Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Neville Scott - Orasul Ultimei Sanse

Neville Scott - Orasul Ultimei Sanse

Ratings: (0)|Views: 41 |Likes:
Published by Adrian Rusu

More info:

Published by: Adrian Rusu on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
W. NEVILLE – SCOTT.
ORAŞUL ULTIMEIŞANSE
(The Last Chance City)
 
Traducerea ELISABETH JURCOVIC.
După volumul apărut la
Editura RealitateaCRAIOVA.
Hello, prieteni ai westernului
 Întâmplările cowboy-ului, călărind pe versantul unui munte sau dispărând îndeşert, conŃin calităŃi epice tot atât de glorioase ca şi aventurile eroilor lui Homer.
RUPERT HUGHES.Veşti bune pentru voi! Editura noastră, în cadrul colecŃiei sale FRONTIERA, careeste dedicată literaturii de acŃiune, va avea şi seria WESTERN-GOLD-STAR. În ea
 
veŃi fi întâmpinaŃi de suflul fierbinte al aventurii, fiindcă reface epoca dramatică a pioneratului american, când bărbaŃi eroici şi femei pe potriva lor, au pornit săcucerească o lume.Dacă acceptăm ca dată de naştere a romanului despre Far West – a celui caremerită să fie citit şi păstrat – deci nu penibilul
dime-novel 
– ca fiind intervalul 1823-1842 când apare ciclul „Ciorap de piele” al lui James Fenimore Cooper, atunciconstatăm că s-au scurs aproape 170 de ani, de când interesul unui larg public decititori nu a obosit, cu alte cuvinte că genul a trecut proba aspră a timpului.Ar trebui desigur să amintim despre scriitori ca Mayne Reid, Gustave Aymard,căpitanul Marryat, Bret Harte, Fr. Gerstacker, Karl May, Zane Grey, Stephen Crane,Ernst Haycox, ori alŃi contemporani nouă, ca Brad Ward sau Charles Portis, care aucontribuit din plin la afirmarea şi consolidarea westernului, dar din lucrările lor (oexcepŃie fericită fiind poate Karl May), din motive lesne de înŃeles n-am prea văzutmare lucru în ultimii cincizeci de ani. Păi dacă e WESTERN, înseamnă că e ceva cuoccidentalii ăia, ba mai grav, chiar cu „’mericanii”! Cum să dai „bunul de tipar” pentru „Br! Asemenea grozăvii”?Chiar aşa, cui i-a fost frică de western şi de ce?În „The Old West Fiction” a lui Irwin R. Blacker; citat şi de H. Matei (unul din puŃinii care în afară de regretatul „tânăr veşnic” D. I. Suchianu şi de alŃi trei fani ca:Iordan Chimet, Petru Popescu sau Alfred Neagu, s-au ocupat de western), se scrieundeva despre simbolurile cu care operează genul:„Eroul principal şi personajul negativ, deosebirea categorică dintre Bine şi Rău,duelul, pistolul cu şase focuri, pălăria Stetson, calul, codul onoarei, eroina care va fisărutată numai la urmă”.Periculoasă literatură, fără „oameni noi” dar vorbind despre o Lume Nouă, baculmea, propunându-ne ca erou un
 scout,
un
cowboy,
sau un
 sheriff 
– numească-se eiDaniel Boone, David Crockett, Wyatt Earp sau Buffalo Bill – deşi „Manifestul”apărut în 1948 al unui anume filosof bărbos vorbea încă de pe atunci de comunişti…Se poate să ispiteşti privirile şi sufletul cititorului cu noŃiuni ca:
hot towns
, colturi,
rifles, trail boss, round up, pony-express
şi căile ferate transcontinentale,
cattle trails,homestead 
, mustangi şi
broncos, stampede, ranchmani, desperados, gunmeni,rangeri
, mormoni, căutători de aur şi
 gold-rush, prairie-shooner 
şi indieni – şi până laurmă să-i vină cumva dor de ducă, încercând să scape de cenuşiul cotidian?Fiindcă totuşi existau destui care în pofida atitudinii oficiale voiau totuşi western,s-a tentat o soluŃie de compromis: să se astâmpere foamea lor cu „produse made înRomânia”. Cinematografia noastră – folosind scenariile lui T. Popovici – ne-a dat oserie de „Ardeleni” (realizare onorabilă, zicem noi) iar în editura Albatros, s-au publicat câteva romane ale harnicului N. Frânculescu – şi ele plasându-se cam laaceeaşi cotă valorică. Sigur, n-au fost uitate „Ńărişoarele surori” – altfel zis „Estulsălbatic”, s-a importat chiar şi-un western… polonez (W. Wernic - Şeriff-ul din FortBenton)!Da, dar unde sunt cărŃile unor Harvey Fergusson, Alan Lemay, James Overholser?Unde măcar cele care au stat la baza scenariilor celor câteva „spaghetti-western”văzute şi la noi?La ultimele întrebări încearcă să răspundă şi iniŃiativa noastră, cu o cadenŃă care s-ar vrea lunară. Dorim, cel puŃin la treizeci de zile o dată, să vă oferim un western şivom începe cu un roman al lui W. Neville Scott: „ORAŞUL ULTIMEI ŞANSE”, dinciclul său mai amplu dedicat celebrelor 
hot towns
-uri, oraşelor-înfierbântate.VEłI CUNOAŞTE VESTUL AŞA CUM ÎNTR-ADEVĂR A FOST:DRAMATIC! AVENTUROS! CAPTIVANT!

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->