Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
neoiagones_21.11.2012

neoiagones_21.11.2012

Ratings: (0)|Views: 72|Likes:
Published by AlexThemelis
local newspaper
local newspaper

More info:

Published by: AlexThemelis on Nov 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

 
Δαγκλή 7 Ιωάννινα|τηλ: 26510 77466|fax:26510 37880|e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr|
www.neoiagones.gr
 ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676
Tετάρτη21
Νοεμβρίου 2012
Αρ. Φύλλου 4768Τιμή 0,60€
Ιδρυτής:
 ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΩΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ομοφωνία
μετά δυσκολίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο
 Aρκετά «αγκάθια» που ευτυχώς ξεπεράστηκαν στο να εκδοθεί κοινή απόφαση
 
Διεκδικεί τον τίτλοτου MVPο Ίλιτς!
 Ανάμεσα στους 3 υποψήφιους για MVP της 11ης αγωνι-στικής είναι ο Μπράνα Ίλιτς, που έκανε μια εξαιρετικήεμφάνιση στο «Κλ. Βικελίδης». Με το γκολ που πέτυχεστο 11ο λεπτό ανοίγοντας το δρόμο της επικράτησης τουΠΑΣ Γιάννινα, με τη συμβολή του στο δεύτερο και τιςπολλές πάσες που μοίρασε...
 ΣΕΛ. 15
.
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Aλληλεγγύηκαιδουλειάταφάρμα-κακατά της κρίσης
Από τους 54.246
που εντο-πίστηκαν ότι έβγαλαν χρή-ματα στο εξωτερικό
ΣΕΛ. 2
 Ένταση σε ένα θέμα που κανονι-κά θα έπρεπε να ενώσει και όχι να χωρίσει τις παρατάξεις τουΠεριφερειακού Συμβουλίου,δημιουργήθηκε στην χθεσινή τουσυνεδρίαση με θέμα τις επικείμε-νες απολύσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ.Αφορμή η επιμονή του κ. Καχρι-μάνη να μην υπάρχει πρόβλεψη στην απόφαση που πάρθηκε απότο Σώμα και για τους υπαλλή-λους στην πρωτοβάθμια αυτοδι-οίκηση αλλά να περιοριστεί αυτή μόνο στους υπαλλήλους τηςΠεριφέρειας Ηπείρου, καθώς επί-σης και το ότι στην πρόταση πουκατέθεσε η Περιφερειακή Αρχή δεν περιέχει πουθενά την μη υπογραφή από μέρους του Περι-φερειάρχη των διαπιστωτικών πράξεων για τις απολύσεις ή τη διαθεσιμότητα.
ΣΕΛ. 3
Το νέο ΕΣΠΑ θα τρέ- χει από τις Βρυξέλες
Η καταβολή των κοινοτι-κών πόρων θα συναρτά- ται με την επιτυχία τωνδημοσιονομικών στόχων
 ΣΕΛ. 6
   ã  í   þ   ì   ç
 ãíþìç
 Ακολουθεί πάντα τελευταία και καταϊδρωμένη
Η Ήπειρος έχει τον ρόλο τηςΕλλάδας στην Ευρώπη
 ΣΕΛ. 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνεργασία για καλύ-τερη αστυνόμευσητων συνόρων
Με τον Γενικό ΔιευθυντήΣυνοριακής Αστυνομίας της Αλβανίας συναντήθη-κε ο Κ. Τρομπούκης
 ΣΕΛ. 7
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Προσωρινός μειοδό-της για την ΠλατείαΑνατολής
 ΣΕΛ. 2
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
«Μας ψεκάζουν»στο Πολυθέατρο
Πρεμιέρα την Παρασκευή
 ΣΕΛ. 9
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της λει-τουργίας των πανεπιστη-μίων, είναι η παραμονή των υπαλλήλων τους στη θέση τους. Αυτό επισημαί-νουν πολλοί από τους πρυ-τάνεις που συνεδρίασαν στο Λαύριο, στην έκτακτη Σύνοδό τους με κύριο θέμα την απομάκρυνση υπαλλή-λων από τα πανεπιστήμια.
ΣΕΛ. 3
 AνπροχωρήσουνοιαπολύσειςυπαλλήλωνσταΠανεπιστήμια
Με παραιτήσεις απειλούνοι πρυτάνεις
 
2
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 ÍÝïé Áãþ íåò
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Στην κατάμεστηαίθουσα της Εται-ρίας ΗπειρωτικώνΜελετών πραγμα-τοποιήθηκε τηΔευτέρα 19 Νοεμ-βρίου, από τονΗπειρωτικό Λαο-γραφικό Όμιλο«ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ», ηπνευματική εκδή-λωση «ΕρμηνίαςΜνήμη».Υπό την αιγίδατης ΠεριφέρειαςΗπείρου, τα μέλητου Ομίλου, τα«παιδιά» της Ερμη-νείας Φωτιάδου,τέλεσαν μνημόσυ-νη στο χρόνο τηςαπουσίας της, μεδωρικές αναφορέςστην εκλειπούσα.Συγκίνηση καισοβαρότητα.
ÁÍ.ÄÅ.
την τελευταία διετία (2009-2011) τελικά 17.000 θα λάβουν ειδοποιητήρια για να αποδείξουν τις επόμενες 20 μέρεςότι τα κατείχαν νόμιμα και είχαν πληρώσει φόρους γιατα χρήματα που έβγαλαν στο εξωτερικό.
Το ύψος
των χρημάτων είναι μόλις 5 δισ. από τα 22 δισ. πουφαίνεται ότι έγιναν εξαγωγή.
Όσοι δεν
αποδείξουν την προέλευση και τη φορολόγηση των χρημάτων τους θα χάσουν κατ’ αρχή το 45%.
Είναι
μια αρχή για το μαύρο χρήματα που διατρέχει την Ελληνική οικονομία και δεν φορολογείται.
Μιας και δεν
μπορεί να ελεγχτεί η φοροδιαφυγή τουλάχι-στον να γίνει ασαφές ότι πλέον θα ελέγχονται στην πραγματικότητα όλα τα περιουσιακά στοιχεία του καθε- νός και δεν θα μπορεί να τα βγά-λει έξω παρά μόνο κουβαλώνταςτα σε κρύπτες με ότι σημαίνουν αυτοί οι κίνδυνοι.
Επίσης
όταν τελικά ολοκληρω-θούν και οι διακρατικές διαπραγ-ματεύσεις για τον έλεγχο των λογαριασμών σε διάφορες χώρεςθα καταλάβουν όλοι όσοι βγά-ζουν μαύρο χρήμα ότι δεν μπο-ρούν πλέον να το κρύβουν σεξένες τράπεζες.
Ας ελπίσουμε
ότι δεν θα απογοη-τευτούν και πάλι όσοι πλήττονταιαπό τα μέτρα και θα δουν ναμπαίνουν τουλάχιστον χρήματαστα ταμεία του κράτους και έστω για παραδειγματισμό κάποιεςκαραμπινάτες περιπτώσεις στηφυλακή.
Οι λίστες
που ακούγονταν τοπροηγούμενο διάστημα βρίσκο- νται ακόμη σε αναμονή όπως καιη πρωτότυπη λίστα Λαγκάρντπου ζήτησε ο οικονομικός εισαγ- γελέας.
Οι κοινωνικές
ομάδες που δεινο-παθούν αρχίσουν να ρίχνουν ευθύνες η μία στην άλλη. Ο χειμώναςπου έρχεται θα γίνει ποιο οδυνηρός για ακόμη περισσότερους συμπα-τριώτες μας και η κοινωνική αντιπαράθεση θα μεγαλώ-σει.
Οι δόσεις
και το κούρεμα του χρέους ακόμη κι αν γίνουν άμεσα, λίγο θα επηρεάσουν θετικά το 2013 που θα είναιτο έτος με ανθρωπιστική κρίση που θα έχει η Ελλάδα τημεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Ο κόσμος
έχει απηυδήσει και μη έχοντας ποια εμπιστοσύ- νη στην πολιτική δεν αρνούνται την παρουσία επιτρό-πων στα υπουργεία όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπή-σεις .Νέο κτύπημα στην δημοκρατία και τη λειτουργίατης.
Η κοινωνική
συνοχή και η αλληλεγγύη θα δοκιμαστεί πολύσκληρά την επόμενη χρόνια γι’ αυτό και χρειάζεται ναυπάρχουν πολιτικές που να δίνουν ελπίδα αλλά καιαντικείμενα εργασίας που θα οδηγούν κάπου.
Οι κοινωνικοί
φορείς στο σύνολό τους πρέπει να μπουν στοπρόβλημα και να προσφέρουν λύσεις με κοινωνικήκατεύθυνση.
Οι αντιρρήσεις
έχουν τη πολιτική τους χροιά, όμως πλέον χρειάζεται και πράξη για να βοηθήσουν όσο γίνεταιόσοι βρίσκονται σε ανέχεια και ανεργία.
Η οικονομική
κρίση δεν αναστρέφεται με φωνές αλλά μεομαδική, στοχευμένη δουλειά από όλους.
Βαγγέλης Αθανασίου
Αλληλεγγύη και δουλειάτα φάρμακα κατά της κρίσης
   ã  í   þ  ì  ç
 ãíþìç
 Ï ÊÁÉÑÏÓ
óÞìå
 
ñá
 Ùò äéáöõ Þ... ùò áíôßäï ï
Όπως σε ένα ταβερνάκιδεν ζητάς ασημένιασερβίτσια, έτσι για τηνεποχή μας δεν επιτρέ-πεται να μιλάς μελο-δραματικά. Ο καλύτε-ρος τρόπος είναι όπωςη συρμή του νερούμέσα από ξερά βράχια:κάτι κρουστό, διαυγέςαλλά και γάργαρο.
ÁÍ.Ä.Å
Με την κατάθεση 14 συνολικάπροσφορών και την ανάδειξηπροσωρινού μειοδότη ολοκληρώ-θηκε ο επαναληπτικός διαγωνι-σμός για το έργο κατασκευήςπλατείας στην Ανατολή.Προσωρινός μειοδότης αναδεί- χθηκε η κοινοπραξία «ΓΙΓΕΚΑΤ  ΑΤΕΕ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ τουΠΑΥΛΟΥ» με ποσοστό μέσης τεκ-μαρτής έκπτωσης 46,96 %.Η κατασκευή της πλατείας Ανατολής έχει προϋπολογισμό860 χιλιάδων ευρώ. Το έργο έχειενταχθεί και χρηματοδοτείταιαπό το ΕΣΠΑ. Αφορά στην διαμόρφωση τηςπλατείας, εκτάσεως περίπου έξιστρεμμάτων, στο Ο.Τ. Γ193 της Δ.Κ Ανατολής με στόχο την δημι-ουργία ενός σύγχρονου αστικούπάρκου με χώρους πρασίνου,που θα απευθύνεται μεν στουςκατοίκους της περιοχής αλλά θααποτελεί και πόλο έλξης κι ανα-ψυχής για την ευρύτερη περιοχή.
ΜΕΜΙΑΜΑΤΙΑ
Οι κοινωνικές ομάδες πουδεινοπαθούν αρχίσουν ναρίχνουν ευθύνες η μία στηνάλλη. Ο χειμώνας που έρχε-ται θα γίνει ποιο οδυνηρόςγια ακόμη περισσότερουςσυμπατριώτες μας και η κοι-νωνική αντιπαράθεση θαμεγαλώσει.Οι δόσεις και το κούρεμα τουχρέους ακόμη κι αν γίνουνάμεσα, λίγο θα επηρεάσουνθετικά το 2013 που θα είναιτο έτος με ανθρωπιστικήκρίση που θα έχει η Ελλάδατη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
www.neoiagones.gr
Άστατος
κατά περιόδους νεφελώδης με πιθανότητατοπικών βροχών αλλά και διαστήματα βελτίωσης.
Άνεμοι
ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία
από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΑΡΤΑ21
| 13 °C Νεφελώδης
ΙΩΑΝΝΙΝΑ16
| 7 °C Νεφελώδης
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ21
| 11 °CΛίγο Νεφελώδης
ΠΡΕΒΕΖΑ21 | 14 °C
Λίγο Νεφελώδης
Προσωρινός μειοδότης για την Πλατεία Ανατολής
 ÍÝïé áãþ íåò
 
ÇÐÅÉÑÏÕ
Ιδρυτής:
 ΑΡΕΤΗ ΜΑΛΑΜΗ,
ÉäéïêôÞôçò:
 ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.,
Åêäü
 
ôçò:
 ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ,
Äéåõ
 
èõ
 
íôÞò:
 ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ,
Αρχισυντάκτης:
Χρήστος Καζάκος,
Ρεðïñ
 
ôÜæ - Ýñåõíá:
 Αλέξανδρος Θεμελής,
Ðïëé
 
ôé
 
óôé
 
êÜ êáé Ýíèåôá:
¢ííá ÄåñÝêá,
Áíôá
 
ðï
 
êñé
 
ôÞò Èåóðñùôßáò:
ΠαναγιώτηςΡίζος,
Óåëé
 
äï
 
ðïß 
 
ç
 
óç:
 ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñ ãïò Óïå ëåìÝæï ãëïõ,
Íïìé
 
êüò Óýìâïõ ëïò:
ÌÜñéïòÃéáí
 
íÝ
 
 ôáò
 Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï  ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí» Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ  Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñé ëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 6,5% ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
 Web page: www.neoia gones.gr   e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoia gones.gr 
 
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
3
ÍÝïé Áãþ íåò
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
www.neoiagones.gr
Οι θέσεις της Αριστεράς
Ο Γιάννης Παπαδημητρίουστην εισήγησή του αφούκατήγγειλε την ΠεριφερειακήΑρχή ότι δεν επέδειξε τα αντα- νακλαστικά που κατά τον ίδιοθα έπρεπε να δείξει ορίζονταςπεριφερειακό συμβούλιο μετάαπό αίτημα της αντιπολίτευσηςκαι όχι αμέσως μόλις προέκυ-ψε το ζήτημα, πρότεινε στην απόφαση του ΠεριφερειακούΣυμβουλίου να περιέχεται ηκαταγγελία της πολιτικής τηςσημερινής κυβέρνησης, ναζητηθεί η ανάκληση της διαθε-σιμότητας, να μην υπογράψει οΠεριφερειάρχης καμία απόλυ-ση αλλά και να κλείσει η Περι-φέρεια για δύο μέρες με αρχήαπό σήμερα.Από την πλευρά του ο Κ.Κωτσαντής πρότεινε το Περι-φερειακό Συμβούλιο να μην αποδεχτεί τις απολύσεις, ναμη σταλεί κανένα στοιχείο, ναμην υπογράψει ο κ. Καχριμά- νης καμία διαπιστωτική πράξηκαι τέλος αν προχωρήσει τουπουργείο μονομερώς σε απο-λύσεις να συνεχίσει η Περιφέ-ρεια να πληρώνει το προσωπι-κό.Τέλος ο Νίκος Ζήκος αφούχαρακτήρισε ως καταστροφικήτην πολιτικής της κυβέρνησηςπρότεινε στο Σώμα η απόφασηπου θα πάρει να εντέλει τον Περιφερειάρχη να μην υπο- γράψει καμία απόλυση αλλάκαι να κλείσει η Περιφέρεια για ένα χρονικό διάστημα.
Ομοφωνία και καθαρήθέση κατά των απολύσε-ων πρότεινε η «ΉπειροςΤόπος Να Ζεις»
Ο επικεφαλής της μείζονοςαντιπολίτευσης, ΒαγγέληςΑργύρης, ζήτησε από το Σώμα να παρθεί μια ομόφωνη από-φαση και πρότεινε στο κείμενότης να περιέχονται και ταεξής:Η Ηπειρωτική κοινωνίαπου βιώνει το μεγαλύτεροποσοστό ανεργίας της Ελλά-δας, δεν αντέχει άλλες απο-λύσεις.Καμία απόλυση εργαζόμε- νου δεν είναι ανεκτή απ’ τοΠεριφερειακό Συμβούλιο, μεμέτρα άδικα, γενικής εφαρμο- γής, χωρίς πρόγραμμα καιστόχο.Η αριθμητική μόνο συρρί-κνωση των εργαζομένων στην Περιφέρεια, αποτελείομολογία εφαρμογής σχεδί-ου αποδιοργάνωσης τηςΔημόσιας Διοίκησης και όχιαναδιοργάνωση.Η απόλυση των εργαζομέ- νων οδηγεί αυτόματα στην περικοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολί-τες της Ηπείρου.Το Περιφερειακό Συμβού-λιο Ηπείρου τάσσεται στοπλευρό όλων των εργαζόμε- νων και διεκδικούμε απόκοινού την άρση του νόμουπερί διαθεσιμότητας των υπαλλήλων.Συμπαραστεκόμαστε στοδικαστικό αγώνα των υπαλ-λήλων για την αντισυνταγμα-τικότητα και τον παράνομοχαρακτήρα των μέτρων.
Προκάλεσε η τοποθέτη-ση Καχριμάνη
Ο Περιφερειάρχης στην αρχική του τοποθέτηση εξήγη-σε πως ο ίδιος δεν κάλεσεΠεριφερειακό Συμβούλιο διότικαλύπτεται από την απόφασητης ΕΝΠΕ για το θέμα, απαντώ- ντας έτσι στις κατηγορίες τουΓ. Παπαδημητρίου.Ο ίδιος αφού τόνισε τη σημα-σία που έχει για τις Περιφέρει-ες όχι μόνο η διατήρηση τουπροσωπικού τους αλλά και ηενίσχυσή του υπογράμμισεπως μόνο αυτές θα φέρουν τοδρόμο της ανάπτυξης για τηχώρα, επαναλαμβάνοντας την πρόταση των Περιφερειαρχών  για κατάργηση των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων.Πρόσθεσε δε ότι στην από-φαση της Περιφέρειας θαυπάρχει η συμπαράστασημόνο για τους υπαλλήλους τηςκαι όχι για όλους τους εργαζό-μενους στην τοπική αυτοδιοί-κηση ή τα πανεπιστήμια, γεγο- νός που προκάλεσε αντιδρά-σεις.«Τα γεγονότα των τελευταίων ετών έχουν ξεπεράσει τις πιοαπαισιόδοξες προβλέψεις, ηανεργία έγινε εφιάλτης γιαπολλούς συμπολίτες και απο-τελεί βόμβα στα θεμέλια τηςκοινωνίας. Μόνο οι Περιφέρει-ες μπορούν να ανακόψουν την πορεία αυτή μέσω του ΕΣΠΑκαι του αναπτυξιακού νόμου»,είπε ο κ. Καχριμάνης.Δεν δεσμεύτηκε όμως για τοαν θα υπογράψει τις διαπιστω-τικές πράξεις ή όχι αφήνονταςτην απόφαση αυτή να την πάρει η ΕΝΠΕ και όχι το Περι-φερειακό Συμβούλιο, κάτι πουδεν άρεσε στην αντιπολίτευσηη οποία αντέδρασε λέγονταςπως η απόφαση που θα παρθείπρέπει να είναι ξεκάθαρη και να μην αφήνει περιθώρια σεκαμία ΕΝΠΕ ή άλλο φορέα νατην αναγνώσει κατά το δοκούν.
Η παρέμβασητων εργαζομένων
Ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου πουβρίσκεται σε αγωνιστικές κινη-τοποιήσεις ώστε να μην στα-λούν στοιχεία και καταστάσειςαπό την Περιφέρεια Ηπείρουπου αφορούν την εφαρμογήτων μέτρων της διαθεσιμότη-τας-απόλυσης στον ΔημόσιοΤομέα, ζήτησε μέσω του προέ-δρου του Γιάννη Λυκοτραφίτηαπό το Περιφερειακό Συμβού-λιο να εκφράσει την πλήρηαντίθεση του στην εφαρμογήτου μέτρου της διαθεσιμότηταςυπαλλήλων που αποτελείουσιαστικά απόλυση, ν καλέ-σει την Κυβέρνηση να καταρ- γήσει τις σχετικές διατάξειςτου Νόμου 4093/2012 καιπαράλληλα να δηλώσει ότι,στηρίζει και πολιτικά και νομι-κά τον αγώνα των εργαζομέ- νων, να αποφασίσει την μησύμπραξη της ΠεριφέρειαςΗπείρου στη διαδικασίαεφαρμογής των διατάξεων γιατην διαθεσιμότητα υπαλλήλων και να παράσχει πλήρηκάλυψη σε όλους τους υπηρε-σιακούς παράγοντες στη διαδι-κασία υλοποίησης τηςσχετικής απόφασης που θαληφθεί και τέλος να αποστεί-λει την απόφαση του στον Πρωθυπουργό, στους Υπουρ- γούς Εσωτερικών και Διοικητι-κής Μεταρρύθμισης και Ηλε-κτρονικής Διακυβέρνησης,στους αρχηγούς όλων των κομ-μάτων της Βουλής και σεόλους τους Βουλευτές τηςΗπείρου.Από την πλευρά του ο πρόε-δρος του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ,Χρίστος Γρίβας τόνισε στοΣώμα πως «απέναντι στη λαί-λαπα των αντιλαϊκών μέτρων πρέπει όλοι μαζί να πούμε έναμεγάλο όχι ,όχι για να σώσου-με τους δικούς μας υπαλλή-λους αλλά για να πούμε έναμεγάλο ναι στο μέλλον τουτόπου που χωρίς σύγχρονηδημοσία διοίκηση δεν γίνε-ται».
ειςώρεςσυζητήθηκετοθέματηςδιαθεσιμότηταςτωνυπαλλήλων
Ομοφωνία μετά δυσκολίας στοΠεριφερειακό Συμβούλιο
 Αρκετά «αγκάθια» που ευτυχώς ξεπεράστηκαν στο να εκδοθεί κοινή απόφαση
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ
 
 Ένταση σε ένα θέμα που κανονικά θα έπρεπε να ενώσει και όχι να χωρίσει τις παρατάξεις τουΠεριφερειακού Συμβουλίου, δημιουργήθηκεστην χθεσινή του συνεδρίαση με θέμα τις επι-κείμενες απολύσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ.Αφορμή η επιμονή του κ. Καχριμάνη να μην υπάρχει πρόβλεψη στην απόφαση που πάρθηκεαπό το Σώμα και για τους υπαλλήλους στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αλλά να περιορι-στεί αυτή μόνο στους υπαλλήλους της Περιφέ-ρειας Ηπείρου, καθώς επίσης και το ότι στην πρόταση που κατέθεσε η Περιφερειακή Αρχήδεν περιέχει πουθενά την μη υπογραφή απόμέρους του Περιφερειάρχη των διαπιστωτικών πράξεων για τις απολύσεις ή τη διαθεσιμότητα.Τελικά μετά από αρκετή συζήτηση και δια-βουλεύσεις οι παρατάξεις του Συμβουλίου ομο-φώνησαν σε ένα ψήφισμα που περιέχει τα αιτή-ματα των εργαζομένων που έδωσαν δυναμικόπαρών στη συνεδρίαση, την πρόταση του κ.Καχριμάνη καθώς και μια ξεχωριστή δήλωσητου Περιφερειάρχη στην οποία αναφέρεται ότιδεν πρόκειται να υπογράψει καμία διαπιστωτικήπράξη εκτός αν κάποιος υπάλληλος το επιθυ-μεί.Τα πνεύματα οξύνθηκαν αρκετά όταν ο ανεξάρτητοςβουλευτής και περιφερειακόςσύμβουλος της μείζονος αντι-πολίτευσης, Μιχάλης Κασ-σής, πήρε το λόγο.Στην εισήγησή του κατηγό-ρησε τον Περιφερειάρχη γιαδιχαστικές απόψεις που δια-χωρίζουν τους υπαλλήλουςτης πρωτοβάθμιας απ’ αυτούςτης δευτεροβάθμιας αυτοδιοί-κησης που αντιμετωπίζουν στην ουσία το ίδιο πρόβλημαενώ βρήκε αφορμή για νακαταγγείλει την «πολιτική τουβουβαμάρα» όπως χαρακτηρι-στικά είπε, στο θέμα της δίω-ξης του ιδίου αλλά και των κ.κ. Μπαλτογιάννης και Τζίμααπό τη νέα διοίκηση της«Δωδώνης».Άφησε να εννοηθεί δε πωςπίσω από τις μηνύσεις πουκατατέθηκαν βρίσκονται πολι-τικοί του αντίπαλοι στην Περι-φέρεια.«Είσαι ο Περιφερειάρχηςτου ξεπουλήματος και των απολύσεων και με αυτό τοστίγμα θα φύγεις», είπε ο κ.Κασσής ανεβάζοντας τουςτόνους ζητώντας τη δέσμευσητου κ. Καχριμάνη για μη υπο- γραφή του στις διαπιστωτικέςπράξεις. Όπως ήταν αναμενόμενο οΠεριφερειάρχης απάντησεστα λεγόμενα του κ. Κασσήκάνοντας λόγο για θράσος ναφέρνει στην επικαιρότητα τοθέμα της «Δωδώνης», σταμα-τώντας όμως εκεί την κουβέ- ντα καθώς ακούστηκαν έντο- νες διαμαρτυρίες από τουςυπαλλήλους που υπενθύμι-σαν ότι το θέμα της συζήτη-σης δεν είναι η «Δωδώνη»αλλά οι απολύσεις.
Ευθεία επίθεση στον Περιφερειάρχη από τον Μ. Κασσή
Δυναμικό παρών έδωσαν οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->