Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bertold Brecht - Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprita

Bertold Brecht - Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprita

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 236 |Likes:
Published by soricelus
Bertold Brecht - Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprita
Bertold Brecht - Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprita

More info:

Published by: soricelus on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2014

pdf

text

original

 
 BEKTOLT 
 BRECHT 
ascensiunea
.^ÊfF en
 
www.cimec.ro
 
Bertolt Brecht,lucrareîn bronz,executatăde sculp-toral german Fritz Cremer 
\ra
în
iarna lui1935.De doiani,poporul german tràia
 — 
 subapăsarefascistamizeria, ororileşi pregătirilederăzboialelui Hitlerşialeacoliţilorlui. lmpreuna cu altifruntaşiai gìn-diriişiscrisului progresist german,BertoltBrecht era nevoi să-şicontinue departe de patrie, inemigraţie,activitatea luineostenităde scriitorşiartist combatantin slujbaadevărului,demnităţii şi liberţiiumane.în iarna lui1935,el se afla la New York, chematdinDanemarca de echipa unui teatru mun-citoresc.săpunà înscenacunoscuta lui dramatizaredupăroma-nul luiGorki,
Mama.
în contact eu unele aspecte aie moduluideviaţăde pesteocean,Brecht a avut atunci pentru îniaoarărevelaţiaizbitoarelorasemănărice existau între felul încarebandanazistaa lui Hitler ajunsese la putereşiiexercita cri-minalaoperade jafurişiasasinate,şifelul încareacţionează şidau lovituri bandele de gangsteridin America.Atunci se gîndise elserie„opiesăcugangsteri,carecheme în amin-tire unele evenimente pecareteştimeutoţii".Titlul initial alucrârii urma sa sune, de alcfel:
The gangster-play we know
(Piesagangstereaspe care ocunoaştem). Această piesăaveaînsă fierealizată abiaîn1941,în Finlanda, dupăce, în acest îndelungrăstimp, fuseserăscrise şijucateparabolaantirasistă
Capeterotundeşicapetetuguiete,
ciclul de tablouri demascatoaredin
Groazaşimizeria celuide-alIll-lea Reich
 şioseamădealte operedramatice, poetice şipublicistice, toateţintind denunţe,înlumecaşiîn rîndul maselor popularedin Germania,caracterul hidosşi tendinţele primejdioase aie nazismului. în1941,cînd Hitlerşibanda lui păreau fi ajuns în pragul cel mai de sus al „ascensiunii" lor (aproape întreg teritoriulEuropeise aflasubcizma lor), Brechtsocoteşte nu mai poate întîrziadeschidăochiilumiiinspăimîntate şisa-iarateaceastăascensiune a fos posibilănumai pentrunazismul a fost promovatdeanumitecercuricapitaliste, darcăascensiunealui nu estefatala,nuesteirezistibi, şipoate fitrebuie
 — 
oprită.
Ascensiunea luiArturoUi poate fiopri
este opiesă parabolica,opiesă„eu gangsteri".Recunoaştemîn ea locuri
Fotografia dinpaginaanterioară :
EkkehardSchall, interpretul luiArturoUi, tn specta-colul prezentat deBerlinerEnsemble
 
www.cimec.ro
 
moravuri, feluride andi şi acţiona, caracteristice
gangurilor
cebîntuiecucrimele, şantajele şi tranzacţiile lor, lumeadeafaceri şi politicieniamunicipalităţilor şi StatelorUnite ale Americii.In chipurile,împrejurările şi acţiunilegangsterilor din parabola lui Brecht, mairecunoaştem însă, îndeosebi,fauna,crimele,şantajele,ajacerile tntunecate ale regimului nazisti peşefulde banda Adolf Hitler (Arturo Vi), pelocotenenţiiaces-tuia: Roehm, Goebbels, Goering (Roma, Givola, Giri), pe ba-trìnul iunchergeneral sipreşedintederepublică —Hindenbur(Dogsborough), pe alti iuncherişioameni de afaceri careau promovat ascensiunea lui Hitler (Clark, Gaffles,Flake,
Mul-
berry
etc.).
 Recunoaştem şi urmărim de-a lungul tablourilor pri-meleetape aleascensiunii fascismului înGermania, pina laasasinarealuiDollfuss (Dullfeet), fostul preşedintealAustriei. Parabola ascensiuniigangsterestia lui Arturo Vi tindedemonstreze, odatà cu caracterul nefast dar nu irezistibil al aces-tei ascensiuni,şi substaa jalnic-ridicolăa „eroilor" ei. Dar-dacăeazugrăveşte invăluit"unele evenimenteşiportretizeazàunele tipuri din galena tragic-qrotesca a anilor careaupremerseelde-al doilearazboi mondial,acesteînvăluiri"(care,dupascumarata chiar Brecht, sìnt infondnişte dezvăluiri)sîntîn- zestrateşicuo„viaţăproprie". Eie vorbescdupă dorinţaauto-rului lorşifaràaluzii".Corespondenţa acţiunilorgangsterestdinpiesăcu evenimentele istoricepersecutee doar indicativa.. Ea nu trebuiecăutată în ţoate acţiunile, în toate amănuntele piesei,in toatetrăsăturileeroilor.Asaceva ar reduce valoarea piesei la valoareacircumstanţialăa uneisimplecronici crip— tice, arsetui-ode sensurile ei major demascatoare, defoa* cu care eadenunţăsistemulînsuşidenaştere şiparvenuea- fascismului.Corespondenţeledin parabola sìnt, prin urmare,.corespondeede principiu,Şiacest fapt i-a conferit o puter& generalizatoare, care se verifica deplinînactualitateanoastră,.după 20de ani de la scrierea ei,înzileleîncareasistâm,ìwGermania occidentale, la reìnvierea fascismului, a politica re— vaarde,militariste.De altfel, desi detractorii lui Brechtrecrutaţidin cercurile fasciste sau fascizante aleţărilorcapi-taliste, s-austduit şise stduiesc cuînveunare să şteargăacest caracteractualal satirei,
Arturo Ui
a fostîmbrăţişatcuouriaşă audienţă şi preţuirein ìntreaga lumeşichiarînGermania federalatoemaidatorită actualităţiilui. La Parisdepildă,unde a fost prezentat de echipaBerlinerEnsembleîncadrul stagiunii TeatruluiNaţiunilor,care l-a cinstit cupre— miulîntîi,pinaşicritica din presareacţionară dincolo deelogiileneprecupeţiteacordate arteişitehnicii cu care a fosrealizat spectacolula fostnevoită să recunoască forţacon-
,
temporanà a piesei, Iar turneul intreprins cu
Arturo Ui,
întoamna-aceasta,încìtevaoraşeale Germaniei federale, s-a bucurat deunsuccèscu atìt mai zgomotosşimai edificator, cu t cercurile* şigrupàrile deschis sau ascuns naziste careduiescacólo cu,voiaoficialităţii,auìncercat, prindemonstraţii,manifestatahuliganice de stradaşiînsalile de spectacol, caşiprin mani- feste injurioase specialtipârite şiràspìndite, sà-i opreascà pe-spectatori de a intra in teatre. A face ca„adevărulsa incapa in mina oamenilor ca oarma" a fost unul din preceptele debapromovate deBertol Brecht de-a lungul activitàtii sale demilitantprin scrisşiartà- pentru progresul in pace al omenirii. E ceea ce a fàcutşifacede temut scrisulsău,in rìndul celor pe careşiprin
ArturoUi— 
 Brechtîi denunţăoprobriului opinieipubliéemondiale caurmaşinevrednici ai gangsterului; eîntoemai ceea ce face-ca scrisulsău săfieîndrăgit şifolosit ca arma de lupta deoamenii cinstiti din lumeaîntrea, hoţisa opreasdin faşăascensiuneatîlhărească şiràzboinicà a altui Viînlume*.
 
www.cimec.ro

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
Radu liked this
1 hundred reads
pantone209 liked this
daniluz8888706 liked this
Anca Hatiegan liked this
schimbdecarti liked this
bascos66 liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->