Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NP 132-2011

NP 132-2011

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by Isabela Elena Balan

More info:

Published by: Isabela Elena Balan on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

 
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
M
INISTERUL
D
EZVOLTĂRII
R
EGIONALE
Ş
I
T
URISMULUI
www.mdrt.ro
1
ORDINULnr………….din ………...2012pentru aprobarea reglement
ă
rii tehnice "Normativ privind analiza
ş
ievaluarea riscului asociat barajelor", indicativ NP 132 –2011
În conformitate cu prevederile art.10
ş
i art.38 alin.2 din Legea nr.10/1995 privindcalitatea în construc
ţ
ii, cu modific
ă
rile ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind tipurile dereglement
ă
ri tehnice
ş
i de cheltuieli aferente activit
ăţ
ii de reglementare în construc
ţ
ii, urbanism,amenajarea teritoriului
ş
i habitat, aprobat prin Hot
ă
rârea Guvernului nr.203/2003, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare
ş
i ale Hot
ă
rârii Guvernului nr.1016/2004 privind m
ă
surile pentruorganizarea
ş
i realizarea schimbului de informa
ţ
ii în domeniul standardelor
ş
i reglement
ă
rilortehnice, precum
ş
i al regulilor referitoare la serviciile societ
ăţ
ii informa
ţ
ionale între România
ş
iStatele Membre ale Uniunii Europene, precum
ş
i Comisia European
ă
, cu modific
ă
rile ulterioare,având în vedere Procesul–verbal de avizare nr.7 din 04.07.2011 al Comitetului Tehnic deSpecialitate nr.7-Construc
ţ
ii Hidrotehnice
ş
i Hidroedilitare din cadrul Ministerului Dezvolt
ă
riiRegionale
ş
i Turismului în temeiul art. 5 pct. II lit. e)
ş
i al art. 13 alin.(6) din Hot
ă
rârea Guvernului nr.1631/2009privind organizarea
ş
i func
ţ
ionarea Ministerului Dezvolt
ă
rii Regionale
ş
i Turismului, cumodific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare,
ministrul dezvolt
ă
rii regionale
ş
i turismului emite prezentulO R D I N:
Art. 1
–Se aprob
ă
reglementarea tehnic
ă
 
"Normativ privind analiza
 ş
i evaluarea risculuiasociat barajelor, indicativ NP 132–2011",
elaborat
ă
de Universitatea Tehnic
ă
de Construc
ţ
iiBucure
ş
ti, Facultatea de Hidrotehnic
ă
, prev
ă
zut
ă
în anexa care face parte integrant
ă
din prezentulordin.
Art. 2 –
Prezentul ordin
*
) se public
ă
în Monitorul Oficial al României, Partea I
ş
i intr
ă
învigoare la 30 de zile de la data public
ă
rii.Prezenta reglementare a fost adoptat
ă
cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/ ...... / din.................... prev
ă
zut
ă
de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European
ş
i a Consiliului din 22iunie 1998, de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informa
ţ
ii în domeniul standardelor
ş
i reglement
ă
rilor tehnice, publicat
ă
în Jurnalul Oficial al Comunit
ăţ
ilor Europene L 204 din 21iulie 1998, modificat
ă
prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European
ş
i a Consiliului din 20iulie 1998, publicat
ă
în Jurnalul Oficial al Comunit
ăţ
ilor Europene L 217 din 5 august 1998.
MINISTRUEduard HELLVIG
*) Ordinul
 ş
i anexa se public
ă
 
 ş
i în Buletinul Construc
 ţ 
iilor editat editat de c
ă
tre Institutul Na
 ţ 
ional de Cercetare-Dezvoltare înConstruc
 ţ 
ii, Urbanism
 ş
i Dezvoltare Teritorial
ă
Durabil
ă
"URBAN-INCERC, din coordonarea Ministerului Dezvolt 
ă
ri Regionale
 ş
i Turismului
 
 2
SECRETAR DE STATIulian MATACHESECRETAR GENERAL ADJUNCTAnton STEINERDIREC
Ţ
IA GENERAL
Ă
JURIDIC
Ă
 DIRECTOR GENERALMihai-Sorin CALOT
Ă
 DIREC
Ţ
IA TEHNIC
Ă
ÎN CONSTRUC
Ţ
IIDIRECTORCristian-Paul STAMATIADE
 
 
 3
Anex
ă
la O.M.D.RT. nr………
NORMATIV privindANALIZA
Ş
I EVALUAREA RISCULUI ASOCIAT BARAJELOR
2011
Evoluția în timp a nivelului apei în lac ți a cotei inferioare a breței(ore)Nivelul apei din lacCota fundului breței
Taluz ini
ț
ialLinia alunec
ă
rii
Cota(mdM)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Anne Thompson liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->