Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Makalah Perspektif Global

Makalah Perspektif Global

Ratings:
(0)
|Views: 127|Likes:
Published by rsariyanandi364115

More info:

Published by: rsariyanandi364115 on Nov 20, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

original

 
IKMKAK@\NTW\NMZCE BAFDKA
CW^)CW^ JKAKI MKCZKOOSK JNOBKO MN\NOZCOBKO OKWCFOKA
 Jcw~w~o ~oz~m inino~`c z~bkw ikzk m~ack`Wztkznbc Dnakhkt InobkhktJcw~w~o fan` 8;/
 
Zcek Okwt~a K (M2;<3;3>#4/
 
Rcrco M~tocskozc (M2;<34<>#7/
 
Sf`ko Ik`nojtk (M2;<34;:#\TFBTKI W; \BWJEKM^AZKW MNB^T^KO JKO CAI^ \NOJCJCMKO^OCUNTWCZKW WNDNAKW IKTNZW^TKMKTZK4<;;
 
MKZK \NOBKOZKT
 \~hc ws~m~t |nos~w~o |kohkzmko mn`kjctkz Kaak` WRZ skob znak` inaci|k`mko tk`ikz jko`cjksk`osk mn|kjk |nos~w~o! wn`cobbk |nos~w~o jk|kz inosnanwkcmko z~bkw ikzk m~ack`\ntw|nmzce Bafdka jnobko zn|kz rkmz~/Ikmkak` coc jcw~w~o b~ok inanobmk|c z~bkw ikzk m~ack` \ntw|nmzce Bafdka! skob jcw~w~o wngktkwcwznikzcw/ Zcjkm a~|k |nos~w~o inob~gk|mko zntcik mkwc` mn|kjk wni~k |c`km skob znak`inidkoz~ jkaki |nos~w~oko ikmkak` coc! skob zcjkm jk|kz |nos~w~o wnd~zmko wkz~ |ntwkz~/Jkaki |nos~w~oko ikmkak` coc znoz~osk ikwc` dkoskm mnm~tkobko! fan` mktnok cz~ |nos~w~oinob`ktk|mko mtczcm jko wktko skob inidkob~o mn|kjk |ktk |nidkgk/ Wnifbk ikmkak` cocdntikoekkz dkbc |nos~w~o |kjk m`~w~wosk! jko dkbc |nidkgk |kjk ~i~iosk/W~tkmktzk! K|tca 4<;;Zci \nos~w~o
 
\nojk`~a~ko
 \nocobmkzko h~iak` |noj~j~m ikidkrk jki|km skob wkobkz a~kw znt`kjk| wnbkak mnd~z~`ko`cj~|osk/ ^oz~m inino~`c mnd~z~`ko zkjc! iko~wck inob~i|~amko dntdkbkc gktk jko kakz skob
mczk mnoka jnobko ‑znmofafbc’! skob jnrkwk coc znak` dntmnidkob jnobko |nwkz/ \ntmnidkobko
coc inokojkmko kjkosk |nocobmkzko WJI/\ntmnidkobko |nocobmkzko mnikh~ko znmofafbc ~oz~m inakskoc mnd~z~`ko `cj~| int~|kmkowkak` wkz~ gctc |nocobmkzko WJI/ \nobnzk`~ko)cai~)znmofafbc int~|kmko w~kz~ `ka skob zcjkm jk|kz jc|cwk`mko wkz~ wkik akco! wn`cobbk wntcob mczk wnd~z C\ZNM (Cai~ \nobnzk`~ko jkoZnmofafbc#/Mnikh~ko C\ZNM znak` inidkrk |nocobmkzko |nikoekkzko WJK jko acobm~obko ~oz~m |nino~`ko mnd~z~`ko `cj~|/ Icwkaosk mnikh~ko C\ZNM nanmztfocm)nanmztfocm skob
inob`kwcamko ‑I~azcinjck’ skob inac|~zc tkjcf! znan|fo! ZU! ekpcican! jko cozntonz/ Mnikh~
kojkaki dcjkob coc znak` ini|ntakogkt jko ini|ntgn|kz kt~w dntczk wntzk coeftikwc wngktk bafdka!wn`cobbk dkzkwko kozkt Onbktk wnfak`)fak` zcjkm zntac`kz/\kjk `ktc)`ktc inojkzkob! mfozkm kozkt iko~wck dkcm wngktk ecwcm inaka~c kakz ztkow|ftzkwc (jktkz!ak~z! ~jktk# ik~|~o wngktk zcjkm akobw~ob inaka~c i~azcinjck kmko wnikmco coznowce/ W~kwkokzntwnd~z kmko inidkrk jki|km |ntbnwntko ocakc! oftik! |nicmctko! jko |kojkobko `cj~| mczkznt`kjk| ikwk skob kmko jkzkob/ Enofinok jko cw~)cw~ bafdka wngktk onbkzcun `kt~w w~obb~`)w~obb~` mczk rkw|kjkc/ Wnjkobmko mnoskzkko)mnoskzkko bafdka skob |fwczce rkhcd mczk wntk|jnic |nocobmkzko m~kaczkw `cj~| dntwkik/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->