Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zane Grey - Printre Banditi

Zane Grey - Printre Banditi

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by Adrian Rusu

More info:

Published by: Adrian Rusu on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

 
ZANE GREY
PRINTRE BANDIłI
LEGIUNEA DE LA GRANIłA
ROMANTRADUCERE DE LIA HÂRSUThe Border Legion 19161932 IG. HERTZ, Bucureşti
CAPITOLUL I.
Ioana Randle îşi opri calul pe creştetul dealului acoperit de codri şi, în timp ce privea la lanŃul de munŃi ce se înalŃă sălbatec şi întunecat înaintea ei remuşcarea şiteama îi pătrunse în suflet. — Jim n-a glumit, îşi zise ea. A luat-o în serios. Călăreşte acum de-a dreptul spregraniŃă… O, de ce mi-am bătut joc de el!Această Ńară din sudul statului Idaho era un Ńinut sălbatec şi, după părerea celor maimulŃi, anul în curs urma să aducă epoca cea mai sângeroasă pe care o cunoscusevreodată Vestul. Goana după aur populase toată California cu o hoardă de oameni de
 
toate soiurile, din toate straturile şi fără nici o lege. Comitetele de siguranŃă şi aflarea belşugului de aur din Idaho, pricinuise năvala acestor oameni sălbatici şi fără căpătâi.Povestiri ciudate despre vărsări de sânge şi aur circulau din lagăr în lagăr, iar căutătorii metalului preŃios şi vânătorii, întâlneau felurite chipuri necunoscute de ei.Ioana se certase cu Jim Cleve şi acum se căia amarnic. Era o fată voinică, de vreodouăzeci de ani, înaltă, bine legată, oacheşă la faŃă. Se născuse în Missouri unde tatălei fusese om bogat şi bine văzut de semenii lui până într-o zi când, întocmai ca mulŃialŃii ca el, căzu lovit de un glonŃ de revolver. Ioana fu dată în îngrijirea unui unchicare urmase chemării ispititoare a aurului şi-şi petrecea zilele ce mai avea de trăit, înŃinuturile astea sălbatece..Ioana pornise pe urmele lui Jim şi călărise mulŃi kilometri spre munŃi. Acum coborîde pe cal ca să se încredinŃeze dacă urmele erau într-adevăr atât de proaspete dupăcum credea ea. Jim părăsise satul cam pe la răsăritul soarelui. Unul din locuitori îlvăzuse plecând şi dăduse de veste Ioanei.Acum Ioana sta pe gânduri, Se obişnuise cu ameninŃările lui şi veşnica luinehotărâre o nemulŃumea. Jim era un băiat simpatic dar de când o cunoscuse pe Ioananu dovedise nici urmă de energie.Ioana stătea acum lângă cal şi cerceta cu ochii munŃii mohorâŃi din depărtare. Eracurajoasă, era obişnuită cu caii, ştia să recunoască urmele lor şi ştia să se ajute singurăla nevoie. Îşi dădea seama că înaintase destul de mult. Spera să-l mai ajungă pe Jim. Nu era el oare întotdeauna gata să se pocăiască?De data asta lucrurile nu stăteau astfel. Îşi aminti de chipul lui palid, atât de palidîncât îi apăruse pe faŃă pete mici pe care nu i le mai văzuse până atunci şi ochii lui, deobicei atât de buni şi blânzi scăpăraseră ca oŃelul. Da, pe chipul lui se citea disperarea.Ce-i spusese ea oare? Încercă să-şi aducă aminte.Aseară Ioana îl aşteptase pe la asfinŃitul soarelui. Îl prefera celorlalŃi tineri din sat,de altfel nu prea numeroşi şi mâniată îşi zicea acum că Jim nu ştia să preŃuiască lucrulăsta. În afară de dragostea lui pentru ea, purtarea lui o nemulŃumea. Ba nici asta nu-iera pe plac, căci găsea că şi iubirea lui e exagerată.Îi reveniră în minte toate amănuntele întâlnirii de aseară. Stătea singură sub salciadin apropierea casei, începuse să se întunece şi răsări luna. Nu se auzea decâtzumzetul potolit al gângăniilor, râsetele îndepărtate ale femeilor din sat şi murmurul pârâului. Jim întârzia mai mult ca de obicei. Unchiul ei îi dăduse să înŃeleagă că, Jimse va fi oprit probabil la cârciuma din sat care se deschisese – de curând şi careameninŃa să tulbure liniştea satului care era acum în plină dezvoltare.Asupra lui Jim cârciuma avea o înrâurire destul de serioasă. Din fericire însă, nuînaintase prea mult pe calea apucată.Mânia, ei, sau poate un simŃământ ciudat ce-i apăsa pieptul, ajunse la culme. Seridică de pe scaun nemaivoind să-l aştepte. Dar în clipa aceea auzi în spatele ei unfoşnet uşor şi n-apucă bine să se întoarcă şi se simŃi cuprinsă de braŃe puternice care ostrânseră atât de sălbatic încât nu putu nici să Ńipe, nici să se apere. Un chip posomorâtse aplecă asupra ei şi sărutări repezi îi închiseră ochii, îi arseră obrajii şi se opriră cu patimă pe buzele ei. Ioana se clătină pe picioare speriată mai întâi, apoi indignată. Eraatât de uluită încât nici nu recunoscu pe cel care o sărutase. Un hohot de râs îl dete degol. Era Jim. — Ziceai că n-am curaj, zise el. Ei, acu mai ai ceva de spus?Ioana fu deodată cuprinsă de o furie nestăpânită. Ar fi fost în stare să-l ucidă cumâna ei. Nu-i dăduse niciodată dreptul să facă una ca asta, nu-l lăsase niciodată săînŃeleagă că îi este drag. Cum de îndrăznise?… Sângele i se urcă în obraji. Era!Furioasă pe el şi pe ea în acelaş timp căci aceste sărutări care îi treziseră mânia, îi pricinuiau totodată şi un simŃământ ele chin şi ruşine – un simŃământ necunoscut până

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->