Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fizio

fizio

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Diaconu George
doc
doc

More info:

Published by: Diaconu George on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2013

pdf

text

original

 
Autori:
Lector univ. Dr. Gabriela Raveica, Lector univ. Gheorghe Maxim
4
Cuprins
Cap.1.
 
FUNC
Ţ
IILE DE NUTRI
Ţ
IE
.....................................................................................................................6
 
1.1.
SÂNGELE
.........................................................................................................................................................6
 
1.1.1.
Propriet
ăţ
ile sângelui.
...............................................................................................................................6
 
1.1.2.
Componentele sângelui.
............................................................................................................................7
 
1.1.3.
Grupele sangvine.
....................................................................................................................................11
 
1.1.4.
Coagularea sângelui.
...............................................................................................................................11
 
1.2.
FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIOVASCULAR 
.................................................................................12
 
1.2.1.
Fiziologia inimii.
......................................................................................................................................12
 
1.2.2.
Fiziologia sistemului vascular 
..................................................................................................................17
 
1.2.3.
Reglarea circula
 ţ 
iei sângelui 
....................................................................................................................20
 
1.3.
FIZIOLOGIA RESPIRA
Ţ
IEI
.......................................................................................................................22
 
1.3.1.
Respira
 ţ 
ia extern
ă
 .
...................................................................................................................................22
 
1.3.2.
Transportul gazelor în sânge.
...................................................................................................................25
 
1.3.3.
Respira
 ţ 
ia celular 
ă
(intern
ă
 ).
...................................................................................................................26
 
1.3.4.
Reglarea respira
 ţ 
iei 
..................................................................................................................................27
 
1.4.
FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV
..................................................................................................29
 
1.4.1.
Digestia bucal
ă
.
........................................................................................................................................29
 
1.4.2.
Digestia gastric
ă
.
.....................................................................................................................................32
 
1.4.3.
Digestia în intestinul sub
ţ
ire.
..................................................................................................................35
 
1.4.4.
Digestia la nivelul intestinului gros.
........................................................................................................37
 
1.4.5.
Absorb
ţ
ia produ
ş
ilor de digestie.
...........................................................................................................39
 
1.5.
FIZIOLOGIA APARATULUI EXCRETOR 
...............................................................................................40
 
1.5.1.
Formarea urinii.
......................................................................................................................................40
 
1.5.2.
Eliminarea urinii (mic
ţ
iunea).
................................................................................................................43
 
Rezumatul unit
ăţ
ii de curs
.........................................................................................................................................45
 
TEMA DE VERIFICARE
.........................................................................................
Error! Bookmark not defined.
 
Cap.2.
 
FUNC
Ţ
IILE DE RELA
Ţ
IE
....................................................................................................................46
 
2.1.
FIZIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR 
................................................................................................46
 
2.1.1.
Structura func
ţ
ional
ă
a mu
ş
chiului striat.
.............................................................................................46
 
2.1.2.
Mecanismul biochimic al contrac
ţ
iei musculare.
...................................................................................47
 
2.1.3.
Tipuri de unit
ăţ
i motorii
ş
i de fibre musculare.
....................................................................................49
 
2.1.4.
Propriet
ăţ
ile mu
ş
chilor.
..........................................................................................................................50
 
2.1.5.
Oboseala muscular
ă
.
...............................................................................................................................56
 
2.2.
FIZIOLOGIA GLANDELOR ENDOCRINE
...............................................................................................57
 
2.2.1.
Fiziologia hipofizei.
.................................................................................................................................58
 
2.2.2.
Fiziologia glandelor suprarenale.
...........................................................................................................61
 
2.2.3.
Fiziologia glandei tiroide.
........................................................................................................................63
 
2.2.4.
Fiziologia glandelor paratiroide.
............................................................................................................64
 
2.2.5.
Fiziologia pancreasului endocrin.
...........................................................................................................65
 
2.2.6.
Fiziologia timusului.
................................................................................................................................66
 
2.2.7.
Fiziologia epifizei.
....................................................................................................................................66
 
REZUMATUL CAPITOLULUI
.............................................................................................................................67
 
BIBLIOGRAFIE
.....................................................................................................................................................68
 
Cap.3.
 
FUNC
Ţ
IA DE REPRODUCERE
............................................................................................................69
 
3.1.
FIZIOLOGIA APARATULUI REPRODUC
Ă
TOR 
....................................................................................69
 
3.1.1.
Fiziologia aparatului genital feminin.
....................................................................................................69
 
3.1.2.
Fiziologia aparatului genital masculin.
..................................................................................................73
 
3.2.
FUNC
Ţ
IA DE REPRODUCERE LA OM
....................................................................................................74
 
3.2.1.
Celulele sexuale.
......................................................................................................................................74
 
3.2.2.
Geneza
ş
i matura
ţ
ia elementelor sexuale.
..............................................................................................75
 
3.2.3.
Fecundarea.
.............................................................................................................................................75
 
3.2.4.
Graviditatea.
............................................................................................................................................76
 
3.2.5.
Na
ş
terea.
..................................................................................................................................................76
 
BIBLIOGRAFIE
.....................................................................................................................................................77
 
 
FIZIOLOGIE GENERAL
Ă
– NOTE DE CURS
5
REZUMAT
..............................................................................................................................................................76
 
Cap.4.
 
EFECTELE EFORTULUI FIZIC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
............................................78
 
4.1.
MODIFIC
Ă
RI DE EFORT ALE SÎNGELUI.
..............................................................................................78
 
4.1.1.
Plasma sangvin
ă
.
.....................................................................................................................................78
 
4.1.2.
Elementele figurate.
................................................................................................................................79
 
4.1.3.
Propriet
ăţ
ile sângelui.
.............................................................................................................................79
 
4.2.
MODIFIC
Ă
RILE CIRCULA
Ţ
IEI SANGVINE ÎN EFORTUL FIZIC.
.....................................................79
 
4.2.1.
Modific
ă
rile imediate.
.............................................................................................................................80
 
4.2.2.
Modific
ă
rile tardive (de antrenament).
..................................................................................................81
 
4.3.
MODIFIC
Ă
RILE RESPIRA
Ţ
IEI ÎN EFORT.
............................................................................................82
 
4.3.1.
Modific
ă
ri imediate sau acute.
................................................................................................................83
 
4.3.2.
Modific
ă
rile tardive sau de antrenament.
..............................................................................................84
 
4.4.
MODIFIC
Ă
RILE FUNC
Ţ
IILOR DIGESTIVE ÎN TIMPUL EFORTULUI.
............................................85
 
4.4.1.
Modific
ă
rile proceselor secretorii
ş
i enzimatice digestive în efortul fizic.
............................................85
 
4.4.2.
Modific
ă
rile motilit
ăţ
ii digestive în efortul fizic.
...................................................................................85
 
4.5.
MODIFIC
Ă
RILE EXCRE
Ţ
IEI ÎN EFORT.
................................................................................................85
 
4.6.
EFECTELE PRACTIC
Ă
RII EDUCA
Ţ
IEI FIZICE
Ş
I SPORTULUI ASUPRA SISTEMULUINEUROENDOCRIN.
..............................................................................................................................................87
 
4.6.1.
Efectele efortului fizic asupra sistemului nervos.
..................................................................................87
 
4.6.2.
Efectele efortului fizic asupra sistemului endocrin.
...............................................................................89
 
4.7.
INFLUEN
Ţ
A EFORTULUI FIZIC ASUPRA MUSCULATURII SCHELETICE.
...................................90
 
BIBLIOGRAFIE
.....................................................................................................................................................92
 
REZUMAT
..............................................................................................................................................................91
 
Cap.5.
 
BAZELE FIZIOLOGICE ALE RECUPER 
Ă
RII BOLNAVILOR CARDIOVASCULARI PRINANTRENAMENT FIZIC
............................................................................................................................................93
 
5.1.
MECANISMELE EFECTELOR PROFILACTICE
Ş
I CURATIVE ALE ANTRENAMENTULUI FIZICÎN BOLILE CARDIOVASCULARE
.....................................................................................................................93
 
5.1.1.
Cru
ţ
area "muncii" inimii prin m
ă
rirea economiei func
ţ
ionale a aparatului locomotor.
....................93
 
5.1.2.
Mic
ş
orarea cantit
ăţ
ii de oxigen a miocardului.
.....................................................................................93
 
5.1.3.
M
ă
rirea extrac
ţ
iei de oxigen în musculatura scheletic
ă
.
.......................................................................95
 
5.1.4.
Dezvoltarea circula
ţ
iei colaterale.
..........................................................................................................95
 
5.1.5.
Modific
ă
ri ale coagul
ă
rii.
........................................................................................................................97
 
5.1.6.
Modific
ă
ri ale metabolismului lipidic.
....................................................................................................97
 
5.1.7.
Modific
ă
ri ale metabolismului glucidic.
.................................................................................................97
 
5.2.
RECUPAREA BOLNAVILOR DE CARDIOPATIE ISCHEMIC
Ă
...........................................................97
 
5.2.1.
Func
ţ
ia ventricular
ă
a cordului ischemic.
..............................................................................................97
 
5.2.2.
Efectele terapeutice ale exerci
ţ
iilor fizice în cardiopatia ischemic
ă
.
.....................................................99
 
5.3.
RECUPERAREA BOLNAVILOR CU VALVULOPATII
........................................................................100
 
5.3.1.
Capacitatea de efort a cordului cu valvulopatii.
..................................................................................100
 
5.3.2.
Efectele antrenamentului fizic asupra cordului cu valvulopatii.
........................................................101
 
5.4.
RECUPERAREA BOLNAVILOR CU HIPERTENSIUNE ARTERIAL
Ă
.
.............................................102
 
5.4.1.
Adaptarea la efort a bolnavilor cu hipertensiune arterial
ă
esen
ţ
ial
ă
.
................................................102
 
5.4.2.
Particularit
ăţ
i morfofunc
ţ
ionale ale cordului la hipertensivi.
............................................................102
 
5.4.3.
Efectele antrenamentului fizic în hipertensiunea arterial
ă
.
................................................................103
 
REZUMAT
............................................................................................................................................................104
 
BIBLIOGRAFIE
...................................................................................................................................................104
 
 
Autori:
Lector univ. Dr. Gabriela Raveica, Lector univ. Gheorghe Maxim
6
Cap.1.
 
FUNC
Ţ
IILE DE NUTRI
Ţ
IE
1.1.
 
SÂNGELE
 Sângele este un lichid vâscos care circul
ă
în interiorul arborelui cardiovascular împreun
ă
culimfa
ş
i lichidul intersti
ţ
ial; sângele formeaz
ă
 
mediul intern
al organismului. Ontognetic sângele sedezvolt
ă
din mezoderm iar din punct de vedere func
ţ
ional face parte din sistemul reticulo-endotelial(o varietate de
ţ
esut conjuctiv).Între mediul intern
ş
i celule exist
ă
un schimb permanent de substan
ţă
 
ş
i energie; substan
ţ
elenecesare men
ţ
inerii activit
ăţ
ii celulare (O
2
, glucide, acizi gra
ş
i, aminoacizi, vitamine etc.)traverseaz
ă
continuu membrana celular 
ă
spre interior în timp ce produ
ş
ii nefolositori sau toxici, carerezult
ă
din procesele catabolice (CO
2
, acizi nevolatili, amoniac etc.) sunt elimina
ţ
i în lichidulintersti
ţ
ial.Con
ţ
inutul lichidului intersti
ţ
ial atât în factori nutritivi cât
ş
i în produ
ş
i de catabolism semen
ţ
ine constant, datorit
ă
circula
ţ
iei permanente a sângelui care aduce substan
ţ
ele folositoare pân
ă
 la intimitatea celulelor, ref 
ă
când mereu rezervele metabolice, iar de aici îndep
ă
rteaz
ă
continuu produ
ş
ii de catabolism pe care îi transport
ă
spre organele de eliminare.
1.1.1.
 
Propriet
ăţ
ile sângelui.Volemia (masa sangvin
ă
)
. Cantitatea normal
ă
de sânge din organism exprimat
ă
în litriconstituie volumul sangvin
ş
i reprezint
ă
în medie 8% din greutatea corpului. Un b
ă
rbat adult de 70kg are în medie 5 litri de sânge. În mod normal, în repaus, o parte din masa sangvin
ă
a corpului(cca. 2 l) stagneaz
ă
în organe de depozit (capilare din ficat, splin
ă
 
ş
i vene subcutanate), cereprezint
ă
 
volumul sangvin de rezerv
ă
(stagnant).
Restul de 3 l reprezint
ă
 
volumul sangvincirculant.
 Raportul dintre volumul circulant
ş
i volumul stagnant nu este fix, ci variaz
ă
în func
ţ
ie decondi
ţ
iile de existen
ţă
; astfel, în timpul efortului fizic spre exemplu, cresc nevoile organismului înO
2
 
ş
i energie, cre
ş
te con
ţ
inutul mediu intern în cataboli
ţ
i acizi. Ace
ş
tia ajung cu sângele la nivelulcentrilor nervo
ş
i, produc efecte stimulatorii asupra centrilor simpatici
ş
i în consecin
ţă
are loccontrac
ţ
ia musculaturii netede din pere
ţ
ii vaselor splenice, hepatice
ş
i subcutanate, urmat
ă
deevacuarea sângelui din aceste depozite
ş
i cre
ş
terea volumului sangvin circulant.Se asigur 
ă
astfelaprovizionarea optim
ă
cu oxigen
ş
i energie a mu
ş
chilor.
Culoarea.
Sângele are culoarea ro
ş
ie datorit
ă
prezen
ţ
ei hemoglobinei.
Sângele arterial 
areculoare ro
ş
u-deschis (datorit
ă
oxihemoglobinei) iar 
sângele venos
are culoarea ro
ş
u închis (datorit
ă
 hemoglobinei reduse).
Densitatea.
Sângele este mai greu decât apa, având greutatea specific
ă
1055, fa
ţă
de cea aapei distilate care are valoarea 1000. Densitatea sângelui depinde de propor 
ţ
ia dintre componentelesale
ş
i în special de hematii
ş
i proteine.
Vâscozitatea.
Sângele este mai vâscos decât apa. Valoarea relativ
ă
a vâscozit
ăţ
ii sângeluieste 4,5, în raport cu vâscozitatea apei considerat
ă
1. Vâscozitatea sângelui reprezint
ă
proprietateade a adera la pere
ţ
ii vasculari
ş
i este în func
ţ
ie de num
ă
rul, forma
ş
i dimensiunile hematiilor.Vâscozitatea asigut
ă
scurgerea laminar 
ă
(în straturi) a sângelui prin vase; cre
ş
terea vâscozit
ăţ
ii pesteanumite valori îngreuneaz
ă
circula
ţ
ia.
Presiunea osmotic
ă
.
Toate moleculele dizolvate în plasm
ă
produc o presiune foarte mare(cca. 5000 mm Hg). Aceast
ă
presiune se manifest
ă
ca o for 
ţă
de atrac
ţ
ie
ş
i men
ţ
inere a apei îninteriorul arborelui circulator. Presiunea osmotic
ă
a proteinelor plasmei este de numai 25 mm Hg
ş
ise nume
ş
te
presiune coloidosmotic
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->