Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2012

Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering 2012

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_nl.htm

More info:

Published by: European Enterprise Promotion Awards on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering2012
 
Inhoudsopgave
1. Voorwoord2. Feiten en cijfers4. Voorrang voor kleine bedrijven5. De jury6. Het juryproces7. Winnaars uit het verleden8. De Grote Prijs van de jury10. Bevordering van de ondernemerschapsgeest11. Investeren in vaardigheden12. Verbetering van de bedrijfsomgeving13. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen14. Verantwoord en inclusief ondernemerschap15. Speciale vermeldingen16. De promotors van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering17. Over DG Onderneming en Industrie
Juridische kennisgeving Noch de Europese Commissie, noch een persoon die namens de Europese Commissie handelt, kan verantwoordelijk worden gehoudenvoor het gebruik van de informatie in deze publicatie, noch voor eventuele fouten die aanwezig kunnen zijn ondanks een zorgvuldige samenstelling en controle.Deze publicatie is niet noodzakelijkerwijs een weerspiegeling van de mening of de positie van de Europese Commissie.Luxemburg: Publicatiekantoor van de Europese Unie, 2012ISBN 978-92-79-26684-3© Europese Unie, 2012Reproductie is toegestaan mits de bron wordt vermeld, behalve waar nadrukkelijk anders staat aangegeven.Voor gebruik/reproductie van materiaal van derden waarop auteursrechten van toepassing zijn, waar als zodanig gespecificeerd, moet toestemming wordenverkregen van de houders van het auteursrecht.Dit rapport wordt gefinancierd onder het Competitiveness and Innovation Framework Programme, dat tot doel hee om het concurrentievermogen van Europeseondernemingen te stimuleren.De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering worden door de Directoraat-Generaal voor Onderneming en Industrie van de Europese Commissie georganiseerd.Aannemers voor de eerste SME Assembly en de EEPA: Low Associates (specialisten in internationale beleidsevenementen) en Hanover (internationaaladviesbureau voor communicatie), twee MKB's die andere MKB's graag helpen met groeien.
 
Voorwoord
De genomineerden voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) helpen mensen bij hetopzetten en ontwikkelen van bedrijven - zowel technologischals traditioneel, zowel lokaal als internationaal. We erkennenprojecten die ondernemers van 10 tot 50 jaar en ouder uitalle hoeken van Europa hebben geholpen bij het opzetten enverbeteren van de MKB's die zo belangrijk voor de Europeseeconomie zijn.
De creativiteit die in die projecten naar voren kwam, laat zienwaarom de ondernemersgeest moet worden gestimuleerd omEuropese ondernemingen te laten groeien. Als je mensen de juistemiddelen en vrijheid gee voor innovatie, vinden ze hun eigenoplossingen en mogelijkheden. Kleine bedrijven en organisatiesdie hen ondersteunen kunnen veel beter en sneller zorgen vooreen gezonde concurrentie op de toekomstige Europese markt daneconomen en bankiers.Sinds 2006 hebben ruim 2.400 projecten deelgenomen aan denationale competities voor een kans op deelname aan de EuropeseAwards voor Ondernemerschapsbevordering. Dat betekent dat meerdan 30 projecten al in de prijzen zijn gevallen en in Europa zijntentoongesteld om de beste methoden te verspreiden. In totaal zijner uit deze projecten meer dan 10.000 bedrijven ontstaan.Nu we de winnaars van 2012 en hun successen met de wereld gaandelen, wil ik alle kandidaten en de nationale coördinatoren die decompetities in alle deelnemende 27 lidstaten en Kroatië, Servië enTurkije hebben geregeld, bedanken. Deze nationale competities zijnessentieel bij het creëren van bewustzijn voor de ondersteuning dieopenbare instanties aan kleine bedrijven bieden.Meer dan 400 projecten hebben deelgenomen voor een kans op hetwinnen van de EEPA-award en er werden 57 projecten door de eigenlanden geselecteerd om op Europees niveau mee te doen. Dus dezes winnaars en acht nummers twee die hier worden gepresenteerd,zijn het allerbeste wat Europa hee te bieden. Ik hoop dat hun ideeënen innovaties organisaties en mensen in Europa zullen inspirerenom meer te doen voor kleine bedrijven, door de inspanningen vanondernemers toegankelijker en invloedrijker te maken.Antonio TajaniCommissaris voor Ondernemerschap en industrie
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->