Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Contract de vanzare-cumparare

Contract de vanzare-cumparare

Ratings: (0)|Views: 730 |Likes:
contract de vanzare cumparare imobil romana Dumitrescu & Asociatii
contract de vanzare cumparare imobil romana Dumitrescu & Asociatii

More info:

Published by: Dumitrescu & Asociatii on Jan 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE
---------Subsemnatii
AVRAM MARIA,
cetăţean român, născutala datade29.07.1948, înCom.Giroc, jud. Timis, cu domiciliul înCom.Giroc, Str.Gloria, nr.43,jud.Timiş,identificatacuCI seria TMnr.600339, eliberat deSPCLEPTimoara la data de28.05.2007, având CNP 2480729354762;
AVRAM ILIE-DAN
 cetăţean român, născut la data de18.11.1968, înMun. Timisoara, jud. Timis, cu domiciliul înCom.Giroc, Str.Dunarea, nr.31,jud.Timiş,identificat cuCI seria TMnr.516789, eliberat deSPCLEPTimoara la data de21.02.2006, având CNP 1681118354762 si
AVRAM ALIN-IOAN
 cetăţean român, născut la datade30.01.1978, înMun. Timisoara, jud. Timis, cu domiciliul înCom.Giroc, Str.Gloria, nr.43,jud.Timiş,identificat cuCI seria TMnr.343992, eliberat dePolitia MunicipiuluiTimişoara la data de06.08.2003, având CNP 1780130350048 in calitate de succesori legali ai defunctului
AVRAMIOAN-ILIE
proprietar pentru autorul
AVRAM ILIE
al terenului însuprafaţă de 4 ha si 600 mp, nr cadastral 185/6, parcela 6 situat înperimetrul localitatii Urseni, com. Mosnita Noua, conform ProcesuluiVerbal de punere in posesie nr.117, eliberat de Primăria comuneiMosnita Noua,cu vecinatatile Nord DE581/2, Est A518/6/7, SudHCn569, Vest A518/6/5, declaram prin prezenta că vindem terenul maisus descris d-lui.
CARBONARO GIUSEPPE
 cetăţean român, născut ladata de24.03.1968, înItalia, jud.Cremona, cu domiciliul înSat. Peciu Nou, Com.Peciu Nou, nr.198,jud.Timiş,identificat cuCI seria TM nr.036663, eliberat dePolitia MunicipiuluiTimişoara la data de 28.10.2004, având CNP1680324354749 şi că ne obligam ca până laperfectarea contractului autentic de nzare-cumpărare nu înstrăinam terenul la vreun terţ sau să modificam orice altă clauzăconvenită prinprezentul.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul
CARBONARO GIUSEPPE
declar prin prezenta căma oblig să cumpăr terenul mai sus descris de la vânzătorii
AVRAMMARIA, AVRAM ILIE-DAN
si
AVRAM ALIN-IOAN
la preţul de 25 000euro ( douazecisicincidemiieuro) pe care ii voi plati la data semnăriiactului autentic de vânzare-cumpărare.-----------------------------------------
040508/04.05.2008 dumitrescu
 
---------Subsemnatii nzători declaram pe propria raspundere inconditiile art.292 Cod.Penal ca nu am mai instrainat imobilul alteipersoane, nu l-am ipotecat, gajat sau grevat in vre-un fel desarcini.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatii vânzători ne obligam să efectuam toateformalităţile necesare intabulării terenului vândut în cartea funciară acomunei Mosnita Noua, şi să înstrăinam terenul liber de orice sarcini,garantându-l pe cumpărător de oriceevicţiune.-------------------------------------------------Subsemnatii nzători suntem de acord ca cumparatorul solicite emiterea unei sentinţe judecătoreşti care să ţină loc de actautentic de vânzare-cumpărare în cazul ivirii unui litigiu între părţi. Deasemenea, subsemnatii vânzători, pentru caz de deces, transmitemobligaţia de perfectare a contractului de vânzare-cumpăraremoştenitorilor nostrii.---------------------Cumpărătorul intră în posesia terenului la data semnării prezentei,cu dreptul de a culege fructele bunului din aceli moment, şi îndeplină proprietate la data semnării actului autentic de nzare-cumpărare.----------------------------------------------------------------------------
Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare originale si semnateazi 04.05.2008, în prezenţa av 
. _____________________ 
care, verificândidentitatea partilor, consimtamantul, continutul si data în baza art.10din Statutul profesiei de consilier juridic, a certificat cele cuprinse în prezenta conventie cu nr.040508/04.05.2008.Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare cu egala valoare probanta, din care 5 (cinci) se elibereaza partilor, 3 ( trei ) pentruvanzatori si 2 (doua) pentru cumparator.
VanzatoriCumparator
040508/04.05.2008 dumitrescu

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ginj Dumitru liked this
Alex Cicai liked this
aisfromandreea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->