Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KLu-07-2012

KLu-07-2012

Ratings:
(0)
|Views: 181|Likes:
Published by AVRM Magazine Standde Vliegende Hollander, september-oktober 2012

In deze editie van de Vliegende Hollander:Maritieme helikopter zwaait af

Cougar boven zee op piratenjacht

Hot-Blade - Europese helikoptertraining

Sensoren bepalen waarde bij Unified Visionde Vliegende Hollander, september-oktober 2012

In deze editie van de Vliegende Hollander:Maritieme helikopter zwaait af

Cougar boven zee op piratenjacht

Hot-Blade - Europese helikoptertraining

Sensoren bepalen waarde bij Unified Vision
More info:

Published by: AVRM Magazine Stand on Nov 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

 
de VliegendeHollander 
Jaargang 68 | nummer 9-10 | september-oktober 2012
Maritieme helikopter zwaait af 
Laatste optredens Lynx 
Cougar boven zee op piratenjacht Hot Blade – Europese helikoptertraining Sensoren bepalen waarde bij Unified Vision
 
INDEX
7
‘Elke dag wordt gevlogen – wij zijn de ogen van de vloot’
8
‘Na bijna 36 jaar valt het doek’
15
‘Een vak apart – landen in een brownout kan levensgevaarlijk zijn’
20
‘Aflevering van de Chinooks heeft flinke vertraging opgelopen bij de fabrikant’
Foto: sergeant Eva Klijn, AVDDFoto: Oscar SannenFoto: Kristian HoekmanFoto: Richard Ros
 
 
3
DE VLIEGENDE HOLLANDER
4 | OCEan SHiELd
Het 300 Squadron is met twee Cougars en 29 militairen aan boord van amfibisch transportschip Rotterdam op piratenjacht bijSomalië.
7 | andré KUipErS
Na een half jaar in de ruimte keerde kosmonaut Kuipers in juliterug op aarde. Eind augustus heette het Nederlandse publiek en Defensie de oud-luchtmachter welkom in eigen land.
8 | Lynx 
De carrière van de Westland Lynx zit erop. Publiek en (oud-)personeel kreeg de afgelopen maanden gelegenheid afscheidte nemen van de maritieme helikopter.
12 | driE-EEnHEid
Bij F-16 operaties wordt niet direct stilgestaan bij het werk van eennon-destructief onderzoeker, plaatwerker en schilder. Toch vliegter geen kist zonder hun werkzaamheden.
15 | HOt BLadE
Personeel en helikopters uit acht landen opereerden vanaf de Portugese vliegbasis Ovar tijdens één van de grootstehelikopteroefeningen van Europa, Hot Blade 2012.
18 | VirtUEEL BrandEn BLUSSEn
Met twee koffers van het Advanced Disaster ManagementSimulator neemt het Brandweer Opleidings- en Trainings Centrumde brand tegenwoordig mee naar de onderdelen.
20 | niEUwE CHinOOKS
 Vanuit Philadelphia door de lucht naar Baltimore en over zee naar  Antwerpen. De eerste twee CH-47F’s hadden er al een hele reisopzitten voor het laatste stuk naar Nederland, over de weg.
Overige Onderwerpen:
22 | KLU FLigHtnUrSE VLiEgt in dUitS tEaM24 | HOndErd jaar MiLitairE LUCHtVaart25 | SEnSOrEn CEntraaL Bij UniFiEd ViSiOn28 | Brand LEErMiddEL LUCHtVErKEErSLEidErS30 | Sar-rEddEr MOdEL VOOr KindErBOEK 
vASTe rUBrieKen
31 | LEES- En KijKwijzEr 33 | MEnSEn En MUtatiES34 | jOUrnaaL39 | COLOFOn
Omslagfoto: De laatste publieke demonstratie van deLynx voor de uitdienststellingsceremonie was tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam.Foto: Sven van Roij Aviation Photography 
DE VLIEGENDE HOLLANDER
2
 
3
 
DE VLIEGENDE HOLLANDER
O oe
De verkiezingen zijn achter de rug. Als ik dit schrijf wordt er door VVDen PvdA hard gewerkt aan de vorming van een nieuw kabinet. Welkegevolgen de plannen van het kabinet hebben voor de luchtmacht isnog niet bekend. We zullen dit moeten afwachten. Ik weet dat wachtenu en mij slecht afgaat; we pakken graag aan en hebben graag hetinitiatief.U hoeft echter geen afwachtende houding aan te nemen, we kunnenelke dag werken aan het zekerstellen van onze toekomst. Als lucht-macht moeten wij daarom werken aan draagvlak. Een belangrijk ele-ment daarin is transparantie: laten zien wat we doen. Onbekend maaktonbemind, luidt een oud spreekwoord. Daarom kunt u elke keer als ude kans krijgt, vertellen over onze organisatie en uw werkzaamheden.Zo werkt u zelf ook aan het draagvlak. Ik roep u dus allen op om bijelke kans die u krijgt over onze organisatie en uw werkzaamheden te vertellen aan mensen in uw omgeving. Mocht u het verzoek krijgen omeen lezing te verzorgen op de school van uw (klein-)kinderen of bij een vereniging waarvan u lid bent, ga in op het aanbod of vraag een col-lega. Op de staf zijn standaardpresentaties over taken, organisatie ende speerpunten van het Commando Luchtstrijdkrachten beschikbaar.Deze kunnen door iedereen vrij worden gebruikt. Alleen zo creëren we draagvlak voor onze organisatie. We hebbentijdens de recente campagne voor de verkiezingen van de TweedeKamer kunnen constateren dat bij veel kiezers Defensie laag op hetprioriteitenlijstje staat. Defensie neemt ook geen centrale plaats in bijhet politieke debat. Dat moet beter kunnen, sterker, u verdíent beter.De afgelopen decennia hebt u allen keihard gewerkt, thuis en in mis-siegebieden. We hebben daarmee de vrede en veiligheid in de wereld vergroot. Maar ook in Nederland zijn we actief, voor de verdediging  van ons luchtruim maar ook voor allerlei andere zaken. Daar mogen we met zijn allen erg trots op zijn. Als u bedenkt dat het luchtwapen volgend jaar pas honderd jaar oud is, hebben we heel veel bereikt. Vande Brik tot aan de F-35. Dit is mogelijk doordat onze voorgangers enook wij altijd oog hebben gehad voor technologische ontwikkelingenen innovatie. Dat heeft ons gebracht waar we nu staan. En hoe mooi demijlpaal van honderd jaar militaire luchtvaart ook is, we verloochenenonze genen niet en blijven naar de toekomst kijken. Want we slaanonze vleugels steeds verder uit, naar een volgende generatie jachtvlieg-tuigen, naar de ruimte, naar onbemande toestellen. En dit alles ommilitaire operaties ook in de toekomst mogelijk te maken, met veilig-heid voor onze eigen mensen en met precisie.Dat verhaal zullen we met zijn allen moeten vertellen. Dan wordt bijmeer mensen dan nu duidelijk dat Defensie een relevante partner is inde samenleving, vanwege werkgelegenheid, onderzoek en scholing,maar vooral door onze inzet in Nederland en ver daar buiten. Alleenop die manier wordt de krijgsmacht weer een partner met draagvlak die vanzelfsprekend en nationaal en internationaal geloofwaardig is.En de Koninklijke Luchtmacht is absoluut onmisbaar voor een suc-cesvolle krijgsmacht, in binnen- en buitenland.
Wilt u uw ervaring als ambassadeur van de luchtmacht met mij delen of wilt ureageren? Dat kan op clsk@mindef.nl.
Colum
van de CommandantLuchtstrijdkrachten
Foto: korporaal Rob van eerden, AVDD
 
DE VLIEGENDE HOLLANDER
4
 
5
DE VLIEGENDE HOLLANDER
Links: Eén van de twee Cougars oppatrouille voor de Somalische kust.De vliegdekofficier begeleidt helikopters bij het landen op, en opstijgen vanaf hethelidek.Luchtmachtpersoneel koppelt de Cougar vlak voor een missie los van het dek van de Rotterdam.
 
5
 
DE VLIEGENDE HOLLANDER
REPORTAGEREPORTAGE
DE VLIEGENDE HOLLANDER
4
300 Squo bes e v helkoe  Somlë
 wlcs o ech 
Me ee Cous e 29 mle bev ee echeme v he 300 Squo v e vlebss gle-re ch momeeel  e golf v ae. Voo e naVO-msse Oce Shel e e vf he mfbschsosch H. Ms. roem o kes  klee booes: e. He echeme  o volleoee. ‘Elke  o e evloe;   e oe v e vloo.’
 Tekst: tweede luitenant Jochem van Wijk | Foto’s: sergeant Eva Klijn, AVDD
‘Now hear this: hands to flying stations. That’s all.’ Het is de meest ge-praaide oproep op Hr. Ms. Rotterdam. In elke hut, gang en werkkamer op het amfibische transportschip hoort de bemanning via de geluids-installatie het: even geen toegang op het helidek, de Cougars vliegen weer uit. Weer, want minimaal twee keer per dag staan er vliegmissiesgepland. Door het uitfaseren van de Lynx hebben de Cougars, tenmin-ste tot het invoeren van de nieuwe NH90, een aantal van de vliegendetaken voor de marine overgenomen.‘We zijn hier ter ondersteuning van de boardingteams van de mari-niers, maar voornamelijk voor Intelligence Surveillance and Recon-naissance of ISR-missies’, vat detachementscommandant majoor  Wolter van Thiel de opdracht van zijn eenheid samen. ‘Zo’n 85 procent van onze tijd zijn we daarmee kwijt.’ ‘Elke dag wordt er gevlogen’, vultde S3 kapitein Rik aan (behalve de decto worden alle personen metrang en voornaam genoemd). ‘Wij zijn de ogen van de vloot.’ Met eengezagvoerder, copiloot, loadmaster, boordschutter en twee snipersspeuren ze tijdens ISR-missies langs de woestijnachtige kust van Soma-lië en over de eindeloze blauwe zee naar verdachte schepen. Van Thiel was de eerste vlieger die beet had. ‘Op de terugweg van een ISR-missiezagen we een verdachte Dhow, een lokaal transportschip. Als daar danopblaasbaar bootje in mijn rugzak. Daarnaast is het hoisten, fastropenen schieten anders dan boven land. Alles beweegt op zee. Maar we zijneen jaar intensief bezig geweest om naar deze missie toe te werken. Alle procedures vallen nu samen en tot nu toe gaat het goed.
neu ek 
In de hangaar, tussen de sportende mariniers, hebben de onderhouds-monteurs hun werkplek. Zelfs als je niet beweegt loopt het zweet al van je voorhoofd, zo heet is het. Voor adjudant Danny, de S4 van hetdetachement, is de hitte één van weinige zaken die afwijken van Gilze-Rijen. ‘We hebben dezelfde middelen waarmee we normaal werken. Wel moeten we elke dag de rotorbladen invouwen als we de Cougarsde hangaar in rijden en dat zijn we op Gilze niet gewend. Maar met aldie vluchten zit dat ritme er nu wel in.’ Ook het werken op het helidek is nieuw voor de monteurs. ‘Elke keer moeten ze de helikopter lashen, vastsjorren met spanpanden, zodat-ie niet gaat schuiven op het dek alser deining is.’De luchtmachtmilitairen zijn op moment van schrijven bijna tweemaanden aan het werk op de Rotterdam en de samenwerking metde marine verloopt goed. In de eetzalen is het vaste personeel aande luchtmachters gewend geraakt en tijdens een boarding-actie vanmariniers staat de majoor in zijn zandkleurige vliegeroveral gewoontussen de blauwe marineofficieren op de brug om advies te geven over de inzet van de Cougar.een boardingteam van de mariniers aan boord gaat om een schip tecontroleren, geeft dat een enorme voldoening.’
ze omshee
Deze missie is niet te vergelijken met de laatste die de bemanningengevlogen hebben. In Afghanistan was sprake van een heel andere soortdreiging waarbij je constant op je hoede moest zijn voor beschietin-gen. De vluchten boven de Golf van Aden zijn anders. ‘Hier gebeurtsoms uren niets’, zegt Rik. Maar door de hitte van meer dan 40 gradenCelsius en een luchtvochtigheid van 95 tot 99 procent zijn de omstan-digheden zwaar. Daarnaast heb je op de oceaan weinig referentie-punten wat het navigeren lastiger maakt. ‘Je ziet vaak niet waar de zeeovergaat in de lucht; de horizon is wazig. Als je positie boven het water moet houden zie je alleen maar golven. Vliegen boven zee kost zo veelmeer concentratie dan het vliegen boven land. Maar we hebben eengoede en intensieve voorbereiding gehad. Daarvan zie je nu het effect, want het vliegen gaat zonder problemen.Ook voor senior loadmaster sergeant-majoor Clarence is het een nieu- we ervaring. ‘Ik heb veel meer safety equipment bij me dan normaal.Bijvoorbeeld een scherfvest met ingebouwd zwemvest en een klein

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
AVRM Magazine Stand liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->