Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sigmund Freud - Bir Yanilsamanin Gelecegi

Sigmund Freud - Bir Yanilsamanin Gelecegi

Ratings: (0)|Views: 519|Likes:
Published by Kel Merhemoğlu

More info:

Published by: Kel Merhemoğlu on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2013

pdf

text

original

 
Bir Yanılsamanın Geleceği
 
The Standart Edition of The ComplatePsychological Works of Sigmund Freud Volume (1927-1931).The Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis.London 1964, Pp. 5-56MARC KATALOG KAYDI:020 a 975-397-079-X041 a TÜRKÇE100 a Freud, Sigmund245 a Uygarlık ve hoşnutsuzlukları bir yanılsamanın geleceği245 c Sigmund Freud ; çev. Aziz Yardımlı260 a İstanbul260 b İDEA YAYINLARI260 c 2000260 f İdea300 a 200 s.300 c 22 cm.700 a Yardımlı, AzizUygarlık ve HoşnutsuzluklarıBir Yanılsamanın GeleceğiSigmund FREUD
 
- I -Kişi belirli bir uygarlıkta uzunca bir süre yaşayıp sık sık bu uygarlığın kökenlerinive nasıl bir yol izleyerek geliştiğini keşfetmeye çalıştığında, bazen karşı yöne debir bakarak bu uygarlığın akıbetini ve hangi dönüşlere uğramaya mukadderolduğunu sorma gereksinimini duyar. Ama, böyle bir soruşturmanın değerinindaha başından birkaç unsur tarafından azaltıldığı çok geçmeden ortaya çıkar.Herşey bir yana, insan faaliyetini tüm genişliğiyle değerlendirebilecek pek azsayıda insan vardır. Çoğu kişi, kendisini bu faaliyetin bir tek veya az sayıdaalanıyla kısıtlamaya zorlamıştır. Ama insan, geçmiş ve şimdiki durum hakkındane kadar az şey bilirse, gelecek hakkındaki yargısı da o derecede önemsiz olur.Aynca bireyin öznel beklentilerinin tanı da bu türden bir yargıda ortaya çıkmasıbir başka güçlüktür. Bu beklentilerin de insanın kendi yaşantısındaki tümüylekişisel unsurlara, yaşam karşısındaki, mizacının veya basan ve başarısızlıklarınınbelirdiği tavrının az veya çok iyimser olmasına bağlı bulunduğu görülür. Sonolarak, "insanların genellikle içinde bulundukları durumu naif bir biçimde, sankiiçeriği hakkında bir değerlendirme yapma yeteneğinden yoksunmuşcasınaalgılandıkları" biçimindeki garip gerçek kendisini hissettirir. Şimdiki durumun,gelecek hakkında bir yargıda bulunmamıza yarayacak gözlem noktalansağlayabilmesi için, insanların şimdiki durumla aralarına bir mesafe koymalarıgerekir.Bu nedenlerle uygarlığımızın olası geleceği üzerinde fikir yürütmenin çekiciliğinekapılan herkesin, yukanda belirttiğim güçlükleri olduğu kadar, genel olarak hertürden kehanetteki belirsizliği de göz önünde bulundurması iyi olur. Bundan şusonuç çıkıyor: Beni ilgilendirdiği kadarıyla, bu çok büyük görevden aceleyle geriçekilmeli ve genel şemadaki yerini belirler belirlemez uzun süreden beridikkatimi çekmiş olan küçük alanı saptamalıyım.İnsan yaşamının kendisini hayvansal durumun üzerine çıkardığı ve vahşiyaratıkların yaşamından ayrılan tüm yönleri anlamında kullandığım insanuygarlığı -kültür ve uygarlık arasında bir ayrım yapmaktan nefret ediyorum-bildiğimiz gibi, gözlemciye iki cephesiyle kendini gösterir. İnsan uygarlığı, biıyanda insanın doğa güçlerini denetlemek ve insan ihtiyaçlarının doyumuamacıyla doğanın zenginliklerini özümlemek için edindiği tüm bilgi veyetenekler toplamını, öte yanda insanların birbirleriyle ilişkilerinin ve özelliklemevcut zenginliğin dağıtımının düzenlemesi için gerekli tüm kuralları içerir.Uygarlığın bu iki yönü birbirinden bağımsız değildir; çünkü, birincisi, insanlarınkarşılıklı ilişkileri mevcut refahın mümkün kıldığı içgüdüsel doyum miktarındanderin bir biçimde etkilenir, ikincisi, tek bir insan bir diğeriyle ilişkisinde bu diğerkişi onun yeteneklerinden iş için yararlandığı veya onu bir cinsel nesne olarakseçtiği sürece kendisi bir zenginlik kaynağı işlevi görebilir, üçüncüsü ve dahasıuygarlık insanların evrensel çıkarının bir nesnesi olması gerektiği halde her bireygerçekte bir uygarlık düşmanıdır. İnsanların tek başlarına varlıklarını

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->