Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
CREW: Strategic Maneuvers - The Revolving Door from the Pentagon to the Private Sector

CREW: Strategic Maneuvers - The Revolving Door from the Pentagon to the Private Sector

Ratings: (0)|Views: 22,367|Likes:
Published by CREW

http://www.citizensforethics.org/generals /// Strategic Maneuvers High-ranking generals and admirals earn their stars. They earn their stripes. Then, they earn their cash. New research by Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) found 70 percent (or 76) of the 108 three-and-four star generals and admirals who retired between 2009 and 2011 took jobs with defense contractors or consultants. In at least a few cases, the retirees have continued to advise the Department of Defense while on the payroll of defense contractor

http://www.citizensforethics.org/generals /// Strategic Maneuvers High-ranking generals and admirals earn their stars. They earn their stripes. Then, they earn their cash. New research by Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) found 70 percent (or 76) of the 108 three-and-four star generals and admirals who retired between 2009 and 2011 took jobs with defense contractors or consultants. In at least a few cases, the retirees have continued to advise the Department of Defense while on the payroll of defense contractor

More info:

Published by: CREW on Nov 13, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

 
®®
 Utxgtkjfe Igmk{qkxu
Bfjb)xgm`fmj jkmkxgcu gmd gdifxgcu kgxm tbkfx utgxu- Tbkv kgxm tbkfx utxf~ku- Tbkm# tbkvkgxm tbkfx egub- Mkz xkukgxeb hv Eftfkmu alx Xku~lmufhfcftv gmd Ktbfeu fm Zgubfmjtlm "EXKZ&al{md :> ~kxekmt "lx :1& la tbk 7>2 tbxkk)gmd)al{x utgx jkmkxgcu gmd gdifxgcu zbl xktfxkdhktzkkm 8>>6 gmd 8>77 tll` olhu zftb dkakmuk elmtxgetlxu lx elmu{ctgmtu
-
Fm gt ckgut g akzeguku# tbk xktfxkku bgqk elmtfm{kd tl gdqfuk tbk Dk~gxtikmt la Dkakmuk zbfck lm tbk ~gvxlcc la dkakmuk elmtxgetlxu# u{jjkutfmj tbk ^kmtgjlm igv mlt gczgvu hk xkekfqfmj {mhfgukd el{mukc-Tbk xktfxkd jkmkxgcu gmd gdifxgcu ilqfmj fmtl tbk ~xfqgtk uketlx fm jkmkxgc dl mlt g~~kgxtl hk hxkg`fmj gmv x{cku- Mlmktbkckuu# tbkfx bkgqfcv txgqkckd ~gtb tbxl{jb tbk ifcftgxv)fmd{utxfgceli~ckr elmtfm{ku tl xgfuk fi~lxtgmt w{kutflmu ghl{t tbk fmtkxuketflm la mgtflmgc uke{xftv gmd tbkfmtkxkutu la ~xfqgtk eli~gmfku tbgt utgmd tl ig`k hfccflmu la dlccgxu-G 8>7>
 Hlutlm Jclhk
fmqkutfjgtflm xkqkgckd tbk m{ihkx la xktfxkd tbxkk)gmd)al{x utgxjkmkxgcu gmd gdifxgcu ilqfmj fmtl c{exgtfqk dkakmuk fmd{utxv olhu xluk axli ckuu tbgm ;> ~kxekmthktzkkm 7664 gmd 7662 tl g utxgtlu~bkxfe 2> ~kxekmt hktzkkm 8>>4 gmd 8>>2# afmdfmju tbgthxl{jbt mkz uex{tfmv tl tbk xkqlcqfmj dllx-
7
EXKZ‖u xkukgxeb ublzu tbk m{ihkx la bfjb)ckqkcxktfxkku tg`fmj tbluk olhu bgu ufmek tfe`kd dlzm# tbl{jb tbk qgut igolxftv la xktfxfmj jkmkxgcu gmdgdifxgcu elmtfm{k tl ufjm lm zftb dkakmuk elmtxgetlxu qvfmj alx tbkfx ukxqfeku-Kqkxv vkgx# tbk ^kmtgjlm gzgxdu b{mdxkdu la hfccflmu la dlccgxu fm elmtxgetu tl tbkdkakmuk fmd{utxv-
8
Xktfxkd jkmkxgcu# zftb tbkfx utxlmj xkcgtflmubf~u# xlh{ut elmtget cfutu# gmdfmufdkx `mlzckdjk# gxk qgc{ghck guuktu fm tbk eli~ktftflm alx elmtxgetu gmd egm kgufcv ig`k ilxktbgm tbkfx hguk ~gv ― e{xxkmtcv $714#887 ~kx vkgx alx g tbxkk)utgx jkmkxgc gmd $7:6#:>> alx gal{x)utgx jkmkxgc ― hv ukxqfmj lm g ufmjck elx~lxgtk hlgxd-
5
G xkekmt ut{dv al{md tbgt zbkm gdkakmuk eli~gmv gmml{mekd tbk bfxfmj la g alxikx dkakmuk dk~gxtikmt ~lcftfegc g~~lfmtkk# lmgqkxgjk# tbk eli~gmv‖u utle` ~xfek fmexkgukd-
4
Tbk xkcgtflmubf~ zgu utgtfutfegccv zkg` h{t~luftfqk# u{jjkutfmj fmqkutlxu hkcfkqk u{eb bfxku hxfmj hkmkaftu-
;
 Fm 8>77 gclmk# tbk Dk~gxtikmt la Dkakmuk eliifttkd tl u~kmdfmj mkgxcv $7>> hfccflmzftb tbk afqk cgxjkut dkakmuk elmtxgetlxu ) Cle`bkkd Igxtfm# Hlkfmj# Jkmkxgc Dvmgifeu#
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
7
Hxvgm Hkmdkx# Axli tbk ^kmtgjlm tl tbk ^xfqgtk Uketlx#
 Hlutlm Jclhk
# Dkekihkx 81# 8>7>-
8
Ekmtkx alx Utxgtkjfe gmd Fmtkxmgtflmgc Ut{dfku#
[-U- Dk~gxtikmt la Dkakmuk Elmtxget U~kmdfmj gmd tbk U{~~lxtfmj Fmd{utxfgc Hguk
# Uk~tkihkx 8>78-
5
btt~?,,ifcftgxv~gv-dkakmuk-jlq,^GV,HGUFE,dleu,Getfqk+8>D{tv+8>Tghcku,8>78+8>Hgufe+8>^gv+8>Tghck+8>)+8>Getfqk+8>{meg~~kd-~da-
4
Ufilm C{kebfmjkx gmd Ebxfutl~b Ilukx# Tbk Qgc{k la tbk Xkqlcqfmj Dllx? ^lcftfegc G~~lfmtkku gmd tbk Utle` Igx`kt# @LA Zlx`fmj ^g~kxu Ml- 57># G{j{ut 8>78#
gqgfcghck gt 
btt~?,,~g~kxu-uuxm-eli,ulc5,~g~kxu-eai<ghutxget\fd9874:1:4-
;
 
 Fd-
 
 
®®
Xgvtbklm# gmd Mlxtbxl~ Jx{iigm-
1
Gt ckgut mfmk la tbk tl~)ckqkc jkmkxgcu gmd gdifxgcu zblxktfxkd hktzkkm 8>>6 gmd 8>77 tll` ~luftflmu zftb tbluk afqk eli~gmfku- Fm gddftflm# 78jkmkxgcu zbl xktfxkd d{xfmj tbgt ~kxfld bgqk jlmk lm tl zlx` alx H{xdkubgz Guulefgtku# g –xkmt)g)jkmkxgc’ elmu{ctfmj afxi u~kefgcffmj fm bkc~fmj eli~gmfku lhtgfm dkakmuk elmtxgetu-
:
 H{xdkubgz‖u ecfkmtu bgqk fmec{dkd Mlxtbxl~ Jx{iigm-
2
 A{xtbkx# EXKZ al{md ulik xktfxkd jkmkxgcu gmd gdifxgcu zlx` alx dkakmuk elmtxgetlxuzbfck tbkv elmtfm{k tl gdqfuk tbk ^kmtgjlm- Hltb Jkm- Ogiku Egxtzxfjbt# zbl xktfxkd axli tbk[- U- Igxfmk Elx~u lm Uk~tkihkx 7# 8>77 gatkx ukxqfmj gu qfek ebgfxigm la tbk Olfmt Ebfkau la Utgaa# gmd Gdi- Jgxv Xl{jbkgd# zbl xktfxkd axli tbk Mgqv fm 8>77
6
gatkx ukxqfmj gu tbk ebfka la mgqgc l~kxgtflmu# zkxk g~~lfmtkd tl tbk Dkakmuk ^lcfev Hlgxd lm Letlhkx 4# 8>77-
7>
Tbk hlgxd‖uebgxtkx igmdgtku tbgt ft ~xlqfdk tbk ukexktgxv la dkakmuk –zftb fmdk~kmdkmt# fmalxikd gdqfek gmdl~fmflm elmekxmfmj igolx igttkxu la dkakmuk ~lcfev-’
77
 Jkm- Egxtzxfjbt# ublxtcv gatkx bfu xktfxkikmt# zgu kcketkd tl tbk Xgvtbklm El- hlgxd la dfxketlxu-
78
Xgvtbklm# g ~{hcfe eli~gmv tbgt xk~lxtu dfxketlx eli~kmugtflm# dfueclukd ~gvfmjkgeb la ftu mlm)ki~clvkk dfxketlxu gm $2;#>>> gmm{gc egub xktgfmkx fm 8>77# gu zkcc gu g $7#;>>ikktfmj akk alx kgeb hlgxd lx eliifttkk ikktfmj gttkmdkd fm ~kxulm lx hv tkckelmakxkmek-
75
Fmgddftflm# dfxketlxu xkekfqkd $78>#>>> zlxtb la xkutxfetkd utle` jxgmtu fm 8>77-
74
Jkm- Egxtzxfjbtfu gcul lm tbk hlgxd la gdqfulxu la TGUE# Fme-#
7;
g alxikx u{hufdfgxv la Mlxtbxl~ Jx{iigm tbgtgdqfuku ifcftgxv gjkmefku#
71
gmd g ikihkx la tbk [-U- akdkxgc gdqfulxv hlgxd la Geekmt{xkAkdkxgc Ukxqfeku-
7:
 Ckuu tbgm al{x ilmtbu gatkx bfu xktfxkikmt# Gdi- Xl{jbkgd olfmkd Mlxtbxl~ Jx{iigm‖uhlgxd# alx zbfeb bk fu ~gfd $77;#>>> ~kx vkgx-
72
Mlxtbxl~ Jx{iigm# g ~{hcfe eli~gmv tbgtxk~lxtu dfxketlx eli~kmugtflm# zfcc gcul ~gv bfi gm gddftflmgc $7>#>>> ~kx vkgx alx ukxqfmj lmtbk hlgxd‖u g{dft eliifttkk# gmd bk xkekfqku gm gmm{gc jxgmt la $75>#>>> fm dkakxxkd utle`-
76
 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
1
Ekmtkx alx Utxgtkjfe gmd Fmtkxmgtflmgc Ut{dfku#
[-U- Dk~gxtikmt la Dkakmuk Elmtxget U~kmdfmj gmd tbk U{~~lxtfmj Fmd{utxfgc Hguk
# Uk~tkihkx 8>78-
:
Hkmdkx#
 Hlutlm Jclhk
# Dke- 81# 8>7>-
2
 
 Fd-
 
6
EXKZ al{md elmacfetfmj fmalxigtflm xkjgxdfmj Gdi- Xl{jbkgd‖u xktfxkikmt dgtk- Fm xku~lmuk tl g Axkkdli la Fmalxigtflm Get xkw{kut# tbk Mgqv ugfd bk xktfxkd lm Mlqkihkx 7# 8>77- Bfu laafefgc hfljxg~bv lm tbk Mgqv‖u zkhuftk# blzkqkx# ugvu bk xktfxkd lm Uk~tkihkx 85# 8>77- Ukk btt~?,,zzz-mgqv-ifc,mgqvdgtg ,hflu,mgqvhfl-gu~-
7>
^xkuu Xkckguk# Dk~gxtikmt la Dkakmuk# DlD Gmml{meku Mkz Dkakmuk ^lcfev Hlgxd Ikihkxu# Letlhkx 4# 8>77-
77
Gmdxæ Qkcxlv gmd Dgmfkc ^lcftf# Gdqfulxu la Fmac{kmek? Mfmk Ikihkxu La Tbk Dkakmuk ^lcfev Hlgxd Bgqk Tfku tlDkakmuk Elmtxgetlxu#
Ekmtkx alx ^{hcfe Fmtkjxftv
# Igxeb 82# 8>>5-
78
^xkuu Xkckguk# Xgvtbklm El-# Ogiku K- Egxtzxfjbt Kcketkd tl Xgvtbklm Hlgxd la Dfxketlxu# Ogm{gxv 8:# 8>78-
75
Xgvtbklm El-# ^xlrv Utgtkikmt alx 8>78 Gmm{gc Ikktfmj la Ubgxkblcdkxu# G~xfc 8:# 8>78# ~- 71-
74
 
 Fd-
 
7;
^xkuu Xkckguk# TGUE# Fme-# TGUE# Fme- Mgiku Jkm- Ogiku Egxtzxfjbt tl Hlgxd la Gdqfulxu# Mlqkihkx 86# 8>77-
71
^ktkx Cgttigm gmd Okaaxkv IeExge`km# Mlxtbxl~ tl Ukcc TGUE [mft alx $7-1; Hfccflm#
Zgcc Utxkkt Ol{xmgc
#Mlqkihkx 6# 8>>6-
7:
^xkuu Xkckguk# Geekmt{xk Akdkxgc Ukxqfeku# Geekmt{xk Gmml{meku Gdqfulxv Hlgxd alx [-U- Akdkxgc H{ufmkuu#Akhx{gxv :# 8>78-
72
^xkuu Xkckguk# Mlxtbxl~ Jx{iigm# Alxikx [-U- Mgqv Ebfka la Mgqgc L~kxgtflmu Jgxv Xl{jbkgd Olfmu Mlxtbxl~Jx{iigm Hlgxd la Dfxketlxu# Akhx{gxv 71# 8>780 Mlxtbxl~ Jx{iigm Elx~-# 2)@ Xk~lxt# Akhx{gxv 7:# 8>78-
76
 
 Fd-
 
8

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Vanesa Robles liked this
CREW liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd