Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Meral Akşener

Meral Akşener

Ratings: (0)|Views: 212 |Likes:
Published by t24comtr

More info:

Published by: t24comtr on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

12/04/2012

 
 
P O E EPwpimih
Bkzegplgrk OiőhimlĹđĹ
 
Haek~{am : @I_OG
Dkrkő :
99-66 Pirkb : ?7!3!?69? Drwv : W{im%Og`rk ^i{ci :
9
 
?2 ŝwoip sg ?4 Mk~im IriőpĹrei Ilp Haek~{amw
 ?7 Bizkrim ?69? Vizirpg~k
OĶ_ĶMNĶ
APW_WE
 IäĹlei ^iipk:
99-66
OIŝHIM: [iőir HI_I[GL "Hi{~grk+
%%%%%6%%%%%
OIŝHIM „
 
Pgőghhür g`k{arwz pgőrkckmkz käkm-
 
EG_IL IHŝGMG_ "Ķ~pimowl+
%
G~piđcwrwllib-
 
OIŝHIM „
Egnlk~pg
`órp virpkekzkm sgrekő al`wđw okr ómgrdg{lg, Pürhk{g‑`ghk`geahripkh bi{ipi, `geahri~k{g zirir sgrgm `irog dkrkőkelgrk sg `iroglgrlg kldklk okr iriőpĹreihaek~{amw hwrwl`w- Ow iriőpĹrei haek~{amwewz
 
`i Pürhk{g‑`g {ivĹlim `iroglgrk üäg oól`ü,
okrk~k9;36 sg 49 e
wbpĹrilirĹ, ?‑mnk~k 26
k
bpklilk, >‑ümnü~ü `g ?2 ŝwoip sg ?4 Mk~im
`irog sg`irog d
krkőkelgrk{lg
kldklk haek~{am- O
kz ?2 ŝwoip sg ?4 Mk~im Ilp Haek~{amw alirih owri`i
owlwmw{arwz-
@gđgrlk ü{glgrkekz Egbegp ŝghgr Og{ Dizkimpgv Ekllgpsghklk, @ahpar 
8 Cg{zwllib
HĹ{ĹhlĹh Og{ Ķ~pim
owl Ekllgpsghklk, Iswhip
8 Ķ`rk~ ŝ
ibkm Og{ Iswhip,
ÄimhĹrĹ Ekllgpsghklk8
ogm `g
Hi{~grk Ekllgpsghklk{ke- Pghrir pgőrkckmkz käkm pgőghhür g`k{arwz
-
EG_IL IHŝGMG_ "Ķ~pimowl+
%
Ogm pgőghhür g`grke-
 
OIŝHIM „
^kzlgr okzke ow ilp haek~{am
pavlimpĹeĹzi, haek~{amwewzi hamw alimhamw{w gm {ihkmgm {iői{im nimlĹ őibkplgrkekz`gm okrk~kmkz- ^kzg dórg ?2 ŝwoip mg`kr, mi~Ĺl okr `irog dkrkőkek{`k {imk Pürhk{g‑`g mg al`w `i ?2 ŝwoip al`w1 Ómnglkhlg hgm`kmkzk pimĹpirih,hi{Ĺpliri dgäeg~k iäĹ~Ĺm`im, lüp
cg`gr~gmkz egemwm alwrwz, ow{wrwmwz gcgm`ke-
EG_IL IHŝGMG_ "Ķ~pimowl+
%
Egril Ihőgmgr, Ķ~pimowl Ekllgpsghklk
-?2
ŝwoip
 
pirkbkm`g ogm {imk “?2 ŝwoip― `k{g oklkmgm ~ürgä `ómgekm`g _gcib{al
Bühøegpkm
km Ķäkőlgrk OihimĹ{`Ĺe- Ogmke oihimlĹđĹe `ómgekm`g ?2 ŝwoip
p
avlimpĹ~Ĺ sg a 9
2
ei``glkh hirirlir ilĹm`Ĺ Ekllí 
 
Düsgmlkh Hwrwlwm`i- @ibi ~amrihk `ómge`g `g ow hirirlirĹmw{dwlimei~Ĺm`ihk eg~gli, ózgllkhlg őg{, hg~kmpk~kz zarwmlw ~ghkz {ĹllĹh gđkpke hamw~wm`i nk``keimi`i vraolgelgr äĹhpĹ äümhü _gcib{al Bühøegpk amlirĹ w{dwlieihpim hiäĹm`Ĺ- “Ogmkedórgokl`kđke mg`kr 
1
― `k{g ~ar`wmwz: ŝke`k ;7 ~gäkelgrkm`g _gcib Virpk~k {üz`g ?? nksirĹm`ia{ il`Ĺ- ;0 ~gäkelgrkm`g `g oglg`k{glgrkm oü{üh okr äađwmlwđwmw ileĹőpĹ- Imisipim Virpk~k{lg@ađrw
[al Virpk~k `g okrokrkmg `gmh, ekl
lgpsghklk ~i{Ĺ~Ĺ okrkmkm cizli, ? ekllgpsghklk
,
~imĹ{arwe
 
 
P O E EPwpimih
Bkzegplgrk OiőhimlĹđĹ
 
Haek~{am : @I_OG
Dkrkő :
99-66 Pirkb : ?7!3!?69? Drwv : W{im%Og`rk ^i{ci :
?
 
Oü{üh Okrlkh Virpk~k{lg kppkcih {iveĹőpĹ, ? ekllgpsghklk cizli iei a{ arimĹ `i @[V‑mkm cizli{`Ĺ,9;‑ir nksirĹm`i a{ il`Ĺlir8 Nwebwrk{gp Bilh Virpk~k Egnlk~g dkr`k-ŝke`k, ómng okr Pim~w BimĹe Oiőoihim sg 9‑kmnk virpk _gcib Virpk~k, _gcib Virpk~kmgsgrkl`k bühøegpk hwrei dórgsk, bkäokr ~k{i~k virpk hiowl gpeg`k- A zieim ogm owmlirĹ okrgokr oklek{arwe iei {imk hamwőwlimlir`im okl`kđke, `gsrg{g Ķ~pimowl‑wm oü{üh ~grei{g~kmk
m, okr óläü`g i~hgrkm dkrkv E
g~wp Og{‑lg Pim~w BimĹe‑i okrlkhpg khpk`ir hwrei{i {ómglkh okr pglhkm`gowlwmwl`wđwmi `ikr ~ó{lgmpklgr al`w, owmlirĹ ahwewő~wmwz`wr oi~Ĺm`i sg~ikrg
-
OIŝHIM „
Gsgp-
EG_IL IHŝGMG_ "Ķ~pimowl+
% ^amri Imi{al hw
rwl`w, Imi{al oiőirĹlĹ aliei`Ĺ ä
ümhü
i{mĹ dórüőpg khk ~k{i~k virpk, i{mĹ hark`ar`ihk ~gäegm`gm og~lgm`khlgrk käkm sg{i amwm
üzgrkm`gm rghiogp
gppkhlgrk käkm, äah ~grp okr rghiogp ~ür`üđü käkm oiőirĹlĹ aliei`Ĺ, okrokrlgrk{lgw{we ~iđli{iei`Ĺlir- ^amri pghrir a
b
ühøegp {ĹhĹl`Ĺ sg owmwm üzgrkmg pghrir ribegp
lkGroihim
Bani‑{i sgrkl`k khpk`ir hwrei „
äümhü
9‑kmnk virpk
% dórgsk- Ómng Imisipim Virpk~k{lg
hwreih üzgrg okr {al pwpwl`w cihip ~amri a alei`Ĺ, mg`gm al`wđwmw oklek{arwe- Pim~w BimĹesg oiőĹm`ihk @ađrw [al Virpk~k “gsgp― `g`k sg _gcib{al hwrwl`w-ŝke`k,
ogm pirkbäk{ke, i~hgrk{gmkm hwrwe~il alirih
{imk Pimzkeip‑pim kpkoirgmdórgokl`kđke hi`irĹ{li khk `grkm gm`kőg~k sir`Ĺr8
okrkmnk~k
“oólümegh―, `kđgrk `g “őgrk― okr ~k~pgekm kő oiőĹmi dgäeg~k
i
ei ogm Ķ~pimowl ~grei{g~kmkm, amwm glkm`ghk eg`{imĹm,
_gcib{al
Bühøegpkmkm ow `gmh oüpäg, biswz ~k~pgekmg dgäkő, hkeg mg hi`ir pgőskh sgrklk{ar,
mg alw{ar mg ok
pk{ar {imk ghamaekh {ivĹ{Ĺ zivpw
riv
p ilpĹmi ilei hamw~wm`i il`ĹđĹ hirirlirĹm_gcib{al Bühøegpk{lg kldklk alirih i~hgrk{gmkm ow hwrwe~il gm`kőglgrkmk, harhwlirĹmĹĶ~pimowl‑wm pgpkhlg`kđg kmim`Ĺe ogm bgv ä
ümhü ~amri, _gcib{al
{ĹhĹl`Ĺhpim ~amri, oimhilirĹm
lk, hkekmg dórg 06 ekl{ir `alir, hkekmg dórg 36 ekl{ir `alir {imk rihieĹ ogm oklek{arweiei ~ó{lgmgm őg{ “virimĹm bisi{i wäei~Ĺ― dkok ~amwälirĹmi oihpĹđĹmĹz zieim oó{lg okr őg{
dórü{ar~wmwz, pgpkhlgeg dórü{ar~wmwz-
Ķőpg _gcib{al‑w {Ĺheih {imk ?2 ŝwoip, oimi dórg a ~ürgnkm okrkmnk, hĹ~i `ómgelk
bg`gck _gcib{al
w {Ĺheih, arpi si`glk
,
äümhü a zieimlir rivarlir äĹheĹőpĹ
,
bipĹrlir~ĹmĹz, kőpg?697 {ĹlĹm`i
 
őw hi`ir km~
im keie bipkv lk~g~k egzwmw alinih sg~ikrg cilim `k{g
vrajgh~k{amlir sir`Ĺ- Ow ómdórülgm sg{i ow vrajgh~k{amlir`i arpi{i äĹhim, ow rivarlir`iarpi{i äĹhim ~gäegm pkvkmkm kri`g~kmk hĹreih, arpi si`glk bg`gc alirih dór`üđüe- Wzwm si`glk
bg`gcpg `g ow hkplgmk
m ómdórül`üđü okäke`g ~gsh sg k`irg g`kleg~kmkm, eimkvülg g`kleg~kmkm~iđlimei~Ĺ `k{g dór`üe ogm bgv, owmw `i {Ĺllirni oó{lg ~ó{lg`ke- ^amwäpi
,
“oiőirĹlĹ al`w
 
 
P O E EPwpimih
Bkzegplgrk OiőhimlĹđĹ
 
Haek~{am : @I_OG
Dkrkő :
99-66 Pirkb : ?7!3!?69? Drwv : W{im%Og`rk ^i{ci :
>
 
ew1
~arw~wmw ~arir~ih
, gsgp hĹ~i si`glk bg`gckm`g oiőirĹlĹ al`w- Oglhk arpi si`glk `ómge`g
`g ok
r óläü`g alioklekő, alioklkr {imk ?2 ŝwoip ~ürgnkmkm ihpórlgrkmkm oó{lg okr oiőirĹ~Ĺ alewőalioklkr, a `i pirpĹőeilĹ iei wzwm si`g`ghk bg`gckm pwpei`ĹđĹmĹ dórü{arwz-^k{i~k ngmibĹm ari`i äah nk``k okr kri`g~kzlkđk al`w äümhü ow ?2 ŝwoip pavlimpĹ~Ĺm`i
ómdó
rülgm 92 ei``gmkm kezilimei~Ĺm`im gssgl, kezilimei`Ĺ okr ~ürg oklk{ar~wmwz, ribegplkGroihim Bani, Oiőoihim oüpüm ~k{i~k virpklgrkm lk`grlgrkmk `aliőpĹ sg `g~pgh k~pg`k {imk
`geahri~k{g {ómglkh okr `g~pgh k~pg`k, ow hirir 
lirĹm Egnlk~ düm`gekmg dgpkrkleg~km
k k~pg`k-
Ari`i oüpüm ~k{i~k virpklgrkm, dórüőpüđü ~k{i~k virpklgrkm lk`grlgrk ow kők hirĹőei{inihlirĹmĹog{im gppklgr- OizĹlirĹ `i ow hirirlirĹm ilĹmei~ĹmĹm zarwmlw al`wđwmw ~ó{lg`k
lgr- A dümüm
oi~Ĺm {i{Ĺm
 
eipoiipĹm`i
 
dóregmkz eüehüm alioklkr sg ~amwä kpk
oirk{lg kezilim`Ĺ-W{dwlimei~Ĺm`i
,
`g`kđke dkok, ~imĹ{arwe őó{lg okr `w{dw{li kezilim`Ĺ: “[imk kezili{ilĹe,dgrklkek `üőürglke, am`im ~amri `i w{dwliei{ilĹe-―
 
Mkpghke bi{ipi dgäkrklekő bgrbimdk okr őg{ alei`Ĺ- Gm ómgelk~k ow ~ghkz {ĹllĹh hamw~w, zarwmlw hg~kmpk~kz hĹ~eĹm`i, gm ómgelk bg`gc a{`w, a `gekm `g`kđke vrajgh~k{am ~gogok{lg, keie bipkv lk~glgrkmkm arpi`im hil`ĹrĹlei~Ĺmi{ómglkh, kőpg Hwr‑im
h
wr~lirĹmĹm, oklk{ar~wmwz, a 92 ei``gmkm käkm`g sir, amliri {ómglkh ilĹmeĹőbgrbimdk okr hirir alei`Ĺ, w{dwliei alei`Ĺ- Oi~hĹlir irppĹ, eg`{imĹm, eg~gli bipĹrlĹ{arwe,eimőgplgr “Okr ü~p `üzg{ i~hgrk {gphklkmkm ~ó{lg`kđkmg dórg‣― `g{kv, eimőgp biogrlgr, hóőg{izirlirĹmĹm {izĹlirĹ sg~ikrg oó{lg okr v~khalajkh birghïp sg okr ipea~cgr {iripĹl`Ĺ- ^amri,
 I
nioi Oiőoihim `gđkőkhlkđk {ivĹl~i mi~Ĺl alwr1― @[V‑mkm üzgrkm`g äah oü{üh oi~hĹlir alwőpw,^i{Ĺm Nkm`arwh okr virpk hwr`w, @ađrw [al Virpk~km`gm oizĹ ekllgpsghkllgrkmkm owdüm oklg bïlï`grkm őikoglgr al`wđwmwm hamwőwl`wđw 04 ekllgpsghklk i{rĹl`Ĺ sg ó{lg okr `wrwe`i, “
 Inioi owd
grklkek, bge khpk`irĹ ~ür`üregh
 
bge `g ow dgrklkek `üőüregh käkm okr Oiőoihim `gđkőkhlkđkmgdk`kl~g mi~Ĺl alwr1― `gmkl`k- Oü{üh Okrlkh Virpk~k, ribegplk Ewb~km [izĹnĹađlw `i ow khpk`irĹ`g~pghlg{gngđkmk og{im gppk- ^amwä alirih, ~imĹ{arwe ?29 nksirĹm`i ekllgpsghklkmkm, khk virpkmkmsg ribegplk Ewb~km [izĹnĹađlw‑mwm virpk~kmkm kezilirĹ{li, ribegplk Groihim Bani ^i{Ĺm@gekrgl‑g dkppk, i~Ĺl hĹrĹlei mahpilirĹm`im okrk~kmkm a al`wđwmw `üőümü{arwe ogm, k~pkci~ĹmĹ
sgr`k
, a kezilĹ ekllgpsghkllgrkmkm lk~pg~kmk `g sgr`k, hirőĹ~Ĺm`i {imk “`g~pghlk{arwz― `k{gmlgrkm-Cihip ^i{Ĺm @gekrgl Pim~w BimĹe‑i `gđkl, Eg~wp Og{‑ g sgr`k {gphk{k sg _gcib{al oó{lgng{ĹhĹleĹő al`w-
 
OIŝHIM „
 
@gđgrlk OiőhimĹe, okriz ómng
hk im
lippĹđĹmĹz hamw{li kldklk, “Ekllí 
DüsgmlkhHwrwlwmwm
?2 ŝwoip 9;;4 pirkb sg 063 ~i{ĹlĹ hirirlirĹmi gh: I+ _gjke ilg{bpirĹ krpknikciilk{gplgrg hirőĹ ilĹmei~Ĺ dgrghgm pg`okrlgr‣―
 
`k{g 93 ei``glkh okr hirir ilĹmeĹő- OwmlirĹm,

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
t24comtr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->