Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ion Baiesu - Mama s-a indragostit

Ion Baiesu - Mama s-a indragostit

Ratings: (0)|Views: 556 |Likes:
Published by soricelus
Ion Baiesu - Mama s-a indragostit
Ion Baiesu - Mama s-a indragostit

More info:

Published by: soricelus on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
s-a îndrăgostit
piesă într-un act 
 
www.cimec.ro
 
PERSONAJELE:
MAMA 
TATĂL
FIICA FUL
(O
sufragerie
mobilată decent, fură lux.
Masa,
de
patru
persoane, este pregătită
pen-
tru
cină. Un bărbat, între 45 şi 50 de ani.
ou
mijlocul
înconjurat cu un prosop,
aran-
 jează tamurile, în
timp
ce
fiul
lui.
Emil,
in
vîrstă de 18 ani, şade întins pe o sofaşi meditează. Tatăl dichiseşte
totul
cu mi-gală şi, deşi mişcările lui sînt precise, elnu-şi poate ascunde o puternică
tulburare
interioară.
Fiul
continuă să stea nemişcatpe
sofaj.
FIUL
: Tată. la ce oră a spus că
vine
TATĂL : In
jurul
orei
opt.
FIUL
: A pronunţat ea această cifră '.'TATĂL (după ce se gîndeşte) : Nu. A spuscă va
veni
astă seară.
FIUL
:
Ceea
ce nu înseamnă neapărat ora
opl.
Seară poate fi şi la ora
zeee
sau
unspre-
zece.
Insist
asupra
orei
pentru
că aş fi
avut
treabă în oraş
pentru
un
ceas.
TAL : Te rog să nu
pleci.Trebuie
s-oaşteptăm cu toţii.
FIUL
: Dar
Camelia
de ce nu
vine
?TATĂL :
Trebuie
să pice şi ea.
FIUL
: Mas
mira.
(Pc uşă intră
Camelia.
Ea este geamănă
cu
fratele
ei. asemănarea lor fizică
fiind
per-
fectă şi tulburătoare.
Camelia
a
venit
în fugăşi respiră
greu).
FIICA 
:
v
enit
?TATĂL : Nu, dar va sosi
dintr-o
clipă în-
tr-alia.
(Fiica
îşi dezbracă
pardesiul
in tăcere. S-asază
apoi
pe un scaun).
FIICA 
:
precizai
v
a
veni
in scara
asta
'.'
FU
L : Da. dar nu a spus ora. Iar eu aşavea
ceva
treabă in oraş. Mă tem că ne
pierdem
timpul.
FIICA 
:
Emil.
cum iţi permiţi să
spui
că-ţi
pierzi
timpul
aşteplind-o pe
mama
? (Tală
1
iese
j>c uşa care duce spre bucătărie). Poţisă-mi
spui
şi mie ce treabă importantă ai laaceastă oră ?
FIUL
: Nu. Şi-ţi
interzic
să-mi pui între-bări de acest gen.
FIICA 
: N-avea
nici
o grijă, ştiu
lotul.FIUL
(ridieîndu-se de pe pat. cvasi-agresiv) :Ce ştii ?
FIICA 
: Tot
ceea
ce este necesar să ştiu.
FU
L : Şi de ce
esle
necesar să ştii tu
totul
despre
mine
?(Tatăl intră cu un
platou
cu gustări şi-îa.şază pc masă.
Apoi
pleacă iar in bucătărie .
FIUL
(care
intre timp
s-a
calmat)
:
Poli
să-mi
spui
şi mie. dacă le ştii pe
toate,
de
unde
vine
mama
? Adică din oraş sau din
provincie
'.'
FIICA 
: Nu
sliu,
că n-a
vorbit
cu
mine.
Din
cile
bănuiesc, se întoarce
definitiv.FU
L :
Definiliv
de unde ? Tu ştii ogrămadă de amănunte despre povestea
asta
şi mie
nu-mi
spui
nimic
! Eu nu am
dreptul
să ştiu adevărul ?
FIICA 
: Adevărul nu-1 ştiu
nici
eu. Ade-vărul il ştie
lata.
FIUL
: Şi nouă de ce nu ne spune
nimic
?'Intră Tatăl,
cano
aduce şerveţelele şi solniţa)Tală. poţi să ne
spin
şi nouă de unde
vine
mama,
de ce a
plecat,
de ce
vine.
pentru
cit timp
vine
şi ce sc ascunde sub aceastădispariţie misterioasăTATĂL (intră in panică,
Futil,
ştii
foarte
bine
că v-am
interzis
să-mi puneţi întrebăripe această temă.
Nici
eu.
nici
mama
nu tre-
1
I
 
www.cimec.ro
 
buie
să vă dăm socoteală
pentru
ceea
cefacem.
Mama
a plecat
pentru
că aşa a
dorii
ea... Şi sc întoarce
pentru
că aşa doreşte
ta...
Obligaţia voastră este s-o primiţi cu
bucurie
şi respect, aşa cum se cuvine săprimiţi o mamă. (Tăcere îndelungată).
FIICA:
Tală, mama a plecat de acasă
pen-
tru
că s-a îndrăgostit de cinev a '.'TATĂL :
Cine
(i-a dat v oie să întrebi ?
FIICA 
(îndîrjită) : Am
aflat
că mama a plecatde acasă
pentru
că s-a îndrăgostit de unbărbat.
Vreau
să ştiu dacă acesta este ade-vărul. Şi
vreau
să mai ştiu de ce se în-toarce acum înapoi. (începe să plîngă) Cume
posibil
ca
mania
mea să sc îndrăgostească ?
Cum
a
putut
să facă aşa
ceva
?TATĂL :
Camelia,
linişiteşte-te.
Mama
vasosi
dintr-o
clipă într-alta. N-aş
vrea
să tevadă tulburată.
Mama
voastră este cea maibună din
lume
şi voi nu aveţi
dreptul
să-ireproşaţi
nimic.
FIUL
: Cele mai bune mame din
lume
nu
fug
de-acasă după alţi bărbaţi.
Camelia,
tis
unde
ştii tu că mama s-a îndrăgostit dr
cineva
?
FIICA:
Mă priveşte.
Important
e că ştiu.
FIUL
: Şi mie de ce nu
mi-ai
spus ?
FIICA 
:
Pentru
că nu
meritai
slii.
FIUL
: Ar
trebui
să te pălmuiesc
pentru
obrăznicia
asta.
FIICA 
: încearcă.
FIUL
: Tală. tu ai ştiut ?TATĂL:
Emil...
(Se gîndeşte, împovărat
Du-te
şi pune apa minerală la
frigider.
FIUL
: Nu mă duc.TATĂL :
Atunci
mă duc eu. (Se aude so-
neria
de la
intrare.
Tatăl intră în panică)
Copii,
a
venit
!
Camelia, du-le
şi descinde.(Se răzgîndeşto) Lasă că mă duc eu. (Seduce si deschide. Se întoarce peste cîleva
clipe,singur)
Era poştaşul.
Trebuie
să plă-
tim
telefonul.
Optzeci
-,;i
cinci
de lei şi
cinci-
zeci de
bani.
FIICA 
:
Mama
nu are cheie ?TATĂL :
Cred
că da. In orice caz. a plecatfără
pardesiu
şi,
intre timp,
s-a făcut
frig.Emil.
nu te
duci
să pui apa minerală la
frigider
?
FIUL
: Am spus că nu.
Vreau
să mă gîn-
d
esc.TATĂL :
Atunci
gindeşte-te. Am s-o pun eu.(Se îndreaptă spre bucătărie, dar se opreşte.Sc aude un zgomot. Din nou intră in pa-nică)
Copii,
a
venit
!(Peste cîleva
clipe
intră
Mama.
călcînd
rar,
oarecum nesigură pe ea. cu o lumină
stranie
pe faţă. E îmbrăcată
simplu,
dar
elegant,
foarte
palidă şi încă frumoasă, ofrumuseţe în vîrstă de
treizeci
si opt de
ani.
încă viguroasă, dai' marcată de
obo-
seală. Ezilă o clipă,
apoi
îi sărută pe cei
doi
copii
pe obraz. Tăcere lungă .şi greasuportabilă
I
MAMA 
(eu o veselie bruscă) : Doamne, ce
mari
v-aţi făcui,
copii
! Aţi crescut înfioră-
tor.
(Rîdc
strident)
Emil.
li-ai
lăsat
perciuni
şi arăţi ca un
golan.
Camelia,
de ce
li-ai
tăiat părul, cum
de-ai
făcut tâmpenia
asta
'.'
Cei
doi nu răspund şi nu zâmbesc; Dar dece sinteţi aşa de muţi ?TATĂL (pare cel mai
derutat)
: Vă rog săpoftiţi la masă. (Sc aşază cu toţii la masă.
dar
fără convingere, cu
gesturi
încete, parcăcuprinşi de o surdă oboseală) Un
moment,
să aduc vişinala. (Sc duce în bucătărie şiaduce o sticlă cu vişinală. Toarnă
apoi
î i
pahare)
Să bem. (Ridică
paharul. .Nimeni
nu-1
urmează)
MAMA:
.Mulţumesc, cu nu beau.
FIICA 
(cu ostentaţie) :
Nici
noi.TATĂL (încercând,
disperat,
să încropeascăo discuţie/ : E
foarte
gustoasă. Am
nimerit-o.
(Pauză) Nu mincaţi ?
(Nimeni
nu mănincă)
MAMA 
:
0
să mimăm mai rz.iu. Hai
bem,
totuşi, nişte vişinală. (Gustă
dintr-un
pahar)
Nu-mi
place. E groaznic de dulce.(Pauză) Dar de ce vă uitaţi aşa de fioroşi
la
mine
'.'
Ce-ani
făcut '.' (Pauză; Aşteptaţi
cumva
o explicaţie ?TATĂL : Nu aşteplăm
nici
un fel de
expli-
caţie.
FIICA 
(gata
să izbucnească in
pllns)
: Tată.
cum
poţi să
spui
aşa
ceva
?TAL : Adică ce
spun
?
FIICA:
Ştii
foarte
bine
că noi aşteptăm oexplicaţie !TATĂL 'către
Mama)
: Nu-i nevoie să ledezvinovăţeşti in faţa lor.
FIICA 
: De ce ? (începe să plîngă)
MAMA 
o mîngîie pe păr cu blîndeţe) : Nuplînge,
Camelia,
nu fi caraghioasă. Nu mă
voi
dezvinovăţi în faţa nimănui, dar am săvă dau lotuşi o explicaţie, dacă aveţi ne-voie de ea. Ca să scurtăm atmosfera
asta
penibilă, am s-o fac
chiar
acum.
' Tulburatăşi oarecum solemnă.) Am plecat de acasă,părăsindu-vă pe voi şi pe tatăl
vostru,
pen-
tru
că m-am îndrăgostit de un bărbat.
Asta-i
tot.
FIUL
(abia
ţinindu-şi plînsid. Ce fel dcbărbat ?
MAMA 
(zîmbind
straniu)
: Cum să vă
spun
,. Un bărbat necunoscut, care m-a vi-
zitatintr-o
noapte, tulburîndu-mă şi răpin-du-mă
pentru
totdeauna.
Să nu credeţi că
n-am
încercat să mă împotrivesc, dar nu
mai
aveam
nimic
de făcut. M-a
luat
pe ne-pregătite şi m-a
dus...
(Rîde.) Se poale în-tâmpla
oricui,
chiar
şi
unei
mame.
FIICA 
: Şi acum
le-ai
întors
definitiv
?
MAMA 
: Am
venit
să vă d. ( Tăcere)
FIUL
: Mamă. nu regreţi ce-ai făcui '.'
MAMA 
: Nu. M-au
chinuit
ţoale celelalte
sentimente,
in afară de
regret.
FIICA 
: Dar nu
consideri
totuşi necesar să-ţi
ceri
scuze
faţă de cineva ?
M
AMA : Faţă de cine ?
FIICA 
: Faţă de
tata
45
 
www.cimec.ro

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Teodora Voineagu liked this
Sabina Mitrea liked this
beading liked this
cdiairinei liked this
schimbdecarti liked this
schimbdecarti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->