Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Μπροσούρα της ΚΟΕ για την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ

Μπροσούρα της ΚΟΕ για την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by George S.
Μπροσούρα της ΚΟΕ για την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ
Μπροσούρα της ΚΟΕ για την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ

More info:

Published by: George S. on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2013

pdf

text

original

 
δημοκρατική παράταξη της ΑριστεράςΙούνης - Οκτώβρης 2012άς
Η ΚΟΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
μια σύγχρονη
πλατιά
 
λαϊκή
 Να  κά νο υ με  το  Σ Υ Ρ Ι ΖΑ
 
- 2 -
Εμπρός για το νέο ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ του λαού!
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως μορφή - κόμμα
«Δρόμος της Αριστεράς», 23/06/2012
 Αναγκαία η άμεση και ουσιαστική «εισβολή» του λα- ϊκού στοιχείου στο συμμαχικό σχήμα.
Η συζήτηση έχει ανοίξει. Αναζητείται το πώς και μεποιον τρόπο θα γεννηθεί μια νέα μορφή κόμμαξτος γιατον ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάγκη επιβάλλει να βρεθεί μια απάντη-ση και αυτή δεν μπορεί να έρθει από τα εγχειρίδια τουπαρελθόντος, ούτε από καμιά αντιγραφή, ξεπατικωτού-ρα άλλων εμπειριών. Βεβαίως, πρέπει να μάθουμε και να αφομοιώσουμε ό,τι καλύτερο από άλλες εμπειρίες αλλά να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Και, μάλιστα, άμεσα.Διαπίστωση πρώτη: Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι συνιστώ-σες του είναι πλέον αυτό που ήταν πριν από τις 6 Μα- ΐου. Είναι άλλο πράγμα να είσαι μια δύναμη της τάξης του 4-5% και εντελώς διαφορετικό να είσαι στο 27%,αξιωματική αντιπολίτευση, δύναμη που θέλει να κυ-βερνήσει και να αλλάξει τη χώρα. Διαπίστωση δεύτε-ρη: Από τον ΣΥΡΙΖΑ της προϊστορίας, τον ΣΥΡΙΖΑ τωνσυνιστωσών, πρέπει να περάσουμε στον μαζικό, λαϊ-κό, αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μετάβαση δεν είναι απλήκαι εύκολη, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς μια μαζική«εισβολή»-συσπείρωση του λαϊκού στοιχείου, χωρίς μια έκφρασή του, χωρίς μια δημοκρατική και συμμε-τοχική διαδικασία. Αυτή η μετάβαση, ενώ απαιτεί χρό- νο, πρέπει να έχει ορισμένα ταχύτατα στάδια, γιατί η«εισβολή» του λαϊκού στοιχείου δεν θα είναι δεδομένησαν διάθεση και ελπίδα αν περάσουν 3-4 τέρμινα της  γνωστής εσωστρεφούς και μη γόνιμης συζήτησης πουμπορεί όλα να τα αναβάλει - και γιατί όχι να τα μαται-ώσει. Διαπίστωση τρίτη: Να αντιληφθούμε τις κλίμα-κες. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 4,6% συγκέντρωνε στις τάξεις του4-5 χιλιάδες αριστερούς, ποικίλων καταστάσεων καιπροελεύσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 27% και των 1.600.000ψήφων τι τάξης συσπείρωση σε μια μορφή - κόμμαπρέπει να επιδιώξει; Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες, για100 χιλιάδες και πάνω κόσμο. Όχι κατ’ ανάγκη αριστε-ρό, όχι κερδισμένο σε μια ξεκάθαρη πλατφόρμα, αλλάμε διαρκή πόθο και ανάγκη την αλλαγή και ανατροπήτων μνημονίων, την κατάκτηση της δημοκρατίας καιτης ανεξαρτησίας, το άνοιγμα μιας διαδικασίας παρα- γωγικής ανασυγκρότησης κ.λπ.Διαπίστωση τέταρτη: Για να νικήσουμε χρειαζόμαστεμια τέτοια μορφή κόμματος που να αγκαλιάζει, εγκολ-πώνει, εκφράζει, εκπαιδεύει, εκπαιδεύεται, δυνα-μώνει και ριζώνει, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αποφασισμένους να αλλάξουν το τόπο και να οικοδο-μήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Η νέα μορφή κόμμα-τος πρέπει να είναι η βασική ενεργώσα διαδικασία πουθα μαθαίνει και θα καθολικοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κινήματος για μια μεταβατική μετασχημα-τιστική διαδικασία. Για μια μεγάλη νίκη του λαού, γιαμια μεταπολίτευση του λαού για την πολιτική οικονομι-κή κοινωνική διέξοδο της χώρας.Είναι έτοιμος ο «υπαρκτός ΣΥΡΙΖΑ» για έναν αναγκαίοκαι πρωταρχικό μετασχηματισμό του σε αυτήν την κα-τεύθυνση;
Ορισμένα ερωτήματα και ζητήματα προς προβλημα-τισμό
α. Τι είδους οργάνωση μπορεί να κατοχυρώσει τηνπροσφορά, διάθεση και κινητοποίηση των μαζών γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετατρέποντάς τη σε σταθερήβάση ριζώματος-γείωσης και ανάπτυξης, χωρίς όμως  να επιβάλει ένα οργανωτικό μοντέλο που να «οριστικο-ποιεί» -με κίνδυνο στεγανοποίησης- την κινητικότητακαι διαπερατότητα των «συνόρων» του ΣΥΡΙΖΑ (κίνησημέσα-έξω) και της ευρύτητας, ζωτικότητας, ορμής καιεπιρροής που αυτή η «αοριστία» του δίνει.β. Τι είδους οργάνωση χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε νααντιστοιχηθεί με τους στόχους πολιτικής πάλης πουέχει ο ίδιος θέσει, τις ανάγκες που προκύπτουν απόαυτές, και τη δραστηριότητα / καθήκοντά του στο επί-πεδο του κράτους-κεντρικής πολιτικής σκηνής. Το επί-πεδο αυτό είναι πιο στενό, αλλά ίσως πιο κομβικό καιαποφασιστικό για την τελική (μόνο) έκβαση της πάλης  για αλλαγή και εξουσία. γ. Τι είδους διαδικασία επιλέγει κανείς για να χτίσει ένανπολιτικό οργανισμό; Λόγω των καταιγιστικών εξελίξε-ων πιο πιεστικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το κομμάτιτης «πολιτικής Αριστεράς» μέσα του, είναι το (παρα-πάνω) β σημείο: της αποτελεσματικής οργάνωσης της παρέμβασης στο κρατικό/κοινοβουλευτικό πεδίο καιστο «οργανωμένο» κίνημα - δηλαδή στο επίπεδο της πολιτικής αντιπροσώπευσης και διαμεσολάβησης. Ανξεκινήσει κανείς όμως από αυτό, τότε το πιο πιθανόείναι να προκύψει μία απάντηση που να αφήνει μόνοσυμπληρωματικό -και όχι κύριο- λόγο και ρόλο στηνπραγματική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κοινωνι-
 
- 3 -
κό λαϊκό πεδίο. Σε αυτή την περίπτωση η οργανωτικήδομή του τελευταίου θα υποτάσσεται στις ανάγκες τουπρώτου και γρήγορα θα γεννήσει παθογένειες, κομμα-τικές σχέσεις και μοντέλα παλιού τύπου, δηλαδή δια-χωρισμού των πολιτικά ενταγμένων από το κοινωνικόπεδίο. Κάτι που πρέπει να αποφευχθεί.δ. Στην παρούσα φάση είναι αναγκαίο να υιοθετη-θούν άμεσα και αποφασιστικά διαδικασίες αυτοορ- γάνωσης και μαζικής λαϊκής συγκρότησης (λαϊκήσυνέλευση, λαϊκό συμβούλιο ΣΥΡΙΖΑ σε τοπική κλα-δική κ.λπ. βάση). Αυτό και μόνο αυτό εξασφαλίζει μιαάλλη κλίμακα στην παρούσα φάση, αλλάζει εκθετι-κά την ποσότητα-μαζικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, εξασφαλί-ζει την εισβολή του λαϊκού στοιχείου σε αυτόν. Όσοιφοβούνται ότι κινδυνεύει από αυτό η αριστερή φυσι-ογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λάθος. Μόνο έτσι εξα-σφαλίζεται η ώθηση και ο παλμός που θα ακυρώσειτάσεις σοσιαλδημοκρατικοποίησης και στρογγυλέ-ματος του πολιτικού λόγου του υπαρκτού ΣΥΡΙΖΑ.Με δεδομένο πώς η κίνηση της ριζοσπαστικοποίησης δεν είναι ομαλή αλλά ασύμμετρη, οι σχέσεις της με τοπολιτικό επίπεδο είναι «υπό συνθήκη», υπό συνεχήδιαπραγμάτευση και κυρίως αντιφατική. Ποιο θα εί- ναι το κυρίαρχο επίπεδο αναφοράς (και παρέμβασης)ώστε να δημιουργηθεί ένας πολιτικός φορέας που νακαθιστά αυτές τις αντιφάσεις διαδικασίες γονιμοποίη-σης, χωρίς να ακυρώνει το ένα ή το άλλο μέρος τους;Η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας μορφής κόμμα-τος που να θέλει να εκφράσει το ριζοσπαστισμό πουαναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία πρέπει να έχειανοικτές τρεις δυνατότητες/εκφράσεις:1. Τη συσπείρωση και ενοποίηση του διάχυτου καιασύμμετρου ριζοσπαστισμού και ιδιαίτερα την έκ-φραση του πολιτικού ρεύματος που συγκροτήθηκεκαι εκφράστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, μέσω ενός προγράμμα-τος διεξόδου της χώρας και ενός καθοδηγητικούκέντρου-ηγεσίας που να συμπυκνώνει αυτήν τηνανάγκη και πόθο του λαού. Η σχέση ηγεσίας-ηγέτηκαι μαζών δεν καταργείται με επικλήσεις για ξε-πέρασμα του λαϊκισμού, αλλά, είναι αναγκαία καιθετική συνθήκη στην προκειμένη περίπτωση γιαμια υπέρβαση από τον υπαρκτό ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΥΡΙ-ΖΑ μορφή-κόμμα. Ο ρόλος και ο λόγος του ΑλέξηΤσίπρα και σε αυτήν την διαδικασία θα είναι σημα- ντικότατος.2. Τη δυνατότητα δημιουργίας δημόσιου ή δημόσι-ων χώρων των από κάτω, (ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες αλλά και κινηματική εκτελεστική δύνα-μη- πράξη τοπικά τέτοια που να αλλάζει τα δεδομέ- να-κρουστική δύναμη οργάνωσης), και3. Τη δυνατότητα καθορισμού της ατζέντας στο κε- ντρικό πολιτικό επίπεδο και στο δημόσιο λόγο. Εδώθα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η πραγματική δυνα-τότητα επιβολής ατζέντας από τα κάτω και μέσωτων νέων Μέσων που πρέπει να δημιουργηθούνκαι να γίνει συνειδητή προσπάθεια ακόμα μεγα- λύτερης αποδόμησης και απονομιμοποίησης τωνσε φθίνουσα πορεία τηλεοπτικών καναλιών (ο δη-μογραφικός -ηλικιακός- διχασμός των ψήφων τοδείχνει αυτό) και διεμβόλισης ή «υποκατάστασης»παλιών τοπικοποιημένων δημόσιων χώρων (π.χ.καφενεία) με τη δημιουργία νέων μορφών.Ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένως, ως πρωτότυπη μορφή-κόμμα(στην ουσία ένα α-τυπικό κόμμα) οφείλει να έχει ευ-έλικτες και πολυδύναμες μορφές και συγκροτήσεις (που να αντανακλούν την πολυμορφία της οργάνω-σης του λαού σήμερα), με το πολιτικό του κομμάτι ναέχει μία χαλαρή σχέση με το κινηματικό / κοινωνι-κό - και όχι το αντίθετο. Θα μπορούσε, ίσως, να ορ- γανωθεί γύρω από δύο άξονες (ας τους ονομάσουμεσχηματικά) έναν κάθετο που αφορά τη συγκρότησηκαι αποτελεσματικότητα του πολιτικού / κοινοβου- λευτικού / κομματικού κορμού και έναν οριζόντιο,που αφορά την συγκρότηση του επιπέδου οργάνωσης του λαού / κίνημα-κοινωνία. Το κύριο βάρος πρέ-πει να πέσει στο δεύτερο και στρατηγικά ο στόχος ναείναι το πρώτο να οργανωθεί ως ανάγκη του δεύτε-ρου και όχι ως ανάγκη, και με βάση τις πιέσεις, της «κρατικής πολιτικής / κοινοβουλευτικής παρουσίας».Στην εσωτερική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ναυπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες βαθμίδες, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση/συμμετοχή στακέντρα λήψης αποφάσεων και η άμεση (αδιαμεσολά-βητη) λογοδοσία των τελευταίων στα μέλη και οργα- νώσεις βάσης.Αυτό σημαίνει μια διαφορετική αντίληψη περί «αντι-προσωπευτικότητας»: όπου οι αντιπρόσωποι λειτουρ- γούν όχι ως οι διαμορφωτές/εκτελεστές της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά ως οι μετα-φορείς/εκφραστές τωναποφάσεων των οργανώσεών του.Κύρια μονάδα οργάνωσης και κέντρο λήψης αποφά-σεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι οργανώσεις βάσης και κάθεμέλος οργάνων-ακόμα και οι βουλευτές οφείλουν νασυμμετέχουν στις συνελεύσεις βάσεις και να δεσμεύο- νται από τις αποφάσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι το κύριοπεδίο διαβούλευσης είναι οι οργανώσεις βάσης και όχιτα όποια εκλεγμένα όργανα αντιπροσώπευσης. Ένα τέτοιο μοντέλο συνεπάγεται και μία διαφορετική λογική αντιπροσώπευσης και εν γένει τρόπο λειτουρ- γίας. Οι λαϊκές συνελεύσεις ΣΥΡΙΖΑ όπως αλλιώς ονομαστεί το πιο βασικό -από το βάση- επίπεδο), οιδιαδικασίες διαβούλευσης ολόκληρου του ΣΥΡΙΖΑ

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->