Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CUC TRI HAM BAC 4

CUC TRI HAM BAC 4

Ratings:
(0)
|Views: 402|Likes:

More info:

Published by: nguyenthilananhtuyet on Nov 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2014

pdf

text

original

 
CỰC TRỊ HÀM BẬC 4
1
.
( DB-2004 ).
Cho hàm số
( )
4 2 2
21
m
 y x m x
= +
(1)1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) với m=12. Tìm m dể hàm số (1) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông cân .
2
: Cho hàm số
12
24
+=
mx x y
(1)1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 12.Tìm các giá trị của tham số m để đồ thi hàm số (1) có ba điểm cực trị và đường tròn điqua ba điểm này có bán kính bằng 1.
3.
Cho hàm số
4 2
2 1
 y x mx m
= +
(1) , với m là tham số thực.1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi
1
m
=
.2. Xác định
m
để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạo thànhtam giác có diện tích bằng
42
.
4.
Cho hàm số
4 2 2
y x 2mx 1
=
(1), trong đó m là tham số thực.1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1.2. Tìm giá trị của tham số m để hàm số (1) có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giáccó diện tích bằng 32.
5.
Cho hàm số
4 2 2
2
 y x mx m m
= + + +
(1) , với
m
là tham số thực.1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi
2
m
= −
.2. Xác định
m
để hàm số (1) có ba điểm cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạothành một tam giác có góc bằng 120
0
.
6.
Cho hàm số y = x
4
– 2m
2
x
2
+ 1, (1)a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số. b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C và diện tích của tam giác ABC bằng 32.
7.
Cho hàm số y = x
4
– 2m
2
x
2
+ 1 (1)1. Khảo sát hàm số (1) khi m = 12. Tìm m để đồ thị h/s (1) có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác vuông cân
8.
Cho hàm số
4 2
y x 2x 2 m
= − +
có đồ thị (C
m
) với m là tham số .1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).của hàm số khi m = 0 .2. Chứng minh rằng với mọi giá trị của m tam giác có ba đỉnh là ba điểm cực trị của đồthị (
m
C
) là một tam giác vuông cân.
9.
Cho hàm số
55)2(2
224
+++=
mm xm x y
.1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1.2.Tìm m để đồ thị hàm số có các điểm cực đại và cực tiểu tạo thành một tam giác vuôngcân.
10.
Cho hàm số y = x
4
– 2mx
2
+ m 1 . (1)1. Khảo sát và và vẽ đồ thị hàm số khi m = 1.2. Xác định m để hàm số (1) có ba cực trị, đồng thời các điểm cực trị của đồ thị tạo thànhmột tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 1.
11.
Cho hàm số
4 2 4
y x 2mx 2m m= - + +
(1)1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi
m1=
2. Xác định m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu, đồng thời các điểm cực đại và cực tiểucủa đồ thị hàm số (1) lập thành một tam giác đều.
12.
Cho
( ) ( )
432
4311
 f x x mx m x
= + + + +
. Tìm
m
để
ƒ
(
 x
) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại.
 
13.
Cho hàm số
( ) ( ) ( )
432
321
 y f x x m x m x
= = + + + +
Chứng minh rằng:
m
 
 
1 hàm số luôn có cực đại đồng thời
0
 x
14.
Tìm
m
để hàm số
( )
422
910
 y mx m x
= + +
có 3 điểm cực trị
15.
Tìm
m
để
( )
4 2
2 2
 f x x mx m
= + +
có CĐ, CT lập thành tam giác đều.
16.
Chứng minh rằng: Hàm số
( )
432
1
 f x x mx mx mx
= + + + +
không thể đồng thời có CĐ và CT
m
¡
17.
Cho
( ) ( )
432
83211
 f x x mx m x
= + + +
. Tìm
m
để
ƒ
(
 x
) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại.
18.
Chứng minh rằng:
( )
42
646
 f x x x x
= + +
luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọngtâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 cực trị
19.
Cho (C
m
) :
124643)(
234
++++==
mxmxmx x x f   y
BiÖn luËn theo m sè lîng Cùc ®¹i, cùc tiÓu cña (C
m
) T×m m ®Ó hµm sè ®¹t cùc tiÓu t¹i
[ ]
2;2
0
 x
 
20.
Cho hàm số y = x
4
– 8m
2
x
2
+ 1 (1), với m tham số thực.
1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m =12
2.
Tìm các giá trị của m để hàm số (1) có 3 cực trị A ,B, C và diện tích tam giác ABC bằng64.
21
Cho hàm số y = x
4
- 2mx
2
+
3m
+
1 (1), m tham số1) Khảo sát khi m = 1.2) Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) có các điểm cực đại, cực tiểu mà các điểđó tạo thành một tam giác có có diện tích bằng 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->