Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Seyahatnamelerde Kocaeli ve Cevresi Kocaeli and Peripheries in Itenararies F.Y.U 12.01.09

Seyahatnamelerde Kocaeli ve Cevresi Kocaeli and Peripheries in Itenararies F.Y.U 12.01.09

Ratings:

4.33

(6)
|Views: 5,143 |Likes:
Published by Erkan Kiraz

Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi [Kocaeli & Peripheries At Itenararies] Annem ve merhum babama İlimiz tarihi hakkında bilgi edinmek için yola çıktığımızda gördük ki aslında oldukça önemli bir tarihsel geçmişin mirasçılarıyız. Bu kitapta da kentsel tarihimizdeki kimi boşlukları doldurabileceğine inandığım, yöremizi ziyaret eden gezginlerden örnekler sunmaya çalıştım. Kimisi uğrayıp geçmiş, kimisi ise oldukça uzun kalıp detaylı bilgiler vermiş. Ne yazık ki, bugüne değin bölgemizle ilgili seyahatnameler nerdeyse hiç dilimize çevrilmemiş. Bu yapıtta yer alanların nerdeyse tamamına yakını tarafımdan çevrildi. Ancak Graf Istvan Szechenyi’nin 1818 yılı seyahatnamesi, Sn. Ali Ayvaz’ın Almanca’dan akıcı çevirisi ile bu yapıtta yer aldı. Çevirilerine gerek duymadığım bölümleri “…” noktalaması ile belirttim. Kimi gezginleri tespit etmeme karşın ne ilk, ne de ikinci elden gezi notlarına ulaşmam mümkün olmadı. Yine de daha sonraki araştırmacılar için bir ipucu olması için onlardan da söz ettim. Bazen gezi notları içinde çizim ya da fotoğraflardan söz edilse de ne yazık ki elimdeki kimi baskılarda yoktular. Ben de bu eksikliği o döneme ait başka fotoğraf ve çizimlerle gidermeye çalıştım. Bu vesile ile elindeki Yıldız Arşivi fotoğraflarını veren Sn. Prof. Atilla Çetin’e çok teşekkür ederim. Bu kitapta, gezginlerin notlarını yorumlama yönteminden özellikle kaçınarak, böylesi bir yapıtın kentimiz için ilk olması nedeniyle, gezginlerin kaleminden çıkan sözleri “italik” olarak doğrudan aktardım ancak çok gerekli durumlarda dipnotlar ekledim. Kendi eklediğim dipnotlarının önüne gezginlerin dipnotları ile karışmaması için “Y.U.” ibaresini koydum. Gezginleri kronolojik bir sıralama içinde sunmaya çaba gösterdim ancak kimi gezginlerin yöremizi ziyaret yıllarını kesin olarak tespit edemedim, bu durumda yaklaşık yıl ya da eserin yayın tarihini esas aldım ancak yanına (?) işareti koydum. Açıktır ki birkaç yıl farklılık olabilir. Fransızca orijinali dahi hiç yayınlanmamış ve konu el yazması ilk kez benim Türkçe’ye çevirimle bir kitap olarak gezginler literatürüne eklenmiş olan Peyssonel’in “1745 Yılında İzmit ve İznik’e Yapılmış Bir Gezi’nin Öyküsü” adlı yapıttan, bu kitaba yalnızca İzmit ve çevresi ile ilgili bölümleri dahil ettim. Gezi Notları, yerli ya da yabancı gezginlerin gittikleri bölgenin güncel ve tarihsel dönemlerine ait gözlemledikleri ve derledikleri bilgileri yazıya dökmelerinden oluşurlar. Strabon örneğinde olduğu gibi antik döneme ait Anadolu gezi notları, bir anlamda merak ve tanıma isteğine, ya da Skylax örneğinde olduğu gibi askeri bir göreve dayanırken Orta Çağ’da Haçlı Seferleri ve Arap Gezginler açısından da diplomatik görevler gibi nedenlere dayanmaktadırlar. Kimi zaman, farklı gezginler aynı ya da yakın zaman dilimi içinde gelmiş olsalar da görevleri ya da bakış açıları farklılığı nedeniyle, aktardıkları bilgilerin öncelikleri farklı olabilmekte. Kimi arkeoloji ya da tarihi ön planda tutarken, bir diğeri bitki örtüsü ya da sosyal yaşamla daha yakın ilgilenebilmektedir. 15. yy. sonuna doğru Osmanlı topraklarında gezgin patlaması yaşanır. 16. yy. sonlarında ise Osmanlı toprakları üzerinden Hindistan’a giden ticaret yolunun önem kazanması bir başka nedendir. Ancak bu uzun geziler oldukça masraflıdır ve genellikle diplomatik görevliler, hacılar ve soylular tarafından yapılabilmişti

Seyahatnamelerde Kocaeli ve Çevresi [Kocaeli & Peripheries At Itenararies] Annem ve merhum babama İlimiz tarihi hakkında bilgi edinmek için yola çıktığımızda gördük ki aslında oldukça önemli bir tarihsel geçmişin mirasçılarıyız. Bu kitapta da kentsel tarihimizdeki kimi boşlukları doldurabileceğine inandığım, yöremizi ziyaret eden gezginlerden örnekler sunmaya çalıştım. Kimisi uğrayıp geçmiş, kimisi ise oldukça uzun kalıp detaylı bilgiler vermiş. Ne yazık ki, bugüne değin bölgemizle ilgili seyahatnameler nerdeyse hiç dilimize çevrilmemiş. Bu yapıtta yer alanların nerdeyse tamamına yakını tarafımdan çevrildi. Ancak Graf Istvan Szechenyi’nin 1818 yılı seyahatnamesi, Sn. Ali Ayvaz’ın Almanca’dan akıcı çevirisi ile bu yapıtta yer aldı. Çevirilerine gerek duymadığım bölümleri “…” noktalaması ile belirttim. Kimi gezginleri tespit etmeme karşın ne ilk, ne de ikinci elden gezi notlarına ulaşmam mümkün olmadı. Yine de daha sonraki araştırmacılar için bir ipucu olması için onlardan da söz ettim. Bazen gezi notları içinde çizim ya da fotoğraflardan söz edilse de ne yazık ki elimdeki kimi baskılarda yoktular. Ben de bu eksikliği o döneme ait başka fotoğraf ve çizimlerle gidermeye çalıştım. Bu vesile ile elindeki Yıldız Arşivi fotoğraflarını veren Sn. Prof. Atilla Çetin’e çok teşekkür ederim. Bu kitapta, gezginlerin notlarını yorumlama yönteminden özellikle kaçınarak, böylesi bir yapıtın kentimiz için ilk olması nedeniyle, gezginlerin kaleminden çıkan sözleri “italik” olarak doğrudan aktardım ancak çok gerekli durumlarda dipnotlar ekledim. Kendi eklediğim dipnotlarının önüne gezginlerin dipnotları ile karışmaması için “Y.U.” ibaresini koydum. Gezginleri kronolojik bir sıralama içinde sunmaya çaba gösterdim ancak kimi gezginlerin yöremizi ziyaret yıllarını kesin olarak tespit edemedim, bu durumda yaklaşık yıl ya da eserin yayın tarihini esas aldım ancak yanına (?) işareti koydum. Açıktır ki birkaç yıl farklılık olabilir. Fransızca orijinali dahi hiç yayınlanmamış ve konu el yazması ilk kez benim Türkçe’ye çevirimle bir kitap olarak gezginler literatürüne eklenmiş olan Peyssonel’in “1745 Yılında İzmit ve İznik’e Yapılmış Bir Gezi’nin Öyküsü” adlı yapıttan, bu kitaba yalnızca İzmit ve çevresi ile ilgili bölümleri dahil ettim. Gezi Notları, yerli ya da yabancı gezginlerin gittikleri bölgenin güncel ve tarihsel dönemlerine ait gözlemledikleri ve derledikleri bilgileri yazıya dökmelerinden oluşurlar. Strabon örneğinde olduğu gibi antik döneme ait Anadolu gezi notları, bir anlamda merak ve tanıma isteğine, ya da Skylax örneğinde olduğu gibi askeri bir göreve dayanırken Orta Çağ’da Haçlı Seferleri ve Arap Gezginler açısından da diplomatik görevler gibi nedenlere dayanmaktadırlar. Kimi zaman, farklı gezginler aynı ya da yakın zaman dilimi içinde gelmiş olsalar da görevleri ya da bakış açıları farklılığı nedeniyle, aktardıkları bilgilerin öncelikleri farklı olabilmekte. Kimi arkeoloji ya da tarihi ön planda tutarken, bir diğeri bitki örtüsü ya da sosyal yaşamla daha yakın ilgilenebilmektedir. 15. yy. sonuna doğru Osmanlı topraklarında gezgin patlaması yaşanır. 16. yy. sonlarında ise Osmanlı toprakları üzerinden Hindistan’a giden ticaret yolunun önem kazanması bir başka nedendir. Ancak bu uzun geziler oldukça masraflıdır ve genellikle diplomatik görevliler, hacılar ve soylular tarafından yapılabilmişti

More info:

Published by: Erkan Kiraz on Jan 25, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/29/2014

 
 ]cuibi|dincjcxlc
 
@OMICJĶ qc ÇCQXC]Ķ
¥ Movu Xegb|cl |o A$Uiqs{ Sjsgúduiqs{Fncjolu$mon$|x$ Ijj Xegb|} Xc}cxqcl$
9
 
 ]cuibi|dincjcxlc
 
@OMICJĶ qc ÇCQXC]Ķ
]cuibi|dincjcxlc @omicje qc Çcqxc}e
Ķçedlc`ejcx 
]iuai
+ ]sdsş+ Ñd}ñ{ . ]cuibi|dincjcxed ]o}uij qc @új|úx \ixebe Ui{ĹmĹjĹğĹdli Ucxe qc Ñdcne 
Ķhxiben Ŕexed* @omicje Údeqcx}e|c}e Acd.Clcheui| Ai`új|c}e \ixeb Hñjúnú Ñğxc|en Úuc}e%
+ Gexeş+ Cd Cx`cd Gc{gedjcx . ĶÑ 1$ uu$* ]`ujir . Ķ] 92.95* ]|xihod. 8$ uu$* V|ojceno}. ===* Hoxlcisr―js Hex BimĹ. Id|oded Çe{cjgc}e . Vcs|edgcx Çe{cjgc}e + 2<3* Ķhd @boxlilhcb "Bsxlilhe%+ 96$ uu$* \cjjú Ncq{cde Chð Bú}cued Nsbinncl hed Ihlújqibbih+ 9657* @od| C|ecd lc Hjoe}+ 99<7* Olo lc Lcsej + 9=25* ]nojcd}`―je Egdimes}+ 9<6= ! 9<6<* Xsu God{ijc} lc Mjiqeko+ 9<==* Hcx|xidlod lc ji Hxoysecxc+ 939<* Biulix Çcjche + 9388.938= ! 93==.93=1 ! 93<2.93<5 Ni|xi`çĹ Di}sbe + 93=6.93=9* Ihs ij.Hixi`i| Nsbinnil Hilx ij.Led ij Gbi{{e.Nc``e 
¥ Movu Xegb|cl |o A$Uiqs{ Sjsgúduiqs{Fncjolu$mon$|x$ Ijj Xegb|} Xc}cxqcl$
8
 
 ]cuibi|dincjcxlc
 
@OMICJĶ qc ÇCQXC]Ķ
+ 93<7* Vecxxc Hcjod+ 93<7.9336* Vecxxc Gejjc} "Vc|xs} Gujjes}%+ 93<7* Gihxecj lc Jsc|{ + 93<2* Kimysc} Gi}}o| + 9333* Hs}hcmyses}+ 9333* Lcxd}mbwin. Gch{c Uojs Ú{cxedlc Hsjgixjix . Gch{c. Gch{c ” Bcxc`c ” Ķ{ne| Uojs. Ķ{ne| + 9337* ]ele "]cule% Ije Xce}+ 9337* Wojagidg Núd|{dcx + 9332* @s|helled.Nc``+ 9317* Vc|xs} Qejjedgcx + 9312* Jslweg qod Xis|cx + 9328* Kobd Dcwhcxec+ 9322* Xcedbojl Jshcdis+ 9322* K$C$ Lis{i|}+ 9325* Gcoxg Mbxe}|ovb Aclxdhcxgcx + 9357* Kobd ]idlcx}od+ 9162* VojoduijĹ ]encod+ 9165* Wejjein Hellsjvb+ 91=9* Cqjeui Çcjche . \iqşidmĹj . Ķ{ne| . Leje}`cjc}e . Gch{c. Bcxc`c. Ķ{ne|―c Ķ`edme [euixc| . ]ividmi. ]i`ixui ExniğĹ. Bcx}c`―c Gc{e + 91=8* Kcid Hiv|e}|c \iqcxdecx + 91=3 ! 91<2* @i|ev Çcjche + 9136* Cxcnui Çcjche @ñnúxmúuid+ 9131 Kcid \bcqcdo| + 9176* \boni} ]ne|b+ 9173* Lx$ Kobd Moqcj + 9173.9171* Gcoxgc Wbcjcx ! Kimoh ]vod+ 9177* Gsejjisnc Gxcjo| . Ķ{ne| . Çcdc ]sus. Leje}`cjc}e + 9172* Moxdcejjc Jc Hxsud "Moxdcjes} Hxsud%. Ķ{ne| . Çcdc ]sus ! Lej Hsxds+ 9766* Ko}cvb Ve||od lc \osxdcaox| + 9769 ! 976=* Ishxu lc Ji No|xiuc. \ñ`cje―ded Liqc|e . Ķ{ne|―c QixĹş. Ui{Ĺ|jix . Çeçc` \ixji}Ĺ. @ijc. Qcli+ 9763* Visj Jsmi}. \ñ`cje―ded nc{ix ui{Ĺ|Ĺ
¥ Movu Xegb|cl |o A$Uiqs{ Sjsgúduiqs{Fncjolu$mon$|x$ Ijj Xegb|} Xc}cxqcl$
=

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Anil Engudar liked this
Anton Currito liked this
Oral Çekiç liked this
Erkan Kiraz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->