lê Anh Tú_ L
ớ 
 p T
 
Độ
ng Hoá 2 K44 Trang
1
 
 
Đồ
án môn h
c:
Đ
i
u khi
n logic
L
I NÓI
ĐẦ
U
Trong s
nghi
 p công nghi
 p hoá, hi
n
đạ
i hoá
đấ
t n
ướ 
c, có th
nói m
ttrong nh
ng tiêu chí
để
 
đ
ánh giá s
phát tri
n kinh t
ế
c
a m
i qu
c gia là m
c
độ
 t
 
độ
ng hoá trong các quá trình s
n xu
t mà tr 
ướ 
c h
ế
t
đ
ó là n
ă
ng su
t s
n xu
t vàch
t l
ượ 
ng s
n ph
m làm ra. S
phát tri
n r 
t nhanh chóng c
a máy tính
đ
i
n t
,công ngh
thông tin và nh
ng thành t
u c
a lý thuy
ế
t
Đ
i
u khi
n t
 
độ
ng
đ
ã làmc
ở 
s
ở 
và h
tr 
ợ 
cho s
phát tri
n t
ươ 
ng x
ng c
a l
 ĩ 
nh v
c t
 
độ
ng hoá.
n
ướ 
c ta m
c d
u là m
t n
ướ 
c ch
m phát tri
n, nh
ư
ng nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây cùng v
ớ 
i nh
ng
đ
òi h
i c
a s
n xu
t c
ũ
ng nh
ư
s
h
i nh
 p vào n
n kinh t
ế
 th
ế
gi
ớ 
i thì vi
c áp d
ng các ti
ế
n b
khoa h
c k 
thu
t mà
đặ
c bi
t là s
t
 
độ
nghoá các quá trình s
n xu
t
đ
ã có b
ướ 
c phát tri
n m
ớ 
i t
o ra s
n ph
m có hàml
ượ 
ng ch
t xám cao ti
ế
n t
ớ 
i hình thành m
t n
n kinh t
ế
tri th
c. Ngày nay t
 
độ
ng hoá
đ
i
u khi
n các quá trình s
n xu
t
đ
ã
đ
i sâu vào t
ngngõ nghách, vào trong t
t c
các khâu c
a quá trình t
o ra s
n ph
m. M
t trongnh
ng
ng d
ng
đ
ó
đồ
án này thi
ế
t
ế
đ 
u khi 
ể 
n công ngh
khoan
. T
 
độ
ng hoá
đ
i
u khi
n công ngh
khoan là quá trình t
o ra m
t l
th
ng trên b
m
tv
t th
có kích th
ướ 
c chi
u sâu
đị
nh tr 
ướ 
c. Trong công vi
c thi
ế
t k 
ế
, t
 
độ
ng hoá
đ
i
u khi
n
đượ 
c th
hi
n qua hai quá trình sau:- T
 
độ
ng hoá
đ
i
u khi
n công vi
c
đư
a v
t th
vào v
trí
đị
nh tr 
ướ 
c (xác
đị
nh v
trí l
khoan).- T
 
độ
ng hoá
đư
a m
ũ
i khoan vào khoan v
t th
sau
đ
ó quay v
v
trí c
ũ
 
đễ
 
đả
m b
o cho quy trình ti
ế
 p theo.Ch
t l
ượ 
ng m
ũ
i khoan và n
ă
ng su
t làm vi
c ph
thu
c r 
t nhi
u vào côngngh
 
đ
i
u khi
n. Quá trình làm vi
c
đượ 
c th
c hi
n theo m
t tr 
t t
logic, theotrình t
th
ờ 
i gian xác
đị
nh do
đ
ó
để
 
đ
i
u khi
n
đượ 
c công ngh
ta ph
i t
ng h
ợ 
 p
đượ 
c hàm
đ
i
u khi
n cho h
th
ng. Có r 
t nhi
u ph
ươ 
ng pháp
để
t
ng h
ợ 
 p hàm
đ
i
u khi
n nh
ư
ng
ở 
 
đ
ây ta s
d
ng ph
ươ 
ng pháp “Ma tr 
n tr 
ng thái”. So v
ớ 
i các ph
ươ 
ng pháp khác thì ph
ươ 
ng pháp hàm tác
độ
ng có
ư
u
đ
i
m
đơ 
n gi
n
đả
m b
o s
chính xác v
tu
n t
th
c hi
n quá trình.Sinh viên: Lê Anh Tú_ L
ớ 
 p T
 
Độ
ng Hoá 2 K44 Trang
2
 
 
Đồ
án môn h
c:
Đ
i
u khi
n logic
Trong quá trình làm
đồ
án,
đượ 
c s
giúp
đỡ 
h
ướ 
ng d
n nhi
t tình c
a th
ygiáo h
ướ 
ng d
n và các b
n,em
đ
ã hoàn thành
đượ 
c b
n
đồ
án này.Tuy nhiên, dotrình
độ
có h
n, b
n
đồ
án không th
tránh kh
i nh
ng thi
ế
u sót.Em mong nh
n
đượ 
c s
góp ý c
a các th
y cô giáo và các b
n.
 
 Hà N 
i, ngày 08 tháng 06 n
ă
m 2003
Sinh viên . Lê Anh Tú
 
Sinh viên: Lê Anh Tú_ L
ớ 
 p T
 
Độ
ng Hoá 2 K44 Trang
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Nguyen van Hau liked this
1 hundred reads
nguyenducphu_nd liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->