Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Checklist: Check a Cloud Computing provider for authenticity

Checklist: Check a Cloud Computing provider for authenticity

Ratings:
(0)
|Views: 197|Likes:
Published by Rene Buest
This checklist helps to verify the authenticity of an alleged Cloud Computing provider and thus prevent the cloud-washing.
This checklist helps to verify the authenticity of an alleged Cloud Computing provider and thus prevent the cloud-washing.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Rene Buest on Nov 16, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2014

pdf

text

original

 
Ljal` f Lnguc Lgeputbim prgvbcar hgr futjaitblbty
ky
[aiâ Kþst
(raiaDraiakuast.ca)
 
 ; LJAL@NB\S? Ljal` f Lnguc Lgeputi! prg"car #gr futjaitlt$
Lnguc cgas igt fltufnny eafi Lnguc
Bilrafsi!n$ tja %uastgi s fs`ac& jg' fi futjaitl Lnguc Lgeputi! g##ar lfi ka ralg!iac. Bt s g#tai sfc? *a nat gur cftf prglassi! ka cafnt 'tj k$ f sar"la prg"car i tjar cftf laitar. *a fra tjai fnrafc$ usi! Lnguc& r!jt+, Lfutgi- Lnguc Lgeputi! jfs ralaitn$ kaai fkusac k$ tja efr`ati! capfrteaits g# "frgus prg"cars& rasunti! i f cnutgi g# tja lgilapt tf`i! pnfla. *jft 'fs gila #gr afepna& f efif!ac sar"ar,& s ig' sepn$ f Lnguc sar"ar,. A"aitufnn$ jg'a"ar& gin$ tja stl`ar 'fs rapnflac. Sjs prilpna, s fnsg `ig'i fs Lnguc/*fsji!.
Lnguc Lgeputbim fic bts ljfrfltarbstbls
Lnguc Lgeputi! prefrn$ ra#ars tg f sar"la egcan& 'tj 'jlj (tjagratlfnn$ uinetac) BS rasgurlas sulj fs lgeputftgifn pg'ar& cs` spfla& fppnlftgis fic gtjar t$pas g# sar"las/gi/caefic lfi ka fllassac. Sja rasgurlas 'nn ka ljfr!ac kfsac gin$ gi tja pf$/fs/$gu/!g lgilapt & 'jlj s i #flt usac ft prasait. Bi fcctgi tg tja `ig'i ljfrfltarstls g# Lnguc Lgeputi!& tjara fra gtjar t$plfn gllurrailas tjft csti!usj f Lnguc. 4ascas !aiarfn ljfrfltarstls& tjasa fnsg ilnuca taljilfn gias fs 'ann fs tja "a'i! fi!na #rge tja parspalt"a g# f lgepfi$.
Maiarfn Ljfrfltarbstbls
Anfstblbty
Lnguc fnng's $gu tg slfna rasgurlas up fic cg'i fs ra%urac. Sja tea ra%urac s i tja rfi!a g# salgics fic eiutas& igt 'aa`s gr egitjs. 
Algigebas gh \lfna
Sja Lnguc Lgeputi! prg"car s fkna tg apngt algigeas g# slfna fic lfi gktfi tja ra%urac i#rfstrultura #gr Lnguc Lgeputi! sulj fs pg'ar& lggni!& kfic'ctj fic jfrc'fra ft tja kast pgsskna prla.
Tfy fs ygu Mg
Sjs s egra fkgut f !aiarfn #aftura rftjar tjfi f lgeearlfn gia. Sjrgu!j tja usa g# Lnguc& taljilfis raflj calsgis ra!frci! tja fnnglftgi g# rasgurlas& 'jlj jf"a f cralt epflt gi tja lgisueptgi g# rasgurlas fic tja atait g# tgtfn lgsts. Sjara#gra i #utura& a"ar$gia jfs f cut$ tg nafc tja lgepfi$ egra a##laitn$.
raiakuast rasafrlj kusbiass taljigngmy ! fifnytbls " strftambas[aiâ Kþst # $%&$
 
LJAL@NB\S? Ljal` f Lnguc Lgeputi! prg"car #gr futjaitlt$ 6
'aljiblfn Ljfrfltarbstbls
[fpbc slfnfkbnbty
 cctgifn rasgurlas lfi ka kgu!jt gi/<aefic i f efttar g# eiutas i grcar tg eaat tja ra%uraeaits g# uiapaltac stuftgis 'jai iaacac. Sjasa ilnuca a.!. lgepnalfnlunftgis gr fi uiapaltacn$ j!j iuekar g# "stgrs gi tja 'aksta. B# tja rasgurlas fra ig ngi!ar iaacac& tja$ lfi ka raturiac tg Lnguc.
[asgurlas fra fkstrflt fic uilgepnblftac
Sja jfrc'fra iaacac #gr tja gparftgi g# f Lnguc ljfi!as fic s lgistfitn$ kai! eprg"ac. Jg'a"ar& t s tja Lnguc Lgeputi! prg"car3s 1gk tg tf`a lfra g# tjs.  Lnguc Lgeputi! usar ig ngi!ar jfs tg cafn 'tj tja catfns kajic f Lnguc.
( Lnguc lgisbsts gh bicbvbcufn egcunas
Sja BS rasgurlas g# f Lnguc Lgeputi! prg"car lgisst g# sefnn egcunas. Sjs eafis tja$ fra f"fnfkna sapfrftan$ fic fra lfnlunftac sapfrftan$.  usar jfs tja gptgi g# igt usi! fi$ rasgurlas& usi! fnn g# tjae& gr 1ust usi! f #a'& 'jlj fra prg"cac tg je fs f sar"la "f tja Lnguc.
A)parbeaitftbgi bs lgst*ahhaltbva
Lnguc Lgeputi! raeg"as tja algigel jurcna #gr apareaiti!. Sjs fnng's ia' cafs tg ka tastac 'tjgut ngi!/tare i"asteait i tja ra%urac jfrc'fra& i 'jlj lfsa gia e!jt rasgrt tg taepgrfr$ rasgurlas.
Ljfrfltarbstbls hrge tja parspaltbva gh f lgepfiy
+g uphrgit bivasteait
Lnguc Lgeputi! 'fs lraftac tg sjfra rasgurlas 'jai ialassfr$. 8gr tjs rafsgi& ig gia/tea gr nfr!a i"asteaits fra ialassfr$ ka#gra tja fltufn iaac frsas.
,frbfkna lgsts tjft lgea hrge hb)ac lgsts
Bistafc g# ran$i! gi f #ac iuekar g# rasgurlas g"ar f ngi! lgitrflt pargc (usufnn$ gia tg tjraa $afrs)& Lnguc Lgeputi! aifknas tja usa g# rasgurlas tg ka ljfi!ac i rafn/tea.
-ivasteaits kalgea gvarjafcs
Bi"asteaits fra usufnn$ sprafc g"ar f ngi! pargc& nafci! tg f eunt/$afr lgeeteait tg usi! f lartfi feguit g# rasgurlas. ="arjafcs jg'a"ar& ra#nalt tja fltufn usf!a g# Lnguc sar"las fic lfi ka egc#ac i rafn/tea.
[asgurla fnnglftbgi bs egra mrfiunfr 
Lnguc Lgeputi! aifknas eiefn usf!a i tares g# tea fic rasgurlas& #gr afepna& sar"ar usf!a par jgur fic tja ic"cufn k$tas g# usac eaegr$.
'ja lgepfiy mfbis hna)bkbnbty
<ua tg tja #flt tjft f lgepfi$ ig ngi!ar kics tsan# tg rasgurlas #gr tja ngi! tare& t s fkna tg raspgic tg ljfi!as egra %ul`n$& 'tj ra#araila tg tja ra%urac feguits fic tja t$pa g# kusiass flt"t$.
'ja prgvbcar raefbis uicar gksarvftbgi
Sja lgra kusiass g# Lnguc Lgeputi! prg"cars s tg prg"ca ts Lnguc #gr puknl usa. Sjara#gra& t jfs f strgi! ilait"a tg prg"ca ts sar"las sg tjft tja$ fra ranfkna& fppnlfkna fic lgst/a##alt"a. Lnguc tjara#gra ra#nalts tja lgra lgepatailas g# f prg"car gila f!fi.
raiakuast rasafrlj kusbiass taljigngmy ! fifnytbls " strftambas[aiâ Kþst # $%&$

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->