Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GIS Bai giang 5

GIS Bai giang 5

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 504 |Likes:
Published by BuiNgocHieu

More info:

Published by: BuiNgocHieu on Jan 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2010

pdf

text

original

 
Geographical Information Systems and Science 
Longley P A, Goodchild M F, Maguire D J, Rhind D W(2001) John Wiley and Sons Ltd
Phép chi
ế 
u và h
to
độ
 
TS. Nguy
n Chí Quang
Đị
nh v
đị
a lý
Trong GIS, m
i thông tin
đề
u g
n li
 ề
n v
ib
 ề
m
t trái
đấ 
tPh
ươ
ng pháp c
 ầ
n ph
i:
Tính duy nh
ấ 
t, m
i thông tin g
n li
 ề
n v
i 1 v
trí Chia s
, ng
ườ
i dùng khác nhau s
ử 
d
ng cácph
ươ
ng pháp khác nhauB
 ề
n v
ữ 
ng theo th
i gian, ngày nay c
ũ
ng gi
ố 
ngnh
ư 
trong t
ươ
ng lai
Đị
nh v
đị
a lý là duy nh
ấ 
t trong ph
m vi qu
ố 
cgia, khu v
ự 
c, ch
ứ 
không ph
i toàn c
 ầ
u
 
Là m
t phép
đ
o
đ
inh l
ượ
ng
M
t s
đị
nh v
metric(‘t
ính
đ
o
đượ
c
’)
X
ác
đị
nh v
tr
í 
để 
xác
đị
nh kho
ng cách t
ừ 
các
đ
i
ể 
m
đ
ã bi
ế 
t, nh
ư 
kho
ng cách t
ừ đườ
ng xích
đạ
ohpo
c t
ừ 
t
a
độ
Greenwich Meridian
Không ph
i là metric:
Trên c
ơ
s
trình t
ự 
nh
ư đị
a ch
ỉ đườ
ng ph
ố 
là m
tyêu t
ố 
quan tr
ng
để 
xác
đị
nh s
ố 
nhà d
c theotuy
ế 
n phóTên c
a v
trí không bao g
 ồ
m s
ự 
trình t
ự 
đ
o
đạ
c
UBD B
n
đồ
?
1. Tên v
trí 
D
ng
đơ
n gi
n nh
ấ 
t trong
đị
nh v
Đượ
c s
ử 
d
ng hàng ngày
Nhi
 ề
u tên cho các
đố 
i t
ượ
ng
đị
a lý là r
ấ 
t khónh
n d
ng
ch
có dân
đị
a ph
ươ
ng là hi
ể 
u
đượ
c
Ph
thu
c vào quy mô
t
ừ 
toàn c
 ầ
u
đế 
n qu
ố 
c gia, t
nh, huy
n xã, và lân c
n
Tên có th
ể 
m
ấ 
t
đ
i theo th
i gian
Sài gòn
đ
âu? Giao ch
là cái gì ?
 
2.
Đị
a ch
và code b
ư 
u
đ
i
n
Đị
a ch
b
ư 
u
đ
i
n
để đị
nh v
ph
thu
c vào …
M
i ch
ho
c v
ă
n phòng là m
c ti
ể 
m
đ
i
ể 
m
đế 
nc
a th
ư 
t
ừ 
Nhà
và v
ă
n phòng ph
i
trên
đườ
ng ph
ố 
đượ
c
đ
ánh s
ố Đườ
ng ph
ố 
ph
i có tên và mang tính duy nh
ấ 
ttrong khu v
ự 
c (qu
n)Khu v
ự 
c (qu
n) ph
i có tên và mang tính duy nh
ấ 
ttrong vùng (thành ph
ố 
)
đầ
u
đị
a ch
b
ư 
u
đ
i
n g
p khó kh
ă
n
 V
ùng nông thôn
Nhà
và v
ă
n phòng theo làng , xã và trênkho
nh
đấ 
t
đị
nh h
ướ
ng
s
ố 
nhà không trình t
ự 
Nh
t b
n
Các
đố 
i t
ượ
ng thiên nhiên
H
 ồ
, núi, và sông su
ố 
i

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
longlit liked this
Tuyengeoviet liked this
baby148149 liked this
lhlong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->