Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
5-DogTrainingMyths

5-DogTrainingMyths

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by boutique_bh

More info:

Published by: boutique_bh on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

 
 
I`bohln le Zax{ ztlqhcp zta{abx{7 
1 Hlo Xtm`b`bo Npxf{Plqt Hlo
Baah{ 
Plq xl [ftah ._`xflqx Q{`bo Xllxf lt Kcmw
 
 
 
Eacclw Hlo Lwbat{ mbh Abxfq{`m{x{#
@x `{ w`xf otamx zcam{qta mbh zt`ha @ e`bh np{ace tazta{abx`bo m {qzatdlzzltxqb`xp xl m{{`{x pax mblxfat hlo lwbat `b xfa`t }qa{x elt m famcxfp#fmzzp# mbh w`cc`bocp ldah`abx klnzmb`lb"@/n fmzzp xl {mp xfmx {`bka `x{ `bkazx`lb# xfa
[aktax{ xl Hlo Xtm`b`bo 
oq`haxl hlo ldah`abka xtm`b`bo fm{ daab q{ah dp luat 5:#::: hlo lwbat{ xl{lcua xfa`t hlo dafmu`lt xtlqdca{ . lt ztauabx xfan etln lkkqtt`bo etlnxfa {xmtx-Nmbp le xfa`t {qkka{{ {xlt`a{ mta `bkcqhah lb lqt wad{`xa w`xf zflxlxa{x`nlb`mc{
"
 Xfa{a kc`abx{ tazta{abx m w`ha n`v le hlo lwbat{# etln xfl{a wfl mtaflq{a xtm`b`bo m baw zqzzp# {xtqooc`bo w`xf klnnlb ztldcan{ {qkf m{avka{{`ua dmti`bo# ha{xtqkx`ua kfaw`bo# lt zl{{a{{`ua moota{{`lb# xl xfl{axtamx`bo m {auata km{a le {azmtmx`lb mbv`axp lt {xtqooc`bo w`xf mb mhqcxhlo xfmx `{ {`nzcp lb m ktm{f klqt{a xlwmth $lqx le klbxtlc"$Luat xfa pamt{ lqt xamn fm{ otlwb `bxl ta{zakxah baxwlti le hlo xtm`bat{#dafmu`lt`{x{# mbh uaxat`bmt`mb{ wfl wlti qbhat xfa I`bohln le Zax{ bmna"_a mcc {fmta xfa {mna klnn`xnabx xl {lcu`bo plqt ztldcan{ {l xfmx plqkmb oax xfa nl{x lqx le plqt tacmx`lb{f`z w`xf plqt klnzmb`lb-Hlo lwbat{ etln mcc kltbat{ le c`ea kmb dabae`x etln m {p{xanmx`k xtm`b`boztlotmn dm{ah lb {lqbh naxflh{ &np
lw
hlo{ mta wmci`bo ztlle) mbhxfmx/{ wfmx wa/ta mcc mdlqx ztlu`h`bo mbplba w`xf m hlo xfap xtqcp kmtamdlqx"""[l blw xfmx @/ua mb{watah xfa }qa{x`lb# $_FP {flqch @ c`{xab xl plq<$ . `x/{x`na xl oax lb w`xf _FMX @/ua olx xl {mp""" x`na xl oax `bxl xfa namx le xfanmxxat"
4
 
 
$@ taklnnabh
[aktax{ xl Hlo Xtm`b`bo 
xl auatplba wfl fm{ m hlo m{ m klnzmb`lb" @fmua camtbah {l nqkf mdlqx hlo dafmu`lt{ mbh flw xl ta{zlbh mkklth`bocp w`xflqxpacc`bo lt `bx`n`hmx`bo" Xfmbi{ Hmb elt wt`x`bo {qkf m otamx camtb`bo xllc-$
. [q{mb Kmtq{l &Q[M)
 
Blw# @ iblw `x/{ m klb{xmbx kfmccaboa {azmtmx`bo xfa emkx etln xfa ecqeewfab `x klna{ xl hlo ldah`abka# lba xfmx oax{ auab xt`ki`at wfab plqfmua nlta xfmb lba {lqtka leeat`bo plq klbec`kx`bo `beltnmx`lb# auab `exfap namb wacc"Mbh xfa emkx le xfa nmxxat `{ xfmx nl{x zalzca wmbx xfa nmv`nqn `nzmkxelt xfa cam{x mnlqbx le aeeltx" @ hlb/x dcmna xfan . mexat mcc# plq gq{x wmbxxl da m ta{zlb{`dca hlo lwbat# blx m ztlea{{`lbmc hlo xtm`bat-@b xfa hlo xtm`b`bo e`ach plq {aa m clx le fmce.xtqxf{ mbh m em`t {fmta le xlxmcnpxf{" Mbh wfab `x klna{ xl npxf.nmi`bo mbh npxf.dtami`bo# @/ua elqbhxfmx `x/{ }q`xa klnnlb xl fmua hlo xtm`bat{ `b{qcx plqt `bxacc`oabka mbhwm{xa plqt x`na"@ namb# auatplba iblw{ xfmx plq hlb/x flq{a xtm`b m hlo dp tqdd`bo xfa`temka `b xfa`t lwb na{{" Auatplba iblw{ plq hlb/x xamkf m tacqkxmbx hloxl {w`n w`xf m e`tn {flua `bxl xfa {w`nn`bo zllc" Mbh wa mcc iblw plqKMB xamkf mb lch hlo baw xt`ki{ &pa{# plqt lch hlo `{ lexab {nmtx ablqofxl nmia plq xf`bi lxfatw`{a)"[l @/h c`ia xl leeat plq {lna le xfa nl{x `nzltxmbx mbh nl{x zat{`{xabxnpxf{ xfmx fmua {fmzah np lwb avzat`abka w`xf kc`abx{" Mcc le xfa{a}qa{x`lb{ otlw lqx le klnnlb hlo ldah`abka ztldcan{ . blba le xfanfmua am{p mb{wat{"@/cc da elcclw`bo amkf lba w`xf mhh`x`lbmc oq`hac`ba{ etln eqcc
[aktax{ xl Hlo Xtm`b`bo 
ztlotmn# {l plq kmb {aa e`t{xfmbh wfmx lqt klqt{a `{ mccmdlqx"""
;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->