Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
npp2-2-keusahawanan-1-p1k2

npp2-2-keusahawanan-1-p1k2

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Siti Nabila Aishah

More info:

Published by: Siti Nabila Aishah on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
KEUSAHAWANAN
BAB 2: KEUSAHAWANAN2.1 PENGENALAN KEUSAHAWANAN
DEFINISI 
Keusahawanan
1.Ciri-ciri yang dimiliki seseorang usahawan dalam menjana idea baru untuk perniagaan.Ciri ini penting bagi meningkatkandaya pengeluaran dan menyumbang kepada kejayaan perniagaan.2.Ciri-ciri usahawan,berkebolehan,berkemampuan dan cenderung untuk mencari,mengesan dan merebut peluang perniagaan,mengusahakan perniagaan tersebut,melakukan pembaharuan serta pengubahsuian yang produktif.3.Menurut Kuratko dan Hodgetts,keusahawanan melibatkan penciptaan usaha niaga baru.4.Jeffrey A.Thomas mendefinisikan sebagai tindakan kreatif manusia membangunkan sesuatu yang bernilai daripada sesuatuyang tidak bernilai.
Usahawan
1.Seseorang yang memulakan sesuatu atau sentiasa mencuba atau mencipta sesuatu yang baru.2.Melakukan pengubahsuian dan pembaharuan(inovatif),mewujudkan pasaran,sanggup menghadapi risiko,dan berusahauntuk menjayakan perniagaannya.
Peniaga
 1.Seseorang yang menceburi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak menunjukkan keinginan untuk mengembangkan perniagaannya.2.Penglibatan peniaga hanya untuk menjalankan aktiviti jual beli sahaja.Peniaga ialah seorang yang tidak kreatif daninovatif.Selain itu,peniaga tidak mengutamakansumbangan dan khidmat kepada masyarakat dan negara.
Pengurus
1.Seseorang yang bertanggungjawab menjalankan fungsi pengurusan sesebuah perniagaan.2.Fungsi pengurusan terdiri daripada aktivti merancang ,mengorganisasi,mengarah dan mengawal bagi memastikan aktivitidijalankan dengan betul dalam usaha mencapai matlamat organisasi.
Faktor Dorongan UsahawanFaktor menolak Faktor menari
Perasaan kecewa
akibat sukamendapatkan sebarang pekerjaan
Peluang
mendapatkan
pekerjaanterbatas
,terutama dikalangan pendatang
Kemelesetan ekonomi
menyebabkan peluang pekerjaan berkurangan lalumendorong g seseorang individumenceburi bidang keusahawanan.
Ketidakpuasan
terhadap sesuatu yangdimiliki termasuk pekerjaan dan hartakekayaan.
Faktor psikologi
menimbulkan keegoandalam diri seseorang untumenyempurnakan sesuatu berdasarkanusaha sendiri.
Keinginan
untuk 
mendapatkankeuntungan
menyebabkan seseorang berusaha untuk meningkatkan pendapatannya.
Keinginan untuk 
menawarkan khidmat
kepada masyarakat.
Keinginan untuk melakukan kerjakebajikan
yang diredhai Tuhan denganmenggunakan keuntungan yang diperolehdaripada aktiviti keusahawanan.
PERANAN USAHAWANPeranan usahawan dalam organisasi (Mikro)
NPP2 - 2
 
KEUSAHAWANAN
1.Menyumbangkan idea dan melakukan pembaharuan2.Merancang.3.Mengemblengkan faktor-foktor pengeluaran
 
4.Mengurus,mengeluar dan mengedar5.Menangani ketidakpastian
Peranan Usahawan dalam Masyarakat(Makro)1.Menawarkan peluang pekerjaan2.Menggunakan sumber tempatan3.Meningkatkan pendapatan penduduk tempatan4.Menjadi sumber inspirasi@ model peranan utk masy.5.Membangunkan industri sokongan6.Menyumbangkan sebahagian drpd pendapatan kpd masy.
2.2 TEORI KEUSAHAWANANTEORI DAN MODEL KEUSAHAWANAN
BIDANG EKONOMIDalam bidang ekonomi,keusahawanan menekankan aspek keuntungan dan kekayaan.Usahawan akan berusahauntuk mengenal pasti dan mencari peluang perniagaan yang dapat menjana keuntungan organisasinya
BIDANG PSIKOLOGIBidang psikologi mengkaji bidang keusahawanan dari aspek ciri-ciri personality seorang usahawan.Seorangusahawan berbeza daripada seorang bukan usahawan dari segi pencapaian dan kawalan dalaman risiko.
BIDANG SOSIOLOGITeori keusahawanan dalam bidang sosiologi menerangkan keadaan atau situasi social yang boleh mempengaruhiseseorang usahawan.Contohnya budaya,kewujudan model peranan ,galakan masyarakat pengalaman dan lata belakang pendidikan
ADAKAH USAHAWAN DILAHIR ATAU BOLEH DILATIH? Faktor yang Melahirkan Usahawan1)Faktor persekitaran2)Sokongan daripada pihak pemerintah atau kerajaan3)Kekayaan bahan mentah4)Kewujudan industri besar5)Warisan keluargaFaktor yang Membolehkan Usahawan Dilatih1)Pengalaman hidup yang sukar2)Manusia dilahirkan dengan akal yang sempurna3)Pendidikan keusahawanan.2.3 CIRI-CIRI USAHAWANSIFAT-SIFAT PERIBADI USAHAWAN BERJAYA1.Mempunyai inisiatif yang tinggi
Kecenderungan untuk mengenal pasti dan menganalisis sesuatu situasi dan mengambil tindakan secara proaktif.
2.Berani mengambil risiko
NPP2 - 2
 
KEUSAHAWANAN
Seseorng usahawan perlu menguruskan risiko dengan baik supaya usahawan mendapat faedah atau pulangan daripada risiko berkenaan.
3.Sanggup berkorban
Menunjukkan komitmen dan keazaman yang tinggi untuk memajukan perniagaannya.Lazimnya akan menghadapi pelbagairintangan untuk menguruskan perniagaannya.
4.Berfikiran kreatif dan inovatif 
Berusaha untuk mencpta idea baru dan membawa pembaharuan dalam perniagaannya.
5.Sentiasa mencari dan merebut peluang perniagaan
Usahawan akan mencari dan merebut peluang perniagaan yang wujud kesan daripada perubahan dalam persekitaran perniagaan.
6.Mempunyai keyakinan diri
Usahawan yang berkeyakinan diri mempunyai peluang yang lebih cerah untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan.
7.Berorientasikan masa hadapan
Membuat perancangan yang berorientasikan masa hadapan.Peranan ini memerlikan usahawan menjangka perubahan yangakan berlaku dan membuat unjuran yang tepat.
8.Sanggup bekerja kuat
Usahawan perlu bersedia untuk bekerja keras dan mengorbankan masa dan tenaga nya dalam memajukan perniagaannya
2.4 MENCARI IDEA PERNIAGAANSUMBER IDEA BARU
Merujuk kepada punca-punca sesuatu idea baru yang boleh diperoleh seseorang usahawan.Idea baru yang diperoleh bolehdigunakan untuk mengembangkan sesebuah perniagaan baru atau perniagaan sedia ada.
Pelanggan
1.Pihak yang akan membeli keluaran yang dihasilkan oleh usahawan2.Berdasarkan maklum balas pelanggan,usahawan mungkin boleh mengeluarkan jenis ataumodel yang dapat memenuhi cita rasa pelanggan dalam pasaran tersebut.
Produk Sedia Ada
1.Keluaran yang sedia ada dalam pasaran dan boleh digunakan sebagai sumber idea untuk menghasilkan sesuatu produk baru.
Syarikat Sedia Ada
1.Menilai kekuatan syarikat sedia ada yang dimilikinya sebelum menubuhkan sesuatu perniagaan baru.2.Sesuatu idea baru boleh dikaji dari pandangan pekerja syarikat sendiri bagi menubuhkan perniagaan yang seterusnya.
Saluran Pengedaran
1.Usahawan perlu mengekalkan perhubungan yang baik dengan pembekal atau pengedar keluarannya memandangkan mereka berhubung secara langsung dengan pengguna danlebih memahami cita rasa mereka.
Paten
1.Hak cipta yang dilindungi undang-undang sesebuah negara termasuk Malaysia.2.Paten mempunyai nilai komersial dan boleh dijual kepada pengusaha lain.Perlindungan yangdisediakan di bawah undang-undang menjadikan paten sebagai satu asset yang sangat bernilaidalam mencetuskan idea perniagaan.
Penyelidikan dan Pembangunan
1.Usaha mencari dan menghasilkan idea baru atau mengatasi sesuatu masalah perniagaan
NPP2 - 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->