Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
The Failure of Technology

The Failure of Technology

Ratings: (0)|Views: 144|Likes:
Published by Ernst Juenger

Classic and visionary critique of science and technology and pioneering thoughts on environmentalism. By Friedrich Georg Juenger. English translation of the German Die Perfektion der Technik (1950 - but more relevant than ever). epub

Classic and visionary critique of science and technology and pioneering thoughts on environmentalism. By Friedrich Georg Juenger. English translation of the German Die Perfektion der Technik (1950 - but more relevant than ever). epub

More info:

Published by: Ernst Juenger on Nov 18, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
DIW[@GZHWD@I
F{djg{dhe Nj`{n Lòinj{.x
Wej Fcdbz{j `f Wjhei`b`nt
%
 Gdj Qj{fjmwd`i gj{ Wjheidm"
3476$ ~cx ~{dwwji zigj{ wej xecg`~ `f ^`{bg ^c{ DW ‘ wej we{jcw `f c Nj{oci xmt kbchm ~dwe jijot cd{h{cfw wecw xqbcwwj{jg fd{j cig gjcwe `i wej kz{iw/`zw hcvjx `f digzxw{dcb oci) +Bcvc" cxejx" fzojx" xo`mj" idnew/hb`zgxbdw zq kt fd{j+ ‘ wej bcigxhcqj `f w~jiwdjwe/hjiwz{t oci j{zqwx" di Lòinj{.x qcnjx" bdmj c v`bhci` {jwz{idin oci.x k`cxwjg c{wdfchwx w` wecw fd{xw~dbgj{ijxx wecw xw{jwhejg kchm kjt`ig wej cnj `f wej n`gx) Wedx k``m dx wejx`ok{j ojgdwcwd`i `f c q`jw ~e` ecx b``mjg diw` hec`x" jvji diw` ejbb" cig~e` ecx i`w fbdihejg)Kzw oci ~cx ocgj f`{ e`qj) Mc{b Lcxqj{x cig `wej{x ecvj h{dwdhd|jgLòinj{ xjvj{jbt f`{ h`ihjiw{cwdin juhbzxdvjbt `i wej gjxw{zhwdvj ciggjo`idh q`~j{ `f wjhei`b`nt) Wejt ecvj chhzxjg edo `f ~{dwdin c `ij/xdgjgg`hzojiw) Wejd{ vj{t h`iwjiwd`i ejdnewjix wej xdnidfdhcihj `f edxchedjvjojiw) Lòinj{ ecx i`w w`bg zx wecw wej fzwz{j kjb`inx ijhjxxc{dbt w` cwjhei`h{cwdh xbcvj xwcwj) Ej ecx i`w q{jgdhwjg c hjiwz{t `f ocxx oji"fchjbjxx cig ~dwe`zw ejc{wx ‘ c hjiwz{t `f {`k`wx oc{hedin `vj{ wej qc{hejggjxj{w `f c ojhecid|jg ~jxw) Ej ecx i`w ~{dwwji ci cq`hcbtqwdh q{`hbcdodinc ij~ d{`i cnj) Ej ecx g`ij x`ojwedin jbxj" x`ojwedin wecw kcgbt ijjgjgg`din< ej ecx xe`~i zx wej jxxjihj `f wjhei`b`nt) Di x` g`din" ej ecx{jvjcbjg ~jxwj{i oci xwcigdin cw wej h{`xx{`cgx `f edxw`{t)W` mi`~ wej jxxjihj `f wjhei`b`nt dx w` mi`~ wecw wej h`iw{`b `f wjhei`b`ndhcb q`~j{ doqbdjx ozhe o`{j weci dwx ezocid|cwd`i" dwx gd{jhwd`idiw` heciijbx ~edhe c{j di chh`{g ~dwe ezoci gdnidwt" ozhe o`{j weci cecxwt kcqwdxo `f wej ochedij kt oji jcnj{ w` ckx`{k wej ij~ ~`{bg diw` wejjwe`x `f `z{ He{dxwdci diej{dwcihj) Cbb wej jvdbx `f wej cnj hcii`w kj kbcojg`i wej kcg ~dbb `f oji ~e` odxzxj ochedijx= x`oj `f wejo c{j diw{dixdh w`wej vj{t icwz{j `f wej ochedij dwxjbf) Wej h`iw{`b `f wjhei`b`nt ojcix cxjvj{j bdodwcwd`i `f dwx edwej{w` zihejhmjg n{`~we" c bdodwcwd`i gjocigdinci cbo`xw xcvcnj cxhjwdhdxo `i wej qc{w `f ci cnj g{zim" i`w oj{jbt ~dwe wejxtiwejwdh jo`wd`ix cig qbjcxz{jx ocizfchwz{jg e`z{bt kt wej jiwj{wcdiojiwfchw`{djx" kzw ~dwe g{jcox `f q`~j{ cig `f wej h`iszjxw `f `zwj{ xqchj) CxNck{djb Oc{hjb ecx xcdg" dw dx jcxt w` wcmj zq wjheidhx= dw dx cbo`xw
 
doq`xxdkbj w` bct wejo g`~i) @ihj oci ecx cxxzojg ~ecw dx k`we c q{`odxjcig c kz{gji" `ihj ej ecx wcxwjg wej wjoqwcwd`i `f ckx`bzwj q`~j{" ej ~dbbijvj{ kj wej xcoj cncdi) Wej o`gj{i ~`{bg" xwcoqjg cx dw dx ~dwe wej docnj`f wej ochedij" ozxw bjc{i w` b``m wjhei`b`nt di wej fchj cig {jcg dwxjxxjihj" x`kj{bt cig ~dwe`zw dbbzxd`i)Lòinj{ ~{dwjx cx c q`jw xe`hmjg kt wej {cvcnjx `f c wjhei`b`nt ~dwedi~edhe wej jbjojiwcb f`{hjx `f h{jcwd`i" hecdijg cig gd{jhwjg diw`wjhei`b`ndhcb jigx" ecvj xq{jcg gjo`idhcbbt cig j{zqwjg diw` edxw`{t w`juchw wejd{ {jvjinj zq`i oci edoxjbf) Lòinj{ ~{dwjx cx c q`jw" kzw ej cbx`~{dwjx cx c qedb`x`qej{ ~e` zigj{xwcigx wej icwz{j `f wej {cwd`icbd|jg" wejckxw{chw we`znew ~edhe bdjx cw wej hjiwj{ `f o`gj{i xhdjihj) Dw dx zq`i wedxcxqjhw `f edx chedjvjojiw wecw D ~`zbg h`ihjiw{cwj di ot diw{`gzhwd`i w` edx~`{m< ‘ Dw dx i`w `ibt wej xhdjiwdxw" e`~jvj{" ~e` ckxw{chwx< jvj{t`ij g`jx)Ckxw{chwd`i dx ijhjxxc{t di `{gj{ wecw oci oct h``qj{cwj ~dwe icwz{j" kjhczxj zibjxx ej hci g` x` ej gdjx) Ckxw{chwd`i dx c q{chwdhcb ijhjxxdwt f`{ xz{vdvcb) Di wej i`i/wjhei`b`nd|jg o`gjx `f q{`gzhwd`i cig ~`{m"ckxw{chwd`i dx ijvj{ f`zig di c qz{j xwcwj= wej{j dw dx c xdoqbj ojcix w` c q{chwdhcb jig) ^eji oci ckxw{chwjg wej icwz{j `f c hd{hbj f{`o wej ~``g `f wej w{jj" ej doojgdcwjbt {jdiwjn{cwjg wej f`{o ~dwe wej ~``g dwxjbf kjhczxjedx ~ejjb ~cx w` kj ocgj `f ~``g) Gdxh{dodicwd`i di wej i`i/wjhei`b`nd|jg`{gj{ dx kzw c q{jbdodic{t qecxj `f zigj{xwcigdin ~edhe wj{odicwjx di czgnjojiw b``mdin w` wedinx cx wejt {jcbbt judxw) Wej ocwj{dcbx `f h`ixw{zhwd`i c{j ijvj{ fc{ f{`o zigj{dvjg icwz{j" cig wej f`{o ndvji wej w``bdx `fwji gdxh`vj{jg di wej vj{t xwzff f{`o ~edhe wej w``b dx ocgj)Ckxw{chwd`i cx c eckdw `f we`znew di cig `f dwxjbf" cx c gjbdkj{cwj" ~dbbjgh`ihjiw{cwd`i `i `ij xjnojiw `f {jcbdwt w` wej xzqq{jxxd`i `f wej ~e`bj"e`~jvj{" dx i`w hec{chwj{dxwdh `f c{wdxci cig qjcxciw x`hdjwdjx) Wej qc{wdcbcbdjicwd`i f{`o judxwjihj div`bvjg di oj{jbt wjheidhcb `{ c{wdxwdh ckxw{chwd`idx doojgdcwjbt `vj{h`oj kt ci c{wdxwdh lzgnjojiw ‘ c lzgnjojiw kjc{din `ic wedin w` kj ocgj) Wej c{wdxci `{ qjcxciw ~e` zxjx ckxw{chwd`i di wedx ~ctzxjx dw cx bdwwbj o`{j weci ci dixw{zojiw= dw ecx i` o`{j vcbzj weci dw ~`zbg~j{j dw c w``b dwxjbf) Bdmj c w``b" ckxw{chwd`i di wedx `{gj{ ecx kzw `ij h{zhdcb

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
elsaschwarz6227 liked this
Alconfi liked this
damjan_marinič liked this
elshof liked this
SCRUPEUSS liked this
notadmin liked this
Tin Cheung Man liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->