Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract Individual de Munca

Contract Individual de Munca

Ratings:

5.0

(4)
|Views: 2,469 |Likes:
contract individual de munca romana Dumitrescu & Asociatii
contract individual de munca romana Dumitrescu & Asociatii

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Jan 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
CID ITM:126997CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCAincheiat si inregistrat sub nr. ……../.………. in registrul generalde evidenta a salariatilor*
)A. Partile contractuluiAngajator - persoana juridica
SC DUMITRESCU&ASOCIATII SRL,
cusediul in
TIMISOARA
, Str
STEFAN CEL MARE
, nr.
73,
inregistrata laregistrul comertului sub nr.
 J35/577
din
2003
cod fiscal
16147375
telefon
0256-436365
, reprezentata legal prin
DUMITRESCU FLORIN GEORGE
, incalitate
ADMINISTRATOR
,si salariata doamna
OANEA GRATIELA
domiciliata in localitatea
TIMISOARA
, str.
_________________________
, nr.
____
, Sc.
___
,ap
___
, judetul
TIMIS
, posesoare a cartii de identitate seria
___
nr. ________ eliberata de
__________________
la data
________
,
CNP _______________________
 
,
permis demunca seria ........ nr. .......... din data ...............,am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditiiasupra carora am convenit:B. Obiectul contractului:
PRESTAREA DE MUNCA SALARIATA CONFFISEI POSTULUI
C. Durata contractului:a) nedeterminata, salariata
OANEA GRATIELA
urmand sa inceapaactivitatea la data de 06.11.2006; D. Locul de munca1. Activitatea se desfasoara la
SEDIUL FIRMEI
 E. Felul munciiFunctia/meseria
Consilier Juridic
conform Clasificarii ocupatiilor dinRomaniaF. Atributiile postuluiAtributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractulindividual de munca*).G. Conditii de munca1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase,potrivit Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8
 
ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare,grele sau periculoase.2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii
normale
/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 19/2000 privindsistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarilesi completarile ulterioare.H. Durata muncii1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi,............ ore/saptamana.a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:.................... (ore zi/ore noapte/inegal).b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentuluiintern/contractului colectiv de munca aplicabil.2. O fractiune de norma de 4 ore/zi (cel putin 2 ore/zi),
____
ore/saptamana.a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: (
orezi
/ore noapte).b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentuluiintern/contractului colectiv de munca aplicabil.c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de fortamajora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unoraccidente sau inlaturarii consecintelor acestora.I. ConcediulDurata concediului anual de odihna este de
24
zile lucratoare, in raport cudurata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .J. Salarizare1. Salariul de baza lunar este de 200 lei, din care:a) sporuri ..........0.............................;b) indemnizatii ........0.............................;c) alte adaosuri .......0.............................;2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau inzilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseazacu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractuluicolectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.3 Data/datele la care se plateste salariul este/sunt
10 ALE LUNIIURMATOARE
.K. Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:a) echipament de protectie : nu este cazul;b) echipament de lucru : nu este cazul;
 
c) antidoturi : nu este cazul;d) alimentatie de protectie : nu este cazul;e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca : nueste cazul .L. Alte clauze:a) perioada de proba este de : nu este cazul;b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 15 zile lucratoare,conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 15 zile calendaristice,conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea instrainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;e) alte clauze.M. Drepturi si obligatii generale ale partilor1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;c) dreptul la concediu de odihna anual;d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;e) dreptul la securitate si sanatate in munca;f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indepliniatributiile ce ii revin conform fisei postului;b) obligatia de a respecta disciplina muncii;c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor deserviciu;d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii inunitate;e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezervalegalitatii lor;b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor deserviciu;c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunilecorespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil siregulamentului intern.4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Aionesei Gina liked this
delia_adina liked this
Crii Cristina liked this
delia_adina liked this
delia_adina liked this
patient_pitbull liked this
Ştefan Cacior liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->