Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Accuplacer Arithmetic Study Guide for Achieving Math Proficiency: North Shore CC

Accuplacer Arithmetic Study Guide for Achieving Math Proficiency: North Shore CC

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by aehsgo2college
The Testing Center has developed this new study guide to help students better prepare for the computerized placement tests. We value your feedback. If you have used this study guide, please take a moment to fill out the form on the last page of the guide and drop it off at either testing center. Comments and concerns will be used to
The Testing Center has developed this new study guide to help students better prepare for the computerized placement tests. We value your feedback. If you have used this study guide, please take a moment to fill out the form on the last page of the guide and drop it off at either testing center. Comments and concerns will be used to

More info:

Published by: aehsgo2college on Nov 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

 
§
 
Khayhs dfs L`yhsalynth [yxinh{ lai Hixklynfal` Yh{ynao
LSNYMBHYNK [YXI^ OXNIH
Dfs ymhLKKXW@LKHSKFBWXYHSNZHI W@LKHBHAY YH[Ylaidfs lkmnhtnao blym wsfdnknhak~!
Ymh Yh{ynao Khayhs ml{ ihth`fwhi ymn{ ah {yxi~ oxnih yf mh`w{yxihay{ chyyhs wshwlsh dfs ymh kfbwxyhsnzhi w`lkhbhayyh{y{! _h tl`xh ~fxs dhhiclke! Nd ~fx mlth x{hi ymn{ {yxi~oxnih, w`hl{h yleh l bfbhay yf dn`` fxy ymh dfsb fa ymh `l{ywloh fd ymh oxnih lai isfw ny fdd ly hnymhs yh{ynao khayhs!Kfbbhay{ lai kfakhsa{ n`` ch x{hi yf nbwsfth ymh {yxi~oxnih{ lai n`` ch ehwy kfbw`hyh`~ kfadnihaynl`!
<
 
 3
 
Ohahsl` KWY Nadfsblynfa
Ymh Cflsi fd Mnomhs Hixklynfa sh|xnsh{ hths~ {yxihay lyyhainao l wf{y"{hkfails~ {kmff` na Bl{{lkmx{hyy{ yfihbfa{yslyh wsfdnknhak~ na ymh lshl{ fd blym lai kfbbxanklynfa{ chdfsh oslixlynfa! Ymn{ bl~ ch ifah c~lyylnanao khsylna {kfsh{ fa KWY„{ -Kfbwxyhsnzhi W`lkhbhay Yh{y{. fs c~ kfbw`hynao sh|xnshi kfxs{hfse!Ymh KWY„{ lsh kfbwsn{hi fd ymshh wlsy{: shlinao kfbwshmha{nfa, snynao, lai blymhblynk{! L`` fd ymh{h yh{y{ lshifah fa ymh kfbwxyhs! Ymh shlinao kfbwshmha{nfa lai blymhblynk{ {hkynfa{ kfaylna bx`ynw`h"kmfnkh |xh{ynfa{lai lsh afy ynbhi! Ymh snynao {hkynfa sh|xnsh{ ymly l {yxihay snyh la h{{l~ -lwwsf}nblyh`~ ;77 fsi{. na fah47"bnaxyh {h{{nfa! Bfsh nadfsblynfa lcfxy hlkm fd ymh{h wlsy{ fd ymh KWY bl~ ch dfxai na ymh {yxi~ oxnih{!
Afsym [mfsh Kfbbxany~ Kf``hoh x{h{ KWY yh{y sh{x`y{ na yf l~{
:<!
 
KWY [kfsh{ n`` ihyhsbnah mhymhs l {yxihay ml{ lyylnahi wsfdnknhak~ na blym lai kfbbxanklynfa{! Bf{ykfxs{h{ ly A[KK sh|xnsh wsfdnknhak~ na fsh fs cfym fd ymh{h lshl{!3!
 
KWY {kfsh{ n`` ch x{hi yf ihyhsbnah l {yxihay„{ w`lkhbhay nayf ymh lwwsfwsnlyh blym lai kfbbxanklynfakfxs{h{! Kfsshky w`lkhbhay n{ h{{haynl` dfs {yxihay{ yf {xkkhhi na kfbw`hynao kf``hoh"`hth` fse!
_mly yf Csnao
 Csnao l wmfyf NI -{xkm l{ l tl`ni isnths„{ `nkha{h fs {kmff` NI nym l wmfyf. lai ~fxs wnae yh{ynao klsi -nd ~fxshkhnthi fah. dsfb Hasf``bhay! Kl`kx`lyfs{ lai inkynfalsnh{ lsh afy l``fhi! [kslw wlwhs lai whakn`{ lshwsftnihi! ^fx n`` ch l{ehi yf `hlth ~fxs ch`faonao{ fxy{nih ymh yh{ynao sffb, {f ny n{ ch{y afy yf csnao la~ymnao fdtl`xh nym ~fx mha ~fx kfbh yf yh{y!
Dhh{ dfs Yh{ynao
Ymhsh n{ af dhh yf yleh ymn{ yh{y!
In{lcn`ny~ Lkkfbbfilynfa{ lai ymh Lkkxw`lkhs W`lkhbhay Yh{y
_nym ymh h}khwynfa fd ymh snynao {lbw`h, l`` fd ymh yh{y{ lsh xaynbhi {f ymly bf{y {yxihay{ nym ifkxbhayhiin{lcn`nynh{ n`` afy ahhi yf sh|xh{y {whknl` lkkfbbfilynfa{! Bf{y fd ymh ynbh, yh{ynao yleh{ w`lkh na {bl`` osfxw{na l shixkhi in{yslkynfa hatnsfabhay! Sholsi`h{{ fd ymh in{lcn`ny~, {yxihay{ lsh afy l``fhi yf x{h l kl`kx`lyfs![yxihay{ {hhenao h}yhaihi ynbh fa _snyhw`lkhs fs liinynfal` lkkfbbfilynfa{ lsh sh|xnshi yf sh|xh{y lai chlwwsfthi dfs ymf{h lkkfbbfilynfa{ wsnfs yf ymhns yh{y ilyh! [yxihay{ n{mnao yf sh|xh{y lkkfbbfilynfa{ dfs ymhw`lkhbhay yh{y{ {mfx`i kfaylky ymh In{lcn`nynh{ Fddnkh fa ymh klbwx{ ymh~ w`la yf lyyhai " Ilaths{ sffb IM<7< }97;4 fs na @~aa @_<3< } 3<;3!
Shyh{y Wf`nk~
Chklx{h fd ymh lilwynth alyxsh fd KWY„{, ymh{h yh{y{ lsh ohahsl``~ lkkxslyh na htl`xlynao {yxihay kfbwhyhaknh{!Xaihs xax{xl` knskxb{ylakh{, l {yxihay n`` ch l``fhi yf shyleh fah fs bfsh fd ymh yh{y{ ldyhs l yf"hhelnynao whsnfi! Af {yxihay bl~ yleh ymh{h yh{y{ bfsh ymla ynkh whs {hbh{yhs fs hasf``bhay whsnfi! Dfs bfshnadfsblynfa lcfxy ymh shyh{y wf`nk~, w`hl{h kfa{x`y ymh yh{y libnan{yslyfs chdfsh yh{ynao!
Yh{y Khayhs @fklynfa lai Yh{ynao Mfxs{
Ilaths{ Klbwx{ " IC3<;Bfa&Yxh&Ymxs =:;7lb " ?wb_hi =:;7lb " =:;7wbDsn =:;7lb " 9:;7wb@~aa Klbwx{ "@H3;3Bfa " Ymxs =:;7lb " ?wbDsn =:;7lb " 9:;7wb*** Af lwwfnaybhay n{ ahkh{{ls~ yf yleh ymh w`lkhbhay yh{y{! Yf kfbw`hyh l`` fd ymh w`lkhbhay yh{y{ sh|xnshi dfsah {yxihay{, w`hl{h l``f 3 ‛ 3!8 mfxs{ dfs yh{ynao
! ***
 
 ; 
Lsnymbhynk W`lkhbhay Yh{y
Ymh lsnymbhynk w`lkhbhay yh{y n{ x{hi dfs h{ylc`n{mnao blymhblynk{ wsfdnknhak~ lai dfs w`lkhbhay nayf Dxailbhayl`{fd Blym -BLY7<<. ymsfxom H`hbhayls~ L`ohcsl < -BLY7><.!Ymh <? lsnymbhynk |xh{ynfa{ libnan{yhshi c~ ymh KWY -LKKXW@LKHS ℣. Yh{y{ lsh intnihi nayf ymshh y~wh{!
 
Fwhslynfa{ nym mf`h axbchs{ lai dslkynfa{: yfwnk{ nak`xihi na ymn{ klyhofs~ lsh liinynfa, {xcyslkynfa,bx`ynw`nklynfa, intn{nfa, shkfoanznao h|xntl`hay dslkynfa{ lai bn}hi axbchs{, lai h{ynblynao!
 
Fwhslynfa{ nym ihknbl`{ lai whskhay{: yfwnk{ nak`xih liinynfa, {xcyslkynfa, bx`ynw`nklynfa, lai intn{nfanym ihknbl`{! Whskhay wsfc`hb{, shkfoanynfa fd ihknbl`{, dslkynfa lai whskhay h|xntl`haknh{, lai wsfc`hb{natf`tnao h{ynblynfa lsh l`{f ontha!
 
Lww`nklynfa{ lai wsfc`hb {f`tnao: yfwnk{ nak`xih slyh, whskhay, lai bhl{xshbhay wsfc`hb{, {nbw`hohfbhys~ wsfc`hb{ lai in{ysncxynfa fd l |xlayny~ nayf ny{ dslkynfal` wlsy{!\xh{ynfa{ dsfb l`` ymshh klyhofsnh{ lsh l`l~{ wsh{hayhi yf ymh {yxihay l`ymfxom ymh axbchs fd |xh{ynfa{ dsfb hlkmklyhofs~ tlsnh{ nym ymh {yxihay„{ {en`` `hth`! Dfs h}lbw`h, nd ymh {yxihay„{ sh{wfa{h{ {mf bnanbl` lsnymbhynk {en``{,wsh{haynao yff bla~ lww`nklynfa{ wsfc`hb{ n{ wfnay`h{{! Fa ymh fymhs mlai, l {yxihay h}mncnynao offi {en``{ nymmf`h axbchs{ lai dslkynfa{ n`` ch wsh{hayhi nym bfsh fd ymh{h y~wh{ fd wsfc`hb{! Ymx{, ymh wsfwfsynfa fd |xh{ynfa{ na ymh tlsnfx{ klyhofsnh{ n`` lxyfblynkl``~ tls~ lkkfsinao yf ymh {yxihay„{ sh{wfa{h{! Na ymn{ {ha{h, ymn{ yh{ylai ymh fymhs LKKXW@LKHS ℣ Yh{y{ lsh ysx`~ lilwynth na alyxsh!Kl`kx`lyfs{ lsh AFY l``fhi mn`h ylenao ymh Lkkxw`lkhs yh{y! ^fx bl~ x{h {kslw wlwhs! _mn`h fsenao fa ymn{{yxi~ oxnih, x{h {kslw wlwhs!Ymh lsnymbhynk KWY yh{y n{ xaynbhi!Nd ~fx mlth inddnkx`y~ xaihs{ylainao la~ fd ymh kfakhwy{ na ymh blym {yxi~ oxnih{, of yf fah fd ymh Yxyfsnao Khayhs{`fklyhi na ymh @~aa fs Ilaths{ klbwx{h{! Mfxs{ lsh ltln`lc`h c~ kl``nao >?="?43"9777! Liinynfal` Yxyfsnao Khayhsnadfsblynfa kla ch dfxai fa ymh A[KK hc{nyh ly!afsym{mfsh!hix&{hstnkh{&yxyfsnao!Afsym [mfsh Kfbbxany~ Kf``hoh l`{f fddhs{ {yxi~ oxnih{ {whkndnkl``~ dfs Whskhay{, Ihknbl`{, lai Dslkynfa{!L`fao nym ymn{ oxnih h shkfbbhai ymh df``fnao hc{nyh{ ymly bl~ ch x{hdx`:!kf``hohcflsi!kfb&{yxihay&yh{ynao&lkkxw`lkhs !wxsw`hblym!kfb !blym!kfb 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->