Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fisa de Observatie Clinica

Fisa de Observatie Clinica

Ratings: (0)|Views: 150|Likes:

More info:

Published by: Alin-Marian Tuturescu on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2014

pdf

text

original

 
--._-
Bucureqti
Telefon
-
345.21.95
Cod:Numele
FOArEDE
OBSERVATTE
CLTMCA
PENTRU
INFIRMITATE
MOTORIE
CEREBRALA
7)
Date
personale
Prenumele
I.
DIAGNOSTIC
II:
Intelect.
Sex
_
Na{ionalitatea
Domiciliul
I
IIm
IV
V
VI
VIIVIII
IX
Nr. dinregistrul
de
interndriData
internirii
cu
inso[itor
Nivelfunc[ional
la
internare
Data
iegiriiNivelfunc{ional
la
ieqire
Nr.
zile
spitalizare
Starea
la
ieqireSuma
pldtitd
Data
naqterii:anul
_
luna
ziua
_
medic curant
Alli
copii
(vdrsta)
.........
alticopii
deceda{i
Avorturti
Avorturi
spontane
Alte
antecedente3)
Date
asupra
sarciniiDurata
sarcinii
.....
Durata
travaliului
(ore)
.........
greutateala
naqtere
prezentare
......
tip
naqtere
Boli
sauacc.
in
timpulsarcinii
Alte
date
.
Date
asupra
nou-niscutului
Numele -
adresa
4)
Date
desprecreStere
Vdrstala
care
s-a
depistat
(ocazia)
vdrsta
la
care
gi_a
(inut
a
gezut
...a
stat
in
picioare
a
mers
singur
...
a
vorbit
capul
.................
Crlze
-comitriale
 
-
c)examenul
functional
MEMBRULINFERIOR
Categoria
0(3'
10
luni)
=
t
P1.
1.
in
decubit
ventral
igi men{inecapul
3.
Se
intoarce
pe
burtd
L
Se
intoarcepe
sPate
5.$adepemasd
(min.
3")
6.$adepe
marginea
mesei
7.
Sade
cu
genunchii
intingi
8.Pespate
miqci
membr.
inf.
altern.
9.
Se
culcd
din
$ez6nd
fdri
sd
cadd
10.Se
ridici
singur
in
$ez6nd
Categ.l(10-12luni)=1
11.
Are
echilibru
in
gezdnd
12.
in
decubit
ventral
se
sprijind
pe
antebra{ele
intinse
13.
$adepegen. pe
cilcdie
14.
StA
inpatru
labe
L5.
in
patru
labe
se
poate
sprijini
numai
17.Ste
in
genunchi
sprijinit
19.$ezdnd
lamargineamesei,
intinde
genunchiul
drePt.
,
Cztegoia
2
(12
-
18
hmi)
=2
Frte.
22.
Ste
in
picioare cusPrijin
23.
Idem,
fdri
sprijin,
c6teva
secunde
24.Mergeinpatru
labe
25.
Merge
in
genunchi
26.
Merge
intre
paralele
sau{inAndu-sede
mobile
27
.
Face
c6[iva
paEi
singur
28.
In
picioare
cu
prizd
pe
gen.iqi
indreaptd
trunchiul
29.
Se
coboardsingur
din
3(18 -
36
luni)
6
pte.
30.
Sti
cu
cdlcdiele
pe
sol
echilibru
31.
Mergesingur,
se
oPregte,Pleacd
32.Urc|
scara
tinut
de
mAnI
33.Stdpe
un
picior ajutat
34.
Coboard
scara
fari
ajutor
35.
Ste
peun
picior min.
8"
(probatrebuie
fdcutd
cu
ambele
picioare)
Categoria
4
(4
- 7
ani)
=
4Pte.37. Sarecu
picioarele
lipite
de
pe
o
treapti
de 15-20
cm
38.
Coboard
scarialternativ
39.Stepe
un
picior
9i
pe celdlalt
peste
8"
 
40.
Urcd
scara
alternativ
firi
ajutor
41.
Aleargd
fdrl
sd
cadd
MVEL
FUNCTIONAL
-
PUNCTE
Categoria0(0
-
15
luni)
=
1
p1.
f.
intinde
mdna,
atinge un obiect
2.
Prindeactiv
o
jucdrie
3.
Prinde
activ
$i
duce
la
gurl
4.
Se
agald de
bara
patului
5.
Refl."sata
pt.
sdrit"
.
dr
6.
Refl."gata
pt.
sdrit"
. stg.
7.
Prind
cupensd
polioce
-
indexlateral(monedd,
h6rtie)
8.
Ridicd
un obiect
de
jos
9.
*
A$eazd2
cuburi unul
pe
altul
1.0.
Prindeun cub
cu
pens[
normald
qi
opozilie
a
policelui
Categoria
1(15-
24
luoi)
=
Zpte.
1l-.
Construie$teun
turn
cu
3
cuburi
12.
Intoarce
cdte2-3paginila o carte
L3.
*
Umple
o
lingurd
cu
hrand
14.
*
M6zgdlegte
cu
creionul
15.
Mototole$te
hdrtia
(dupddemonstra{ie)Categoria2
Q-3
aoi)
=2pte.
16.*Copiazdocruce
L7-
*
Bea singur
rtintr-o
ceagci
1.8.
*
Mdndncd
cu
lingura
un
lichid
19.
Construie$teun
turn
cu 7
cuburi
Categoria
3-a(3-5
ani)
=
4
pte.
20.
Construie$teun
turn
cu 9
cuburi
21.
Descheie nasturi
mici
22.
IEi
punesingur
ciorapii
24.
Isi
toarnd
din
sticld
25.
*
Se
serve$te
singur la W.C.
26.*
Copiazd
un
pdtrat
cu
o
greEeald
28.
Se
spald
singur
pe
mdini
Categoria 4
(5-7
ani)
=
6
pte.
29.
*
Deseneazd
un
romb
30.
*
Se
foloseqte de
cu(it
31.
Se
incheie la
pantofi
32.line
de
toartd
o
cand
plind
cu
apd,
firi
sd
o
verse33.
*
Decupeazd o imagine
cu
foarfeca
NTYEL
FUNCTIONAL
=
PUNCTE
Neexecutarea
-
se
lasd
liber;
se
excuti
fIrI
adresi
sau
cu
ajutorul
=
albastru;execute
normal=
ro$u.
Ac[iunile
care
se
executd
cu
ajutorul
aparatului
protetic
se
noteazdcu
un
cerc.
La
membrul superior, cu
linie
orizontald membrul
sup.
dr.,
cu
o
linie
verticald
membrul
sup. stg.-
Probelenotatecu
*,
sunt considerate
intregi
(cruce),chiar
dacd
se
executd
cu o
singuri
mdn[.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->