Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
3Activity
P. 1
Structuri din lemn

Structuri din lemn

Ratings: (0)|Views: 62 |Likes:
Published by Eduard Topertzer
Structuri din lemn
Structuri din lemn

More info:

Published by: Eduard Topertzer on Nov 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

 
 
Prof. dr. ing. FURDUI CORNELS.l. dr. ing. FEKETE-NAGY LUMINITA
STRUCTURI DIN LEMN
Curs pentru studentii anului III CCIA-2009-
 
 
CUPRINS
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
CAP. I LEMNUL IN CONSTRUCTII
a) Avantajele construc
ţ
iilor de lemn1. Densitatea aparent
ă
redus
ă
fa
ţă
de rezisten
ţ
a relativ mare.
Comparativ cu densitatea celorlalte materiale principale de construc
ţ
ie (zid
ă
rie, beton armat, o
ţ
el, etc.)se poate constata c
ă
 
lemnul este de 3,5 … 16 ori mai u
ş
or
iar 
raportul dintre rezisten
ţă
 
ş
i densitate
 are valoarea comparabil
ă
pentru lemn
ş
i o
ţ
el, atât la compresiune cât
ş
i la întindere.
2. Greutatea redus
ă
a lemnului
face ca toate construc
ţ
iile realizate din acest material s
ă
  prezinte o
comportare favorabil
ă
la ac
ţ
iunea seismic
ă
, s
ă
poat
ă
fi amplasate cu mai mult
ă
u
ş
urin
ţă
  pe terenuri dificile de fundare
ş
i s
ă
necesite consumuri mai reduse de materiale în structurile defunda
ţ
ii.
3.
 
Prelucrarea
ş
i fasonarea u
ş
oar
ă
a lemnului atât în uzin
ă
cât
ş
i pe
ş
antier, datorit
ă
 rezisten
ţ
elor reduse la prelucrare, cu posibilitatea execut
ă
rii construc
ţ
iilor în orice anotimp, f 
ă
ă
ca s
ă
 necesite m
ă
suri speciale de execu
ţ
ie. Viteza de execu
ţ
ie este mare, prin eliminarea lucr 
ă
rilor umedespecifice construc
ţ
iilor din beton armat sau zid
ă
rie, iar darea în exploatare a construc
ţ
iilor de lemn este posibil
ă
imediat dup
ă
terminarea lucr 
ă
rilor.
4.
 
Existen
ţ
a mai multor sisteme de asamblare,
cu posibilitatea demont
ă
rii
ş
i a refacerii par 
ţ
iale sau totale a elementelor 
ş
i construc
ţ
iilor.
5.
 
Posibilitatea realiz
ă
rii unor forme
ş
i gabarite
 
deosebite
care sunt dificil sau chiar imposibil de realizat cu alte materiale de construc
ţ
ie. Exist
ă
construc
ţ
ii din lemn sub form
ă
de arce saucupole cu deschideri ce ating 100 m.
6.
 
Propriet
ăţ
ile termice sunt favorabile
 pentru construc
ţ
ii.În compara
ţ
ie cu o
ţ
elul, betonul
ş
i chiar c
ă
ă
mida, lemnul are :-
coeficientul de
 
conductibilitate termic
ă
(
λ 
) mult mai redus
, ceea ce justific
ă
folosirea luica material pentru
izola
ţ
ie termic
ă
cu bun
ă
eficacitate. Lemnul opune o rezisten
ţă
termic
ă
, la trecereaunui flux de c
ă
ldur 
ă
prin el, de 300 – 400 ori mai mare decât o
ţ
elul
ş
i de 7 – 10 ori mai mare decât betonul.
- coeficientul de dilatare termic
ă
liniar
ă
în lungul fibrelor (
α
) redus
face s
ă
nu fienecesare rosturi de dilata
ţ
ie termic
ă
la construc
ţ
iile din lemn
ş
i s
ă
prezinte o
comportare bun
ă
dinpunct de vedere a rezisten
ţ
ei la foc
. Pentru lemnul de r 
ăş
inoase, de exemplu, coeficientul
α
este de4·10
-6
…5·10
-6
, adic
ă
aproximativ de 2-3 ori mai mic decât coeficientul de dilatare termic
ă
a o
ţ
elului
ş
ial betonului armat.
7.
 
Durabilitatea mare
a construc
ţ
iilor din lemn,
aflate într-un regim optim de exploatare,din punct de vedere a condi
ţ
iilor mediului ambiant
 Cheltuielile de între
ţ
inere sunt cele de tip curent cu excep
ţ
ia finisajului exterior care necesit
ă
 între
ţ
inere periodic
ă
(vopsea la 7…8 ani).Interven
ţ
iile asupra elementelor de lemn, pentru consolidare sau refacere, se fac u
ş
or 
ş
i la fa
ţ
a locului.
8.
 
Comportarea relativ bun
ă
din punct de vedere a rezisten
ţ
ei la foc.
 Lemnul, de
ş
i este un material combustibil, se comport
ă
bine din punct de vedere a rezisten
ţ
eistructurale la foc deoarece elementele masive se consum
ă
relativ lent, cu o vitez
ă
de 0,5 … 0,7 mm /minut, ceea ce presupune o sc
ă
dere a sec
ţ
iunii transversale de 1 cm pe fiecare fa
ţă
într-un sfert de or 
ă
 timp în care temperatura incendiului poate s
ă
ajung
ă
la 700 – 800
o
C. Pe de alt
ă
parte, rezisten
ţ
a
ş
irigiditatea lemnului în interiorul sec
ţ
iunii carbonizate r 
ă
mân practic neschimbate.
9. Posibilitatea refolosirii lemnului
, dup
ă
o perioad
ă
de utilizare, la realizarea altor elementede construc
ţ
ii
ş
i utilizarea lui pentru produc
ţ
ia de energie face ca de
ş
eurile s
ă
fie reduse.
10.
 
Caracteristicile arhitecturale
 
deosebite
 
ş
i senza
ţ
ia de c
ă
ldur 
ă
pe care o d
ă
lemnul f 
ă
cânds
ă
fie folosit nu numai ca
ş
i material structural dar 
ş
i ca material de finisaj sau aparent, cu efecteestetice deosebite.
11. Posibilitatea asocierii lemnului cu o
ţ
elul sau cu betonul
 
ş
i formarea unor structuri mixteeficiente.
5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->