Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thị trường chứng khoán.pdf

Thị trường chứng khoán.pdf

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by ngonguyenminhtuan
Thị trường chứng khoán.pdf
Thị trường chứng khoán.pdf

More info:

Published by: ngonguyenminhtuan on Nov 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
TH
Ị TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
– NH
ỮNG ĐIỀU
C
ẦN BIẾT
 
Chúng ta s
ẽ xem xét tính chất đặc th
ù c
ủa TTCK Việt Nam v
à
ảnh hường của nó đối với
vi
ệc sử dụng PTKT:
1. Giá trong nhi
ều trường hợp chưa phản ánh hết các hành động của thị trường
 Giá ch
ứng khoán tại mỗi thời điểm phản ánh một tập hợp tâm lý của rất nhiều các nh
à
đầu tư trên thị trường. Các nhà đầu tư này bao gồm cả những nh
à d
ự đoán thị trường giỏi
nh
ất cho đến công chúng theo sau. Tâm lý của họ thể hiện sự kỳ vọng hay thất vọng về
ch
ứng khoán với các xu hướng v
à tin t
ức tr 
ên th
ị trường.Các nhà đầu tư có chung tâm l
ý s
ẽ có cùng hành động giống nhau. Các hành động bán
hay mua t
ại một thời điểm, với quy mô khác nhau của tất cả các nhà đầu tư thể hiện th
ànhcung (supply) và c
ầu (demand).
Sau khi phân nhóm, do tính ch
ất ưu tiên giá cao đối với cầu và ưu tiên giá thấp đối vớicung, các nhà đầu tư phải cạnh tranh với chính những người có cùng hành động giống
mình
để có thể thực hiện th
ành công vi
ệc Mua hoặc Bán chứng khoán• Để bán được chứng khoán, những người có hành động cung tr 
ên th
ị trường phải hạ giá bán để được ưu tiên bán trước. Áp lực cung c
àng l
ớn th
 ì áp l
ực giảm giá c
àng l
ớn v
à
ngược lại.• Để mua được chứng khoán, những người có hành động cầu tr 
ên th
ị trường phải tăng giámua để được ưu tiên mua trước. Áp lực cầu c
àng l
ớn th
 ì áp l
ực tăng giá c
àng l
ớn v
à
ngược lại.
 
 Giá giao d
ịch tại mỗi thời điểm luôn l
à s
ự cân bằng giữa cung v
à c
ầu tr 
ên th
ị trường.
Nóim
ột cách khác giá phản ánh tất cả hành động của thị trường. Đây l
à n
ền tảng cơ bản của
lý thuy
ết Dow v
à c
ũng chính l
à n
ền tảng quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật.Ở các thị trường phát triển, với quy mô giao dịch khổng lồ, tại mỗi thời điểm luôn
t
ồn tại
m
ột số lượng lớn các nhà đầu tư với những lợi ích v
à s
ự kỳ vọng khác nhau về giá chứng
khoán. Bên c
ạnh đó, giá giao dịch không có bất kỳ r 
àng bu
ộc n
ào v
ề biên độ, nó có đủ độ
r
ộng cần thiết để phản ánh đầy đủ các trạng thái cung
-c
ầu tr 
ên th
ị trường
. Khi nh
ững điều
t
ồi tệ xảy ra đối với một loại chứng khoán, áp lực cung đủ lớn để buộc nó giảm mạnh, có
nh
ững trường hợp đ
ã gi
ảm hơn 50% chỉ trong một ng
ày giao d
ịch. Sự giảm giá khủng
khi
ếp của Bear Stearn, Freddie Mac hay Fannie Mae gần đây l
à nh
ững ví
d
ụ điển h
 ình.Do gi
ả định giá phản ánh tất cả các hành động của thị trường, các nh
à phân tích s
ử dụng
phân tích k 
ỹ thuật chỉ cần tập trung v
ào giá-kh
ối lượng, thông qua nhiều công cụ đolường khác nhau, l
à có th
ể thấy được các trạng thái tâm lý của thị trường.Chúng ta đều biết các chỉ số trong PTKT (MACD, RSI, MFI, OBV, A/D,…) được xây
d
ựng trên cơ sở các mối tương quan của giá hoặc khối lượng. PTKT nh
 ìn nh
ận cung v
àc
ầu cân bằng tại mức giá giao dịch v
à kh
ối lượng giao dịch.
T
ại thị trường Việt Nam,
trong nhi
ều trường hợp đ
ã không ph
ản ánh đầy đủ mối quan hệ
gi
ữa cung v
à c
ầu: Khi cầu hoặc cung áp đảo, áp lực tăng giá hoặc giảm giá l
à r
ất lớn, bi
ên
độ giao động hẹp làm cho các nhà đầu tư không thể tăng giá mua hoặc giảm giá bán
nhi
ều hơn các mức giá t
r
ần hoặc giá sàn. Điều n
ày làm cho s
ức mạnh trong tâm lý củacác nhà đầu tư bị k 
 ìm nén, chúng gây nên tình tr
ạng khan hiếm giả tạo khi mức giá ch
ào
mua/chào bán không đáp ứng được kỳ vọng của những nhà đầu tư có kỳ vọng ngược lại,
h
ọ không giao dịch.
 
 Khi c
ầu áp đảo cung, áp lực tăng giá lớn. Do giới hạn giá trần, các nhà đầu tư không thểtăng giá mua để đáp ứng kỳ vọng mong đợi của b
ên bán, xu
ất hiện t
 ình tr
ạng dư cầu v
à
giá không đạt được sự cân bằng giữa cung v
à c
ầu.Thị trường cần trải qua nhiều ng
ày giaod
ịch để giá có thể tăng lên và đạt mức kỳ vọng của cung.
Kh
i cung áp đảo cầu, áp lực giảm giá lớn. Do giới hạn giá sàn, các nhà đầu tư không thể
gi
ảm giá mua để đáp ứng kỳ vọng mong đợi của b
ên mua, xu
ất hiện t
 ình tr
ạng dư cung vàgiá không đạt được sự cân bằng giữa cung v
à c
ầu. Thị trường cần trải qua nhiều ng
àygiao d
ịch để giá có thể giảm xuống và đạt mức kỳ vọng của cầu.Trong đợt tăng giá từ 11/6/2008 đến nay, thị trường đ
ã tr
ải qua cả 2 t
 ình tr
ạng: tranh bán
và tranh mua. Tranh mua trong kho
ảng thời gian từ 23/6
-4/7 và 8/7-17/7/2008. Tranh bánt
ừ 18/7 đến 2
5/7/2008. Nhìn xa h
ơn vào quá khứ cũng sẽ thấy nhiều trường hợp tương tựnhư vậy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->