Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Probleme noiembrie 2012

Probleme noiembrie 2012

Ratings: (0)|Views: 96 |Likes:
Published by Bogdan Pisai
Geometrie, Gazeta Matematica, relatii metrice, inegalitati
Geometrie, Gazeta Matematica, relatii metrice, inegalitati

More info:

Published by: Bogdan Pisai on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
7399 – G.M.B. 2/1966
Se înscrie într-un cerc un triunghi oarecare
 ABC 
. Mediana
 AA
întâlne
te cercul în
 M 
. S
sededuc
rela
 
ia
2222
 AB AC BM CM  AB AC BM CM 
+ +=
 
Perl Toma, absolvent, Cluj 
Solu
ie.
Patrulaterul
 ABMC 
este inscriptibil, deci
 BAA MCA
. Cum
i
 BAA MA
(opuse lavârf), rezult
asem
narea triunghiurilor
 AAB CA
, din care deducem :
CM CA AB AA
=
; cu nota
 
iile obi
nuite într-un triunghi, la care ad
ug
m
a
 AA m
=
, ob
 
inem
2
a
 AB CA acCM  AA m
= =
 În mod analog, scriem asem
narea
 BM BA AAC BA AC AA
=
AC BA BM  AA
= =
 2
a
abm
=
 
Se calculeaz
acum expresia
( )
22222222222222
444224
a a aa aa
a b a c ab cm m m BM CM ab aca BM CM bcm mm
+ ++= = =
 
2222
b c AB Abc AB A
+ += =
, q.e.d.
 
17525* - G.M. 12/1978
Fie
 
i
 R
razele cercurilor înscris
i circumscris unui poligon regulat cu
n
laturi, de lungime
a
. S
se arate c
 
ctg22
ar Rn
π  
+ =
.
Olimpiad 
, China 
Solu
ie.
Demonstr
m mai întâi identitatea :
1ctg ctgsin2
 x x x
+ =
, pentru toate valorile admisibile ale argumentului real
 x
.Într-adev
r, membrul stâng se rescrie ca :
2
2coscos11cos22ctg ctgsinsin22sincossin222
 x x x x x x x x x x
++ = = = =
,
q.e.d.Fie
 AB
o latur
a poligonului regulat
i
OP AB
apotema corespunz
toare acestei laturi.Triunghiul isoscel
OAB
are
,
OA OB R OP
= = =
 
i
2
 AB a AP
= =
,
P
fiind mijlocul lui
[ ]
 AB
. M
sura în radiani a unghiului la centru
 AOB
este
2
n
π  
, deci unghiurile
 AOP
 
i
 BOP
 sunt de m
sur
 
n
π  
. Func
 
iile trigonometrice ale unghiului
 AOP
în triunghiul dreptunghic
OPA
 se scriu :
sin22sin
 AP a a Rn OA Rn
π  π  
= =
=
 
tg ctg22
 AP a an OP r n
π π  
= =
=
 Prin adunarea celor dou
rela
 
ii, ob
 
inem
1ctg ctg222sin
a a R n nn
π π  π  
+ = + =
(amfolosit identitatea demonstrat
mai sus pentru
 xn
π  
=
), ceea ce încheie demonstra
 
ia.
 
E:14349 – G.M.B. 5/2012
Fie
o tangent
comun
a cercurilor ortogonale
( )
,
C A a
 
i
( )
,
C B b
;
,
 A B
proiec
iile lui
 A
,respectiv
 B
, pe tangenta
;
O
punctul de intersec
ie al celor dou
cercuri
( )
Int
O AABB
,iar
 M 
 
i
 N 
proiec
iile lui
 A
pe
OB
, respectiv
 B
pe
OA
. Ar
ta
i c
 
 MN ab
=
.
Gh. Szöllösy, Sighetu Marma 
 
iei 
Solu
ie.
Fie
( )
m BAN 
α 
=
 
i
( )
m ABM 
 β 
=
. În trapezul dreptunghic
 AABB
, avem :
( )
( )
180
m AAB m BBA
+ = °
 Pe de alt
parte,
OA OB
, deci
( )
( )
90
m OAB m OBA
+ = °
. Prin sc
derea celor dou
rela
ii,g
sim
( )
( )
90
m AAO m BBO
+ = °
. Dar
( )
 
( )
( )
22
m AAO m AO m BA
α 
= = =
, unghiul
 AAO
fiind unghi la centrul cercului
( )
,
C A a
, iar
 BA
fiind format de tangenta
 AB
cucoarda
 AO
. Analog,
( )
 
( )
( )
22
m BBO m BO m AB
β 
= = =
, deci
2290
α β 
+ = °
 
45
α β 
+ = °
.
În patrulaterul inscriptibil
 AMNB
se scrie teorema lui Ptolemeu :
 MN AB AM BN AN B
⋅ + = ⋅
 Fie
 AB
=
lungimea tangentei comune a celor dou
cercuri. Din triunghiurile dreptunghice
 AMB
 
i
 ANB
, avem
sin,cos,cos,sin
 AM t BM t AN t BN
 β β α α 
′ ′ = = = =
. Rela
iascris
mai sus devine :
( )
sinsincoscoscoscossinsin
 MN t t t t t MN
 β α α β α β α β 
+ =
= =
 
( )
2coscos452
t t
α β 
= + = °=
 
În triunghiul dreptunghic
 AOB
, avem
22222
 AB OA OB a b
= + = +
, iar în trapezul dreptunghic
 AABB
,
( )
222222
22
 AB AB a b a b a b ab ab
= = + + =
.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ana Mocanu liked this
Bambi Fugiamus liked this
Lazar Mihail liked this
Bogdan Manghiuc liked this
Rochian Andreea liked this
Pana Ana liked this
Turbatu Iuliana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->