Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tong Hop Tham Dinh Du an Dau Tu 419

Tong Hop Tham Dinh Du an Dau Tu 419

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by evil590

More info:

Published by: evil590 on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
1
c
u
m
v
v
u
v
-
d
d
d
d
m
d
d
Câu 1 : Gi
i thích s
ự 
c
n thi
ế
t ph
i th
ẩm đị
nh d
ự 
 
án trướ 
c khi ti
ế
n hành ho
ạt động đầu tư.
 Ho
ạt động đầu tư phát trin ó đặ đi
m :
 
2
+
Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư thường rất lớn
.
 
Vn đầu tư nằm ứ
 
đọng u trong sut quá trnh thự hiện đầu tư. Quy mô vn đầu tư ớn
 
đi hỏi phải ó giải pháp tạo vn v huy động vn hợp ý, xy ựng á hnh sáh, quy hoạh, kế hoạhđầu tư đúng đắn, quản ý hặt hẽ tổng vn đầu tư,  tr vn theo tiến độ đầu tư, thự hiện đầutư trọng tm trọng đim.
 
Lao động
 
ần sử ụng ho á ự án rất ớn, đặ iệt đi với á ự án trọng đim qugi. Do đó, ông tá tuyn ụng, đo tạo, sử ụng v đãi ngộ ần tun thủ một kế hoạh địnhtrướ, so ho đáp ứng tt nhất nhu ầu tng oại nhn ự theo tiến độ đầu tư, đồng thời, hạn hếđến mứ thấp nhất những ảnh hưởng tiêu ự o vấn đề “hậu ự án” tạo r như việ  tr ođộng, giải quyết o động ôi ư…
 
+ Thời kỳ đầu tư kéo dài.
 
Thời kỳ đầu tư tnh t khi khởi ông thự hiện ự án đến khi ựán hon thnh v đư vo hoạt động. Nhiều ông trnh đầu tư phát trin ó thời gin đầu tư kéo
d
i hng hụ năm. Do vn nằm ứ
 
đọng trong sut quá trnh thự hiện đầu tư nên đ nng ohiệu quả vn đầu tư, ần tiến hnh phn kỳ đầu tư,  tr vn v á nguồn ự tập trung hon
th
nh ứt đim tng hạng mụ ông trnh, quản ý hặt hẽ tiến độ kế hoạh đầu tư, khắ phụtnh trạng thiếu vn, nợ đọng vn đầu tư xy ựng ơ ản.
 
+ Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài.
 
Thời gin ny tnh t khi ư ôngtrnh vo hoạt động ho
 
đến khi hết thời hạn hoạt động v đo thải ông trnh. Nhiều thnh quảđầu tư phát huy kết quả u i, ó th tồn tại vĩnh viễn … Trong sut quá trnh vận hnh, áthnh quả đầu tư hịu sự tá động hi mặt, ả th ự v tiêu ự ủ nhiều yếu t tự nh
iên,
hnh trị, kinh tế, xã hội…
 +
Các
 
thành quả của hoạt động đầu tư phát triển mà là các công trình xây dựngthường phát huy tác dụng ở ngay tại nơi nó được tạo dựng nên
, o đó, quá trnh thự hiệnđầu tư ũng như thời kỳ vận hnh á kết quả đầu tư hịu
 
ảnh hưởng ớn ủ á nhn t về tựnhiên, kinh tế xã hội vùng.
+
Đầu tư phát triển có độ rủi ro cao
. Do quy mô vn đầu tư ớn, thời kỳ đầu tư kéo i vthời gin vận hnh á kết quả đầu tư ũng kéo i… nên mứ độ rủi ro ủ hoạt động đầu tư phát trin thường o. Rủi ro đầu tư o nhiều nguyên nhn, trong đó, ó nguyên nhn hủ qunt ph á nh đầu tư như quản ý kém, hất ượng sản phẩm không đạt yêu ầu… ó nguyênnhn kháh qun như giá nguyên iệu tăng, giá án sản phẩm giảm, ông suất sản xuất
 
không đạtông suất thiết kế…
T
nh
ững đặ đi
m n
i b
t trên c
a ho
ạt động đầu tư phát tri
n, vi
c th
ẩm đị
nh d
 
án đầ
u
tư trướ 
c khi ti
ế
n hành ho
ạt động đầu tư  rấ
t quan tr
ọng.Điề
u này giúp nh
ững ngườ 
i tham giavào ho
ạt động đầu tư đánh giá đượ 
c tính hi
u qu
và kh
thi c
a d
 
án, xá định rõ đượ 
c nh
ngr
i ro có th
g
p ph
ải ũng như mứ độ
thi
t h
i c
a nh
ng r
ủi ro đó đ
có bi
ện pháp ngăn hặ
n,
đồ
ng th
ờ 
i cho th
ấy đượ 
c nh
ng l
ợ 
i ích mà d
 
án đó mng ạ
i không ch
cho ch
 
đầu tư m nho đị phương m
à d
án ho
ạt độ
ng.
Điề
u này góp ph
n quan tr
ng trong vi
c ra quy
ết đị
nh c
acác bên tham gia và gi
m thi
u t
i đ thiệ
t h
i cho qu
c gia.Bài b
n khác :
 
3
Câu 1: gi
i thích s
ự 
c
n thi
ế
t ph
i th
ẩm đị
nh d
ự 
 
án trướ 
c khi ti
ế
n hành ho
ạt đồng đầ
u
tư?
 
LàmHo
ạt độ
ng th
ẩm đị
nh d
 
án trướ 
c khi ti
ế
n hành ho
ạt động đầu tư  1 việ
c làm quan tr
ngvà c
n thi
ế
t b
ở 
i l
:
 
Ngu
n l
c th
hi
n b
ng ti
n v
n, v
ật tư, o độ
ng c
ần huy độ
ng cho 1 ho
ạt động đầu tư
phát tri
n thườ 
ng r
t l
ớ 
n và n
m
 
đọ
ng trong su
t quá trnh đầu tư v
à không sinh l
ờ 
i, n
ếu đầu tư
sai l
m thì gây ra th
t tho
ạt ãng ph => đi hỏ
i ph
i cân nh
c c
n tr
ng các d
 
án đầu tư đ
 
đư
ra quy
ết đị
nh chính xác
 
Th
ời gin đ
ti
ế
n hành công cu
ộ đầu tư thườ 
ng r
t dài di
n ra trong nhi
ều năm thángqu 2 gii đoạ
n th
c hi
ện đầu tư v vận hnh đầu tư => độ
tr
dài, r
i ro cao =>
ảnh hưởng đế
n
ế
t qu
ả. Do đó ầ
n ph
ải m như thế
 
no đ
h
n ch
ế
r
ủi ro đó th ông tá thẩm đị
nh d
 
án trướ 
c
khi đầu tư sẽ
 
đư r nhưng phương án ti ưu nhất đ
kh
c ph
ụ đượ nhượ đi
m này.
 
K
ế
t qu
và hi
u qu
c
a ho
ạt động đầu tư phát tri
n. N
ế
u là công trình xây d
ng thì nós
ho
ạt động ngy nơi húng tạ
o d
ng và khai thác. N
ếu húng t đầu tư ở 
 
đị đi
m sai l
m thìtính hi
u qu
c
a công trình không cao,
ảnh hưở 
ng t
ớ 
i ch
ất ượ 
ng công trình
ũng như quá trnh
v
n chuy
ền, gio thương với á nơi khá hy vấn đ
x
lý ch
t th
ải ũng gặ
p r
t nhi
ều khó khăn
 
 
K
ế
t qu
c
a ho
ạt động đầu tư phát tri
n ch
u
ảnh hưở 
ng c
a các y
ế
u t
 
đị hnh, đặ
c
đi
m t
nhiên, phong t
c t
p quán
ở 
 
nơi tiến hnh đầu tư.
Có r
t nhi
u thu
n l
ợi v khó khăn ở 
 t
ng vùng mi
ền nơi m ự
 
án đầu tư ó th
xây d
ng. vì v
y c
n tìm ra nh
ng m
t l
ợ 
i và m
t h
i
đó đ
t
n d
ng và kh
c ph
ụ nó như thế
 
no đ
nh
m h
n ch
ế
nh
ững tá độ
ng không t
t cho d
 án và phát huy th
m
ạnh đị
a hình
đó trong ự
án c
a mình
 
Thành qu
c
a ho
ạt động đầu tư phát tri
n có giá tr
s
d
ụng u i nhưng nế
u là h
uqu
c
ủ đầu tư si ầ
m thì gây nên h
u qu
r
t n
ng n
ều đ
i v
ớ 
i n
n kinh t
ế
 
trướ 
c m
t và lâu dài
âu  Trình ày vai tr của thẩm định dự án đầu tư đối với tng chủ thể
 -
 
Đi với Nh nướ:
 
iúp kim tr, kim soát sự tun thủ theo P ủ ự án
 
 
iúp ho việ đánh giá tnh khả thi , hợp ý v hiệu quả ủ ự án, đứng trên gó độ ton ộ nền kinh tế xã hội
 
 
iúp nh nướ xá định rõ những mặt ợi, hại ủ ự án đ ó iện pháp khng hế, đảm ảo ợi h qu gi, pháp uật v quy ướ qu tế
 
=>> iúp Đư r quyết định ấp iấy hứng nhận đầu tư v hấp thuận sử ụng vn ủ
NN-
 
Đối với các gân hàng và định chế Tài chnh
 
 
 ơ sở đ NH xá định s tiền vy, thời hạn ho vy v mứ thu nợ hợp ý
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->