Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biantara Nu Di Kantun

Biantara Nu Di Kantun

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Published by Karom Majdi

More info:

Published by: Karom Majdi on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
BAPA PUPUHU SMA KHZ MUSTHAFA ANU KUSIM KURING DIPIHORMATBAPA SARENG IBU GURU SMA KHZ MUSTHAFA ANU KUSIM KURING DIPIHORMATBAPA SARENG IBU PARA SEPUH MURID-MURID ANU KUSIM KURING DIPIHORMATSADAYA RERENCANGAN ANU KUSIMKURING DIPIKANYAAH TUR DIPIKACINTAAssalamu'alaikum Wr Wblangkung tipayun hayu urang munajat ka gusti allah ngucapkeun syukur alhamdulillah ,kusabab gusti alloh parantos maparinan nikmat anu seueur ngajurung urang kempelditempat ieu kalayan salametsim kuring ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun kasadayana anu parantos tiasasarumping ka ieu patempatanrupina dinten ieu parantos cunduk kana waktu nu rahayu ,nitih wanci nu mustari jalaranakang sareng teteh kelas ix parantos tiasa ngarengsekeun diajar di paguron smp khzmusthafa ieu kalayan hasil anu nyugemakeunteu aya deui pibasaeunana , sim kuring sareng rerencangan sadaya mung ukur tiasangahaturkeun nuhun ka sadaya guru anu parantos hese cape ngatik ngadidik sim kuringsaparakanca sinareng akang sareng teteh ti kelas ix dugi ka tiasa ngarengsekeun sakolakalawan hasil anu sae
kaduana kanggo akang sareng teteh sim kuring mung tiasa ngajurung ku du’a, mugi
-mugi akang sareng teteh sadaya sing tiasa neraskeun sakola ka paguron anu langkungluhur, sing langkung suhud sareng junun dina diajar, sing langkung ningkat prestasisareng sagala rupina, insya allah.Pamungkas, sim kuring mung saukur ngiring ngajurung, mugi-mugi naon anu dipiharep,anu di dicita-citakeun akang sareng teteh sing laksana tinekanan. Teu hilap sim kuringsaparakanca rai-rai ti kelas vii sareng viii nyuhunekun dihapunten tina sadaya kalepatan.Paribasa clik putih clak herang, caang bulan opat welas, urang lubarkeun samudayakaluluputan.Sakitu nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan, bahe carekna langkung saurna,neda sihapunten.
wabillahi taufik wal hidayah. Wassalu’alaikum wr wb.
 
 
Ma’asyirol hadirin anu kusimkuring
dipihormat,shohibul hajat anu samikusimkuring dipihormat,puji sarengsyukur mangga urang panjatkeun kadzat nu maha ghopuranu murbengalam,anu parantos maparin rahmatsinareng nikmat anu kalintang seueurna,hakekat kudrat irodat mantena anu janten cukang lantaran sapanejasimkuring sakulawarga.Sholawat sareng salam mugi tetepdisanggakeun kapanutan urang sadayakangjeung Nabi Muhamad SAW,Kakulawargina, kapara sahabatn, kapara
tabi’in tur dugi ka urang sadaya selaku
umatna.Bapak Ibu para mitra miwah hadirin
sadaya ……. Simkuring atas namikulawargi bapak………….. + Ibu ………..
Sakulawargi
…… Muji syukur ka Illahi
Robby anu parantos marengken urangsadaya tiasa patepung lawung paamprik jongok patepang raray pataremapanangan dina ieu pasamon kanggongahadiran walimatul Urusy,kalayandipasihan kasehatan.Salajengna nagahaturkeun sewu nuhunlaksaketikabingahan kapara hadirinsadaya anu caket tur anu tebihna anuparantos kersa sumping ngahadiran ieuresepsi dina raraga pernikahan Nyi
……………….. + Jang ……………….. teu hilap
kasadaya pangdeudeul + pang rojongpara hadirin boh moral atanapi materialestu kasuhun kaligga murda, katampikastakalih mugi-mugi kasaean paramitra sadaya diwales ku Alloh SWT kuganjaran anu satimpal.
Nanging ……………………… Sumping teh
ukur tiasa nyalikeun ditempat anusakieu buktosna teu tiasa ngajamu anuutami sinareng nyugeumakeun, kukituna boh bilih dina panampian kirangnyugeumakeun nyanggakeun bobotpangayon timbang taraju hapunteunanu kasuhun.Bapak Ibu miwah hadirin sadaya
………….. Kiwari geus cunduk kana
waktuna ninggang kana mangsana
nunamina Nyi ……………………. Kedah
ngudar masa remaja pikeun nete tarajenincak hambalan ngawangun rumahtangga nu munggaran.
Bapak Ibu miwah hadirin sadaya…….
Supados teu seueur teuing nyangkolangkana waktos, simkuring salaku panataacara pangatur waktos bade nyebatanacara-acara anu bade dilaksanakeundina walimatul urusy ieu.1.
 
Pembukaan.2.
 
Pembacaan Ayat suci Al-
Qur’an /
Kalam Ilahi dilanjeungkeunkupembacaan Sholawat.3.
 
Seren
 –
Sumeren.a.
 
Penyerahan ti atas namicalon panganten pameget.b.
 
Panampian tiatas nami calonpanganten Istri.4.
 
Penyerahan secara simbolis.5.
 
Acara pokok Akad nikah.6.
 
Tausyiah / Do’a
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->