Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
14Activity
P. 1
Lidija Radulovic - Okultizam Ovde i Sada

Lidija Radulovic - Okultizam Ovde i Sada

Ratings: (0)|Views: 1,634 |Likes:
Lidija Radulović, Okultizam ovde i sada : magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu,Srpski genealoški centar, Beograd, 2007. Литература из Е&А
Lidija Radulović, Okultizam ovde i sada : magija, religija i pomodni kultovi u Beogradu,Srpski genealoški centar, Beograd, 2007. Литература из Е&А

More info:

Published by: Протомајстор on Nov 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

 
Urednik 
Miroslav Niškanović
 Recenzenti
dr Senka Kovačdr Bojan Žikić
Uređivački odbor 
Prof. dr Mirjana Prošić-Dvornić (Northwood University Midlend,SAD), prof. dr Ivan Kovačević (Filozofski fakultet Univerziteta uBeogradu), prof. dr Dušan Drljača, Beograd, prof. dr Mladen Šu-kalo (Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci, RS, BiH), do-cent dr Bojan Žikić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu),dr Petko Hristov (Etnografski institut s Muzej, BAN, Sofija, Bu-garska), dr Mladena Prelić (Etnografski institut SANU, Beograd)Štampanje publikacije finansirano je iz sredstava Ministarstvanauke i zaštite životne sredine Republike Srbije
Lidija Radulović
\
OKULTIZAM
OVDE I SADA
 Magija, religija i pomodnikultovi u Beogradu
Beograd2007
 
Predgovor
Ova knjiga nastala je na osnovu prerađene i dopunjene ma-gistarske teze pod nazivom
Revitalizacija okultizma u Beogra-du,
odbranjene na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogra-du. Zahvaljujem se komisiji, profesoru dr Branku Ćupurdiji idocentu dr Milici Zivanović na korisnim sugestijama, a posebnuzahvalnost dugujem mom mentoru profesoru dr Dušanu Bandi-ću. Konstruktivni razgovori, usmerenja, kritičke primedbe i su-gestije samo su onaj glavni, ali ne i najvažniji deo mentorskograda koji mi je profesor Bandić pružio u toku istraživanja i pisa-nja. Daleko važnija, za mene, bila je podrška, strpljenje i razu-mevanje koje je pokazao za sve moje profesionalne i privatne probleme koji su pratili istraživanje. Dopunskim istraživanjima,sređivanju, preradi i doradi rukopisa vratila sam se, izmeđuostalog, kako bih i na ovaj način, ostavila trag dužnog poštova-nja i zahvalnosti prema profesoru Bandiću, sada kada više nijemeđu nama.U ovom periodu rada na knjizi imala sam podršku naučnoi-straživačkog projekta
Kulturni identiteti u procesima evropskeintegracije i regionalizacije
koji finansira Ministarstvo za nau-ku i životnu sredinu Republike Srbije. Ova knjiga je, pak, nasta-la zahvaljujući sufinansiranju programa izdavanja monografskih
 
dela Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Uredniku Et-nološke biblioteke Srpskog genealoškog centra, Miroslavu Ni-škanoviću zahvaljujem se na volšebnom rešavanju problema i
razumevanju.
Mojim ispitanicima želim da zahvalim na strpljenju i vreme-nu koje su mi poklonili kako bih došla do neophodnog materija-la. Svim mojim koleginicama, prijateljicama i prijateljima kojisu mi pomogli da izgradim "mrežu" ispitanika i ispitam potre- ban uzorak, zahvaljujem što su ponekad morali da obave i uloguanketara, a pažnje vredan je i svaki njihov savet i komentar kojisu mi uputili. Duboko sam zahvalna mojoj snaji, Vojislavi Ći-rić, koja mi je u pravom trenutku pružila konkretnu pomoć itehničku podršku. Onu vrstu pomoći, koja mi je bila često i naj- potrebnija, pružile su mi moja majka i svekrva zbog čega im du-gujem neizmernu zahvalnost. Na kraju, ali i najvažnija, bila je podrška, razumevanje, odricanje i strpljenje mog supruga, Alek-sandra, i mojih sinova, Nikole i Luke.
Uvod
1
To su naizgled zle sile, ali ti u stvari govore kako daostvariš svoju Ličnu Legendu. One tipripremaju duh i volju, jer na ovoj planeti postoji jedna velika istina: bez obzira kosi i šta radiš, kada stvarno nešto želiš- to znači da je taželjanastala u Duši Vaseljene. To je tvoja misija na zemlji.
P. Koeljo,
Alhemičar 
1. Empirijsko istraživanje
1.1. O motivima:
Naslov knjige,
Okultizam ovde i sada,
nijeizabran samo kao efektan u nameri da privuče čitaoca, već imasvoje opravdanje, s jedne strane, u tome što upućuje na katego-rički imperativ novih oblika postmoderne religioznosti i duhov-nosti - postići trenutno zadovoljenje
ovde i sada
2
 ,
s druge stra-ne, upućuje i na vremensku i prostornu odrednicu istraživanjaokultizma, u Beogradu devedesetih godina, sa presekom u godi-
1
Ova knjiga je rezultat rada na naučnoistraživačkom projektu
 Kultumi identiteti u procesima evropske integracije i regionalizacije
 br. 147035 koji finansira Ministarstvo za nauku i životnu sredinu
Republike Srbije.
2
Američki duhovni učitelj Ram Das zagovarao je ideju "biti ovde isada" koja je opšteprihvaćena u školama za duhovni razvoj.
Enciklope-dija novih religija,
nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti,ur. Christopher Partridge, Zagreb: Naklada Ljevak, 2005, 311.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ivan Mijajlovic liked this
gocadjukic9 liked this
sveovinu liked this
slobams liked this
slobams liked this
victorsreckovic liked this
Vanja Takovac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->