Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elemente de Drept I

Elemente de Drept I

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Alex Metallhead

More info:

Published by: Alex Metallhead on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
Elemente de drept I
8.10.2012 CURS I
 Izvoarele si principiile dreptului.
Izvoarele dreptului reprezinta sursele ce au stat la baza formarii dreptului. Izvoarele sunt de 2 feluri:materiale si formale.Izvoarele materiale reprezinta adevarate forte creatoare ale dreptului, fiind de natura sociala, economica,culturala, ideologica, culturala s.a.m.d.Izvoarele formale reprezinta forma de exprimare a normei de drept. Acestea se prezinta ca o multime de posibilitati prin care cuprinsul normelor de drept ajunge norme de conduita umana a carei respectare esteobligatorie pt toti indivizii. Izvoarele formale le gasim in mai multe forme precum:scrise si nescrise, sub formaoficiala si neoficiala, sub formadirecta si indirecta. Izvoarele formale se clasifica: -obiceiul-doctrina-practica judiciara si precedentul judiciar -contractul normativ-actul normativ
*
Obiceiul 
(cutuma) reprezinta cel mai vechi izvor al dreptului. Obiceiul precede aparitia dreptului intimp. In fapt, primele reguli de drept nu au fost altceva decit o suma de obiceiuri colectate. Aceste obiceiuriau format ca reguli de convetuire la nivelul unor comunitati locale, fiind perpetuate si repetate in timp, asaincit sa patrunda in constiinta fiecarui individ. Sub aspect termenologic, cutuma o gasim enuntata si sub aledenumiri precum: uzuri, obisnuinta, datina etc. Nu toate cutumele au devenit izvor de drept, unele nefiind preluate in nici o reglementare scrisa. Sub aspect istoric, obiceiul juridic il gasim la romani cadreptconsuetudinar si inseamna forma incidenta a dreptului roman. Pt ca obiceiul sa fie tinut ca element de drept,trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele 2 conditii:-- sa fie recunoscut si integrat de catre stat in textul unei legi;-- in timpul judecarii unui litigiu, una din parti sa invoce o cutuma, iar judecatorul sa valideze aceastacutuma.Romanii numeau obiceiurile ca fiind moravuri ale batrinilor, totusi dupa aparitia in masa a legilor scrise,obiceiul este invocat tot mai putin, insa dupa caderea Romei, reglementarile din societate se supuneauobiceiurilor popoarelor migratoare.
La francezi, codul civil de la 1804, a insemnat practic reunirea a nu mai putin de 60 decutume generale si cca 300 de cutume locale.
La romini, primele legiuiri scrise le gasim pe vremea lui Al. cel Bun si Vasile Lupu in MD siMatei Basarab in T.Romineasca, insa aceste legiuiri se bazau in mare parte pe obiceiurilelocurilor. O evolutie se inregistreaza odata cu
Codul lui Calimach
in MD in 1817 si
legiuireaCoragea
1818, insa, obiceiul va ramine si mai departe izvor de drept..In prezent, odata cu extinderea legislatiei codificate, obiceiul a incetat sa mai reprezinte un izvor direct aldreptului. 
*Doctrina
(lit. de specialitate) cuprinde analize, dezbateri si investigatii pe care teoreticieniidreptului le acorda fenomenului juridic. Doctrina nu influenteaza in principiu in mod direct nici legiuitorulsi nici judecatorul. In sistemul actual de drept, doctrina nu este sustinuta ca sursa a dreptului, insa uniiteoreticieni invoca suficiente argumente conform carora, doctrina constituie un izvor de drept.
*
 Practica judiciara
este formata din totalitatea hotaririlor judecatoresti pronuntate de toateinstantele indiferent de grad. Rolul practicii judiciare este acela de a asigura aplicarea unei forme a legii ptcazuri asimilare.
In dreptul rominesc, judecatorul solutioneaza raportindu-se la legea in vigoare si la conditiilefiecarui caz in parte, precedentul judiciar nefiind creator de drept. Din potriva, in sistemulanglo-saxon, precedentul judiciar obliga judecatorul ca in solutionarea unui caz sa aplicesolutia regasita la un caz similar anterior. Totusi, si in dreptul rominesc, recursurile in
 
interesul legii pronuntate de ICCJ si deciziile in interesul legii, pronuntate de CurteaConstitutionala intrunesc conditiile precedentului judiciar. 
*Contractul normativ
este un act juridic ce stabileste drepturi si obligatii pentru partile sale.Conform noului Cod Civil, contractul insemna acordul de vointe intre 2 sau mai multe parti, cu intentiade a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. In aceasta forma, contractul nu este izvor de drept.Contractul normativ insa, pastreaza calitatea de izvor al dreptului deoarece nu are in vedere in modnemijlocit drepturi si obligatii ale partilor, el fiind folosit in dreptul international public sub forma detratat intre state, sau intre state si alte organisme internationale. Astfel, el exprima vointa unor state si nual unor personae. In dreptul muncii ca si contractul normativ, contractul colectiv de munca, insa siexistenta acestuia, este permisa prin legislatia muncii, nefiind un izvor nemijlocit al dreptului. In dreptulconstitutional, contractul normativ sta la baza constituirii statelor federale, regasindu-se sub forme detratate intre statele ce compun federatii.
*Actul normativ
este principalul izvor al dreptului actual si este intilnit sub denumirea generalade LEGE, astfel daca in antichitate dreptul se baza pe cutume, in Evul Mediu pe jurisprudenta(practica judiciara), dreptul actual se bazeaza pe acte normative. In categoria actelor normative avem:*legile emise de parlament*hotaririle si ordonantele emise de guvern*ordinele, regulamentele judetene si locale;
 Legile
 
sunt de 3 feluri:-constitutionale-organice-ordinare
 Legile constitutionale
 
se adopta cu majoritatea calificata de catre parlament pt adoptarea sirevizuirea constitutiei;
 Legile organice
 
se adopta cu votul majoritatii parlamentarilor pt cele mai importante domenii deactivitate;
 Legile ordinare
-
cu votul majoritatii parlamentarilor prezenti.Istoricul constitutional al RO numara 7 constitutii.Legile sunt emise doar de catre parlament, insa pt perioada in care institutia data nu este in activitate, parlamentul isi va delega activitatea legislativa catre guvern, printr-o lege speciala, de abilitare, astfelincit, guvernul va putea legifera prin ordonante strict in domeniul in care a fost imputernicit, urmind caaceste acte emise de guvern sa fie aproate de catre parlament la reluarea activitatii.
 Principiile dreptului
 
sunt:-principiul egalitatii si libertatii;-p.responsabilitatii;-p.echitatii si a justitiei;-p.asigurarii bazelor legale de functionare a statului.
15.10.2012 CURS II
 Principiile dreptului
Principiile
 
reprezinta ideile calauzitoare pt formarea si dezvoltarea dreptului.
Ele sunt adevaratelinii directoare pt sistemul de drept. Normele juridice create cu respectarea principiilor sau dovedit a fiusor aplicabile si cu o doza mare de durabilitate in timp. In termen popular, principiile si izvoarele suntnumite si calauze ale dreptului. Reglementarile internationale au insumat o serie de principii, cu unimpact deosebit pt legislatia statelor care a fost conformata acestor reglementari. EXEMPLU: DeclaratiaUniversala a Drepturilor Omului adoptata la 10dec1948 de Adunarea Generala a ONU. ConventiaEuropeana a Drepturilor Omului cu impact asupra legislatiei---?
 
Termenul
PRINCIPIU
conform dictionarului presupune unul sau mai multe elemente cu caractefundamental, una sau mai multe idei de baza, sau norme pe care se intemeiaza teoriile sau regulile de baza. Comparativ pozitia principiilor in drept se aseamana cu cea a axiomelor in matematica.Enumerarea principiilor dreptului:
 Principiul egalitatiii si al libertatii: 
Dreptul la libertate alaturi de dreptul la viata si la integritate sunt printre cele mai importante drepturisubiective drepturi ale omului. Viata fara libertate ar fi lipsita de sensul ei social. O fiinta umana faralibertate fizica si psihica practic exista dar nu traieste. Declaratia Universala a Dreptului Omului prevedein primele articole ale sale atit dreptul la viata cit si la libertate. Libertatea este insa si ea limitata prinlege asa incit libertatea fiecarui individ sa nu se intinda intr-atit de mult incit sa se suprapuna culibertatea altui individ.Dovada faptului a principiul egalitatii a constituit sursa pt constitutia RO, este urmatoarea : “Nimeninu este mai presus de lege” (art.16). Egalitatea indivizilor trebuie sa existe in fata legii, asta ar insemnaca fiecare cetatean va fi tras la raspundere in acelasi mod indiferent de statutul si pozitia sa sociala. Deasemenea, oamnenii trebuie sa beneficieze de egalitate de sanse conform legii in toate proiectele in caresunt antrenati.
 Principiul responsabilitatii
:
 
Capacitatea juridica presupune capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu. Capacitatea defolosinta reprezita aptitudinea generala a persoanei de a avea drepturi si obligatii. Se dobindeste lanasterea persoanei fizice si se pierde la moartea persoanei fizice. In drept gasim si notiunea de capacitateanticipata de folosinta insa doar in privinta drepturilor. Se dobindeste inainte de nastere de catre copilulconceput cu conditia ca el sa se nasca viu. Capacitatea de exercitiu reprezinta aptitudinea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile. Capacitatea de exercitiu se dobindeste in formadeplina de la 18 ani, iar in forma restrinsa de la 14 si 18 ani, si se pierde in principiu la moartea persoanei la data pierderii facultatilor mintale dar si pt aceia care printr-o hotarire judecatoreasca li saurestrins exercitiul unor drepturi. Responsabilitatea revine atit persoanei cit si statului in relatiile cu proprii cetateni dar si in relatiile cu alte state, trebuind sa-si apere cetatenii sai.
 Principiul echitatii si al justitiei:
Arta binelui si al echitatii. Echitatea justitiei tine de modul de organizare a fiecarui stat. Una dinconditii este separatia puterilor asa incit puterea judecatoreasca sa capate independenta, solutionarilelitigiilor facindu-se si in sistemul de drept rominesc pe mai multe grade de juristrictie, asa incit sa existe posibilitatea repararii unor eventuale erori. In prezent, accesul la justitie a capatat un alt sens si anume posibilitatea de adresare din partea justitiatul( reclamantul) catre instantele europene atunci cindsolutionarea unui litigiu a fost efectuata si in tara sa, justitiatul considerindu-se indreptatit.
 Principiul asigurarii bazelor legale de functionare a statului: 
Pt a putea functiona si a se dezvolta, statul are nevoie de stabilitate. Riscul instabilitatii in rindulinstitutiilor statului poate aparea in momentul in care se pune problema schimbarii celor ce detin puterea. In perioada transferului puterii, un rol il detine puterea judecatoreasca. De asemenea institutiileimplicate in procesul electoral(birourile electorale) sunt coordonate in mare parte de magistrate. Un rolft important in privinta validarii rezultatelor alegerilor si al transmiterii puterii in stat il are CurteaConstitutionala. Statul de drept principial vorbind trebuie sa functioneze asa incit cei ce detin puterea sanu poata abuza de aceasta. Statul de drept insemna limitarea prin lege a eventualelor abuzuri din parteacelor ce conduc.
Concluzie:
Rolul principiilor pt drept este asemanator cu rolul proiectantului pt un edificiu(cladire).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->