Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dionisie Exigul

Dionisie Exigul

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 717|Likes:
Published by candeaionut1154
Un studiu despre Dionisie Exigul si rolul sau intre teologii din Scytia Minor.
Un studiu despre Dionisie Exigul si rolul sau intre teologii din Scytia Minor.

More info:

Published by: candeaionut1154 on Jan 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

 
UNIVERSITATEA ‘‘1 DECEMBRIE 1918”FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂALBA IULIA
CUVIOSUL DIONISIE EXIGUL
Student: Cândea IoanTeologie Pastorală
 
Anul I-2005-
 
Creştinismul în Scythia Minor
Scythia Minor şi regiunile dunărene au primit Evanghelia destul de devreme,faptul că pe la jumătatea secolului al IV-lea creştinismul era bine organizat înScythia Minor, arată că el apăruse acolo mai devreme, probabil în jurul anului 300d.Hr. sau mai devreme. Ceea ce atestă începuturile creştinismului pe teritoriulScythiei Minor sunt numeroasele inscripţii funerare creştine. O inscripţie funerarădin jurul oraşului Tomis (Constanţa de azi), pare a aşeza începuturile creştinismuluidin Dobrogea în a doua jumătate a secolului al III-lea.Inscripţiile creştine dinaceastă provincie se întind, cronologic, de la sfârşitul secolului al III-lea până lasfârşitul secolului al VI-lea.Marea persecuţie a lui Diocliţian din 303-304 a făcutmartiri creştini, ceea ce presupune prezenţa unor Biserici organizate mai devremeîn aceste regiuni.
1
 Creştinismul în Scythia Minor este atestat pentru secolul IV prin numeroasemorminte, mai ales în, sau aproape de marile centre ale acestei provincii.Începânddin secolul al IV-lea, dar mai ales din secolul al V-lea, se găsesc basilici uneoriimpozante în marile centre ca:
Tropaeum Traiani
,
Tomis
,
Callatis
,
 Histria
.
2
Însă dovada cea mai importantă a unei activităţi creştine în Scythia Minor sunt personalităţile bisericeşti marcante din această regiune care au pus în relief ţinuta şi rolul creştinismului din epoca lor prin poziţia, activitatea şi relaţiile pe carele-au avut. E vorba de un număr de episcopi şi de monahi care s-au făcut apreciaţiîn ţara lor şi în alte părţi în sânul Bisericii.Tomis, singura episcopie a Scythiei Minor se bucura de oarecare autocefalie,numără printre episcopii ei pe:
 Evanghelius
sub Diocliţian,
Titus
sub Licinius,
 Bretanion
sau
Vetranio
sub Valens,
Gerontius
sub Teodosie I,
Teotim I 
sub TeodosieI şi Arcadius,
Timotei
sub Teodosie II,
 Ioan
sub Teodosie II,
 Alexandru
subMarcian,
Teotim II 
sub Leon,
 Paternus
sub Anastasie I şi
Valentinian
sub Iustinian.
3
Printre monahi sunt adevărate personalităţi care au însemnat mai mult decâtsimple nume înregistrate de istorie. Un nume de rezonanţă este Ioan Casian a căruiorigine este prezentată de către cel mai vechi biograf al său Ghenadie de Marsilia,ca fiind de origine scită.
4
Născut către anul 360 a primit o formaţie foarte îngrijită.Se pare că tânărul Casian a cunoscut şi chiar a frecventat o comunitate monahală invecinătatea locului său de naştere întrucât el declară lui Castor că se stabilise dincopilărie printre călugări de la care asculta îndemnuri şi vedea exemple.
5
După ce
1
Pr.Prof.I.G.Coman,
Contribuţia scriitorilor patristici din Scythia Minor-Dobrogea- la patrimoniul ecumenismuluicreştin, în secolele al IV-lea, al VI-lea,
în „Ortodoxia” revista Patriarhiei Române, anul XX, nr.1, Ianuarie-Februarie1968, pp. 3-4.
2
 
 Ibidem,
 p.5.
3
 
 Ibidem,
p.5.
4
Pr.Prof.Dr.Mircea Păcurariu,
 Istoria Bisericii Ortodoxe Române
, vol.I, tipărită cu binecuvântarea Prea FericituluiIustin Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române,Bucureşti, 1980, p.140.
5
Pr. Prof. I.G. Coman
 ,op.cit.
p. 7.
2
 
s-a împrietenit cu Gherman pleacă in peregrinări în Plestina apoi în Egipt. Spreanul 404 este la Constantinopol unde Ioan Gură de Aur îl hirotoneşte diacon.Ajunge la Marsilia unde întemeiază două mănăstiri cărora le consacră tot restulvieţii. Moare către anul 435.
6
 Alţi reprezentanţi ai creştinismului din Scythia Minor sunt „Călugării sciţi”:
 Leonţiu
rudă cu generalul Vitalian,
 Ioan Maxenţiu
,
ierodiaconul Petru
. Despreacesta din urmă se spune că ar fi tradus unele opere din părinţi greci şi ar fi redactatun florilogiu, spre a veni în ajutorul teologiei acestor monahi. În orice caz, monahiisciţi reprezentau un curent teologic care a atras atenţia la vremea sa.
7
Unul dintre cei mai importanţi oameni care au influenţat în mod deosebit viaţacreştină din Apus a fost Dionisie Exigul.
Viaţa Cuviosului Dionisie Exigul
Dionisie Exigul este prezentat de biograful şi prietenul său Casiodor ca fiind„de neam scit dar de maniere întu totul romane, foarte priceput in ambele limbi,cunoscător perfect al Sfintei Scripturi şi dogmaticii”.
8
S-a născut probabil cătreanul 470. Într-o Prefaţă la una din traducerile sale din Sfântul Chiril al Alexandrieiel adresează cuvinte de mulţumire călduroasă unui episcop Petru: „mi-aduc amintede binefacerile voastre venerate rinte şi podoabă aleasă a înţătorilor luiHristos, şi am mereu înaintea ochilor minţii vnea sfântă pentru hranaduhovnicească pe care o cheltuiaţi cu mine când eram copil, râvnă pe care nicispaţiul nici timpul nu o pot uita; vă rog să primiţi o mulţumire pe care ştiu că nu pot să v-o dau la înălţimea cuvenită”.
9
Probabil că Dionisie a primit educaţia de laacest avvă într-o mănăstire sau într-o şcoală din Scythia Minor.Puţin înainte de 21 noiembrie 496, data morţii Papei Ghelasie, pe caremărturiseşte nu l-a văzut personal. Dionisie Smeritul se afla negreşit la Roma,mediu prielnic pentru valorificarea inteligenţei sale. Cuviosul Dionisie reflectărecunoşinţă pentru acest episcop care l-a chemat în spaţiul Bisericii apusene.Dionisie a stat şi a lucrat la Roma sub 10 papi de la Atanasie al II-lea până laVirgiliu. El a fost chemat de papa Ghelasie la Roma într-un moment în care acestas-a hotărât să pună în ordine colecţiile canonice. Aici la Roma Dionisie a cunoscut pe Casiodor şi ambii s-au legat printr-o strânsă legătură pentru toată viaţa. El a
6
 
 Ibidem,
p.8.
7
Pr. Prof. Mircea Păcurariu,
op.cit.,
 p.
 
142
8
Cassiodorus,
 De institutione divinarum litterarum, 23,
P. L. Vol. 70, col.1137,
apud 
Pr. Dr. Gheorghe I. Drăgulin,C
uviosul Dionisie Exiguul,
în „Sfinţi români şi apărători ai legii strămoşeşţi”, lucrare alcătuită din încredinţareaSfântului Sinod sub purtarea de grijă a Înalt Prea Sfinţitului Nestor Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei,tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, EdituraInstitutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987, p. 231.
9
Dionysius Exiguus, în
Scriptores ,<Illyrici Minores>, Corpus Christianorum, Scries Latina LXXXV,Thurnhalti;
1972,p.59
 , apud 
Pr. Prof. Dr. I.G. Coman,
Scriitori bisericeşt din epoca străromână,
Tipărită cu binecuvântarea Prea Fericitului Patriarh
 
Iustin Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, Editura InstitutuluiBiblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1979, p.264.
3

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
catalin liked this
Nicolae Dragos liked this
Nicolae Dragos liked this
Nicolae Dragos liked this
Nicolae Dragos liked this
doru.aurel liked this
doru.aurel liked this
Dr K22 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->