Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
35182031-Normativ-I7-2002

35182031-Normativ-I7-2002

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Julian Says

More info:

Published by: Julian Says on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

 
CUPRINS
- ELECTRICE -Nr.crt. Indicativ Titlu Înlocuie
ş
te1. NP I 7-02Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea instala
ţ
iilor electricecu tensiuni pân
ă
la 1000 v c.a.
ş
i 1500 v c.c. I 7-982. I 43-89Instruc
ţ
iuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor careexecut
ă
, verific
ă
 
ş
i predau la beneficiari instala
ţ
ii electrice, deautomatizare, înc
ă
lzire
ş
i ventila
ţ
ie, în zone cu pericol deexplozie 3. NP 061 - 02Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea sistemelor deiluminat artificial din cl
ă
diri 4. NP 062-02Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier sipietonal5. I 18/1-01Normativ pentru proiectarea
ş
i executarea instala
ţ
iilor electriceinterioare de curen
ţ
i slabi aferente cl
ă
dirilor civile
ş
i deproduc
ţ
ie 6. GP 052-00Ghid pentru instala
ţ
ii electrice cu tensiuni pân
ă
la 1000 v c.a.
ş
i1500 v c.c. 7. I 20-00Normativ privind protec
ţ
ia construc
ţ
iilor împotriva tr
ă
snetuluiI 20-948. PE 135-91Instruc
ţ
iuni privind determinarea sec
ţ
iunii economice aconductoarelor în instala
ţ
iile electrice de distribu
ţ
ie de 1-110 kv 
 
9. PE 134/2-96Normativ privind metodologia de calcul a curen
ţ
ilor descurtcircuit în re
ţ
ele electrice cu tensiunea sub 1 kv 10. PE 104-93Normativ pentru construc
ţ
ia liniilor aeriene de energie electric
ă
 cu tensiuni peste 1000 v 11. PE 101-85Normativ pentru construc
ţ
ia instala
ţ
iilor electrice de conexiuni
ş
i transformatoare cu tensiuni peste 1kv. 12. PE 107-95Normativ pentru proiectarea
ş
i execu
ţ
ia re
ţ
elelor de cablurielectrice 13. PE 116-94Normativ de încerc
ă
ri
ş
i m
ă
sur
ă
tori la echipamente
ş
i instala
ţ
iielectrice PE 196-84[top]
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA
Ş
I EXECUTAREA INSTALA
Ţ
IILOR ELECTRICE CU TENSIUNI PÂN
Ă
LA1000 V c.a.
Ş
I 1500 V c.c.Indicativ: I 7-02Înlocuie
ş
te: I 7-98
 
Cuprins 
*DOMENIUL DE APLICARE *TERMINOLOGIE, CLASIFIC
Ă
RI
Ş
I ABREVIERI *CONDI
Ţ
II GENERALE *PROTEC
Ţ
II
Ş
I M
Ă
SURI DE PROTEC
Ţ
IE*MATERIALE, APARATE, ECHIPAMENTE SI RECEPTOARE. TIPURI DE INSTALATII ELECTRICE *VERIFICAREA INSTALATIILOR ELECTRICE *CONDITII PENTRU INSTALATII DIN SPATII SPECIALE *Anexa 1: PREVEDERI CONEXE NORMATIVULUI I.7. *Anexa 2: CATEGORIILE INFLUEN
Ţ
ELOR EXTERNE ÎN FUNC
Ţ
IE DE NATURA LOR
Ş
I GRADUL DE INFLUEN
ŢĂ
 (CLASA) CONFORM CLASIFIC
Ă
RII INTERNA
Ţ
IONALE DIN SR CEI 364-3+A1 *Anexa 3: ALEGEREA MODULUI DE POZARE
Ş
I A TIPURILOR DE CONDUCTE ELECTRICE ÎN FUNC
Ţ
IE DEINFLUEN
Ţ
ELE EXTERNE*Anexa 4: Î
 
NCADRAREA PRINCIPALELOR ÎNC
Ă
PERI ÎN CATEGORII
Ş
l CLASE DUP
Ă
INFLUEN
Ţ
ELE EXTERNE
Ş
l GRADELE MINIME DE PROTEC
Ţ
IE IMPUSE ECHIPAMENTELOR ELECTRICE (SR EN 60529) *Anexa 5: SEC
Ţ
IUNI MINIME ADMISIBILE LA CONDUCTOARE MONTATE Î
 
N EXTERIOR, PE PERE
Ţ
IICL
Ă
DIRILOR *Anexa 6: SEC
Ţ
IUNILE MINIME ADMISE PENTRU CONDUCTOARELE UTILIZATE ÎN INSTALA
Ţ
IILEELECTRICE DIN INTERIORUL CL
Ă
DIRILOR *Anexa 7: CUREN
Ţ
I MAXIMI ADMISIBILI Î
 
N REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE NEIZOLATE, LIBERE ÎNAER *Anexa 8: CUREN
Ţ
I MAXIMI ADMISIBILI ÎN REGIM PERMANENT LA CONDUCTOARE IZOLATE *Anexa 9: CUREN
Ţ
I MAXIMI ADMISIBILI Î
 
N REGIM PERMANENT LA CORDOANE DE CUPRU CU IZOLA
Ţ
IE
Ş
lMANTA DE PVC SAU CAUCIUC, ÎN EXECU
Ţ
IE U
Ş
OAR
Ă
, MEDIE SAU GREA PENTRU INSTALA
Ţ
II ELECTRICEMOBILE, MONTATE Î
 
N AER *Anexa 10: COEFICIEN
Ţ
II DE COREC
Ţ
IE A CUREN
Ţ
ILOR MAXIMI ADMISIBILI ÎN CONDUCTOARE, ÎNFUNC
Ţ
IE DE TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT *Anexa 11: STABILITATEA UNOR MATERIALE FOLOSITE ÎN INSTALA
Ţ
IILE ELECTRICE, LA AC
Ţ
IUNEAPRINCIPALILOR AGEN
Ţ
I CHIMICI *Anexa 12: ALEGEREA DIAMETRULUI TUBURILOR
Ş
l
Ţ
EVILOR DE PROTEC
Ţ
IE PENTRU CONDUCTE
Ş
l

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->