Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2012

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2012

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_sl.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_sl.htm

More info:

Published by: European Enterprise Promotion Awards on Nov 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
Evropske nagrade za
spodbujanje podjetništva
2012
 
Vsebina
1. Predgovor2. Dejstva in številke4. Mala podjetja na prvem mestu5. Žirija6. Obrazložitev postopka izbora7. Dosedanji zmagovalci8. Glavna nagrada žirije10. Spodbujanje podjetniškega duha11. Naložbe v znanja12. Izboljšanje poslovnega okolja13. Podpora vstopa podjetij na mednarodni trg14. Odgovorno in vključujoče podjetništvo15. Posebne omembe16. Promotorji evropskih nagrad za spodbujanje podjetništva17. O GD za podjetništvo in industrijo
Pravno obvestilo: Niti Evropska komisija niti osebe, ki delujejo v njenem imenu, niso odgovorne za uporabo informacij iz te publikacije niti za napake, do katerih bilahko prišlo kljub skrbni pripravi in preverjanju.Ta publikacija ne odraža nujno mnenja ali stališč Evropske komisije.Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije, 2012ISBN 978-92-79-26689-8© Evropska unija, 2012Če ni navedeno drugače, je reprodukcija dovoljena z navedbo vira.Za uporabo/reprodukcijo gradiva drugih navedenih avtorjev je treba pridobiti dovoljenje imetnika avtorske pravice za to gradivo.To poročilo financira Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost, ki spodbuja konkurenčnost evropskih podjetij.Podelitev evropskih nagrad za spodbujanje podjetništva organizira Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo.Izvajalci prve skupščine MSP in EEPA: Low Associates (strokovnjaki na področju mednarodnih političnih dogodkov) in Hanover (mednarodno svetovalno podjetje zakomunikacije), dve MSP, ponosni, da lahko pomagata pri rasti drugih MSP
 
Predgovor
Letošnji nominiranci za evropsko nagrado za spodbujanjepodjetništva (EEPA) pomagajo ljudem pri ustanavljanju in rastinjihovih podjetij, bodisi tehnoloških ali tradicionalnih, lokalnihali mednarodnih. Priznanje želimo podeliti projektom, v okvirukaterih je bila dana podpora podjetnikom iz vseh koncev Evrope,starim od 10 do več kot 50 let, da bi ustanovili in izboljšali MSP,ki so ključnega pomena za evropsko gospodarstvo.
Prav ustvarjalnost, ki jo kažejo ti projekti, je tista, ki ponazarja, zakaj je tako pomembno, da se pri poganjanju evropskega podjetništvaizkoristi podjetniški duh. Če ljudem zagotovimo orodja in prostopot za ustvarjanje inovacij, bodo našli svoje rešitve in priložnosti.Mala podjetja in organizacije, ki jih podpirajo, bodo veliko bolje inhitreje poskrbeli za evropsko konkurenčnost kot kakršno koli številoekonomistov in bankirjev.Od leta 2006 se je na nacionalne natečaje prijavilo skoraj2 400 projektov, ki so se želeli potegovati za evropske nagrade zaspodbujanje podjetništva. To pomeni, da je nagrade osvojilo že večkot 30 projektov, ki so bili tudi predstavljeni po vsej Evropi, da bi širilinajboljšo prakso. V okviru vseh teh projektov se je ustanovilo več kot10 000 podjetij.Zdaj, ko v svetu predstavljamo zmagovalce leta 2012 in njihovuspeh, bi se želel zahvaliti vsem sodelujočim kandidatom innacionalnim koordinatorjem, ki so vodili natečaje v vseh 27 državahčlanicah, kakor tudi na Hrvaškem, v Srbiji in Turčiji, ki so se letosodločile za udeležbo. Ti nacionalni natečaji so ključnega pomena zaozaveščanje o tem, kako javni organi podpirajo mlada podjetja.Letos se je za nagrado EEPA potegovalo več kot 400 projektov;njihove države so izbrale 57 projektov, ki so tekmovali na evropskiravni. Zato ste lahko prepričani, da šest zmagovalcev in osemdrugouvrščenih predstavljajo najboljše med najboljšimi. Upam,da bodo njihove zamisli in inovacije spodbudile organizacije inposameznike iz vse Evrope, da bodo storili več za mala podjetjain da bodo podjetniška prizadevanja bolj kot kdaj koli prej postaladostopnejša in vplivnejša.Antonio TajaniKomisar za podjetništvo in industrijo
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->