Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cinci Povesti Cu Cowboy

Cinci Povesti Cu Cowboy

Ratings: (0)|Views: 9 |Likes:
Published by Adrian Rusu

More info:

Published by: Adrian Rusu on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2014

pdf

text

original

 
CINCI POVEŞTICU
 
COWBOY
În româneşte dePETRU POPESCU şi GABRIEL PLEŞEAPrefaŃa şi selecŃia textelor americanede PETRU POPESCUIlustratii: Pompiliu Dumitrescu Versiune electronică realizată dupăvolumul apărut la editura Albatros-1972
 
MITUL VESTULUI – Cuvânt înainte de Petru Popescu
A existat vreodată în Statele Unite un Vest cu adevărat îndepărtat şisălbatic? Da, dar depărtata lui sălbăticie n-a rezistat mult civilizaŃiei.Cam două decenii, elementele ficŃiunii western de azi s-au identificat cuo realitate. Apoi aşezarea agricultorilor în terenurile noi, instalareatelegrafului şi căilor ferate, înfrângerea indienilor, deschiderea minelor,crearea marii întreprinderi de creştere a vitelor şi de comerŃ modern auspart aura romantică. Omul Vestului, fie el indian, cowboy, fermier,miner ori bandit, a dispărut iute, lăsând în urma lui un gust de neuitat pentru viaŃa virilă şi aventuroasă, (cum însă orice civilizaŃie are nevoiede mituri, o realitate la urma urmei limitată şi rareori admirabilă a fosttransformată în propriul oi superlativ. De atunci încoace, romanul dezece bani, filmul, televiziunea, benzile desenate se hrănesc dintr-olegendă vestică, tot mai depărtată de semnificaŃia ci iniŃială, tot maiînrudită cu „arta pentru artă”. Un eseist american (Leslie Fiedler),comentând necesitatea mitului pentru o naŃiune, afirma că într-o societatefoarte nouă (Statele Unite) miturile europene tradiŃionale (cu semnificaŃiesocială, sistematizate în conflicte de clasă) devin mituri ale virilităŃiigratuite, pure şi că lupta între pături sociale diferite (cu întregul lor apanaj de idei, concepŃii, formule politice) e înlocuită pe de o parte prinlupta raselor (alb contra indian, alb şi negru în condiŃiile actuale), pe dealta prin exaltarea unor eroi pionieri (omul de frontieră, colonistul,călăreŃul din Vest etc.). E adevăr în această teorie. Având o ereditateşocată de condiŃiile noului continent şi suferind de lipsa tradiŃiei şitrecutului, societatea americană dilată, prin sistemele de masă ce-i sunt proprii, toate detaliile naŃionale. Cowboy-ul, un comun văcar, în fond,devine erou, aşa cum va deveni ceva mai târziu gangsterul sordid, oridebusolatul beatnik. Pentru europeni, mitul Vestului, împins în aceaseducŃie mai largă a noului continent, e cu deosebire atrăgător. Mareaconsumatoare de
western
a zilei de azi e Europa, în deceniile şase şişapte, în teritoriile din Vest se puteau citi prin
 saloon
-urile cu „licensedgambling” asemenea afişe: „Va fi expus /NUMAI O ZI/ la casa Stockton/CAPUL/ renumitului /JOAQUIN!/ de asemenea /MÂNA LUI JACK CEL CU TREI DEGETE/ cunoscutul jefuitor şi asasin”, Se promitea orecompensă serioasă pentru capturarea lui „BILLY THE KID” (vârsta18, înălŃimea 5 picioare 3 inci, greutatea l25 livre), „păr blond, ochialbaştri, trăsături regulate. E şeful celui mai păcătos grup de
desperados
 care a existat vreodată în Teritoriu. Recompensa de mai sus se plăteşte pentru captură, ori pentru dovada pozitivă a morŃii lui”. Semnat Jim

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->