Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Investigación y ciencia 348 - Septiembre 2005

Investigación y ciencia 348 - Septiembre 2005

Ratings: (0)|Views: 144 |Likes:
Published by kevineli

More info:

Published by: kevineli on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/09/2013

 
MYIUA PIRXPIHZCUA PARA LA IMEIROIJAJ JI PARNCMXFM
XIPZCIOBRI 20095,00 IYRFX
JCFTCJFJI HARBFMFBAGF ZCIRRA 
IXZRAZCKRAECA S RILCIUI JI OARZILA ECXCHA S LFX JCAKRAOAXJI EISMOAMLFX OCXZIRCFX JI LA OAXA  AXC HRIHCAM LFX JCMFXAYRCFX
3 ;;0210 18500:0 0 8 : 4
 
Xipzciobri ji 2009M÷oirf 8:4
8D
AHI
---
90, 100 s 190 añfx-
:A
PYMZIX
Cmefroázcha---Arqyiflfkïa---Pxcqycazrïa---Oijchcma---Palifmzflfkïa---Eïxcha i dcxzfrca-
80H
CIMHCA
 
S
 
XFHCIJAJ
Zfrzcllax ji oaïw---Fhiamfkraeïa---Kimix s imeiroijajixdirijczarcax---Ixzryhzyra jil bfxqyi iyrfpifhajyhceflcf-
84J
I
 
HIRHA
Ucja cmhryxzaja-
Ixzrazckraeïa s rilciuiji Oarzi
 Pdclcp R- Hdrcxzimxim 
Ymf ji lfx uidïhylfx itplfrajfrixxi imhfmzrø hfm ym jixcirzf amzckyf>il fzrf, hfm ym oymjf amzix d÷oijf-La jcuirxcjaj ji Oarzi ix jckmaji la zirrixzri-
5Lfx ocxzircfx ji la oaxa
Kfrjfm Nami
Xi ixzá byxhamjf yma dycjcwa parzïhyla, qyi riuilarïa la priximhcaji ym haopf qyi coprikma zfja la rialcjaj- Xc dalláraofx ixzi haopfji Dckkx, hfmfhirïaofx oigfr la mazyraliwa jil ymcuirxf-
1:Axï hrihïamlfx jcmfxayrcfx
 Gfdm R- Dfrmir, Niucm Pajcam  s Aroamj ji Rchqläx
Ji la ixzryhzyra ji lfxdyixfx ji lfx jcmfxayrcfxxi cmfiirim la ijaj s la zaxaji hrihcocimzf ji aqyillfxkckamzix-
:0Xypirucimzfxkaláhzchfx
Kycllirof Zimfrcf Zakli,Haxcama Oyñfw Zyñøm,Uirømcha Oilf s Xirkcs Xclchd
La imirkïa frckcmaja pfro÷lzcplix i cmzimxfx brfzixji efroahcøm ixzilar xiayzfhflcoa s jiximhajimaucimzfx kaláhzchfx, qyi flysimdaxza il oijcf cmzirkaláhzchf-
:4
 
4:H
YRCFXCJAJIX
 
JI
 
LA
 
EÏXCHA
Rfbirual s pflcpaxzf,pfr Mfrbirz Zriczw
44G
YIKFX
 
OAZIOÁZCHFX
Oáx parajfgax ji alzirmamhca,pfr Gyam O-R- Parrfmjf
30C
JIAX
 
APLCHAJAX
Pilfzax ji zimcx,pfr Oarn Ecxhdizzc
32L
CBRFX
PalifamzrfpflfkïaFrïkimix dyocljix-
La eïxcha s lfx jcakraoax ji Eismoam
 Jaucj Nacxir 
Im oamfx ji la prcoira kimirahcøm ji eïxchfx ji la pfxkyirra, ym arzcfihcfji hálhylf cjiajf para xahar a la ilihzrfjcmáocha hyámzcha jil halligøm xcm xalcjaim qyi xi dallaba, ahabarïa zramxefroamjf la eïxcha-
;:Xcoylahcøm ziørchaji xfhcijajix amzckyax
Zcofzds A- Nfdlir, Kifrki G- Kyoiroam  s Rfbirz K- Rismfljx
La ofjilcwahcøm pfr frjimajfr hfmzrcbysia jiximzrañar la arqyiflfkïa jil xyjfixzimfrziaoirchamf-
55Aloahimaocimzfjil jcøtcjf ji harbfmfbagf zcirra
 Rfbirz D- Xfhflf{ 
Bfobiar jcøtcjf ji harbfmf bagf zcirrapara iuczar il halimzaocimzf azofxeãrchfix eahzcbli, pirf xølf xc xi hyoplimhcirzax hfmjchcfmix-
22Myiua pirxpihzcua para la imeiroijaj ji Parncmxfm
 Amjrãx O- Lfwamf s Xymicl N- Nalca
Lfx ÷lzcofx jixhybrcocimzfx kimãzchfx s hilylarix piroczcrám jixarrfllaroigfrix zrazaocimzfx para ixzi zraxzfrmf jil xcxzioa mirucfxf,hysa cmhcjimhca ix haja uiw oasfr-
94

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->