Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
+ι_Β+υ+_+__+ζ+¬+-+¬+_+__Ε+¦+¦+¬_Ξ_+ι+__Β+¦+__Θ+¬+-+φ+_+¬_Ζ

+ι_Β+υ+_+__+ζ+¬+-+¬+_+__Ε+¦+¦+¬_Ξ_+ι+__Β+¦+__Θ+¬+-+φ+_+¬_Ζ

Ratings: (0)|Views: 10 |Likes:
Published by Vasilis Tsekouras

More info:

Published by: Vasilis Tsekouras on Nov 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
« π .4046/2012
Ρυθμίσεις κατε ειγόντων θεμάτων του ν και του
 .4093/2012
ν
»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  π:
Έχοντας υ όψη
1. π 1 44 .
Την αράγραφο του άρθρου του Συντάγματος
2. ππ π ππ
Την έκτακτη ερί τωση εξαιρετικά ε είγουσας και α ρόβλε της
  π
ανάγκης για την αντιμετώ ιση
 π
κατε ειγόντων θεμάτων σχετικά με
 
την ορθή νομοθέτηση ορισμένων διατάξεων
.4046/2012
του ν και
 .4093/2012, π π ππ
του ν ου α οτελούν ροα αιτούμενες ενέργειες στο
  π π
λαίσιο του εγκεκριμένου Μεσο ρόθεσμου Πλαισίου
 2013-2016.
Δημοσιονομικής Στρατηγικής
 3. π π π:
Τη σχετική ρόταση του Υ ουργικού Συμβουλίου α οφασίζουμε
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1
 Άρθρο
 π .3865/2010
Συμ λήρωση διατάξεων του ν και του
 .4093/2012
ν
1.
π ,
Για τον υ ολογισμό της σύνταξης τα όρια ηλικίας και τις
  ππ π ,
ροϋ οθέσεις συνταξιοδότησης των υ αλλήλων της Βουλής
 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
 , ππ, π
Δημοσίου κατά ερί τωση ό ως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους
  π π. Ω
τακτικούς υ αλλήλους των Υ ουργείων ς μισθός για τον
  π ππ
υ ολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω ροσώ ων λογίζεται ο
  π π
συντάξιμος μισθός τακτικού υ αλλήλου Υ ουργείου αντίστοιχης
 , π, π
κατηγορίας με τα ίδια έτη υ ηρεσίας ό ως αυτός ισχύει κάθε φορά
 .
σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις Οι διατάξεις της
  π π 1.1.2013 π
αραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή α ό για όσα α ό τα
  ππ π
αναφερόμενα σε αυτές ρόσω α υ ηρετούν κατά την ημερομηνία
 ,
αυτή ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού
 . π
δικαιώματός τους Α ό την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις
 15 . 3865/2010 ( 120).
του άρθρου του ν Α΄
[1]
 
2.
πππ π. ππ
Οι διατάξεις της υ ο ερί τωσης γγ΄ της ερ α της υ ο αραγράφου
 .3. π π . 4093/2012 (
Β της αραγράφου Β του άρθρου ρώτου του ν Α΄
 222) :
αντικαθίστανται ως εξής
«. π 2.000,01 3.000,00 ,
γγ α ό ευρώ έως και ευρώ μειώνεται το σύνολο
  π 15% ππ π π
του οσού κατά και σε κάθε ερί τωση το οσό ου
  π π ππ 1.800,01
ενα ομένει δεν μ ορεί να υ ολεί εται των ευρώ και
. π 3.000,01 , π
δδ α ό ευρώ και άνω μειώνεται το σύνολο του οσού κατά
  π 20% ππ π π π
οσοστό και σε κάθε ερί τωση το οσό ου ενα ομένει δεν
  π ππ 2.550,01
μ ορεί να υ ολεί εται των ευρώ
3.
π. ππ .3. π
Οι διατάξεις της ερ δ της υ ο αραγράφου Β της αραγράφου Β
  π . 4093/2012 :
του άρθρου ρώτου του ν αντικαθίστανται ως εξής
« π
Εξαιρούνται των ανωτέρω μειώσεων οι τετρα ληγικοί και
  ππ π
αρα ληγικοί καθώς και όσοι έχουν υ οστεί ακρωτηριασμό των δύο
 
άνω ή των δύο κάτω άκρων ή του ενός άνω και του ενός κάτω
 ,
άκρου
  π π
ου λαμβάνουν σύνταξη α ό το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις
  π. π. 1 1 26
του τέταρτου εδαφίου της ερ α της αρ των άρθρων και
  π.. 169/2007 (210) π
του δ Α΄ ή λαμβάνουν το ε ίδομα ανικανότητας
  π. 5 π. 6 54 π.. 169/2007 (210).»
της αρ ή της αρ του άρθρου του δ Α΄
4.
 
Στο τέλος
 
 ππ .4. π
της υ ο αραγράφου Β της αραγράφου Β του άρθρου
  π . 4093/2012
ρώτου του ν
 
 π :
ροστίθεται εδάφιο ως εξής
«’ π 1.1.2013 π
Κατ εξαίρεση α ό το συνολικό ετήσιο οσό των δώρων
  π π
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του ε ιδόματος αδείας ου
  ππ π. ππ .3.
καταβαλλόταν στα ρόσω α της ερ δ της υ ο αραγράφου Β
  π π , π
ριν α ό την ισχύ του νόμου αυτού ε ιμερίζεται σε δωδεκάμηνη
  π π π
βάση και το οσό ου αντιστοιχεί κατά μήνα ροσαυξάνει τη μηνιαία
 
σύνταξή τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
Ω
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν
2
 Άρθρο
 π 
Ε είγουσες μισθολογικές διατάξεις
 
1.
π 1 2 46 . 3205/2003, π
Οι αράγραφοι και του άρθρου του ν ό ως
  ππ πππ )
τρο ο οιήθηκαν με τις διατάξεις της υ ο ερί τωσης Ι της
  ππ 28 ππ 1 π
ερί τωσης της υ ο αραγράφου της αραγράφου Γ του άρθρου
  π .4093/2012, π 1.8.2012, :
ρώτου του ν αντικαθίσταται α ό ως εξής
«1.
Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των
  π π π ,
υ αλλήλων του δι λωματικού κλάδου του Υ ουργείου Εξωτερικών
  π ππ π,
του ε ιστημονικού ροσω ικού της Ειδικής Νομικής Υ ηρεσίας των
  π π,
υ αλλήλων του κλάδου Εμ ειρογνωμόνων καθώς και του κλάδου
  π π π,
Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων του ίδιου Υ ουργείου
 ,
καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας ο
  π ππ π
ο οίος ολλα λασιάζεται με τους αρακάτω συντελεστές και
  π π :
στρογγυλο οιείται στην λησιέστερη μονάδα ευρώ
.
α Πρέσβης
1,79
[2]
 
. π ,
β Πληρεξούσιος Υ ουργός Α΄ Τάξεως Ειδικός Νομικός Σύμβουλος
 ’, π
και Νομικός Σύμβουλος Α Εμ ειρογνώμονας Πρεσβευτής
 
Σύμβουλος Α΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και
  π π
Εμ ορικών Υ οθέσεων Α
 1,67. π , ,
γ Πληρεξούσιος Υ ουργός Β΄ Τάξεως Νομικός Σύμβουλος Β
  π
Εμ ειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ Τάξεως και Γενικός
  π π
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων Β
 1,56. , π
δ Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως Ανα ληρωτής Νομικός
 , π
Σύμβουλος Εμ ειρογνώμονας Α΄ Τάξεως και Σύμβουλος
  π π
Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων Α
 1,44. , π
ε Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως Εμ ειρογνώμονας Β΄ Τάξεως και
  π π
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων Β
 1,33. ,
στ Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως Εισηγητής της Ειδικής
 
Νομικής
 π π π
Υ ηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων
 ’ 1,25
Α
.
ζ Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών
  π π
και Εμ ορικών Υ οθέσεων Β
 1,17.
η Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών
  π π
και Εμ ορικών Υ οθέσεων Γ
 1,09. π
θ Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμ ορικών
  π
Υ οθέσεων
 1,00. »2. π
Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της ροηγούμενης
  π
αραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας
 (1.061 €).»
ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα ευρώ
2.
π 5 6 47 . 3205/2003, π
Οι αράγραφοι και του άρθρου του ν ό ως
  ππ πππ )
τρο ο οιήθηκαν με τις διατάξεις της υ ο ερί τωσης ΙΙΙ της
  ππ 28 ππ 1 π
ερί τωσης της υ ο αραγράφου της αραγράφου Γ του
 .4093/2012 π 1.8.2012 :
ν αντικαθίστανται α ό ως εξής
«5. π , :
Ξενίας αράστασης και ξένων γλωσσών οριζόμενο ως εξής
.
α Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολούθου
  π π
Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων διακόσια τριάντα ένα ευρώ
 (231 €)..
β Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ μέχρι και για το βαθμό
 ,
του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄ για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής
  π
Νομικής Υ ηρεσίας καθώς και για το βαθμό του Γραμματέα
  π π
Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων Γ μέχρι και το βαθμό του
  π π ’,
Γραμματέα Οικονομικών και Εμ ορικών Υ οθέσεων Α διακόσια
 (231€).
τριάντα ένα ευρώ
[3]

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->