Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intervensi awal

Intervensi awal

Ratings:
(0)
|Views: 40|Likes:
Published by sureta

More info:

Published by: sureta on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
Intervensi awal
 Intervensi awal merupakan satu program berstruktur yang sangat kritikal dalam membantu mempertingkatkanpertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas seawal umur kelahiran sehingga umur persekolahan. Ia dijalankan dengan berkesan melalui pasukan pelbagai disiplin serta turut menyokong kepadakeluarga kanak-kanak berkaitan. Perkhidmatan intervensi awal dijalankan melalui dengan fokus berikut:
 
membantu kanak-kanak membesar menjadi individu yang produktif dan mampu berdikari
 
mempertingkatkan perkembangan serta pendidikan kanak-kanak
 
menjimatkan kos pendidikan, keperluan, rehabilitasi dan kesihatan
 
mengurangkan perasaan keseorangan yang mungkin boleh menimbulkan tekanan dan kekecewaan khususnya dikalangan ahli keluarga
Pusat Rujukan
 
 
Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) Putrajaya, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka,Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sabah.Tulisan ini adalah sambungan daripada
post 
sebelumnya iaitu punca-punca murid lemah mengeja.  Mengeja memerlukan seseorang mengingat dan mengetahui banyak perkataan. Sekiranya arahan membaca danmengeja diasingkan, maka kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran membaca dan mengeja serentak.Terdapat beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru sebagai langkahintervensi untuk membantu murid mengatasi masalah dalam kemahiran mengeja.
1. Kaedah Abjad
 Kaedah ini sememangnya digunakan untuk mengajar murid mengeja. Murid perlu mengenal semua abjadsebelum murid berjaya mengeja sesuatu perkataan dengan baik. Contohnya : untuk mengeja "ibu", murid perlukenal abjad "i", "b" dan "u".
2. Kaedah Fonik/Fonetik
 Kaedah ini adalah berdasarkan bunyi sebutan dalam suku kata dan menggabungkannya dengan suku kata yanglain. Untuk mengeja sesuatu perkataan, murid perlu membunyikan huruf-huruf terlebih dahulu, kemudianmembentuk suku kata dan seterusnya perkataan. Contohnya: Perkataan bola dieja [b (beh) + o (o) = bo] dan l(leh) + a (a) = la]. Kedua-dua suku kata kemudian digabungkan iaitu [bo] + [la] dan ia menjadi [bola].
3. Kaedah Elektik
 Kaedah elektik adalah kaedah campuran atau gabungan di antara dua pendekatan iaitu pendekatan membinadan pendekatan cerakinan. Beberapa kaedah digabungkan seperti kaedah bunyi, kaedah abjad dan kaedah sukukata, kaedah rangkai kata, kaedah ayat. Kaedah ini adalah mengikut prinsip psikologi membaca, maka ia dapatdisesuaikan dengan kehendak dan kebolehan murid untuk membaca dalam sebarang keadaan.
 
Cara pengajaran:Huruf : Guru memperkenalkan huruf abjad berdasarkan
bunyi huruf
sahaja. Contonya, a - ayam, u - ular. Gurutidak boleh memperkenalkan
nama huruf
abjad.Suku kata: Guru mengajar suku kata menerusi perkataan. Contohnya, ba - baju, bakul, basikal, bawang.
4. Kaedah Suku Kata
 Kaedah ini dimulakan dengan suku kata yang asas iaitu KV, KVK, KVKVK dan seterusnya.
5. Teknik Perisian Komputer
 Pembelajaran membaca merupakan aktiviti kognitif yang melibatkan pengutipan maklumat daripada teks yangdibaca. Melalui penggunaan perisian komputer, bahan-bahan boleh dihasilkan bukan sahaja dalan bentuk teksmalah dalam bentuk visual dan audio. Hubungan antara teks dengan imej sebagai elemen dalam prosesmembaca dapat dilihat menerusi teori dwipengkodan.Teori dwipengkodan (Paivio, 1986) menjelaskan bahawa
 
murid yang didedahkan dengan dua mod pembelajaran(melalui visual dan verbal) dapat meningkatkan ingatan dan kefahaman. Dalam teknik ini, murid diberi peluanguntuk membina makna teks yang dibaca menerusi penghasilan gambaran visual.Namun demikian, menurut Wienstein dan Mayer (1986) serta Post dan Carreker (2002), murid tidak berupayamenghasilkan gambaran visual secara efektif jika murid tidak dibantu oleh guru menerusi galakan ataupendedahan menggunakan strategi pembelajaran ini.
6. Mendengar Perakam Suara
 Murid mendengar dengan teliti dan mengulangi cara mengeja yang dimainkan oleh pita rakaman.
7. Kaedah Multisensori
 Kaedah ini adalah berdasarkan kepada pengamatan terhadap pelbagai deria seperti deria visual, deria sentuhan,deria suara, dan gabungan semua deria. Kaedah ini membantu murid terutamanya murid yang mengalamimasalah pembelajaran.Dibenarkan menyalin atau menyiarkan semula artikel ini dengan syarat anda memberikan kredit atau pautan balikkepada blog ini atau klik pada iklan Nuffnang yang dipaparkan.
 
 
Program Peningkatan
Program Peningkatan KIA2M (Kelas Intervensi Awalan Membaca dan Menulis)1.0 PengenalanDalam era teknologi maklumat serta zaman siber dunia tanpa sempadan, setiapindividu dalam masyarakat berusaha dan berlumba-lumba untuk mengguna danmengaplikasikan kemudahan dan peralatan canggih yang ada dalam persekitaranmereka. Namun begitu, kemudahan ini besar kemungkinannya kurang bermanfaatkepada individu yang menghadapi masalah pembelajaran khususnya masalahmembaca, menulis dan mengira (3M). Secara ringkasnya dapatlah dikatakanbahawa kemahiran 3M adalah sangat pentingbiarpun betapa canggihnya sesuatu zaman itu.Tugasan ini merupakan penerokaan terhadap kegagalan sebilangan besar muridmenguasai kemahiran asas membaca dan menulis pada peringkat awal terutama ditahun satu dan juga murid-murid tahun dua hingga tahuan enam. Kegagalanmenguasai kemahiran asas membaca dan menulis di kalangan murid-murid ini telahmengakibatkan berlakunya akademik defisit dalam kalangan murid sekolah rendahdan berterusan hingga ke sekolah menengah.Bagi menanggani masalah menguasai kemahiran 3M ini, Pusat PerkembanganKurikulum telah dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah ini. Bagitujuan ini Program Kelas Intervensi Awal Membaca dan Menulis (KIA2M)diperkenalkan untuk murid tahun satu manakala murid tahun dua hingga enam puladilibatkan dengan Kelas Pemulihan Khas. Objektif utama kelas KIA2M dan KelasPemulihan Khas ini dijalankan adalah diharapkan murid dapat menguasai kemahiranasas membaca dan menulis (KIA2M) serta kemahiran membaca, menulis danmengira (kelas pemulihan 3M).Adalah diharapkan murid-murid yang mengikuti proses pengajaran danpembelajaran mengikut tahap kebolehan diri sendiri dapat meningkatkan keyakinandiri sendiri dan berminat untuk belajar.2.0 Latar BelakangKurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang dilaksanakan pada tahun1983, disamping menegaskan matlamat mengembangkan kebolehan murid secaramenyeluruh dan penguasaan kemahiran asas 3M, juga menekankan perlunyamemberi perhatian perbezaan individu murid kerana setiap murid itu adalah berbezadi antara satu dengan lain sama ada dari segi pengalaman , amalan tingkah lakukecenderungan, bakat dan kebolehannya. Untuk memenuhi keperluan-keperluanindividu, maka KBSR menitikberatkan beberapa prinsip pedagogi pemulihan,pengayaan, penilaian berterusan, penggabungjalinan dan penyerapan.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mohamad rohim mohamed liked this
Zaini Sahari liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->