Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bie daaltin udirdamj

bie daaltin udirdamj

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
daaraahi zaawrin daguu biedaaltaa bichne uu
daaraahi zaawrin daguu biedaaltaa bichne uu

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Tserendolgor Chinchuluun on Nov 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
СОЁЛ УРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
 
СОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН СУРГУУЛЬ
 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ
 
БИЕ ДААЛТЫН
 
АЖИЛ
 
БИЧИХ
 
ҮЛГЭЧИЛСЭН
 
ЗААВАР
 
УЛААНБААТАР ХОТ2012 ОН
 
 
 
ОЮУТАН БИЕ ДААЛТЫН АЖИЛ БИЧИХ УДИРДАМЖ
 1.
 
Үндсэн
 
шаардлага:
 
 
Бие даалтыг
A4 (210x297
мм
)
хэмжээний цаасны нэг тал дээр үзэмжтэй
 
хэвлэсэнбайх.
 
 
Бие даалт нь
10- 15
хуудастай байх ба нүүр
 
нь хуудасны тоонд хамаарахгүй.
 
 
Цаасны захаас авах хэмжээ нь дээд, доод талаас 25 мм, баруун гар талаас 20 мм,зүүн гар талаас 35 мм хэмжээтэй байна.
 
 
Үсгийн
 
фонд нь
Unicode Standard 
(Times New Roman),
үсгийн
 
хэмжээ 12
pt,
мөрхоорондын зай 1.
15 sp
байна.
 
 
Нүүр, хуудас дээр нэмэлт чимэглэл, хүрээ, зураг оруулахгүй.
 
2.
 
Бие даалтын бүтэц:
 
Бие даалт нь дараах үндсэн бүтэцтэй байна. Үүнд:
 
Нүүр
:
Батлагдсан загвараар хийнэ
(
Хавсралт 1
).
 
 
Үндсэн
 
бичвэр:
 
Тухайн сэдвийн хүрээнд уг асуудлын талаарх
 
суурь ухагдахуун,онолын үндэслэл, үзэл
 
баримтлал
,
хөгжлийн чиг хандлага болон судлагдсанбайдлыг тоо, баримтаар илэрхийлэн харьцуулан судлах ба энэ талаар судалгаахийсэн эрдэмтдийн судалгааны материалыг товч дүгнэн оруулж, үндэслэлтэйгээртайлбарлаж харьцуулан бичнэ. Эдгээрийг хүснэгт, графикаар ойлгомжтой
 
хэлбэрээр харуулбал илүү зохистой.Судалгаанд ашиглагдсан сурах бичиг, зохиолын
 
ишлэлийг заавал тусгана
.
 
Дүгнэлт
:
Судалгааны ажлаас гарсан үр ä¿íã àëü áîëîõ öýãöòýé íýãòãýí ä¿ãíýñýíáàéäëààð èëýðõèéëýн бичнэ
.
 
Ашигласан материал
:
Ашигласан материалын жагсаалтыг гаргахдаа шинэхуудаснаас бичих ба зохиогчийн нэрний цагаан толгойн үсгийн дараалал болонтухайн бүтээлийн хэвлэгдсэн он дарааллаар (нэг зохиогчийн бүтээлийг хэвлэгдсэнон дарааллаар) жагсааж бичнэ. Хэрэв гурваас дээш хүний
 
хамтын бүтээл
 
болэхний гурван хүний нэрийг бичнэ.
 
Жагсаалтын эхэнд кирилл үсгээр бичигдсэнбүтээлүүдийг оруулах ба латин болон бусад үсгээр бичигдсэн бүтээлүүдийг дараань бичнэ. Төгсөлтийн ажилд нэг сэдэвт бүтээл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл,номын бүлэг, интернетээс авсан мэдээлэл г.м.
-
ийг дараах загвараар бичихшаардлагатай. Тухайлбал
:
 
Ном:
 
1.
 
Амгалан М.
Баруун Монголчуудын эдийн соёлын дурсгалт зүйлс
 
/Хян.Ж. Энэбиш. – 
 
УБ.: Монсудар, 2008. – 
 
210 х.
 2.
 
Сосор О. ХIХ зууны урлаг
 
/Хян. Б. Мөнхцэцэг. – 
 
УБ.: Адмон, 2010. – 
 
290 х.
 3.
 
Горелик М.В. Армии монголо
-
татар X—XIV веков. Воинское искусство,снаряжение, оружие. М.: Восточный горизонт, 2002.
-
84 с.
 
 
Өгүүлэл
:
1.
 
Дулам С. Монгол бүжгийн дохио зангааны бэлэгдэл.//Монголын соёл урлагсудлал.
- 2010.-
№ 11.
-
УБ.:
149-161
х
.
Менежментийн тэнхимийн
2012
оны 09 дүгээр сарын
19-
ны өдрийнхлаа хэлэлэв.
 
 
2.
 
Дунгаамаа Б., Алтанц
эцэг Ч. Монгол дээлний хийц, загварын уламжлал,шинэчлэл. //“Инновацийн удирдлага хэрэгжилтийн механизм” ЭШХ эмхт.
-2004.
 – 
 
УБ.: 56
-60
х
.3.
 
Хэрлэн Л. Ятга хөгжим Монголчуудын хөгжмийн соёлд холбогдохнь.//Урлаг судлалын салбар байгуулагдсаны 10 жилийн ойн эрдэмшинжилгээний бичиг.
-
2002, №1. – 
 
УБ.: 60
-63
х
.
 
Электрон эх сурвалжаас авсан мэдээлэл:
Электрон хаягийг заахдаа «URL»(Uniform Resource Locator) гэсэн тэмдэглээ хийнэ. Жишээ нь:
 
1.
 
 
 
Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги. URL: h
ttp//bookhamber.ru/stat_2006/htm4.
 
Русское православие: [сайт]. URL: 
http://www.ortho-rus.ru
3.
 
Бичвэрийн формат
:
 
Бүлэг, дэд бүлгийг ТОМ ҮСЭГ
(ALL CAPS)-
ээр
,
үгийн
 
хэлбэржилт
 
Bold,
зүүнталдаа зэрэгцсэн байна
.
Бүлгийг шинэ хуудаснаас
 
эхэлж бичнэ.
 
 
Үндсэн бичвэрийн үгийн
 
хэлбэржилт
 
энгийн
,
зүүн баруун талдаа зэрэгцсэн байна.
 
Бичвэр дунд мөр хооронд жагсаалтыг тэмдэглэхдээ
(Bullets)
цэгэн тэмдэг (•)
-
ийгашиглана.
 
 
Нэмэлт
 
тэмдэглэл
(Footnote)-
ийг хуудасны доор дараалсан дугаартай, үсгийнхэмжээ 10 pt, мөр хоорондын зай 1.
0 sp
, үгийн хэлбэржилт
italic
, зүүн баруунталдаа зэрэгцсэн байна.
 
Хүснэгт
,
зураг, ашигласан материалын жагсаалт болон хавсралтуудад мөрхоорондын зай 1.0 pt байна
.
 
Эх сурвалжийг
 
хүснэгт
,
зургийн дор үсгийн хэмжээ 10 pt, үгийн
 
хэлбэржилт
italic
,
баруун талдаа зэрэгцсэн байхаар бичнэ.
4.
 
Хуудасны дугаар
:
Хуудасны дугаарыг ажлын эхнээс төгсгөл хүртэл нэгдсэн байдлаархуудас бүрийн доод талын төв хэсэгт бичнэ.
 
 
Нүүр хуудсыг дугаарлахгүй
.
 
Ажлын агуулга, эх бичвэр
,
ашигласан материал бүхий хуудсуудыг араб тоо
(1, 2, 3)-
оор дугаарлана.
 
 
Хавсралт бүхий хуудсуудыг ром тоо (i, ii, iii, …)
-
оор дугаарлана
.
5.
 
Ишлэл авах
:
 
Судалгааны ажилд анхдагч бүтээлээс ишлэл хийх ёстой. Хэрэв энэбүтээл олдохгүй тохиолдолд түүнийг иш татсан хоёрдогч бүтээлээс ишлэл авч болно.Энэ тохиолдолд ашигласан материалын жагсаалтад анхдагч бүтээлийг эхлэн бичээд ...
-
ны ишлэл татсанаас хэмээгээд хоёрдогч бүтээлийг бичнэ.
 
Ишлэлийг дараах байдлаархийнэ.Үүнд:
 
Бүтээлийн
 
дотроос холбогдох
 
хэсэгт “
 Insert Footnote”
хийж, тухайн хуудасны доршууд тэмдэглэл хийх арга. Тухайлбал
:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->