Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dumitru Solomon - 7 Schite dramatice

Dumitru Solomon - 7 Schite dramatice

Ratings: (0)|Views: 599 |Likes:
Published by soricelus
Dumitru Solomon - 7 Schite dramatice
Dumitru Solomon - 7 Schite dramatice

More info:

Published by: soricelus on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

 
www.cimec.ro
 
O cameră de copil. Alina sta pe un scaun, cufundată în gînduri. Jucăriile sînt împrăştiate împreju-rul ei. Se deschide încet uşa, intră Tatăl, cu o expresie de stinghereală pe figură.
TAL : Nu ştii de ce am venit... Punrămăşag că nu ştii...
(Alina nu răs- punde.)
Bravo, ai ghicit ! Eşti oşmecheră fără pereche. Ai ghicit, dar nu vrei să spui... Lasă, nu-i nimic.Am să-ţi spun eu... Am venit să neîmpăcăm. Ai văzut că ştii ? Gata, amfost supăraţi trei zile, ne ajunge. Uite,eu îţi intind mîna, tu-mi întinzi mî-nuţa ta şi, cît ai clipi, ne-am împă-cat.
(întinde mina; Alina răniine ne-mişcată pe scaun.)
Ei, hai, zău... aifost supăratrei zile, îţi ajunge... mînuţa !
(Alina il priveşte fix. Nu face ?iici un gest.)
Vrei să ne-mpă-căm ? Spune şi tu un cuvînt, ceva...
(Aşteaptă. Nici un răspuns.)
Nu vreisă vorbeşti cu tăticul tău ?...
(Nici unrăspims.)
închide ochişorii, şi tata iţiface o surpriză.
(Alina nu închideochii.)
Bine, dacă nu vrei să închiziochişorii, nu-i nevoie. Tata îţi dă şiaşa ce ţi-a adus.
(Scoate din buzunar o ciocolatâ mare şi i-o oferă. Alinanu face nici un gest. Tatăl îi puneciocolata în braţe. Ciocolata alunecă şi cade pe jos. Tatăl o ridică, i-o pune din nou în brafe. Ciocolatacade.)
Eşti o fetiţă rea. N-ar trebuimă refuzi. Pentru că m-ai refuzat,am să plîng.
(Se preface plînge. Alina îl priveşte fărâ expresie.)
Cum.sufletul tău nu se-nduioşează cîndmă vezi că plîng ? Alina. tu n-ai su-flet ?
(îi ia mina.)
împăcare, împă-care, niciodată supărare.
(Alina îşiabandonează mîna inertă şi nu schi' tează nici un gest de înţelegere.)
Uite, recunosc că am şi eu o vină.Amîndoi sîntem vinovaţi, şi gata.Acuma, că am recunoscut, s-a termi-nat. Ne împăcăm şi nu ne mai supă-răm nioiodată. Ne-am înţeles ? Ei ?Spune măcar da sau nu. Eu cu cinevorbesc, Alina ? Te-ain rugat frumossă-mi răspunzi. Vrei să te-mpaci saunu ? Dacă ţi-e oarecum să faci tu primul pas, îl fac eu.
(Face un pas.)
Poftim, fac tot eu şi al doilea pas.
(îl face. A ajuns lî?igă ea. Alina a ră-mas ?ie?nişcală.)
Hai, Alma. Tu nutrebuie decît sâ-mi întinzi mînuţa.Dacă nu vrei tu să-mi dai mînuţa, oiau eu şi ne împăcăm. Pur şi simplu.Fără solemnităţi. Aşa... spontan... caîntre prieteni... ca între oameni.
(îi ia?nîna. Aceeaşi i?ierţie.)
Bine, dar nu-mai eu trebuie să fac concesii ? Nu-idrept, pe cuvîntul meu. Dar le fac. Nu plîng.
[îi surută ?nîna.)
Acumane putem considera împăcaţi ? Tu eştio fetiţă deşteaptă. Si sensibilă. Ne pu-tem considera împăcaţi, nu-i aşa ?Bravo, îmi place că eşti o fată înţe-legătoare. Şi sensibilă. Se cheamă căne-am împăcat.
(Ali ton.)
Ei, ce-aimai făcut azi la şcoală ?
(Alina tace.)
A, am uitat ceva !
(Scoate din buzu-?iar o păpuşă si i-o întinde Alinei. Ali?ia nici n-o privesle.)
O păpuşă,Alina. Ţi-am cumpărat-o. Uite-te cefrumoasă e !
(Alina nu se uită.)
Ti-odăruiesc.
(l-o piuic în braţe. Păpuşaalunecă şi cadc.)
Săraca păpuşă ! Acăzut şi s-a lovit !
(O m'mgîie în felul în care fac copiii.)
Plînge.
(I-o pu?iedin ??ou î?i braţe. Păpuşa cade.)
N-aideloc suflet. Te rog de un sfert deoră să ne împăcăm şi taci ea o... cao... păpuşă de carton din astea.
(Arată păpuşa căzută la picioarele Ali?iei.)
Uite, mai fac o concesie. Eu
singur 
sînt vinovat. îmi dau seama că te-am jignit nu mai ştiu ce ţi-am spusatunci — dar 
eu
sînt vinovat. Recu-nosc. Te rog să mă ierţi. Au fost ier-taţi oamenii şi pentru lucruri maigrave. Să ne împăcăm.
(Nici o reac- Jie din partea Alinei.)
Alina, fii rezo-nabilă ! Doar n-o să stăm supăraţitoată viaţa. Te rog. Uite, cad în ge-nunchi în faţa ta.
(în genunchi, cumîinile î?npreunate ca pcntru rugăciune.)
Iartă-mă. Alina !
(Nici un răspuns. Alina îl priveşte fâră expresie.)
Te im- plor. Nu ridic de aici nu teîmpaci cu mine.
(Alina nu reacţio-neazâ. Pauză.)
Sufletul tău nu vi- brează deloc, ce Dumnezeu ? Nu tedoare că eu, tatăl tău, stau aici, îngenunchi, în faţa ta şi-ţi cer iertare ?
(Nici un răspims.)
dispreţuieşti ?urăşti ? Răspunde !
(Se ridică.)
 Nu, aşa nu mai merge ! Am făcutconcesii peste concesii, în faţa nimă-nui n-am stat în genunchi... Uite
30 
 
www.cimec.ro
 
 plec şi nem suraţi la sfîr-şitul zilelor noastre.
(Se îndreaptă spreieşire.)
Am plecat, Alina. Pe cuvîntulmeu că am plecat !
(Deschide uşa, seuită la Alina, dar nu descoperă nicio lumină în privirile nepăsătoare ale fetiţei.)
Plec şi nu mă mai întorc. Plecdefinitiv. Plec, de tot, Alina. Ai să re-greţi profund. Ai să ma ai pe conştiinţă.Doar sînt tatăl tău. Dacă vrei nu plec,hai ne împăcăm! Vrei? Nu vrei? Răs- punde odată, nui bate joc de mine !Alina, eu nu sînt un terchea-berchea.Eu sînt tatăl tău. îmi porţi numele.Ţirebuie să mă respecţi. Trebuie să măiubeşti. De fapt, tu mă iubeşti, nu-iaşa?
(Nici un răspuns.)
Cît o să ţiesupărarea asta ? Uite, nu mai plec.Mă întorc la tine şi ne împăcăm.
(In-chide usa, se întoarce.)
Eu te-nţeleg.Probabil că te-am jignit profund, iar tu te-ai supărat pe bună dreptate.Acuma ţi-a trecut supărarea şi reviila sentimente mai bune. Aşa-i că amdreptate ? Sigur că am. Eu cînd supăr pe cineva, îmi trece repede. Toţine supărăm, dar ne trece. Doar n-o
s
ă ne mîncăm între noi pentru o sim- plă jignire. Sîntem oameni civilizaţi,nu ? Dacă vrei, tata îţi face umbrechmezeşti pe perete. Nu, mai bine ofac pe ursul.
(Merge în patru labe.)
Morrr ! Morrrr ! Morrr !
(Alina zîm-beste.)
Ei, vezi te-ai înveselit ?
(Alina nu mai zîmbeşte.)
Acum o fac pe soldatul.
(Merge prin cameră în pas de paradă şi imită sunetul trom- petelor şi al tobelor. Alina zîmbeşte.)
îţi place?
(Aîina nu mai zîmbeste.)
Acumao să^ faeem ca la circ.
(Urmează, într-o suită frenetică, jonglerii stîngace, sca-matorii neduse pînă la capăt, tumbe, grimase, gesturi caraghioase etc. Epui- zat, tatăl o priveşte pe Alina, care zîmbeşte.)
Ai văzut cîte face tăticul pentru tine ?
(Alina nu mai zîmbeşte.)
Acum ne-mpăcăm, nu-i aşa ?
(Nici unrâspuns.)
M-am umilit în faţa ta,mi-am călcat pe demnitate. Sînt şieu om ! Sînt şi eu intelectual, Alina !Am şi eu demnitatea mea. Nu, aşa nuse mai poate trăi, Alina ! Serios nu se mai poate ! Am făcut tot ce-am putut. Asta e insensibilitate, cinism !Dar ce sînt eu ? Ce-am făcut ? Amspune-mi de
 Pauză. Alina
Cît de mult se-Hai, isprăveşteAjunge ! Alina,Alina, nu
iubeşti ?
(Se
ucis pe cineva ? Măcar ce eşti supăxată. Aştept. ^
tace.)
Cred că nimănui nu i s-a maiîntîmplat o poveste atît de cumplită.Alina, 9Înt tatăl tău. Vino-ţi în fire !Alina !
(Alina tace.)
meni cu mama ta !odată comedia asta !tu auzi ce-ţi spun
.*
cumva tu nu mă mai
uită fix în ochii ei, în aşteptarea răs- punsului. Alina tace.)
De ce taci,Alina ? Spune şi tu ceva. Critică-mă, pălmuieşte-, dar încetează cu ce-rea asta ! Hai, dă-mi o palmă.
(Işiapropie obrazul de ea.)
Uite, mă păl-muiesc singur.
(Se pălmuieşte.)
M-amautoflagelat. Ce mai vrei ? îţi dau cevrei.O bicicletă pentru un cuvînt !Ca în Shakespeare. Ca în
Richard al 111-lea.
Fac ce vrei tu, numai spuneun cuvînt.
(Alina tace.)
Taras Bulbaşi-a ucis fiul. Eu nu te ucid. Spu-ne-mi măoar un cuvînt. Un cuvînt, unsingur cuvînt, Alina — şi gata ! Uncuvinţel, acolo... de încurajare... Dacănu spui măcar un cuvînt, tata moare.Uite,acuma mor.
(Se întinde pe jos.)
Am murit, gata.
(Se uită cu coadaochiului la Alina, care nu e deloc im- presionată, încrcmenită în muţenia ei-
31
 
www.cimec.ro

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ancuta Sandu liked this
Alina Tapirluie liked this
Stefana Arteni liked this
Iosif Angela liked this
apgalan liked this
magnoliaa liked this
magnoliaa liked this
Leonard Hentiu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->