Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Archiwum Akt w Warszawiee

Archiwum Akt w Warszawiee

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
Published by Paweł Sosnowiec

More info:

Published by: Paweł Sosnowiec on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
2010
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
Sosnowiec 2010
 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
2010
Tematem mjeg referatu bęzie Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Jest
to najstarsze polskie archiwum. Z
stał utwrzne w 1808 rku. 13
lat po upadkuRzeczypospolitej.
Kres paostwa plskieg przyniósł lbrzymie zmiany na ziemiach plskich, również w
dziedzinie
archiwów
. Dawne
archiwa p nieistniejącym paostwie uległy rzprszeniu, częśdzstała wywiezina  Rsji na mcy rzkazu carycy
Katarzyny II-
giej, a częśd pzstała wkraju. Wśró nich był Archiwum Skarbu Krnneg i Archiwum Kmisji Skarbu Krnneg .Zasób tych archiwów an p piekę Jakuba Skulskieg i złżn
w niewielkim lokalu
na 3 piętrze pałacu Krasioskich. Nazór na nim sprawwała pruska W
 jenno- Ekonomiczna
Kamera. Znalazły się tam mim.
:
Archiwum Kmisji Wjskwej Krnnej i Objga Narów,Archiwum Marszałkwskie i inne. W 1799 rku właze pruskie
 
utwrzyły archiwum
polskie
w Białymstku z fragmentów akt Metry
ki Koronnej oraz Komisji Skarbowej i Komisji
Eukacji Narwej. W 1807 rku p pkju w Tylży zstał n pzielne pmięzyKsięstw a Rsję.
 
Na ziemiach plskich istniały archiwa grzkie i ziemskie , na bszarze zajętym przez
Prusy po III rozbiorze w
Prwincji Prusy Płuniwe zamknięt wszystkie kancelarie sąwez wyjątkiem kancelarii gru warszawskieg. P utwrzeniu Księstwa, piekę na aktamigrzkimi i ziemskimi przejęł plskie sąwnictw, właze kngresówki stwrzyły później
specjalne archiwa akt dawnych.
Oprócz wspmnianych archiwów zstał utwrzne Płuniwpruskie GłówneArchiwum Krajwe bęące w 1808 rku pstawą  utwrzenia ArchiwumOgólnkrajweg, czyli zisiejszeg Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.
 
Znajwały się tam głównie
dokumenty z Archiwum Koronnego , fragmenty
Departamentu Interesów Cuzziemskich Ray Nieustającej, kpie Metryki Litewskiej.Archiwum t plegał Kmisji Archiwalnej skłaającej się z prezesów Rejencji i Kamery w
 
Warszawie , na jeg czele stanął Walenty Skrchó Majewski bęący awnym awkatem inauczycielem, sekretarzem Kmisji Trzech Dwrów w Warszawie. Pza nim w archiwumpracwał Walenty Ptrykwski. Archiwum te mieścił się na zamku, w piwnicach  strnyPlacu Zamkweg. W 1800 rku jeg zasób
 
pwiększył się  akta nuncjatury papieskiej
(1559-1794).Istnienie pruskie
g archiwum zstał ptrzymane
w latach 1806-1807 przez
tymczaswe właze plskie. W 1807 rku wysłały ne z misją Józefa Kalasanteg
Szaniawskiego do Berlina w celu uzyskania zwrotu akt rewindyfikowanych w 1799 roku z
 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
 
2010
Petersburga i przechwywanych w Berlinie. Uzyskan tam również akta centralnych włazpruskich, tyczących prwincji Prus Płuniwych i Prus Nwwschnich.
 
Wraz z wyarzeniami związanymi z pwstaniem Księstwa Warszawskieg, swjąziałalnśd rzwinął tychczaswy kierwnik Płuniwpruskieg Archiwum KrajwegWalenty Skrchó Majewski . Wyał n memriał 4 kwietnia 1807 rku
,
w którymuzasaniał ptrzebę istnienia archiwum. Jeg pstulaty znalazły zrzumienie u ministrasprawieliwści Feliksa Łubieoskieg który, przyczynił się  pwłania nweg archiwum w
stolicy.
Archiwum swją ziałalnśd zaczęł ekretem z nia 2 września 1808 rku w Pilnitzp Dreznem wyanym przez króla saskieg
,
a zarazem księcia warszawskieg FryerykaAugusta . Weług teg ekretu archiwum miał skłaad się z zachwanych zbirów zwanychMetryką Krnną i Litewską z przyaniem teg wszystkieg c był w zbirach aktówawnych, sąwych, aministracyjnych, wjennych, skarbwych,
policyjnych orazdyplomatycznych.
Akty teg archiwum miały byd przeznaczne la gółu zaintereswanych z wyjątkiem
tzw. Archiwum Sekretnego przez,
które rzumian zwłaszc
za dokumenty Archiwum
Krnneg Krakwskieg i Warszawskieg, stęp  tych archiwów wymagał specjalnejzgy właz.
 
Organizacyjne archiwum plegał p nazór ministra sprawieliwści,zwierzchnśd tą zachwan w Królestwie Plskim p 1815 rku, zmieniając jeynie nazwęna Archiwum Główne Królestwa używaną  1867 rku,  teg rku zaczęt używad nazwyWarszawskie Archiwum Główne Akt Dawnych.
 
Archiwum  pczątku znajwał się, w lkalu awneg archiwum pruskieg, 4 izby
podpiwniczonej w zamku od
strny Placu Zamkweg. Napływ akt w kresie KsięstwaWarszawskieg spwwał w lkalu ciasntę , p 1815 rku starania prwaziły 
przydzielenia na podstawie archiwum lokalu w budowlach pokarmelickich na Krakowskim
Przemieściu. Ostatecznie archiwum usawił się na ługie lata w wóch buynkachkmry celnej na rgu ul. Długiej i Placu Krasioskich. W latach 1902
-
1904 w związku znwymi pływami akt, buwan trzeci pawiln.
 
Archiwum zarzązał metrykant , stanwisk metrykanta przypał samemuŁubieoskiemu, nie pełnił n tej funkcji, przeznaczając swją pensję na ptrzeby archiwum.Właściwym jeg kierwnikiem pzstał Walenty Skrchó Majewski. P jeg śmierci 1835 rku kierwnictw archiwum bjął wybitny uczny, bibligraf i histryk literatur
y Feliks
Bentkwski, p nim kierwnikiem zstał w 1853 rku wielletni archiwista Walenty Hubert .
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->