Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arbitrajul

Arbitrajul

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 297|Likes:
Published by portelan

More info:

Published by: portelan on Jan 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

 
Arbitrajul: o alternativa la instantele judecatoresti din RomaniaARBITRAJUL este o alternativă privată de justiţie, prin care, persoanele care au capacitatea deplină deexerciţiu a drepturilor pot soluţiona litigiile patrimoniale dintre ele, în afară de acelea care privesc drepturiasupra cărora legea nu permite a se face tranzacţie.In perioada 2007-2008 se observa in randul comerciantilor din Romania o tendinta de alege arbitrajul inschimbul instantelor judecatorestiFiecare comerciant stie ca timpul inseamna bani. Este una din regulile fundamentale ale comertului si agenerat in timp principii de baza ale dreptului comercial.Avantaje:1. Partile au posibilitatea de a-si desemna ele insele arbitrii.2. Ofera posibilitatea solutionarii rapide a cauzelor.3. Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse.4. Solutionarea litigiului, dosarul, inclusiv hotararea arbitrala sunt confidentiale.5. Procedura arbitrala se finalizeaza, la fel ca la instantele judecatoresti.6. Arbitrajul pune la indemana partilor si o procedura de conciliere.Esential de retinut este ca accesul la aceasta instanta de judecata, sesizarea ei valabila esteconditionata de acordul scris al partilor in acest sens.Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,interpretarea, executarea ori încetarea efectelor lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial, organizat deCamera de Comerţ şi Industrie Valcea, în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de ProcedurăArbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie, părţile angajându-se să oexecute de bună voie.ETAPE PROCEDURALE:
Partea reclamantă depune la Secretariatul Curtii de Arbitraj o cerere de arbitrare împreună cuactele pe care se întemeiează cererea şi numele arbitrului propus. Secretariatul transmite cerereaceleilalte părţi în litigiu, care în termen de 30 de zile îşi va prezenta apărările şi nominaliza arbitrul.
Constituirea tribunalului arbitral format din unul sau trei arbitri, potrivit voinţei părţilor.
Examinarea şi dezbaterea litigiului în şedinţe închise.
Deliberarea şi pronunţarea hotărârii arbitrale.
 
recomandată de Camera de Comerţ şi Industrie a României pentru a fi inclusă încontractele comerciale
"Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea,executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie." 
Sesizarea tribunalului arbitral. Cererea de arbitrare. Întâmpinarea.Cererea reconvenţională. Comunicarea actelor.Măsuri asiguratorii şi măsuri vremelnice. Cheltuielile arbitrale.
Tribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr-o cerere scrisă, denumită cerere de arbitrare sauacţiune arbitrală, care va cuprinde:a) numele, domiciliul sau reşedinţa persoanei fizice iar, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediullor. Se vor menţiona după caz: numărul de înmatriculare în Registrul comerţului, numărul de telefon,telex, fax, cont bancar;b) numele şi calitatea celui care angajează sau reprezintă partea în litigiu, anexându-se dovada calităţii;c) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se copie de pe contractul în care este inserată, iar dacăs-a încheiat un compromis, copie de pe acesta;d) obiectul şi valoarea cererii, precum şi calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori;e) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la înscrisuriledoveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Când se solicită proba cu martori, se vor arăta numeleşi domiciliul acestora;f) numele arbitrului numit sau al arbitrului unic propus;g) dovada plăţii taxei arbitrale;h) dovada comunicării către pârât a cererii de arbitrare şi a actelor însoţitoare;i) semnătura părţii. Înscrisurile se depun în original sau în copie certificată de parte.(Dacă cererea de arbitrare sau înscrisurile sunt formulate într-o limbă străină, tribunalul arbitral, dinoficiu sau la cerere, poate obliga partea să prezinte o traducere a lor în limba română sau, în arbitrajulcomercial internaţional, într-o limbă de circulaţie internaţionala. Părţile pot solicita ca traducerea să fieefectuată pe cheltuiala lor, prin grija Secretariatului
Curţii de Arbitraj 
.Cererea se adresează
Curţii de Arbitraj 
şi se depune împreună cu actele însoţitoare la registraturaacestei
Curţi 
.Data introducerii cererii de arbitrare se consideră ziua înregistrării acesteia la registratura
Curţii de Arbitraj 
, iar în cazul expedierii ei prin poştă, data prevăzută în ştampila oficiului poştal de expediere.Primind cererea de arbitrare, pârâtul va face întâmpinare cuprinzând, pe de o parte, numele arbitruluinumit de el sau răspunsul la propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului de un arbitru unicprecum şi la persoana acestuia iar, pe de altă parte, excepţiile referitoare la cererea reclamantului,răspunsul în fapt şi în drept la această cerere, probele propuse în apărare, precum şi, în modcorespunzător, celelalte menţiuni şi cerinţe prevăzute de art. 36 pentru cererea de arbitrare. În termen de 20 de zile de la primirea cererii de arbitrare, pârâtul va comunica reclamantului
 
 întâmpinarea împreună cu actele însoţitoare şi, de asemenea, o va depune la
Curtea de Arbitraj,
ataşând dovada de comunicare.(3) Necomunicarea sau nedepunerea întâmpinării nu înseamnă recunoaşterea pretenţiilor reclamantului.(4) Dacă prin necomunicarea sau nedepunerea întâmpinării litigiul se amână, pârâtul va putea fi obligatla plata cheltuielilor cauzate prin amânare.(5) La cererea pârâtului, comunicarea întâmpinării se face de către Secretariatul
Curţii de Arbitraj.
Înacest caz, întâmpinarea, inclusiv actele însoţitoare, se depune în dublu exemplar.Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului derivând din acelaşi raport juridic, el poate facecerere reconvenţională.(2) Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea întâmpinării sau celmai târziu până la prima zi de înfăţişare şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cerereaprincipală. Ea se soluţionează o dată cu cererea principală. Când însă numai cererea principală este înstare de a fi soluţionată, cererea reconvenţională poate fi soluţionată separateIn cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii şi măsurile vremelnice, ca şi constatarea anumitor împrejurăride fapt pot fi încuviinţate şi de tribunalul arbitral, în condiţiile legii. În caz de împotrivire, executareaacestor măsuri se solicită instanţei judecătoreşti competenteCheltuielile arbitrale cuprind: taxa arbitrală, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere aactelor şi a dezbaterilor, onorariile arbitrilor, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi consilierilor, cheltuielilede deplasare a părţilor, arbitrilor, martorilor, experţilor şi consilierilor şi alte cheltuieli necesitate dearbitrarea litigiului.Părţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi asistate de avocaţi,consilieri, interpreţi sau de alte persoane.Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea tribunalului arbitral, la şedinţele de dezbatere a litigiului potparticipa şi alte persoane.Procedura arbitrală ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale, denumită sentinţă arbitrală.Dacă pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, vada o sentinţă parţială în măsura recunoaşterii.Dacă reclamantul renunţă la arbitrare sau la însuşi dreptul pretins, mai înainte de constituireatribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o încheiere a preşedintelui
Curţii de Arbitraj 
Sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bună voie, de partea împotriva căreia s-a pronunţat, de îndată sau în termenul arătat în hotărâre.Sentinţa arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.In concluzie , din punctul de vedere al specialistului va recomand sa alegeti arbitrajul, care este in Europa oforma foarte des uzitata de comercianti

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->